EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0004

A Bizottság határozata (1988. december 21.) a halászati tanácsadó bizottságról

OJ L 5, 7.1.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/4(1)/oj

31989D0004Hivatalos Lap L 005 , 07/01/1989 o. 0033 - 0034
finn különkiadás fejezet 4 kötet 3 o. 0124
svéd különkiadás fejezet 4 kötet 3 o. 0124


A Bizottság határozata

(1988. december 21.)

a halászati tanácsadó bizottságról

(89/4/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel a 1971. február 25-i 71/128/EGK bizottsági határozat [1] egy halászati tanácsadó bizottságot hozott létre, mely határozat szövege helyébe az 1973. október 31-i 73/429/EGK határozat [2] lépett;

mivel az új tagállamoknak a Közösséghez történő csatlakozása eredményeként kívánatosnak tekintendő az e bizottság bizottsági helyeinek felosztását rögzítő szabályok megváltoztatása;

mivel ezen felül a fent említett határozat szövege kisebb módosításokat igényel és az egyértelműség kedvéért ezért el kell készíteni a szöveg teljesen új változatát,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

"1. cikk

(1) A Bizottság mellett létrejön egy halászati tanácsadó bizottság, a továbbiakban: a bizottság.

(2) A bizottság a következő gazdasági körök képviselőiből áll: halászati ágazati termelők és szövetkezetek, a halászatban érintett hitelintézetek, halászati termékek kereskedelme, a halászati termékek iparágai, valamint a halászat és a halászati termékek ágazatainak fogyasztói.

2. cikk

(1) A Bizottság kérheti a bizottság véleményét a közös halászati politikával kapcsolatos rendeletek kapcsolatos bármely problémáról, és különösen a Bizottság által az említett rendeletek értelmében elfogadandó intézkedésekről és az iparágban felmerülő valamennyi szociális problémáról is, az iparág vitás kérdéseinek kivételével.

(2) A bizottság elnöke jelezheti a Bizottságnak, hogy kívánatos lenne konzultálnia a bizottsággal ezen utóbbi hatáskörébe tartozó bármely ügyben, amelyre vonatkozóan nem kérték a véleményét. Az elnök különösen a képviselt érdekkörök egyikének kérésére cselekszik így.

3. cikk

(1) A bizottság 45 tagból áll.

(2) A bizottsági helyeket a következőképpen kell felosztani:

- 21 hely a halászati termékek gyártóinak képviselői számára,

- három a halászati szövetkezetek képviselői számára,

- egy a tengeri tevékenységeket finanszírozó kereskedelmi bankok (Banques commerciales pour les activités maritimes) képviselője számára,

- kettő a szakosított szövetkezeti hitelintézetek képviselői számára,

- öt a halászati termékek kereskedelmének képviselői számára,

- öt a halászati iparágak képviselői számára,

- öt a halászatban és a halászati termékek iparágaiban dolgozók képviselői számára,

- három a fogyasztók képviselői számára.

4. cikk

(1) A bizottság tagjait a Bizottság jelöli ki a közösségi szinten létrehozott olyan dolgozói szakszervezetek javaslatai alapján, amelyek a leginkább képviselik az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott gazdasági köröket; a fogyasztók képviselőit a fogyasztói tanácsadó bizottság javaslatai alapján kell kijelölni.

Az említett szervek minden egyes betöltendő bizottsági hely esetében két, egymástól eltérő nemzetiségű jelölt nevét terjesztik elő.

(2) A bizottság tagjainak hivatali ideje három év. Kinevezésük megújítható. A tagoknak feladataik ellátásáért nem jár díjazás.

A három év elteltével a bizottság tagjai mindaddig hivatalban maradnak, amíg nem gondoskodnak utódjukról, vagy meg nem újítják megbízásukat.

A tagok kinevezése a három év lejárta előtt elhalálozás vagy lemondás miatt megszüntethető.

A kinevezés akkor is megszüntethető, ha a tag által képviselt szerv kéri a tag leváltását.

Az (1) bekezdésben megállapított eljárással összhangban ki kell jelölni egy személyt, hogy az ilyen tagot a hivatali idő fennmaradó részében helyettesítse.

(3) A bizottság tagjainak jegyzékét a Bizottság tájékoztatás céljából kihirdeti az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

5. cikk

A bizottság a jelenlévő tagok kétharmados többségével egy elnököt és két alelnököt választ hároméves időszakra.

A bizottság ugyanilyen többséggel további tisztviselőket választhat a többi tag közül. Ebben az esetben az elnöktől eltérő tisztviselők túlnyomórészt a bizottságban képviselt minden egyes érdekkör egy-egy képviselőjéből állnak.

A tisztviselők készítik elő és szervezik meg a bizottság munkáját.

6. cikk

Az elnök a képviselt érdekkörök bármelyikének kérésére felkérheti az érintett érdekkör által delegált személyeket, hogy legyenek jelen a bizottság ülésein. Az elnök ilyen kérés alapján hasonlóképpen felkérhet a napirenden szereplő bármely témában különleges képzettséggel rendelkező bármely személyt arra, hogy a bizottság tanácskozásain szakértőként vegyen részt. A szakértők csak azoknak a kérdéseknek a megvitatásán vesznek részt, amelyekre vonatkozóan meghívást kaptak.

7. cikk

A bizottság munkacsoportokat hozhat létre, hogy azok munkája végrehajtásában támogassák.

8. cikk

(1) A bizottságot a Bizottság hívja össze, és az a Bizottság székhelyén ülésezik. A tisztviselők üléseit az elnök hívja össze a Bizottsággal folytatott egyeztetés útján.

(2) A Bizottság érintett szervezeti egységeinek képviselői részt vesznek a bizottság, annak tisztviselői és munkacsoportjai megbeszélésein.

(3) A bizottság, tisztviselői és munkacsoportjai részére a titkársági szolgáltatásokat a Bizottság nyújtja.

9. cikk

A bizottság megvitatja azokat a kérdéseket, amelyekben a Bizottság véleményt kért. Szavazásra nem kerül sor.

A bizottság véleményének kikérésekor a Bizottság határidőt szabhat, amelyen belül ezt a vélemény meg kell adni.

A képviselt különféle érdekkörök által kifejtett nézeteket egy, a Bizottság felé továbbítandó jelentésbe kell foglalni.

Amennyiben a bizottságon belül kifejtendő véleményt illetően egyhangú megegyezésre jutnak, a bizottság közös következtetést dolgoz ki, és azt csatolja a jelentéshez.

10. cikk

A Szerződés 214. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a bizottság tagjaira vonatkozik az a kötelezettség, hogy a bizottság, illetve annak munkacsoportjai munkája révén tudomásukra jutott információkat nem teszik közzé, amennyiben a Bizottság úgy tájékoztatja őket, hogy a kért vélemény, illetve a felmerült kérdés bizalmas jellegű dologra vonatkozik.

Ilyen esetekben csak a bizottság tagjai és a Bizottság érintett szervezeti egységeinek képviselői lehetnek jelen az üléseken."

2. cikk

Ez a határozat 1988. december 21-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1988. december 21-én.

a Bizottság részéről

António Cardoso e Cunha

a Bizottság tagja

[1] HL L 68., 1971.3.22., 18. o.

[2] HL L 355., 1973.12.24., 61. o.

--------------------------------------------------

Top