Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0710(01)

Megállapodás az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség között, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

ST/8750/2019/INIT

OJ L 184, 10.7.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

10.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 184/3


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség között, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ,

egyrészről, valamint

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az egyéni szabadság védelmét szolgáló szabályok sérelme nélkül javítsák az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség közötti rendőrségi és igazságügyi együttműködést,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a Szerződő Felek között jelenleg fennálló kapcsolatok, különösen az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (1) szoros együttműködést tettek lehetővé a bűnözés elleni küzdelem területén,

RÁMUTATVA ARRA, hogy a Szerződő Felek közös érdeke annak biztosítása, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség között a rendőrségi együttműködés gyors és hatékony módon valósuljon meg, amely összeegyeztethető nemzeti jogrendszerük alapelveivel, és amely összhangban van az 1950. november 4-én Rómában aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosított egyéni jogokkal és elvekkel,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tagállamai bűnüldöző hatóságai közötti cseréjének egyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározat (2) már tartalmaz olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség bűnüldöző hatóságai számára, hogy a nyomozások vagy bűnüldözési operatív műveletek végrehajtása céljából hatékonyan és gyorsan kicseréljék a meglévő információkat és bűnüldözési operatív információkat,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a nemzetközi együttműködés a bűnüldözés területén történő élénkítése szempontjából alapvető fontosságú, hogy gyorsan és hatékonyan kerülhessen sor pontos információk kicserélésére,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a cél olyan eljárások bevezetése, amelyek révén elősegíthető a gyors, hatékony és költségkímélő adatcsere-eszközök alkalmazása és az adatok közös felhasználása keretében ezen eljárásokban érvényesülnie kell az elszámoltathatóságnak, valamint azoknak megfelelő garanciákat kell tartalmaznia az adatok pontosságára és biztonságára vonatkozóan a továbbítás és tárolás során, továbbá tartalmazniuk kell az adatcsere rögzítésére és az átadott információk felhasználási korlátozásaira vonatkozó eljárásokat,

KIFEJTVE, hogy a fentiek értelmében ez a megállapodás a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat (3), a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozat (4) és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/905/IB tanácsi kerethatározat (5) fő rendelkezésein alapuló rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az információk cseréjének megkönnyítését szolgálják, és lehetővé teszik, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség hozzáférést biztosítsanak egymás számára automatizált DNS-elemzési állományaikhoz, automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszereikhez és gépjármű-nyilvántartási adataikhoz,

RÁMUTATVA ARRA, hogy a nemzeti DNS-elemzési állományokból és automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszerekből származó adatok esetében a „találat/nincs találat” rendszernek lehetővé kell tennie a keresést végző állam számára, hogy – második lépésként – az adott dokumentációhoz kapcsolódó személyes adatokat kérjen az azt kezelő államtól, és szükség esetén a kölcsönös segítségnyújtási eljárások – többek között a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat alapján elfogadott eljárások – révén további információkat kérjen,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy az említett rendelkezések jelentősen felgyorsítanák a jelenlegi eljárásokat azáltal, hogy az Európai Unió tagállamai és a Liechtensteini Hercegség számára láthatóvá válik, hogy van-e olyan másik állam, amely rendelkezik a számára szükséges információkkal, és ha van, melyik az,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a határokon átnyúló adatösszehasonlítás új dimenziót nyit majd a bűnözéssel szembeni küzdelemben és az adatok összehasonlítása révén szerzett információk új nyomozási megközelítéseket fognak megnyitni, és így kulcsfontosságú szerepet játszanak majd az állami bűnüldöző szervek és igazságügyi hatóságok segítésében,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a szabályok az államok nemzeti adatbázisainak hálózatba kapcsolásán alapulnak,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni az államok számára a személyes és nem személyes adatok átadását a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező nagyszabású eseményekkel kapcsolatos, a bűncselekmények megelőzése, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása céljából való információcsere javítása érdekében,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az információcsere javítása mellett szükség van a rendőri szervek közötti szorosabb együttműködés egyéb formáinak szabályozására is, különösen közös biztonsági műveletek (pl. közös járőrszolgálatok) révén,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a „találat/nincs találat” rendszer struktúrát ad az anonim profilok összehasonlításához, amelynek esetében a további személyes adatok cseréjére csak találatot követően kerül sor, és amely adatok átadására és átvételére a nemzeti jog az irányadó, a jogsegélyre vonatkozó szabályokat is beleértve, és ez a megoldás megfelelő adatvédelmi rendszert biztosít, leszögezve, hogy a személyes adatok más államnak való átadása megfelelő szintű adatvédelmet igényel a fogadó állam részéről,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a Liechtensteini Hercegségnek kell viselnie az e megállapodás alkalmazásával kapcsolatosan a saját hatóságainál felmerült költségeket,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálása fontos lépés az igazságügyi információk biztonságosabb és hatékonyabb cseréje felé, a Liechtensteini Hercegségnek be kell tartania a 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseit,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (6) megfelelő, a Liechtensteini Hercegség nemzeti jogának megfelelően meghatározott személyesadat-védelmi szintnek kell vonatkoznia a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából a Liechtensteini Hercegség hatóságai által e megállapodás alapján végzett személyesadat-kezelésre,

