EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0078(01)

Az EGT-Vegyesbizottság 78/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról), 22. (a vállalkozás és a forgalom meghatározására vonatkozó) jegyzőkönyvnek (56. cikk) és a 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról

HL L 219., 2004.6.19, p. 13–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/78(2)/oj

19.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/13


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 78/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról), 22. (a vállalkozás és a forgalom meghatározására vonatkozó) jegyzőkönyvnek (56. cikk) és a 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletet a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló, 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt Megállapodás (1) módosította.

(2)

A megállapodáshoz csatolt 21. jegyzőkönyvet a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló, 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt Megállapodás módosította.

(3)

A megállapodáshoz csatolt 22. jegyzőkönyvet az EGT-Vegyesbizottság előzetesen nem módosította.

(4)

A megállapodáshoz csatolt 24. jegyzőkönyvet az EGT-Vegyesbizottság előzetesen nem módosította.

(5)

A megállapodás 57. cikke biztosít jogalapot az összefonódások ellenőrzésére az Európai Gazdasági Térségben.

(6)

Az 57. cikket az összefonódások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat meghatározó 21. és 24. jegyzőkönyvvel és a XIV. melléklettel összhangban kell alkalmazni.

(7)

A megállapodáshoz csatolt XIV. melléklet és 21. jegyzőkönyv magában foglalja, a 24. jegyzőkönyv említi a legutóbb az 1310/96/EK rendelettel (2) módosított, a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 1989. december 21-i 4064/89/EGK tanácsi rendeletet (3).

(8)

A 4064/89/EGK rendeletet módosító 1310/97/EK tanácsi rendeletnek, amely az EGT-Vegyesbizottság 1998. március 27-i 27/1998 határozatával (4) módosította a XIV. mellékletet és a 21. jegyzőkönyvet, a megállapodásba történő átültetése a dinamikus, közös szabályokon és egyenlő versenyfeltételeken alapuló egységes EGT fenntartásának céljával összhangban.

(9)

A 4064/89/EGK rendeletet módosító 1310/97/EK rendelet módosítja az említett rendelet 5. cikkének (3) bekezdését. A megállapodáshoz csatolt 22. jegyzőkönyvet célszerű megfelelően módosítani.

(10)

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (az EK egyesülési rendelet) (5) hatályon kívül helyezi a 4064/89/EK rendeletet és annak helyébe lép.

(11)

Az EGT-n belüli egyenlő versenyfeltételek fenntartása érdekében a 139/2004/EK rendeletet be kell építeni a megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletbe és a 21. jegyzőkönyvbe, és említeni kell a 24. jegyzőkönyvben.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletet az e határozat I. mellékletében meghatározottak szerint kell módosítani.

2. cikk

A megállapodáshoz csatolt 21. jegyzőkönyvet az e határozat II. mellékletében meghatározottak szerint kell módosítani.

3. cikk

A megállapodáshoz csatolt 22. jegyzőkönyvet az e határozat III. mellékletében meghatározottak szerint kell módosítani.

4. cikk

A megállapodáshoz csatolt 24. jegyzőkönyvet az e határozat IV. mellékletében meghatározottak szerint kell módosítani.

5. cikk

A 139/2004/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

6. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (6).

7. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

S. GILLESPIE

az elnök


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 180., 1997.7.9., 1. o.

(3)  HL L 395., 1989.12.30., 1. o.

(4)  HL L 310., 1998.11.19., 9. o. és az EGT-kiegészítés 48., 1998.11.19., 190. o.

(5)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(6)  Alkotmányos követelmények nem merültek fel.


