EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L1189

A Tanács irányelve (1980. december 4.) a Görög Köztársaság Európai Közösségekhez való csatlakozására tekintettel a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv technikai kiigazításáról

OJ L 366, 31.12.1980, p. 1–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 10 - 40
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 92 - 120
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 92 - 120
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 011 P. 19 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 011 P. 19 - 47
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 72 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1189/oj

31980L1189Hivatalos Lap L 366 , 31/12/1980 o. 0001 - 0029
finn különkiadás fejezet 13 kötet 11 o. 0019
görög különkiadás: fejezet 15 kötet 2 o. 0010
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 11 o. 0019
spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 11 o. 0092
portugál különkiadás fejezet 13 kötet 11 o. 0092


A Tanács irányelve

(1980. december 4.)

a Görög Köztársaság Európai Közösségekhez való csatlakozására tekintettel a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv technikai kiigazításáról

(80/1189/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az 1979. évi csatlakozási okmányra és különösen annak 146. cikkére,

mivel az alapvetően a 76/907/EGK [1] és a 79/370/EGK [2] bizottsági irányelvvel, illetve legutóbb a 79/831/EGK [3] tanácsi irányelvvel módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK [4] tanácsi irányelv I–IV. mellékletét az érintett veszélyes anyagok nevei görög változatainak és az ilyen anyagok címkézésével kapcsolatosan megállapított egyéb kifejezések hozzáadásával módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv I–IV. melléklete értelemszerűen az ezen irányelv I–IV. mellékletében található görög nyelvű szövegrészekkel egészül ki.

2. cikk

A tagállamok 1981. január 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket a Görög Köztársaság csatlakozásától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1980. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Barthel

[1] HL L 360., 1976.12.30., 1. o

[2] HL L 88., 1979.4.7., 1. o

[3] HL L 259., 1979.10.15., 10. o

[4] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok listája az anyag tulajdonságait leginkább meghatározó elem rendszáma szerinti osztályozásban

Lásd: A Bizottság 1993/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

Az I. melléklet szövegét lásd a HL L 258. A, 1993.10.16., 1. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6, 1. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6, 1. o.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

Veszélyes vegyi anyagok biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6, 1. o.

--------------------------------------------------

Top