ANNAK ALAPJÁN, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség között kölcsönös bizalom áll fenn jogrendszerük felépítése és működése iránt,

FIGYELEMMEL ARRA, hogy a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a daktiloszkópiai adatok és DNS-profilok svájci információs rendszereinek keretében folytatott együttműködési megállapodás (7) alapján mindkét ország ugyanazt az adatbázist és információcsere rendszereket használja a DNS-profilok és daktiloszkópiai adatok tekintetében,

FELISMERVE, hogy a két- és többoldalú egyezmények rendelkezései továbbra is alkalmazandók az e megállapodás által nem érintett valamennyi kérdés tekintetében,

ÚGY HATÁROZTAK, HOGY MEGKÖTIK EZT A MEGÁLLAPODÁST:

1. cikk

Tárgy és cél

1.   E megállapodásnak megfelelően a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat 1–24. cikke, 25. cikkének (1) bekezdése, 26–32. cikke és 34. cikke alkalmazandó a Liechtensteini Hercegség és az egyes tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokban.

2.   E megállapodásnak megfelelően a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat 1–19. cikke és 21. cikke és melléklete – kivéve annak 4. fejezete 1. pontját – alkalmazandó a Liechtensteini Hercegség és az egyes tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokban.

3.   A 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozatokkal összhangban a tagállamok által tett nyilatkozatok alkalmazandók a tagállamoknak a Liechtensteini Hercegséggel fennálló kétoldalú kapcsolataiban is.

4.   E megállapodásnak megfelelően a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat 1–5. cikke és 6. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó a Liechtensteini Hercegség és az egyes tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

1.   „Szerződő Felek”: az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség;

2.   „tagállam”: az Európai Unió valamely tagállama;

3.   „állam”: valamely tagállam vagy a Liechtensteini Hercegség.

3. cikk

Egységes alkalmazás és értelmezés

1.   A Szerződő Felek az 1. cikkben említett rendelkezéseknek a lehető legegységesebb alkalmazása és értelmezése érdekében folyamatosan figyelik az Európai Unió Bírósága és a Liechtensteini Hercegség illetékes bíróságai említett rendelkezésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának fejlődési irányát. E célból egy olyan eljárást hoznak létre, amely biztosítja az ilyen ítélkezési gyakorlat rendszeres kölcsönös továbbítását.

2.   A Liechtensteini Hercegség jogosult beadványokat vagy írásbeli észrevételeket benyújtani az Európai Unió Bíróságához olyan esetekben, amelyekben egy tagállam bírósága előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult hozzá az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével kapcsolatban.