I. MELLÉKLET

A megállapodáshoz csatolt XIV. melléklet 1. pontja (4064/89/EGK bizottsági rendelet) szövegének helyébe a következő lép:

32004 R 0139: A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (az EK egyesülési rendelet) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás értelmében a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a)

az 1. cikk (1) bekezdésében a »vagy az EGT-megállapodás 21. és 24. jegyzőkönyvében meghatározott megfelelő rendelkezések sérelme nélkül« mondatrészt az »A 4. cikk (5) bekezdésének« szavak után kell beilleszteni;

továbbá a »közösségi léptékű« kifejezés helyesen »közösségi vagy EFTA-léptékű«;

b)

az 1. cikk (2) bekezdésében a »közösségi léptékű« kifejezés helyesen »közösségi vagy EFTA-léptékű«;

továbbá a »közösségi szintű forgalma« kifejezés helyesen »közösségi szintű vagy EFTA-szintű forgalma«;

az utolsó albekezdésben a »tagállam« szó helyesen »EK-tagállam vagy EFTA-állam«;

c)

az 1. cikk (3) bekezdésében a »közösségi léptékű« kifejezés helyesen »közösségi vagy EFTA-léptékű«;

továbbá a »közösségi szintű forgalma« kifejezés helyesen »közösségi szintű vagy EFTA-szintű forgalma«;

az 1. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontjában a »tagállam« szó helyesen »EK-tagállam vagy legalább három EFTA-állam mindegyikében«;

az utolsó albekezdésben a »tagállam« szó helyesen »EK-tagállam vagy EFTA-állam«;

d)

az 1. cikk (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni;

e)

a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a »közös piaccal« kifejezés helyesen »EGT-megállapodás működésével«;

f)

a 2. cikk (2) bekezdésének végén a »közös piaccal« kifejezés helyesen »EGT-megállapodás működésével«;

g)

a 2. cikk (3) bekezdésének végén a »közös piaccal« kifejezés helyesen »EGT-megállapodás működésével«;

h)

a 2. cikk (4) bekezdésének végén a »közös piaccal« kifejezés helyesen »EGT-megállapodás működésével«;

i)

a 3. cikk (5) bekezdésének b) pontjában a »tagállam« szó helyesen »EK-tagállam vagy EFTA-állam«;

j)

a 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a »közösségi léptékű« kifejezés helyesen »közösségi vagy EFTA léptékű«;

továbbá az (1) bekezdésben »a Bizottságnál kell bejelenteni« szavakat követően be kell illeszteni »az EGT-megállapodás 57. cikkével összhangban« kiegészítést;

a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a »közösségi léptékű« kifejezés helyesen »közösségi vagy EFTA léptékű«;

k)

az 5. cikk (1) bekezdésének utolsó albekezdése helyett:

»A Közösségen vagy egy EK-tagállamon belüli forgalom az esettől függően a Közösségen vagy az EK-tagállamon belüli vállalkozásoknak vagy fogyasztóknak értékesített termékeket és nyújtott szolgáltatásokat foglalja magában. Ugyanez alkalmazandó az EFTA-államok teljes területén belüli vagy az egy EFTA-államon belüli forgalom vonatkozásában.«;

l)

az 5. cikk (3) bekezdése a) pontjának utolsó albekezdése helyett:

»Hitelintézetek és pénzügyi intézmények Közösségen vagy egy EK-tagállamon belüli forgalma magában foglalja azokat a fent meghatározott bevételi tételeket, amelyeket esettől függően az intézmény Közösségen belül, vagy az érintett EK-tagállamban létrehozott fióktelepe vagy részlege kap. Ugyanez alkalmazandó a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az EFTA-államok teljes területén belüli vagy az egy EFTA-államon belüli forgalmának vonatkozásában.«;

m)

az 5. cikk (3) bekezdés b) pontjában az utolsó mondat: »...a Közösségen belül, illetve az adott tagállamon belül honos személyektől beszedett bruttó biztosítási díjakat kell figyelembe venni.« helyett:

»…a Közösségen belül, illetve egy adott EK-tagállamon belül honos személyektől beszedett bruttó biztosítási díjakat kell figyelembe venni. Ugyanez alkalmazandó az EFTA-államok teljes területén belül vagy az egy EFTA-államon belül honos személyektől beszedett bruttó biztosítási díjak vonatkozásában.«”.


II. MELLÉKLET

A megállapodáshoz csatolt 21. jegyzőkönyv 3. cikke 1. pontja (4064/89/EGK tanácsi rendelet) szövegének helyébe a következő lép:

32004 R 0139: A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (az EK egyesülési rendelet) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) 4. cikkének (4) és (5) bekezdése, 6–12. cikke, 14–21. cikke és 23–26. cikke.”


