EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L1032

A Tanács harmadik irányelve (1978. június 12.) a nemzetközi utazás során alkalmazandó forgalmi és jövedéki adóra vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról

OJ L 366, 28.12.1978, p. 28–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 97 - 99
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 103 - 105
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 103 - 105
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 72 - 74
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 72 - 74
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1032/oj

31978L1032Hivatalos Lap L 366 , 28/12/1978 o. 0028 - 0030
finn különkiadás fejezet 9 kötet 1 o. 0072
görög különkiadás: fejezet 09 kötet 1 o. 0097
svéd különkiadás fejezet 9 kötet 1 o. 0072
spanyol különkiadás fejezet 09 kötet 1 o. 0103
portugál különkiadás fejezet 09 kötet 1 o. 0103


A Tanács harmadik irányelve

(1978. június 12.)

a nemzetközi utazás során alkalmazandó forgalmi és jövedéki adóra vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról

(78/1032/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel folytatni kell a nemzetközi utazásban résztvevő személyeknek nyújtott adómentességek tekintetében tett tevékenységet annak érdekében, hogy a tagállamok népei jobban tudatában legyenek a közös piac valóságának;

mivel meg kell könnyíteni a tagállamok közötti utasforgalmat a forgalmi adó és a jövedéki adó alól nyújtott mentességek fokozásával, amelyeknek a 72/230/EGK irányelvvel [4] módosított 69/169/EGK irányelv [5] által meghatározott összegét a Közösség egészében a megélhetési költségek növekedése tovább csökkentette;

mivel az európai elszámolási egységnek az Európai Közösségek intézményei által az adómentesség területén elfogadott jogi aktusokba történő bevezetése nem járhat azon hatással, hogy csökkentse a jelenleg mentességre jogosult nemzeti valutában kifejezett összegeket;

mivel össze kell hangolni a kiskereskedelmi szakaszban az adóelengedésre irányuló szabályokat annak érdekében, hogy megakadályozzák a jelenlegi rendelkezések eredményeként bekövetkező kettős adózás eseteit;

mivel a jelenlegi gazdasági helyzet miatt meg kell adni mind a Dán Királyságba és Írországba behozandó áruk egységenkénti értékével, mind a Dán Királyságba behozandó csendes borokra vonatkozó mennyiségi korlátozással összefüggő átmeneti eltérést,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 69/169/EGK irányelv 2. cikke a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A behozatalra alkalmazandó forgalmi adó és jövedéki adó alól nyújtott mentesség a Közösség tagállamaiból érkező utazók személyi poggyászában található árukra vonatkozik, feltéve, hogy azok kielégítik a Szerződés 9. és 10. cikkében meghatározott feltételeket, az egyik tagállam belföldi piacán az adózásra irányadó általános szabályoknak megfelelően szerezték be azokat, és a behozatal nem kereskedelmi jellegű, valamint az áruk összértéke személyenként nem haladja meg a 180 európai elszámolási egységet."

b) A (2) bekezdésben a "30 elszámolási egység" kifejezés helyébe az "50 elszámolási egység" kifejezés lép.

c) A (3) bekezdésben a "125 elszámolási egység" kifejezés helyébe a "180 elszámolási egység" kifejezés lép.

d) A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(4) Amennyiben az (1) bekezdésben említett utazás:

- egy harmadik ország területén való átutazást is magában foglal; ezen irányelv értelmében az ilyen, leszállás nélkül történő átrepülés nem minősül átutazásnak,

- egy másik tagállam területének olyan részén kezdődik, ahol az azon a területen elfogyasztott árukra nem számítanak fel forgalmi adót és/vagy jövedéki adót,

az utazónak tudnia kell igazolni, hogy a poggyászában szállított árukat az egyik tagállam belföldi piacán az adózásra irányadó általános feltételekkel szerezte be, és nem jogosult a forgalmi adó és/vagy jövedéki adó semmilyen visszatérítésére; ilyen igazolás hiányában az 1. cikket kell alkalmazni.

(5) A mentesített áruk összértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott összeget."

2. cikk

A 69/169/EGK irányelv 4. cikke a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés b) pontja második francia bekezdésének II. oszlopában az "összesen 3 literig" kifejezés helyébe az "összesen 4 literig" kifejezés lép.

b) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett árukra a 17 évnél fiatalabb utazók esetében nem vonatkozik az adómentesség.

