EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962R0026

A Tanács 26. rendelete az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról

OJ 30, 20.4.1962, p. 993–994 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 120 - 121
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 129 - 130
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 35 - 36
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 29 - 30
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006; hatályon kívül helyezte: 32006R1184 . Latest consolidated version: 01/07/1962

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/26/oj

31962R0026Hivatalos Lap 030 , 20/04/1962 o. 0993 - 0994
finn különkiadás fejezet 4 kötet 1 o. 0003
svéd különkiadás fejezet 4 kötet 1 o. 0003
dán különkiadás sorozat I fejezet 1959-1962 o. 0120
angol különkiadás sorozat I fejezet 1959-1962 o. 0129
görög különkiadás: fejezet 03 kötet 1 o. 0035
spanyol különkiadás fejezet 08 kötet 1 o. 0029
portugál különkiadás fejezet 08 kötet 1 o. 0029


A Tanács 26. rendelete

az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel a Szerződés 42. cikke alapján a Szerződésben meghatározott versenyszabályoknak a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére való alkalmazása a közös agrárpolitika kérdéskörébe tartozik, és ennek megfelelően e rendelkezéseket az említett politika fejlődésének figyelembevételével kell kiegészíteni;

mivel a Bizottságnak a közös agrárpolitika kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatosan előterjesztett javaslatai rámutatnak, hogy bizonyos versenyszabályokat azonnal alkalmazni kell a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére vonatkozóan annak érdekében, hogy megszüntessék a közös piac elveivel ellentétes és a Szerződés 39. cikke rendelkezéseinek célkitűzéseit hátrányosan érintő gyakorlatot, valamint abból a célból, hogy a közös agrárpolitika fejlődésének megfelelő versenyszabályok utólagos kidolgozásához szükséges alapot megteremtsék;

mivel a Szerződés 85. cikkében szabályozott, a megállapodás, döntés és összehangolt magatartás, valamint az erőfölénnyel való visszaélés versenyszabályait alkalmazni kell a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére is olyan mértékben, hogy azok alkalmazása ne akadályozza a nemzeti agrárpiaci rendtartás működését és ne veszélyeztesse a közös agrárpolitika célkitűzéseinek elérését;

mivel különös tekintettel kell lenni az együttes mezőgazdasági termelésben vagy kereskedelemben, illetve együttes létesítményhasználatban különösen érdekelt termelői szervezetekre, amennyiben az ilyen együttes fellépés nem zárja ki a verseny lehetőségét vagy nem veszélyezteti a Szerződés 39. cikke célkitűzéseinek elérését;

mivel mind a közös agrárpolitika helytelen irányú fejlődésének elkerülése, mind az érintett vállalkozások jogbiztonsága és a hátrányos megkülönböztetéstől mentes kezelésének érvényesülése érdekében a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik – a bírósági felülvizsgálat fenntartásával – annak eldöntésére, hogy az előző két bekezdésben előírt feltételek teljesülnek-e a Szerződés 85. cikke szerinti megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tekintetében;

mivel annak érdekében, hogy a Szerződés mezőgazdasággal kapcsolatos különös rendelkezéseit és különösen a Szerződés 39. cikkét figyelembe véve, a dömping kérdésében a Bizottságnak minden kifogásolt magatartást előidéző okot ki kell értékelnie, különösen azt az árszínvonalat, amelyeken más országokból importálnak termékeket az érintett piacra; mivel a kiértékelés alapján, a Szerződés 91. cikkének (1) bekezdése szerint a Bizottságnak ajánlásokat kell tennie és védintézkedéseket kell engedélyeznie;

mivel a közös agrárpolitika fejlődésének részeként a mezőgazdasági termékek termelésének és kereskedelmének támogatására vonatkozó szabályok megvalósítása érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell adni egy új vagy tervezett támogatásjegyzék összeállítására, a tagállamok felé hasznos megjegyzések intézésére és arra, hogy a tagállamok számára megfelelő intézkedéseket javasoljon,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet hatályba lépésétől a Szerződés 85. és 90. cikkét, valamint az azok végrehajtásáról szóló rendelkezéseket kell – a 2. cikk rendelkezéseinek fenntartásával – alkalmazni minden olyan, a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése és 86. cikke szerinti megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek termeléséhez vagy kereskedelméhez kapcsolódik.

2. cikk

(1) A Szerződés 85. cikkének (1) bekezdését nem kell alkalmazni az olyan megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely a nemzeti piaci rendtartás lényeges részét képezi vagy szükséges a Szerződés 39. cikke rendelkezései célkitűzésének eléréséhez. Különösen nem kell alkalmazni termelők, termelői szervezetek megállapodására, döntéseire és összehangolt magatartására vagy egyetlen tagállam termelői szervezeteire sem, ha azok érintettek a termelésben vagy az értékesítésben, vagy a mezőgazdasági termékek tárolása, kezelése vagy feldolgozása célját szolgáló közös létesítmények használatában, amennyiben nem kötik ki azonos árak alkalmazását, és amennyiben a Bizottság megítélése szerint azok nem zárják ki a versenyt vagy nem veszélyeztetik a Szerződés 39. cikke célkitűzéseinek elérését.

(2) A tagállamokkal folytatott konzultációt követően és a vállalkozások vagy a vállalkozások társulásai, valamint minden természetes vagy jogi személy meghallgatása után – a Bíróság általi felülvizsgálat fenntartásával – a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy közzétételre kötelezett határozatában meghatározza, mely megállapodás, döntés és összehangolt magatartás elégíti ki az (1) bekezdés feltételeit.

(3) A Bizottság saját hatáskörében, vagy egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, illetve egy érdekelt vállalkozásnak vagy vállalkozások társulásainak felkérésére végzi el a megállapítást.

(4) A közzététel tartalmazza az érintett felek nevét és a határozat tartalmának főbb elemeit. A közzététel során tekintettel kell lenni a vállalkozások jogos érdekeire és üzleti titkaik védelmére.

3. cikk

(1) A Szerződés 46. cikkének sérelme nélkül a Szerződés 91. cikkének (1) bekezdését kell alkalmazni a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek kereskedelme során.

(2) A Szerződés mezőgazdasággal kapcsolatos rendelkezéseit és különösen a Szerződés 39. cikkét figyelembe véve, a Bizottság minden kifogásolt magatartást előidéző okot kiértékel, különösen azt az árszínvonalat, amelyen a termékeket más országból importálják az érintett piacra.

A kiértékelés alapján a Bizottság ajánlásokat tesz és engedélyezi a Szerződés 91. cikkének (1) bekezdése szerinti védintézkedéseket.

4. cikk

A Szerződés 93. cikke (1) bekezdésének és a 93. cikk (3) bekezdése első mondatának rendelkezéseit alkalmazni kell a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek termelésére és kereskedelmére vonatkozó támogatásokra.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba az 1. és 3. cikkek kivételével, amelyek 1962. július 1-jén lépnek hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1962. április 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Couve de Murville

--------------------------------------------------

Top