III. MELLÉKLET

A megállapodáshoz csatolt 22. jegyzőkönyv 3. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„Forgalom helyett a következőket kell használni:

a)

hitelintézetek és más pénzügyi intézmények esetén a 86/635/EGK tanácsi rendeletben meghatározott alábbi bevételi tételek összege, adott esetben a hozzáadottérték-adó, valamint közvetlenül a tételekhez kapcsolódó egyéb adók levonása után:

i.

kamatok és kamatjellegű bevételek;

ii.

bevétel értékpapírokból:

bevétel részvényekből és egyéb változó hozamú értékpapírokból,

bevétel részesedésből,

bevétel kapcsolt vállalkozásokban való részesedésből;

iii.

kapott jutalékbevételek;

iv.

pénzügyi műveletek nettó nyeresége;

v.

egyéb bevétel üzleti tevékenységből.

A megállapodás hatálya által szabályozott területen belüli hitelintézetek és pénzügyi intézmények forgalma magában foglalja azokat a fent meghatározott bevételi tételeket, amelyeket az intézménynek a megállapodás hatálya által szabályozott területen belül létrehozott fióktelepe vagy részlege kap;

b)

biztosítóintézetek esetén a lekötött bruttó biztosítási díjak értéke, amely magában foglalja a biztosítóintézet által vagy nevében megkötött biztosítási szerződések alapján megszerzett teljes összeget és követeléseket, a kifizetett viszontbiztosítási díjakat, a biztosítási díj összege alapján vagy a biztosítási díjak egészére kivetett adók és járulékok levonása után; tekintettel a 139/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és (3) bekezdésének b), c) és d) pontjára az 1. cikk (2) és (3) bekezdésének utolsó részére a megállapodás hatálya által szabályozott területen belül honos személyektől beszedett bruttó biztosítási díjakat kell figyelembe venni.”


IV. MELLÉKLET

A megállapodáshoz csatolt 24. jegyzőkönyv helyébe a következő lép:

24. JEGYZŐKÖNYV

az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

(1)   Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság bármelyik felügyeleti hatóság kérésére információt cserél és konzultál egymással általános szakpolitikai kérdésekben.

(2)   Az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság az alábbi rendelkezésekben előírtak szerint működnek együtt a megállapodás 57. cikke (2) bekezdése a) pontjának hatálya alá eső összefonódások kezelése terén.

(3)   Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában »a felügyeleti hatóság területe« kifejezést az EK-Bizottság esetében azoknak az EK-tagállamoknak a területeként kell értelmezni, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatálya a Szerződésben rögzített feltételekkel kiterjed, az EFTA Felügyeleti Hatóság esetében pedig azon EFTA-tagországok területeként, amelyekre a megállapodás hatálya kiterjed.

2. cikk

(1)   Az ebben a jegyzőkönyvben rögzített rendelkezéseknek megfelelően akkor kerül sor együttműködésre, ha:

a)

az érintett vállalkozások együttes forgalma az EFTA-államok területén eléri vagy meghaladja a megállapodás hatálya alá tartozó területen lebonyolított teljes forgalmuk 25 %-át; vagy

b)

az érintett vállalkozások közül legalább kettő 250 millió eurót meghaladó forgalommal rendelkezik az EFTA-államok területén; vagy

c)

az összefonódás olyan gazdasági erőfölényt hozhat létre vagy erősíthet meg, amely az EFTA-államok területén vagy annak jelentős részén számottevően akadályozhatja a hatékony verseny kibontakozását.

(2)   Az együttműködésre akkor is sor kerül, ha:

a)

az összefonódás megfelel a 6. cikk alapján történő beterjesztés kritériumainak;

b)

valamely EFTA-állam a 7. cikkben foglaltak szerint intézkedéseket kíván hozni jogos érdekeinek védelmében.

AZ ELJÁRÁSOK KEZDETI SZAKASZA

3. cikk

(1)   Az EK-Bizottság három munkanapon belül átadja az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a 2. cikk (1) bekezdésében és a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett esetekről szóló bejelentések másolatait, illetve a lehető legrövidebb időn belül átadja a hozzá benyújtott vagy általa kibocsátott legfontosabb dokumentumok másolatait.