Az (1) bekezdés d) pontjában említett árukra a 15 évnél fiatalabb utazók esetében nem vonatkozik az adómentesség."

c) A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(4) Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdésében említett utazás

- egy harmadik ország területén való átutazást is magában foglal; ezen irányelv értelmében az ilyen, leszállás nélkül történő átrepülés nem minősül átutazásnak,

- egy másik tagállam területének olyan részén kezdődik, ahol az azon a területen elfogyasztott árukra nem számítanak fel forgalmi adót és/vagy jövedéki adót,

az utazónak tudnia kell igazolni, hogy a poggyászában szállított árukat az egyik tagállam belföldi piacán az adózásra irányadó általános feltételekkel szerezte be, és nem jogosult a forgalmi adó és/vagy jövedéki adó semmilyen visszatérítésére, ilyen igazolás hiányában az (1) bekezdés I. oszlopában említett mennyiségeket kell alkalmazni.

(5) A mentesített áruk összértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az (1) bekezdés II. oszlopában meghatározott összeget."

3. cikk

A 69/169/EGK irányelv 6. cikke a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vámellenőrzés alatt álló repülőtéri üzletekben és a légi járművek fedélzetén végzett eladásokkal kapcsolatos szabályok sérelme nélkül a tagállamok a kiskereskedelmi szakaszban történő értékesítéssel kapcsolatban megteszik a szükséges lépéseket, hogy a (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben és feltételek mellett engedélyezzék a forgalmi adó elengedését a tagállamot elhagyó utazók személyi poggyászában végzett áruszállításokra vonatkozóan. A jövedéki adót nem lehet elengedni."

b) A (3) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A tagállamok állandó lakosaikat kizárhatják az adóelengedés előnyeiből."

4. cikk

"7. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában "európai elszámolási egység" (EEE): az 1977. december 21-i költségvetési rendeletben [6] meghatározott fogalom.

(2) Ezen irányelv végrehajtása során alkalmazandó nemzeti valutában kifejezett EEE-ellenértéket évente egyszer rögzítik. Az október első munkanapjától érvényes árfolyamokat a következő év január 1-jével kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

(3) A tagállamok az 1. és 2. cikkben előírt EEE-összegek átváltásából származó nemzeti valutában kifejezett összegeket kikerekíthetik, feltéve, hogy ez a kerekítés nem haladja meg a 2 EEE-t.

(4) A tagállamok a (2) bekezdésben meghatározott éves kiigazítás idején hatályos mentességek összegeit fenntarthatják, ha a (3) bekezdésben említett kerekítést megelőzően az EEE-ben kifejezett mentességek összegeinek átváltása a nemzeti valutában kifejezett mentesség 5 %-ánál kisebb változást eredményezne."

5. cikk

(1) A 69/169/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésétől eltérően, amelyet az ezen irányelv 1. cikkének a) pontja módosított:

- a Dán Királyság 1981. december 31-ig kizárhatja az adómentességből azon árukat, amelyek egy egységének értéke meghaladja a 135 EEE-t,

- Írország 1983. december 31-ig kizárhatja az adómentességből azon árukat, amelyek egy egységének értéke meghaladja a 77 EEE-t.

(2) Az (1) bekezdésben említett eltérések végrehajtásának időszaka során a többi tagállam megteszi az adó elengedésének lehetővé tételéhez szükséges lépéseket, a 69/169/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett eljárások szerint a Dán Királyságba és Írországba behozott olyan árukra vonatkozóan, amelyeket az említett országokban a mentességből kizártak.

(3) Az ezen irányelv 2. cikkének a) pontjával módosított 69/169/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérően, a csendes borok behozatalának forgalmi adó és jövedéki adó alól nyújtott mentességére tekintettel, a Dán Királyság 1983. december 31-ig fenntarthatja a három literes mennyiségi korlátozást.

6. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1979. január 1-jéig megfeleljenek.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal azokat a rendelkezéseiket, amelyeket az ezen irányelv végrehajtása érdekében fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1978. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

H.-D. Genscher

[1] HL C 31., 1977.2.8., 5. o.

[2] HL C 133., 1977.6.6., 44. o.

[3] HL C 114., 1977.5.11., 33. o.

[4] HL L 139., 1972.6.17., 28. o.

[5] HL L 133., 1969.6.4., 6. o.

[6] HL L 356., 1977.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Top