4. cikk

Vitarendezés

A Liechtensteini Hercegség és valamely tagállam között e megállapodás vagy az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével vagy alkalmazásával, valamint módosításaival kapcsolatosan felmerülő jogvitát a felek az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség kormányképviselőinek ülésén történő megbeszélésre terjeszthetik fel annak gyors rendezése céljából.

5. cikk

Módosítások

1.   Amennyiben szükségessé válik az 1. cikkben említett rendelkezések módosítása, az Európai Unió a lehető leghamarabb értesíti a Liechtensteini Hercegséget a módosításról, és begyűjti annak esetleges észrevételeit.

2.   Az Európai Unió az 1. cikkben említett rendelkezések bármely módosításáról annak elfogadását követően haladéktalanul értesíti a Liechtensteini Hercegséget.

A Liechtensteini Hercegség önállóan dönt arról, hogy elfogadja-e a módosítások tartalmát, illetve hogy azokat átülteti-e a belső jogrendjébe. Erről a döntéséről az első albekezdésben említett értesítéstől számított három hónapon belül tájékoztatja az Európai Uniót.

3.   Amennyiben a módosítás tartalma a Liechtensteini Hercegség számára csak az alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Liechtensteini Hercegség az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről az Európai Uniót. A Liechtensteini Hercegség haladéktalanul írásban tájékoztatja az Európai Uniót valamennyi alkotmányos követelmény teljesítéséről. Amennyiben nem kötelező népszavazást tartani, az értesítést a népszavazásra megállapított határidő elteltét követően haladéktalanul meg kell tenni. Amennyiben kötelező népszavazást tartani, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió általi értesítéstől számított legfeljebb tizennyolc hónap áll rendelkezésére, amely időszakon belül meg kell tennie az értesítését. A módosításnak a Liechtensteini Hercegség számára megállapított hatálybalépési időpontjától az alkotmányos követelmények teljesítéséről szóló értesítésig a Liechtensteini Hercegség – amennyiben lehetséges – ideiglenesen alkalmazza az ilyen jogi aktus vagy rendelkezés tartalmát.

4.   Ha a Liechtensteini Hercegség nem fogadja el a módosítás tartalmát, e megállapodást fel kell függeszteni. A Szerződő Felek megbeszélést tartanak a megállapodás megfelelő működésének folytatására vonatkozó minden lehetőség megvizsgálása céljából, ideértve a jogszabályok egyenértékűsége elismerésének lehetőségét is. A felfüggesztés megszűnik, amennyiben a Liechtensteini Hercegség értesítést küld a módosítás tartalmának elfogadásáról vagy a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ismét alkalmazni fogják ezt a megállapodást.

5.   Amennyiben a megállapodás felfüggesztésére előírt hat hónapos időszak lejár, és a Szerződő Felek nem állapodnak meg annak újbóli alkalmazásában, e megállapodás megszűnik.

6.   E cikk (4) és (5) bekezdése nem alkalmazandó a 2008/615/IB tanácsi határozat 3., 4. és 5. fejezetének vagy a 2008/616/IB tanácsi határozat 17. cikkének azon módosításaira, amelyeket illetően a Liechtensteini Hercegség jelezte az Európai Uniónak, hogy nem fogadja el azokat, és e döntését meg is indokolta. Ilyen esetekben és e megállapodás 10. cikkének sérelme nélkül, a vonatkozó rendelkezések módosítást megelőző változatukban foglalt tartalma továbbra is alkalmazandó a Liechtensteini Hercegség és az egyes tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokban.

6. cikk

Felülvizsgálat

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy e megállapodást annak hatálybalépését követően legkésőbb öt éven belül együttesen felülvizsgálják. A felülvizsgálat különösen a megállapodás gyakorlati végrehajtását, értelmezését és fejlesztését célozza, és olyan kérdésekre is kiterjed, mint az Európai Unió fejlődésének e megállapodás tárgyával kapcsolatos következményei.

