EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0486

A Tanács irányelve (1977. július 25.) a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról 77/486/EGK

OJ L 199, 6.8.1977, p. 32–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 189 - 190
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 139 - 140
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/486/oj

31977L0486Hivatalos Lap L 199 , 06/08/1977 o. 0032 - 0033
finn különkiadás fejezet 16 kötet 1 o. 0031
görög különkiadás: fejezet 05 kötet 2 o. 0189
svéd különkiadás fejezet 16 kötet 1 o. 0031
spanyol különkiadás fejezet 05 kötet 2 o. 0139
portugál különkiadás fejezet 05 kötet 2 o. 0139


A Tanács irányelve

(1977. július 25.)

a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról

77/486/EGK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Közgyűlés véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Tanács a szociális akcióprogramról szóló, 1974. január 21-i állásfoglalásába [3] belefoglalta azokat az elsőbbséget élvező akcióit, amelyek célja a munkavállalók szabad mozgása feltételeinek javítása, különös tekintettel gyermekeik fogadására és oktatására;

mivel annak érdekében, hogy lehetővé váljon e gyermekek beilleszkedése a fogadó állam oktatási környezetébe és iskolarendszerébe, a gyermekeknek megfelelő oktatásban kell részesülniük, beleértve a fogadó állam nyelvének oktatását is;

mivel a származási tagállammal együttműködve a fogadó tagállamnak olyan megfelelő intézkedéseket kell hoznia, amelyek elősegítik a fent említett gyermekek anyanyelvének és a származási országa kultúrájának oktatását, hogy megkönnyítsék a gyermekek esetleges újbóli beilleszkedését a származási tagállamba,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv azokra, a fogadó állam joga alapján iskolaköteles, egy másik tagállam állampolgárságával rendelkező munkavállaló eltartott gyermekeire vonatkozik, akik abban a tagállamban laknak, amelyben az említett állampolgár alkalmazottként dolgozik vagy dolgozott.

2. cikk

A tagállamok belső körülményeiknek és jogrendszerüknek megfelelően meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1. cikkben említett gyermekek számára biztosítva legyen a területükön a befogadásukat célzó, ingyenes oktatás, ideértve különösen a fogadó állam hivatalos nyelvének vagy egyik hivatalos nyelvének az ilyen gyermekek különleges igényeihez alakított oktatását.

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ilyen oktatást végző tanárok képzéséhez és továbbképzéséhez szükségesek.

3. cikk

A tagállamok belső körülményeiknek és jogrendszerüknek megfelelően, valamint a származási államokkal együttműködve meghozzák a megfelelő intézkedéseket, amelyek a hagyományos oktatással összehangolva elősegítik az 1. cikkben említett gyermekek számára anyanyelvük és származási országuk kultúrájának oktatását.

4. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetéstől számított négy éven belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

A tagállamok az irányelvről szóló értesítéstől számított öt éven belül, és azt követően a Bizottság kérésére rendszeres időközökben eljuttatnak a Bizottságnak minden olyan információt, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az irányelv alkalmazásáról a Tanácsnak jelentést készítsen.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1977. július 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Simonet

[1] HL C 280., 1975.12.8., 48. o.

[2] HL C 45., 1976.2.27., 6. o.

[3] HL C 13., 1974.2.12., 1. o.

--------------------------------------------------

Top