(2)   Az EK-Bizottság az EFTA Felügyeleti Hatósággal szoros és állandó kapcsolatot tartva bonyolítja le a megállapodás 57. cikkében foglaltak végrehajtására szolgáló eljárásokat. Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EFTA-államok kifejezésre juttathatják az ilyen eljárásokról alkotott véleményüket. E jegyzőkönyv 6. cikke alkalmazásában az EK-Bizottság információkat kap az érintett EFTA-állam hatáskörrel rendelkező hatóságától, és biztosítja e hatóság számára annak lehetőségét, hogy az eljárás bármely szakaszában, egészen a határozatnak a fent említett cikk alapján történő elfogadásáig kifejezésre juttassa véleményét. E célból az EK-Bizottság a hatóság számára betekintést enged az iratokba.

A Bizottságtól egy EFTA-államnak és egy EFTA-államtól a Bizottságnak átnyújtandó dokumentumokat e jegyzőkönyv szerint az EFTA Felügyeleti Hatóság útján kell az érintettnek eljuttatni.

MEGHALLGATÁSOK

4. cikk

Az EK-Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) pontjában említett esetekben felkéri az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy képviseltesse magát az érintett vállalkozások meghallgatásain. Az EFTA-államok hasonlóképpen képviseltethetik magukat ezeken a meghallgatásokon.

AZ EK ÖSSZEFONÓDÁSOKKAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGA

5. cikk

(1)   Az EK-Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) pontjában említett esetekben kellő időben tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot az EK összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságának üléséről, és átadja részére a vonatkozó dokumentumokat.

(2)   Az EFTA Felügyeleti Hatóság által ebből a célból továbbított dokumentumok, ideértve az EFTA-államokból származó dokumentumokat is, az EK összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsága elé kerülnek, az EK-Bizottság által benyújtott egyéb vonatkozó dokumentumokkal együtt.

(3)   Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EFTA-államok jogosultak az EK összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságában való részvételre, nézeteik kifejtésére, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek.

AZ EGYES TAGÁLLAMOKAT MEGILLETŐ JOGOK

6. cikk

(1)   Az EK-Bizottság egy, az érintett vállalkozásoknak, az EK-tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak haladéktalanul bejelentett határozattal egy EFTA-államhoz utalhatja teljesen vagy részben a bejelentett összefonódás ügyét, ha

a)

egy összefonódás jelentősen veszélyezteti a verseny kibontakozását ezen az EFTA-államon belül az elkülönült piac valamennyi jellemzőjével rendelkező piacon; vagy

b)

egy összefonódás számottevően befolyásolja a verseny kibontakozását ezen az EFTA-államon belül az elkülönült piac valamennyi jellemzőjével rendelkező, a megállapodás hatálya alá eső területnek nem lényeges részét képező piacon.

(2)   Az (1) bekezdésben említett esetekben az Európai Közösséget létrehozó szerződés 230. és 243. cikke alapján az EK-tagállamokéval azonos jogcímen és feltételekkel bármelyik EFTA-állam fellebbezést nyújthat be az Európai Bírósághoz, és mindenekelőtt ideiglenes intézkedések elfogadását kérheti a gazdasági versennyel kapcsolatos nemzeti jogszabályainak alkalmazása céljából.

(3)   (Nincs szöveg)

(4)   Az összefonódás bejelentését megelőzően a 139/2004/EK rendelet értelmében a 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett személyek vagy vállalkozások indokolással ellátott indítvánnyal tájékoztathatják az EK-Bizottságot arról, hogy az összefonódás jelentősen befolyásolhatja a versenyt egy EFTA-államon belül az elkülönült piac valamennyi jellemzőjével rendelkező piacon, és ezért teljesen vagy részben ez által az EFTA-állam által végzett felülvizsgálatot igényel.

Az EK-Bizottság haladéktalanul átad minden, a 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerinti és ezen bekezdés szerinti indítványt az EFTA Felügyeleti Hatóságnak.