7. cikk

Más jogi aktusokhoz való viszony

1.   A Liechtensteini Hercegség továbbra is alkalmazhat a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan a tagállamokkal kötött, e megállapodás megkötésének időpontjában érvényben lévő két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket, amennyiben e megállapodások vagy egyezmények nem összeegyeztethetetlenek e megállapodás célkitűzéseivel. A Liechtensteini Hercegség értesíti az Európai Uniót az érvényben maradó megállapodásokról és egyezményekről.

2.   A Liechtensteini Hercegség e megállapodás hatálybalépését követően köthet vagy hatályba léptethet a tagállamokkal határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó, egyéb két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket, amennyiben ezek e megállapodás céljainak kiterjesztéséről vagy kibővítéséről rendelkeznek. A Liechtensteini Hercegség ezekről az új megállapodásokról vagy egyezményekről az aláírásuktól, vagy amennyiben a megállapodások vagy egyezmények aláírására e megállapodás hatálybalépése előtt került sor, a hatálybalépésüktől számított három hónapon belül értesíti az Európai Uniót.

3.   Az (1) és (2) bekezdésben említett megállapodások és megegyezések nem befolyásolhatják az e megállapodásokban vagy megegyezésekben nem részes tagállamokkal fennálló kapcsolatokat.

4.   E megállapodás nem érinti a jogsegélyre, illetve a bírósági határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozóan fennálló megállapodásokat.

8. cikk

Értesítések, nyilatkozatok és hatálybalépés

1.   A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást az annak kifejezéséhez szükséges eljárások teljesítéséről, hogy e megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

2.   Az Európai Unió e megállapodást magára nézve kötelezőnek ismerheti el abban az esetben is, ha a 2008/615/IB tanácsi határozat alapján szolgáltatott vagy szolgáltatandó személyes adatok kezelésére vonatkozó határozatokat még nem hozták meg minden tagállam tekintetében.

3.   Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése e megállapodás aláírásának időpontjától kezdődően ideiglenesen alkalmazandó.

4.   Az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított, az 1. cikkben említett rendelkezések e megállapodás aláírását követő, de a hatálybalépést megelőző módosításaira vonatkozó három hónapos időtartam e megállapodás hatálybalépésének napján kezdődik.

5.   A Liechtensteini Hercegség az (1) bekezdés szerinti értesítése megtételének időpontjában, vagy amennyiben úgy rendelkeztek, bármely későbbi időpontban megteszi az 1. cikk (3) bekezdésében említett nyilatkozatokat.

6.   Ez a megállapodás az (1) bekezdés szerinti utolsó értesítés megtételének időpontját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

7.   A tagállamok és a Liechtensteini Hercegség részéről személyes adatok e megállapodás értelmében történő szolgáltatására csak azt követően kerülhet sor, hogy az adattovábbításban érintett államok nemzeti jogukban hatályba léptették a 2008/615/IB tanácsi határozat 6. fejezetének rendelkezéseit.

Annak ellenőrzésére, hogy ez a Liechtensteini Hercegség esetében így történik, értékelő látogatást és kísérleti adatcserét kell végezni a Liechtensteini Hercegség által elfogadott feltételeknek és szabályoknak megfelelően, amelyek hasonlóak a 2008/616/IB határozat mellékletének 4. fejezete szerint a tagállamok tekintetében végrehajtott értékelő látogatásokhoz és kísérleti adatcserékhez.

Egy átfogó értékelő jelentés alapján és a tagállamok közötti automatizált adatcsere elindításához szükséges lépésekkel azonos lépéseket követően, a Tanács határoz arról vagy azokról az időpontokról, amelytől kezdődően a tagállamok e megállapodás szerint személyes adatokat szolgáltathatnak a Liechtensteini Hercegség számára.

