EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0042

Az EGT Vegyes Bizottság 42/2008 határozata ( 2008. április 25. ) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

OJ L 223, 21.8.2008, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 068 P. 126 - 128

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/42(2)/oj

21.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/33


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 42/2008 HATÁROZATA

(2008. április 25.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás I. mellékletét a 2008. február 1-jei 1/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a brojlercsirkékben előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról és az 1091/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 12-i 646/2007/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A Salmonella baromfiban és sertésben való antimikrobiális rezisztenciájának harmonizált monitoringjáról szóló, 2007. június 12-i 2007/407/EK bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

Az Egyesült Királyságban 1996. augusztus 1. előtt született vagy nevelt szarvasmarhafélékből származó termékek bármilyen célra való forgalomba hozatalának betiltásáról és az ilyen állatoknak a 999/2001/EK rendelet védekezési és felszámolási intézkedései alóli mentességéről és a 2005/598/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 14-i 2007/411/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

A tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján történő meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatot (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

A vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat módosításáról szóló, 2007. augusztus 20-i 2007/570/EK bizottsági határozatot (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7)

A 646/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 1091/2005/EK bizottsági rendeletet (7), amelyet ebből következően a megállapodás értelmében hatályon kívül kell helyezni.

(8)

A 2007/411/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2005/598/EK bizottsági határozatot (8), amelyet ebből következően a megállapodás értelmében hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Izland a 2007. október 26-i 133/2007 EGT vegyes bizottsági határozat révén átvette az I. melléklet I. fejezetében említett jogi aktusokat, a halaktól és a víziállatoktól különböző élő állatokra és az állati termékekre (mint pl. petesejtek, embriók, sperma) vonatkozó rendelkezések kivételével.

(10)

Az I. melléklet I. fejezetében említett jogi aktusok alkalmazandók Izlandra, amennyiben az adott jogi aktus vonatkozásában nem szerepel, hogy az nem alkalmazandó Izlandra. Ennélfogva a megállapodásba foglalt számos jogi aktussal kapcsolatban ki kell jelenteni, hogy nem alkalmazandók Izlandra.

(11)

E határozat az I. melléklet I. fejezete bevezető részének 2. bekezdésében megállapított átmeneti időszakkal alkalmazandó Izlandra azon területek tekintetében, amelyeket az e fejezetnek az EGT Vegyes Bizottság 2007. október 26-i 133/2007 határozata általi felülvizsgálatát megelőzően nem alkalmaztak Izlandra.

(12)

E határozat nem alkalmazandó Liechtensteinre,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 4.2. részben a „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsor alatti 55. pontot (a Bizottság 2003/634/EK határozata) követően a következő francia bekezdést kell beilleszteni:

„—

32007 D 0570: a Bizottság 2007. augusztus 20-i 2007/570/EK határozata (HL L 217., 2007.8.22., 36. o.).”

2.

A 7.2. rész a 46. pontot (a Bizottság 2007/182/EK határozata) követően a következő pontokkal egészül ki:

„47.

32007 R 0646: a Bizottság 2007. június 12-i 646/2007/EK rendelete a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a brojlercsirkékben előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról és az 1091/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2007.6.13., 21. o.).

48.

32007 D 0407: a Bizottság 2007. június 12-i 2007/407/EK határozata a Salmonella baromfiban és sertésben való antimikrobiális rezisztenciájának harmonizált monitoringjáról (HL L 153., 2007.6.14., 26. o.).

49.

32007 D 0453: a Bizottság 2007. június 29-i 2007/453/EK határozata a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján történő meghatározásáról (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.).”

3.

A 7.2. rész 26. pontjának (a Bizottság 1091/2005/EK határozata) szövegét el kell hagyni.

4.

A 7.2. részben a „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsor alatti 41. pont szövege (a Bizottság 2005/598/EK határozata) a következőre változik:

32007 D 0411: a Bizottság 2007. június 14-i 2007/411/EK határozata az Egyesült Királyságban 1996. augusztus 1. előtt született vagy nevelt szarvasmarhafélékből származó termékek bármilyen célra való forgalomba hozatalának betiltásáról és az ilyen állatoknak a 999/2001/EK rendelet védekezési és felszámolási intézkedései alóli mentességéről és a 2005/598/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 155., 2007.6.15., 74. o.).”

5.

Az 1.2. rész 133. pontja (a Bizottság 2007/16/EK határozata) a következő mondattal egészül ki: „Ez a jogi aktus nem alkalmazandó Izlandra.”

6.

A 3.2. részben a „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsor alatti 35. pont (a Bizottság 2007/123/EK határozata), 36. pont (a Bizottság 2006/800/EK határozata), 37. pont (a Bizottság 2006/802/EK határozata), 38. pont (a Bizottság 2007/18/EK határozata), 39. pont (a Bizottság 2007/19/EK határozata) és 40. pont (a Bizottság 2007/24/EK határozata) a következő mondattal egészül ki: „Ez a jogi aktus nem alkalmazandó Izlandra.”

7.

A 4.2. részben a „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsor alatti 58. pont (a Bizottság 2007/17/EK határozata) a következő mondattal egészül ki: „Ez a jogi aktus nem alkalmazandó Izlandra.”

2. cikk

A 646/2007/EK rendeletnek, valamint a 2007/407/EK, 2007/411/EK, 2007/453/EK és 2007/570/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. április 26-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (9).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 1. o.

(2)  HL L 151., 2007.6.13., 21. o.

(3)  HL L 153., 2007.6.14., 26. o.

(4)  HL L 155., 2007.6.15., 74. o.

(5)  HL L 172., 2007.6.30., 84. o.

(6)  HL L 217., 2007.8.22., 36. o.

(7)  HL L 182., 2005.7.13., 3. o.

(8)  HL L 204., 2005.8.5., 22. o.

(9)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


Top