EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R0490

A Tanács 490/86/EGK rendelete (1986. február 25.) a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló 357/79/EGK rendelet Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében történő módosításáról

OJ L 54, 1.3.1986, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 123 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 123 - 125
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 6 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 133 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; hatályon kívül helyezte: 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/490/oj

31986R0490Hivatalos Lap L 054 , 01/03/1986 o. 0022 - 0024
finn különkiadás fejezet 3 kötet 20 o. 0123
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 20 o. 0123


A Tanács 490/86/EGK rendelete

(1986. február 25.)

a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló 357/79/EGK rendelet Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányára és különösen annak 396. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel Spanyolország és Portugália csatlakozása miatt a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel [1] módosított 357/79/EGK [2] rendeletet módosítani kell;

mivel a módosítás során meg kell állapítani az új tagállamok által elvégzendő első felmérések időpontját, hogy a borpiac helyzetének felmérését lehetővé tevő adatok a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre álljanak;

mivel rendelkezni kell arról, hogy a Közösség pénzügyileg járuljon hozzá az új tagállamoknak a 357/79/EGK rendeletben előírt első alapfelméréssel kapcsolatban felmerült költségeihez;

mivel az említett rendelet által előírt időközi felmérések eredményeinek az új tagállamokban is rendelkezésre kell állniuk, hogy a borpiac helyzetét fel lehessen mérni;

mivel a csatlakozási tárgyalások során a Spanyol Királyság vállalta, hogy a csatlakozást követő évben elvégzik az első alapfelmérést; mivel a Portugál Köztársaság a szőlőterületek felmérését 1987-ben, az első alapfelmérést pedig 1989-ben végzi el,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 357/79/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"1b. cikk

A Spanyol Királyság ennek a rendeletnek megfelelően az első alapfelmérést 1987-ben végzi el. Ez a felmérés az 1986/87-es borászati évben történt kivágást, új telepítést vagy újratelepítést követő helyzetre terjed ki.

A Portugál Köztársaság az első alapfelmérést 1989-ben végzi el. Ez a felmérés az 1988/89-es borászati évben történt kivágást, új telepítést vagy újratelepítést követő helyzetre terjed ki."

2. A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben, a 2. cikk (2) bekezdésének B. pontjában és (3) bekezdésének A. pontjában, valamint a 3. cikk (3) bekezdésében említett földrajzi egységek a következők:

- a Németországi Szövetségi Köztársaságban: a legutóbb a 3687/84/EGK rendelettel [1] HL L 341., 1984.12.29., 5. o. módosított, a meghatározott termőhelyről származó minőségi borokkal kapcsolatos különleges rendelkezések megállapításáról szóló, 1979. február 5-i 338/79/EGK tanácsi rendeletnek [2] HL L 54., 1979.3.5., 124. o. 3. cikkével összhangban megállapított borvidékek,

- Görögországban: a mellékletben felsorolt borvidékek,

- Spanyolországban: a mellékletben felsorolt régiók,

- Franciaországban: a mellékletben felsorolt megyék, vagy megyék csoportjai,

- Olaszországban: a tartományok,

- Portugáliában: a mellékletben felsorolt régiók,

- a többi érintett tagállamban: az ország teljes területe."

3. Az 5. cikk (4) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"Ezt a részletes leírást a Spanyol Királyság 1987. június 30-ig, a Portugál Köztársaság 1990. június 30-ig nyújthatja be."

4. A 6. cikk (1), (5) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az érintett tagállamoknak minden borászati évre vonatkozóan tájékoztatniuk kell a Bizottságot a borszőlővel beültetett szőlőterületekről származó hektáronkénti átlagos hozamról, a mustra vagy a borra vonatkozó hektoliter/hektár vagy a megtermelt szőlőre vonatkozó tizedtonna/hektár egységben kifejezve, a borszőlővel beültetett területekre vonatkozóan a (2) bekezdésben említett hozamosztályok szerinti bontásban.

