Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D1808

Az EGT Vegyes Bizottság 249/2014 határozata (2014. november 13.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról [2015/1808]

OJ L 263, 8.10.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1808/oj

8.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/40


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 249/2014 HATÁROZATA

(2014. november 13.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról [2015/1808]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló kiterjeszteni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) az EGT-megállapodásba foglalása érdekében.

(2)

Helyénvaló, hogy az EFTA-államok 2014. január 1-jétől kezdődően részt vegyenek a 377/2014/EU rendeletből fakadó tevékenységekben még abban az esetben is, ha e határozat elfogadásra kerül, vagy ha az e határozatra vonatkozó alkotmányos követelmények teljesítéséről 2014. július 10-ét követően esetlegesen értesítés érkezik.

(3)

Az EFTA-államokban letelepedett jogalanyoknak jogosultnak kell lenniük az e határozat hatálybalépése előtt kezdődő tevékenységekben való részvételre. Az olyan tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyeknek végrehajtása 2014. január 1-jét követően kezdődik, ugyanazon feltételek mellett minősülhetnek elszámolhatónak, mint az uniós tagállamokban letelepedett jogalanyoknál felmerült költségekre alkalmazandó feltételek, feltéve, hogy e határozat az érintett fellépés vége előtt hatályba lép.

(4)

Ezért módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2014. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének 1. cikke a (8c) bekezdés után az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(8d)

a)

Az EFTA-államok 2014. január 1-jétől részt vesznek azokban a tevékenységekben, amelyek az alábbi uniós jogszabályokból következhetnek:

32014 R 0377: az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 377/2014/EU rendelete a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).

b)

A megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően az EFTA-államok hozzájárulnak az a) pontban említett tevékenységek finanszírozásához.

c)

Az olyan tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyeknek végrehajtása 2014. január 1-jét követően kezdődik, az érintett támogatási megállapodás vagy támogatási határozat keretében végrehajtott fellépés kezdő időpontjától elszámolhatónak minősülhetnek, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság 2014. november 13-i 249/2014 határozata a fellépés vége előtt hatályba lép.

d)

Az EFTA-államok szavazati jog nélkül, teljes mértékben részt vesznek az Unió azon bizottságainak munkájában, amelyek az a) pontban említett tevékenységek irányításában, kidolgozásában vagy végrehajtásában segítik az Európai Bizottságot.

e)

Ez a bekezdés nem alkalmazandó Norvégiára és Liechtensteinre.”

2. cikk

Ez a határozat az azt a napot követő napon lép hatályba, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (2).

Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 13-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Kurt JÄGER


(1)  HL L 122., 2014.4.24., 44. o.

(2)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


Top