(5)   A 139/2004/EK rendelet 3. cikkében meghatározott összefonódás vonatkozásában, amely a rendelet 1. cikkének értelmében nem közösségi léptékű és amely felülvizsgálható legalább három EK-tagállam és legalább egy EFTA-állam nemzeti versenyjogszabályai szerint, a rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett személyek vagy vállalkozások a hatáskörrel rendelkező hatóságok értesítése előtt indokolással ellátott indítvánnyal tájékoztathatják az EK-Bizottságot, hogy az indítson felülvizsgálatot az összefonódás ügyében.

Az EK-Bizottság haladéktalanul átad minden, a 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése szerinti indítványt az EFTA Felügyeleti Hatóságnak.

Ha legalább egy EFTA-állam egyet nem értését fejezte ki az ügy átutalásának kérelmezését illetően, az illető EFTA-állam megtartja hatáskörét és az ügyet ennek a bekezdésnek az értelmében nem utalják át az EFTA-államoktól.

7. cikk

(1)   Annak ellenére, hogy az EK-Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a közösségi léptékű összefonódások kezelése tekintetében, amint azt a 139/2004/EK tanácsi rendelet megállapítja, az EFTA-államok a fenti rendelet szerint figyelembe vetteken kívüli jogos érdekeik védelmére megfelelő intézkedéseket tehetnek, amennyiben ezek az érdekek a megállapodás általános elveivel, valamint a megállapodásban akár közvetlenül, akár közvetett módon előírt egyéb rendelkezésekkel összhangban állnak.

(2)   Az (1) bekezdés értelmében jogos érdek a közbiztonság, a média pluralitása és a prudenciális szabályok.

(3)   Minden egyéb közérdekről tájékoztatni kell az EK-Bizottságot, amelynek, miután megvizsgálta, hogy az a megállapodás általános elveivel, valamint a megállapodásban akár közvetlenül, akár közvetett módon előírt egyéb rendelkezésekkel összhangban áll-e, az említett intézkedések alkalmazását megelőzően el kell ismernie a közérdeket ilyenként. Az EK-Bizottság a tájékoztatásától számított 25 munkanapon belül értesíti határozatáról az EFTA Felügyeleti Hatóságot és az érintett EFTA-államot.

KÖZIGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

8. cikk

(1)   Ha az EK-Bizottság határozat útján információszolgáltatásra kér fel egy, az EFTA Felügyeleti Hatóság területén található vállalkozást, személyt vagy vállalkozási társulást, akkor ezen határozatnak másolatát haladéktalanul eljuttatja az EFTA Felügyeleti Hatósághoz. Az EFTA Felügyeleti Hatóság egyedi kérésére az EK-Bizottság a bejegyzett összefonódásra vonatkozó egyszerű információszolgáltatási kérelmeinek másolatait is továbbítja az EFTA Felügyeleti Hatóságnak.

(2)   Az EK-Bizottság kérésére az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EFTA-államok megadják a Bizottságnak mindazon információkat, amelyek a megállapodás 57. cikkében ráruházott feladatok ellátásához szükségesek.

(3)   Ha az EK-Bizottság az EFTA Felügyeleti Hatóság területén hallgat meg természetes vagy jogi személyt annak hozzájárulásával, akkor arról előzetesen értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság jelen lehet a meghallgatás során, csakúgy mint annak a versenyhatóságnak a tisztviselője, amelynek területén a meghallgatások folynak.

(4)   (Nincs szöveg)

(5)   (Nincs szöveg)

(6)   (Nincs szöveg)

(7)   Amennyiben az EK-Bizottság a Közösség területén vizsgálatokat folytat, a 2. cikk (1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó esetekben tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot arról a tényről, miszerint ilyen vizsgálatokra került sor, és ha az kéri, akkor eljuttatja hozzá a vizsgálatok eredményeit.

SZAKMAI TITOKTARTÁS

9. cikk

(1)   Az ebben a jegyzőkönyvben foglaltak alkalmazásának eredményeképpen megszerzett információk kizárólag a megállapodás 57. cikkében részletezett eljárások céljára használhatók fel.

