EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0432

A Tanács irányelve (1987. augusztus 3.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő nyolcadik hozzáigazításáról

HL L 239., 1987.8.21, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/432/oj

31987L0432

A Tanács irányelve (1987. augusztus 3.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő nyolcadik hozzáigazításáról

Hivatalos Lap L 239 , 21/08/1987 o. 0001 - 0020
finn különkiadás fejezet 15 kötet 8 o. 0010
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 8 o. 0010
CS.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346
ET.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346
HU.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346
LT.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346
LV.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346
MT.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346
PL.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346
SK.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346
SL.ES fejezet 13 kötet 008 o. 346


A Tanács irányelve

(1987. augusztus 3.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő nyolcadik hozzáigazításáról

(87/432/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 86/431/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19. és 21. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel intézkedéseket kell elfogadni annak érdekében, hogy a belső piac 1992. december 31-ig fokozatosan létrejöjjön; mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete tartalmazza a veszélyes anyagok listáját az egyes anyagok osztályozási és címkézési eljárására vonatkozó részletes előírásokkal együtt; mivel e lista felülvizsgálata azt mutatta, hogy az a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében kiigazításra szorul; mivel különösen módosítani kell egyes anyagok osztályozását és címkézését, tisztázni kell egyes megnevezéseket, helyesbíteni kell egyes CAS-számokat (Chemical Abstracts Service), valamint további anyagokat kell felvenni a listára;

mivel a 67/548/EGK irányelv 20. cikke alapján létrehozott, a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelmének technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság kedvezőtlen véleményt nyilvánított a Bizottság által számára benyújtott intézkedéstervezetről,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv I. melléklete (veszélyes anyagok listája) a következőképpen módosul:

1. A következő anyagok megnevezése, CAS-száma, osztályozása és címkézése helyébe az ezen irányelv I. mellékletében felsoroltak lépnek.

No 006-008-00-0

No 006-019-00-0

No 602-005-00-9

No 602-042-00-0

No 602-045-00-7

No 602-046-00-2

No 602-047-00-8

No 602-048-00-3

No 602-049-00-9

No 603-023-00-X

No 605-001-00-5

No 605-001-01-2

No 605-001-02-X

No 606-019-00-6

No 612-036-00-X

No 612-037-00-5

No 612-041-00-7

No 613-011-00-6

No 650-007-00-3

2. A melléklet az ezen irányelv II. mellékletében szereplő anyagokkal egészül ki.

2. cikk

A tagállamok 1988. április 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1988. október 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. augusztus 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. E. Tygesen

[1] HL L 247., 1986.9.1., 1. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

ANNEXO I – BILAG I – ANHANG I – ΠAPAPTHMA I – ANNEXE I – ANNEXE I – ALLEGATO I – BIJLAGE I – ANEXO I

Lásd: A Bizottság 93/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

--------------------------------------------------

ANNEXO II – BILAG II – ANHANG II – ΠAPAPTHMA II – ANNEX II – ANNEXE II – ALLEGATO II – BIJLAGE II – ANEXO II

Lásd: A Bizottság 93/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

--------------------------------------------------

Top