EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0506

A Bizottság határozata (1989. július 18.) a hibrid tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról

OJ L 247, 23.8.1989, p. 34–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 108 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 108 - 116
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 154 - 162
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 145 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 145 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 23 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/506/oj

31989D0506Hivatalos Lap L 247 , 23/08/1989 o. 0034 - 0042
finn különkiadás fejezet 3 kötet 30 o. 0108
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 30 o. 0108


A Bizottság határozata

(1989. július 18.)

a hibrid tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról

(89/506/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 9. cikkére és 10. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésére,

mivel meg kell határozni azokat az adatokat, amelyeket a bizonyítványon fel kell tüntetni; mivel gyakorlati okokból meg kell határozni a bizonyítvány egy mintáját és azokat a feltételeket, amelyekkel az adatok bejegyezhetők a hibrid tenyészsertéseket, spermájukat, petesejtjeiket és embrióikat kísérő dokumentumba;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A hibrid tenyészsertések bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a kiállító szerv,

- nyilvántartási szám,

- a kiállítás kelte,

- az azonosítási rendszer,

- azonosítás,

- születési dátum,

- genetikai típus, vonal,

- ivar,

- a tenyésztő neve és címe,

- a tulajdonos neve és címe.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

a) az I. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

b) a hibrid tenyészsertést kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy az 1. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/506/EGK bizottsági határozat 1. cikkében említett adatokat."

(2) Az azonos származású hibrid tenyészsertések adatait meg lehet adni egyetlen bizonyítványon vagy az azonos eredetű és az azonos rendeltetési helyű állatokat kísérő dokumentációban. Az I. mellékletben bemutatott bizonyítványmintát ezzel összhangban ki kell igazítani.

3. cikk

A hibrid tenyészsertések spermájának bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a spermát adó hímre vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- a sperma azonosítását biztosító információkat, a levétel időpontját, valamint a spermagyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

4. cikk

A 3. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a II. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a hibrid tenyészsertés spermáját kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy a 3. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/506/EGK bizottsági határozat 3. cikkében említett adatokat."

5. cikk

A hibrid tenyészsertések petesejtjeinek bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a petesejtet adó kocára vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- a sperma azonosítását biztosító információkat, a levétel időpontját, valamint a spermagyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

Ha egy műszalmában egynél több petesejt van, azt egyértelműen közölni kell, továbbá minden petesejtnek azonos állatból kell származnia.

6. cikk

Az 5. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a III. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a hibrid tenyészsertés petesejtjeit kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy az 5. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/506/EGK bizottsági határozat 5. cikkében említett adatokat."

7. cikk

A hibrid tenyészsertések embrióinak bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a donor kocára és a termékenyítést végző kanra vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- az embriók azonosítását biztosító információkat, a mesterséges vagy természetes termékenyítés időpontját, a begyűjtés időpontját, valamint az embriógyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

Ha egy műszalmában egynél több embrió van, azt egyértelműen közölni kell, továbbá minden embriónak azonos állatból kell származnia.

8. cikk

A 7. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a IV. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a hibrid tenyészsertés embrióit kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy a 7. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/506/EGK bizottsági határozat 7. cikkében említett adatokat."

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top