(2)   Az EK-Bizottság, az EFTA Felügyeleti Hatóság, az EK-tagállamok és EFTA-államok hatáskörrel rendelkező hatóságai, ezek tisztviselői és ezen hatóságok felügyelete alatt dolgozó egyéb alkalmazottak és egyéb személyek, valamint a tagállamok és az EFTA-államok egyéb hatóságainak tisztviselői és köztisztviselői az e jegyzőkönyvben foglaltak alkalmazásának eredményeképpen megszerzett, és a kötelező szakmai titoktartás körébe tartozó információikat nem hozhatják mások tudomására.

(3)   A megállapodásban vagy a Szerződő Felek jogszabályaiban a szakmai titoktartásra és az információk korlátozott felhasználhatóságára vonatkozó szabályok az e jegyzőkönyvben szabályozott információcserét nem gátolhatják.

BEJELENTÉSEK

10. cikk

(1)   A vállalkozások bejelentéseiket a megállapodás 57. cikke (2) bekezdésével összhangban a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz címzik.

(2)   Az 57. cikk értelmében valamely esetben döntéshozatali jogkörrel nem rendelkező felügyeleti hatósághoz címzett bejelentéseiket vagy panaszokat a hatóság haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz továbbítja.

11. cikk

A bejelentés benyújtásának időpontja az az időpont, amikor az a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz megérkezik.

NYELVEK

12. cikk

(1)   A vállalkozásoknak jogukban áll megválasztani, hogy az EFTA-államok vagy a Közösség melyik hivatalos nyelvén forduljanak írásban értesítéseikkel az EFTA Felügyeleti Hatósághoz és az EK-Bizottsághoz, és egyben ezek a hatóságok melyik hivatalos nyelven forduljanak hozzájuk. Ez az eljárások minden fokára vonatkozik.

(2)   Ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy olyan nyelven fordul írásban valamelyik felügyeleti hatósághoz, amely az adott felügyeleti hatóság illetékességi körébe tartozó államok egyikének sem hivatalos nyelve és a hatóságnak sem munkanyelve, akkor a vállalkozásnak minden dokumentumhoz csatolnia kell annak fordítását valamelyik hivatalos nyelven.

(3)   Amennyiben olyan vállalkozás is érintetté válik egy értesítésben, amely egyébként nem részese annak, úgy hasonlóképpen jogosult megválasztani, hogy az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság az EFTA-államok vagy a Közösség melyik hivatalos nyelvén, illetve a fenti hatóságok melyik munkanyelvén forduljanak hozzá. Ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy olyan nyelven fordul írásban valamelyik felügyeleti hatósághoz, amely az adott felügyeleti hatóság illetékességi körébe tartozó államok egyikének sem hivatalos nyelve és a hatóságnak sem munkanyelve, akkor a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazandók.

(4)   A fordítás nyelve határozza meg, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság mely nyelven fordul a vállalkozáshoz.

HATÁRIDŐK ÉS EGYÉB ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

13. cikk

Amennyiben ez a jegyzőkönyv másként nem rendelkezik, a határidők és egyéb eljárási rendelkezések, köztük az EK-Bizottság és egy vagy több EFTA-állam közötti összefonódás-beterjesztési eljárások vonatkozásában a megállapodás 57. cikkének végrehajtási szabályai alkalmazandók az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság, továbbá az EFTA-államok közötti együttműködésre is.

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, a 9. cikk (2) és (6) bekezdésében említett határidők kiszámítása az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EFTA-államok számára a vonatkozó dokumentumoknak az EFTA Felügyeleti Hatóság általi kézhezvételétől kezdődik.

ÁTMENETI SZABÁLYOK

14. cikk

Az 57. cikket nem kell alkalmazni azokra az összefonódásokra, amelyek e megállapodás hatálybalépésének időpontja előtt megállapodás vagy közzététel tárgyát képezték, vagy amelyek a megállapodás hatálybalépésének időpontja előtt irányításszerzés révén jöttek létre. Az 57. cikk semmilyen körülmények között nem alkalmazandó olyan összefonódásra, amely tekintetében a versenyre vonatkozóan hatáskörrel rendelkező valamely nemzeti hatóság a fenti időpont előtt eljárást indított.


Top