8.   A Liechtensteini Hercegségnek végre kell hajtania és alkalmaznia kell az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit. A Liechtensteini Hercegség közli az Európai Bizottsággal azon főbb rendelkezések szövegét, amelyeket az említett irányelv által szabályozott területen fogadott el.

9.   A Liechtensteini Hercegségnek végre kell hajtania és alkalmaznia kell a 2009/905/IB tanácsi kerethatározat 1-24. cikkét, 25. cikkének (1) bekezdését, 26-32. cikkét és 34. cikkét. A Liechtensteini Hercegség közli az Európai Bizottsággal azon főbb rendelkezések szövegét, amelyeket az említett tanácsi kerethatározat által szabályozott területen fogadott el.

10.   A Liechtensteini Hercegség illetékes hatóságai nem alkalmazhatják a 2008/615/IB tanácsi határozat 2. fejezetének rendelkezéseit addig, ameddig a Liechtensteini Hercegség végre nem hajtja és nem alkalmazza az e cikk (8) és (9) bekezdésében említett intézkedéseket.

9. cikk

Új tagállamok csatlakozása az Európai Unióhoz

Új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozása e megállapodás alapján jogokat és kötelezettségeket keletkeztet ezen új tagállamok, valamint a Liechtensteini Hercegség között.

10. cikk

Megszüntetés

1.   Ezt a megállapodást a Szerződő Felek bármikor felmondhatják a felmondásról szóló értesítés másik Szerződő Félnél történő letétbe helyezése útján.

2.   E megállapodás (1) bekezdésnek megfelelő felmondása a felmondásról szóló értesítés letétbe helyezésétől számított hat hónap múlva lép hatályba.

Ez a megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  HL L 160., 2011.6.18., 3. o.

(2)  HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

(3)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(4)  HL L 210., 2008.8.6., 12. o.

(5)  HL L 322., 2009.12.9., 14. o.

(6)  HL L 119., 2016.5.4., 89. o.

(7)  Liechtensteini jogszabályok hivatalos gyűjteménye, LGBl 2006.75. sz.; Liechtensteini jogszabályok rendszerezett gyűjteménye, LR 0.369.101.2.


A szerződő felek nyilatkozata a megállapodás aláírása alkalmával

Az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) Szerződő Felei, kijelentik, hogy:

 

A DNS-profilok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok e megállapodás alapján történő cseréjének végrehajtása megköveteli, hogy a Liechtensteini Hercegség minden egyes tagállammal kétoldalú kapcsolatokat hozzon létre az említett adatkategóriák mindegyike tekintetében.

 

Ezt elősegítendő, az összes rendelkezésre álló dokumentumot, vonatkozó szoftvert és a hasznos elérhetőségek jegyzékét megküldik a Liechtensteini Hercegség részére.

 

A Liechtensteini Hercegségnek lehetősége nyílik majd arra, hogy – a tapasztalatok megosztása, valamint gyakorlati és technikai támogatás megszerzése érdekében – informális partnerségeket alakítson ki azokkal a tagállamokkal, amelyek ilyen adatcserét már végrehajtottak. E partnerségek kialakítása az érintett államok közvetlen megállapodásának tárgyát képezi.

 

A liechtensteini szakértők tájékozódás, kérdések tisztázása vagy egyéb segítségkérés céljából bármikor felvehetik a kapcsolatot a Tanács elnökségével, az Európai Bizottsággal vagy e területek vezető szakértőivel. Hasonlóképpen a Bizottság olyan javaslatok vagy közlemények készítésekor, amelynek során felveszi a kapcsolatot a tagállamok képviselőivel, a Liechtensteini Hercegség képviselőivel is felveheti a kapcsolatot.

 

A liechtensteini szakértők részt vehetnek olyan üléseken, amelyek keretében a tagállamok szakértői a Tanácsban azokat a technikai kérdéseket vitatják meg, amelyek közvetlenül relevánsak a fent említett tanácsi határozatok megfelelő alkalmazása tekintetében.


Top