Ezeket az adatokat Németország, Franciaország és Luxemburg esetében az 1979/80-as, Olaszország és Görögország esetében az 1982/83-as, Spanyolország esetében az 1987/88-as, Portugália esetében az 1989/90-es borászati évtől kezdődően kell közölni.

(5) Az érintett tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az egyes borászati évekre vonatkozó, földrajzi egységekre lebontott becsléseikről az általában az alábbi típusokba tartozó borok termelésére szolgáló szőlőterületeken megtermelt friss szőlő, must vagy bor térfogatszázalékban vagy Oechsle fokban kifejezett átlagos természetes alkoholtartalmáról:

- meghatározott termőhelyről származó minőségi borok,

- egyéb borok:

- ideértve azokat a borokat is, amelyeket kizárólag védett eredetmegjelöléssel rendelkező borból előállított párlatok gyártására szabad felhasználni.

Ezeket az adatokat Németország, Franciaország és Luxemburg esetében az 1979/80-as, Olaszország és Görögország esetében az 1982/83-as, Spanyolország esetében az 1987/88-as, Portugália esetében az 1989/90-es borászati évvel kezdődően kell közölni.

(6) Az (1) és (5) bekezdésben említett éves adatokat minden borászati évet követő április 1-jéig kell benyújtani. A (2) bekezdésben említett hozamosztályokra vonatkozó információkat a 4. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül kell benyújtani. A (3) bekezdésben említett, jövőbeli trendekre vonatkozó hektáronkénti átlagos hozambecsléseket:

- Németország, Franciaország és Luxemburg esetében első alkalommal 1981. október 1-jéig, Olaszország és Görögország esetében 1984. október 1-jéig, Spanyolország és Portugália esetében 1991. október 1-jéig,

- ezt követően ötévente április 1-jéig, az Olaszország és Görögország által benyújtandó második becslést kivéve, amelyet két év után kell előterjeszteni."

5. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

Németország, Franciaország és Luxemburg esetében az 1978/79-es borászati év, Olaszország és Görögország esetében az 1981/82-es borászati év, Spanyolország esetében az 1986/87-es borászati év, Portugália esetében az 1988/89-es borászati évet követő helyzetre vonatkozó alapfelméréshez szükséges ráfordításokat a Közösség egy megállapításra kerülő átalány összegig fedezi."

6. A melléklet a következő felsorolással egészül ki:

A 4. cikk (3) bekezdésében említett földrajzi egységek listája:

"SPANYOLORSZÁG

1. Galicia

2. Principado de Asturias

3. Cantabria

4. País Vasco A (provincia de Álava)

5. País Vasco B (provincias de Guipúzcoa y Vizcaya)

6. Navarra

7. La Rioja

8. Aragón A (provincia de Zaragoza)

9. Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)

10. Cataluña A (provincia de Barcelona)

11. Cataluña B (provincia de Tarragona)

12. Cataluña C (provincias de Gerona y Lérida)

13. Baleares

14. Castilla-León A (provincia de Burgos)

15. Castilla-León B (provincia de León)

16. Castilla-León C (provincia de Valladolid)

17. Castilla-León D (provincia de Zamora)

18. Castilla-León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria)

19. Madrid

20. Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)

21. Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)

22. Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)

23. Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)

24. Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)

25. C. Valenciana A (provincia de Alicante)

26. C. Valenciana B (provincia de Castellón)

27. C. Valenciana C (provincia de Valencia)

28. Región de Murcia

29. Extremadura A (provincia de Badajoz)

30. Extremadura B (provincia de Cáceres)

31. Andalucía A (provincia de Cádiz)

32. Andalucía B (provincia de Córdoba)

33. Andalucía C (provincia de Huelva)

34. Andalucía D (provincia de Málaga)

35. Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla)

36. Canarias

PORTUGÁLIA

1. Entre Douro e Minho

2. Trás-os-Montes

3. Beira Litoral

4. Beira Interior

5. Ribatejo e Oeste

6. Alentejo

7. Algarve

8. R. A. Açores

9. R. A. Madeira".

2. cikk

Ez a rendelet 1986. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1986. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Braks

[1] HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

[2] HL L 54., 1979.3.5., 124. o.

--------------------------------------------------

Top