EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2919

A Tanács 2919/85/EGK rendelete (1985. október 17.) a rajnai hajózásban részt vevő hajókra vonatkozó, a Felülvizsgált Rajnai Hajózási Egyezmény szerinti szabályozás igénybevételéhez szükséges feltételek megállapításáról

OJ L 280, 22.10.1985, p. 4–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2919/oj

31985R2919Hivatalos Lap L 280 , 22/10/1985 o. 0004 - 0007
finn különkiadás fejezet 7 kötet 3 o. 0106
spanyol különkiadás fejezet 07 kötet 4 o. 0005
svéd különkiadás fejezet 7 kötet 3 o. 0106
portugál különkiadás fejezet 07 kötet 4 o. 0005


A Tanács 2919/85/EGK rendelete

(1985. október 17.)

a rajnai hajózásban részt vevő hajókra vonatkozó, a Felülvizsgált Rajnai Hajózási Egyezmény szerinti szabályozás igénybevételéhez szükséges feltételek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Felülvizsgált Rajnai Hajózási Egyezményt aláíró hat állam, azaz az Európai Közösségek öt tagállama (Belgium, Németország, Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság) és Svájc az 1979. október 17-én Strasbourgban aláírt 2. kiegészítő jegyzőkönyvvel módosította az egyezményt;

mivel e kiegészítő jegyzőkönyv értelmében csak a Rajnai Hajózási Egyezmény hatálya alá tartozó hajók fuvarozhatnak árut és személyeket az egyezmény 3. cikkének első bekezdésében említett hajózható belvízi utak két pontja között; mivel a Rajnai Hajózási Egyezmény hatálya alá tartozó hajóknak azokat a hajókat tekintik, amelyek rendelkeznek az illetékes hatóság által kiadott okmánnyal;

mivel a fent említett kiegészítő jegyzőkönyvhöz tartozó aláírási jegyzőkönyv előírja, hogy a hajó Rajnai Hajózási Egyezmény hatálya alá tartozását igazoló okmányt az adott állam illetékes hatósága csak olyan hajók számára adhatja ki, amelyek valódi kapcsolatban állnak az illető állammal, ahol a valódi kapcsolat alkotóelemeit az egyezmény szerződő felei közötti egyenlő elbánás elve alapján kell meghatározni; mivel az aláírási jegyzőkönyv szerint ugyanilyen elbánásban kell részesíteni azokat a hajókat is, amelyek bármely tagállammal valódi kapcsolatban állnak; mivel ezek az egyéb tagállamok emiatt az egyezmény szerződő feleivel egyenlő elbánást élveznek;

mivel az egyezmény szerződő felei a Rajnai Hajózási Központi Bizottságban (CCR) végrehajtási rendelkezéseket dolgoztak ki, amelyek meghatározzák a fent említett okmány kiadásának feltételeit; mivel 1984. november 8-i határozatában a Tanács a Bizottság javaslatára meghatározta azt a közös fellépést, amelynek alapján az egyezmény aláírói ezeket a rendelkezéseket CCR-határozat formájában fogadták el;

mivel annak érdekében, hogy a végrehajtási rendelkezéseket a Közösség egész területén végrehajtsák, a rendelkezéseket a Szerződés 75. cikke szerint elfogadott tanácsi rendelet útján a közösségi jog részévé kell tenni, és a rendeletben rögzíteni kell a szükséges közösségi szabályok és eljárások figyelembevételének részletes szabályait;

mivel gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok a Bizottságnak is küldjék meg mindazokat az információkat, amelyeket ennek a rendeletnek megfelelően a CCR-nek megküldenek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet rendelkezéseit a Közösségen belül e rendelet előírásainak megfelelően kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A melléklet 2. cikke (4) bekezdésének és 8. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában mindegyik tagállam köteles egyidejűleg a Bizottságnak is megküldeni azokat az információkat, amelyeket az említett rendelkezések alapján a CCR-nek meg kell küldenie.

(2) A melléklet 3. cikke (4) bekezdése első mondatának alkalmazásában az illető tagállam köteles a Bizottságnak is megküldeni annak az iratanyagnak egy példányát, amelyben konzultációt kér a CCR-től.

3. cikk

Amennyiben a CCR tervbe veszi a melléklet 3. cikke (4) bekezdésének második mondatában említett általános feltételek meghatározását, úgy a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz arról, hogy az egyezmény szerződő felei a CCR-ben milyen együttes álláspontot foglaljanak el.

Ezeknek a feltételeknek a megfelelő közösségi szintű bevezetéséről a Tanács az első bekezdésben szabályozott eljárásnak megfelelően határoz.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

A melléklet 7. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazható 1987. február 1-jéig.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1985. október 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. F. Poos

[1] HL C 262., 1985.10.14.

[2] HL C 169., 1985.7.8., 7. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

--------------------------------------------------

Top