EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0644

Az EU-Szingapúr Kereskedelmi Bizottság 2/2020. sz. határozata (2020. április 27.) az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás 10.17. és 10.22. cikkének a megállapodás 16.1. cikke (4) bekezdésének d) pontja alapján, a Szingapúrban bejegyzett borok, szeszes italok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek védelmével kapcsolatos változtatások tekintetében történő értelmezéséről [2020/644]

PUB/2020/351

HL L 150., 2020.5.13, p. 140–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/644/oj

13.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/140


AZ EU-SZINGAPÚR KERESKEDELMI BIZOTTSÁG 2/2020. sz. HATÁROZATA

(2020. április 27.)

az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás 10.17. és 10.22. cikkének a megállapodás 16.1. cikke (4) bekezdésének d) pontja alapján, a Szingapúrban bejegyzett borok, szeszes italok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek védelmével kapcsolatos változtatások tekintetében történő értelmezéséről [2020/644]

A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásra és különösen annak 10.17. és 10.22. cikkére, valamint 16.1. cikke (4) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 2019. november 21-én hatályba lépett.

(2)

A megállapodás 16.1. cikke létrehozza a Kereskedelmi Bizottságot, amely többek között a megállapodás végrehajtását és alkalmazását felügyeli és segíti elő, és értelmezéseket fogadhat el a megállapodás rendelkezései tekintetében.

(3)

A megállapodás 10.17. cikkének (3) bekezdése értelmében a valamelyik Fél területéről származó és a másik Fél által annak belföldi jogszabályai szerint bejegyzett földrajzi árujelzőket a megállapodás 10-B. mellékletében kell feltüntetni.

(4)

A megállapodás 10.18. cikke lehetővé teszi a C. alszakasz (Földrajzi árujelzők) szerint valamennyi Fél által oltalmazandó, a megállapodás 10-B. mellékletében szereplő borokra, szeszes italokra, mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó földrajzi árujelzők jegyzékének módosítását.

(5)

A megállapodás 10.17. cikkének (2) bekezdése többek között kifogásolási eljárást és olyan jogi eszközöket határoz meg, amelyek lehetővé teszik a belföldi nyilvántartásba felvett bejegyzések helyesbítését és törlését annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a harmadik felek jogos érdekeit.

(6)

A megállapodás 10.22. cikke meghatározza a földrajzi árujelzők védelmére vonatkozó általános szabályokat; e szabályok alkalmazandók többek között a 10-B. mellékletben szereplő földrajzi árujelzőkre is.

(7)

Helyénvaló egyértelművé tenni, hogy a 10.17. cikk és a 10.22. cikk miként alkalmazhatók együttesen. Konkrétabban, a szóban forgó kötelező értelmezésre vonatkozó határozat elfogadása révén tisztázni kell a kapcsolatot a védelemnek a megállapodás 10.22 cikke alapján megállapított szintje, valamint a földrajzi árujelzőknek az egyes Felek által a megállapodás 10.17. cikke értelmében a megállapodás hatálybalépését követően létrehozott nyilvántartási és védelmi rendszere között.

(8)

Ebben az összefüggésben Szingapúr és az Unió közös álláspontja az, hogy azok a Szingapúrban bejegyzett földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos változtatások iránti kérelmek, amelyek benyújtására 2019. november 21-én vagy azt követően került sor a jogok korlátozására irányuló kérelmek keretében, a megállapodás 10.22. cikkének (5) bekezdésében meghatározott indokok alapján vagy a megállapodás 10.22. cikkében említettektől eltérő indokok alapján, mindaddig nem módosíthatják a megállapodás 10-B. mellékletében felsorolt földrajzi árujelzőknek biztosított védelmet, amíg a Kereskedelmi Bizottságnak nincs arra lehetősége, hogy megvitassa azon változtatások helyénvalóságát, amelyeket a kérelmek elfogadása von maga után az érintett földrajzi árujelzőknek a megállapodás 10-B. mellékletébe való felvétele tekintetében.

(9)

A Felek egyetértenek, hogy e kötelező értelmezés a megállapodás hatálybalépésétől alkalmazandó.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Azok a Szingapúrban bejegyzett és a megállapodás 10-B. mellékletében szereplő borra, szeszes italra, mezőgazdasági termékre, illetve élelmiszerre vonatkozó földrajzi árujelzők védelmével kapcsolatos, 2019. november 21-én vagy azt követően kérelmezett változtatásokra, amelyek a jogoknak a megállapodás 10.22. cikkének (5) bekezdésében meghatározott indokok alapján történő korlátozására irányuló kérelemből erednek, nem kerülhet sor a Kereskedelmi Bizottság által a megállapodás 10-B. mellékletének releváns módosítására vonatkozóan meghozott pozitív határozat hiányában.

2. cikk

Az 1. cikkben foglalt értelmezés alkalmazandó azokra a Szingapúrban bejegyzett és a megállapodás 10-B. mellékletében szereplő borra, szeszes italra, mezőgazdasági termékre, illetve élelmiszerre vonatkozó földrajzi árujelzők védelmével kapcsolatos, 2019. november 21-én vagy azt követően kérelmezett változtatásokra is, amelyek a jogoknak a megállapodás 10.22. cikkében említettektől eltérő indokok alapján történő korlátozására irányuló kérelemből erednek.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.


Top