EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988D0124

A Bizottság határozata (1988. január 21.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak spermájáról és embrióiról kiállított származásibizonyítvány-minta és a bizonyítványban feltüntetendő adatok megállapításáról

OJ L 62, 8.3.1988, p. 32–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 24 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 212 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 212 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2005; hatályon kívül helyezte: 32005D0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/124/oj

31988D0124Hivatalos Lap L 062 , 08/03/1988 o. 0032 - 0038


A Bizottság határozata

(1988. január 21.)

a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak spermájáról és embrióiról kiállított származásibizonyítvány-minta és a bizonyítványban feltüntetendő adatok megállapításáról

(88/124/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel [1] módosított, a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 5. cikkére és 6. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésére,

mivel a 77/504/EGK irányelv 5. cikke alapján a Bizottság hatáskörébe tartozik a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai (fajtatiszta tenyészmarhák) spermáját és embrióit a Közösségen belüli kereskedelembe történő belépésükkor kísérő származásibizonyítvány-mintának – az említett irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban történő – meghatározása;

mivel a fent említett irányelv 6. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése alapján a Bizottság hatáskörébe tartozik a fajtatiszta tenyészmarhák spermáját és embrióit a Közösségen belüli kereskedelembe történő belépésükkor kísérő származási bizonyítványban feltüntetendő adatoknak – az említett irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban történő – meghatározása;

mivel a származási bizonyítványokra nincs szükség, ha az e határozatban említett adatok már szerepelnek a Közösségen belüli kereskedelembe belépő, fajtatiszta tenyészmarhák spermájára vagy embrióira vonatkozó referenciaokmányban;

mivel a fajtatiszta tenyészmarhák származásibizonyítvány-mintáját és az abban feltüntetendő adatokat a 86/404/EGK bizottsági határozat [3] már meghatározta; mivel a fajtatiszta tenyészmarhák adatait fel kell tüntetni a sperma és a megtermékenyített petesejtek származási bizonyítványain;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technológiai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A fajtatiszta tenyészmarhák spermájának származási bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a spermát adó bika – a 86/404/EGK határozat 1. cikkében felsorolt – naprakész adatai, valamint annak vércsoportja,

- a sperma azonosítását lehetővé tévő adatok, gyűjtésének időpontja, a spermagyűjtő központ vagy állomás és a címzett neve és címe.

2. cikk

(1) A fajtatiszta tenyészmarhák embrióinak származási bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a donortehén és a donorbika – a 86/404/EGK határozat 1. cikkében felsorolt – naprakész adatai, valamint azok vércsoportja,

- az embriók azonosítását lehetővé tévő adatok, a termékenyítés időpontja, a gyűjtés időpontja, az embriógyűjtő központ vagy állomás és a címzett neve és címe.

(2) Amennyiben egy műszalmában egynél több embrió található, ezt a bizonyítványon egyértelműen fel kell tüntetni, és azoknak azonos szülőktől kell származniuk.

3. cikk

Az 1. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. az 1. melléklet 1. fejezetében szereplő mintának megfelelő származási bizonyítványban és az 1. melléklet 2. fejezetében szereplő mintának megfelelő okmányon;

2. a spermát kísérő okmányokon. Ez esetben a kiviteli tagállam illetékes hatóságai az alábbi formában igazolják, hogy az 1. cikkben meghatározott adatok ezen okmányokon szerepelnek: "Alulírott igazolom, hogy ezen okmányok a 88/124/EGK bizottsági határozat 1. cikkében meghatározott adatokat tartalmazzák".

4. cikk

A 2. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a 2. melléklet 1. fejezetében szereplő mintának megfelelő származási bizonyítványban és a 2. melléklet 2. fejezetében szereplő mintának megfelelő okmányon;

2. az embriót kísérő okmányokon. Ez esetben a kiviteli tagállam illetékes hatóságai az alábbi formában igazolják, hogy a 2. cikkben meghatározott adatok ezen okmányokon szerepelnek: "Alulírott tanúsítom, hogy ezen okmányok a 88/124/EGK bizottsági határozat 2. cikkében meghatározott adatokat tartalmazzák".

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1988. január 21-én.

a Bizottság részéről

Frans Andriessen

alelnök

[1] HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

[2] HL L 206., 1977.8.12., 8. o.

[3] HL L 233., 1986.8.20., 19. o.

--------------------------------------------------

1. MELLÉKLET

1. FEJEZET

SPERMÁJÁNAK KÖZÖSSÉGEN BELÜLI KERESKEDELMÉHEZ

SZÁRMAZÁSIBIZONYÍTVÁNY-MINTA

A szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészbikák spermájának Közösségen belüli kereskedelméhez

+++++ TIFF +++++

2. FEJEZET

A SPERMÁRA VONATKOZÓ OKMÁNYMINTA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

2. MELLÉKLET

1. FEJEZET

SZÁRMAZÁSIBIZONYÍTVÁNY-MINTA

a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai embrióinak közösségen belüli kereskedelméhez

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. FEJEZET

AZ EMBRIÓRA VONATKOZÓ OKMÁNYMINTA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top