EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21979A0919(01)

Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről

OJ L 38, 10.2.1982, p. 3–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 86 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 86 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 89 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 89 - 103
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 003 P. 200 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 003 P. 200 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 5 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/72/oj

Related Council decision
Related Council decision

21979A0919(01)Hivatalos Lap L 038 , 10/02/1982 o. 0003 - 0032
finn különkiadás fejezet 11 kötet 10 o. 0089
svéd különkiadás fejezet 11 kötet 10 o. 0089
spanyol különkiadás fejezet 15 kötet 3 o. 0086
portugál különkiadás fejezet 15 kötet 3 o. 0086


Egyezmény

az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről

PREAMBULUM

AZ EURÓPA TANÁCS TAGÁLLAMAI ÉS AZ EGYEZMÉNY TOVÁBBI ALÁÍRÓI,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti nagyobb egység elérése;

FIGYELEMBE VÉVE az Európa Tanács azon óhaját, hogy a természetvédelem terén más államokkal együttműködjön;

FELISMERVE AZT, hogy a vadon élő növények és állatok esztétikai, tudományos, kulturális, rekreációs, gazdasági és eszmei értéket hordozó olyan természetes örökséget alkotnak, amelyet szükséges megőrizni és átadni a jövő generációinak;

FELISMERVE a vadon élő növények és állatok lényeges szerepét a biológiai egyensúly fenntartásában;

FIGYELEMBE VÉVE AZT, hogy számos vadon élő növény- és állatfaj komoly mértékben megfogyatkozott és ezek közül többet a pusztulás veszélye fenyeget;

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a természetes élőhelyek megőrzése a vadon élő növények és állatok védelmének és megőrzésének létfontosságú eleme;

FELISMERVE, hogy a vadon élő növények és állatok védelmét a kormányoknak figyelembe kell venniük saját nemzeti céljaikban és programjaikban, és nemzetközi együttműködést kell létrehozni különösen a vonuló-vándorló fajok védelmére;

FIGYELEMBE VÉVE a kormányok, illetőleg nemzetközi testületek közös cselekvésre irányuló általános kérését, különös tekintettel az Egyesült Nemzetek 1972-es Emberi Környezetért című konferenciája és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által kifejezésre juttatott kérésekre;

KÜLÖNÖSEN AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a vadon élő állatok és növények védelme területén kövessék a Második Európai Környezetvédelmi Miniszteri Konferencia 2. számú állásfoglalásának ajánlásait,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

(1) Ezen Egyezmény célja, megvédeni a vadon élő növényeket és állatokat és azok természetes élőhelyeit, különösképpen azon fajokat és élőhelyeket, amelyek védelme több állam együttműködését igényli, továbbá elősegíteni az ilyen típusú együttműködést.

(2) Különös hangsúlyt kapnak a veszélyeztetett és sebezhető fajok, beleértve a veszélyeztetett és sebezhető vonuló-vándorló fajokat is.

2. cikk

A Szerződő Felek megfelelő intézkedéseket tesznek a vadon élő növények és állatok populációinak olyan szinten való megtartására, illetve olyan szintre hozására, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos és kulturális követelményeknek, ugyanakkor figyelembe veszik a gazdasági és rekreációs igényeket, és a helyileg veszélyeztetett alfajok, változatok és formák szükségleteit.

3. cikk

(1) Ezen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban minden egyes Szerződő Fél lépéseket tesz a vadon élő növények és állatok és természetes élőhelyeik nemzeti természetvédelmi politikájának fejlesztésére, különös tekintettel a veszélyeztetett és sebezhető, elsősorban őshonos, fajokra, továbbá a veszélyeztetett élőhelyekre.

(2) Minden egyes Szerződő Fél vállalja, hogy saját tervezési és fejlesztési politikájának alakítása során és a szennyezés elleni intézkedéseiben tekintetbe veszi a vadon élő növények és állatok védelmét.

(3) Minden egyes Szerződő Fél elősegíti a vadon élő növények, állatok és élőhelyeik védelmének szükségességével kapcsolatos oktatást és általános információk terjesztését.

II. FEJEZET

Az élőhelyek védelme

4. cikk

(1) Minden egyes Szerződő Fél megteszi a megfelelő és szükséges jogi és közigazgatási intézkedéseket a vadon élő növény- és állatfajok élőhelyei védelmének biztosítására, különösen az I. és a II. mellékletben felsorolt fajok tekintetében, továbbá a veszélyeztetett természetes élőhelyek védelme érdekében.

(2) A Szerződő Felek saját tervezési és fejlesztési politikájukban tekintettel lesznek a megelőző bekezdés szerint védett területek természetvédelmi követelményeire, annak érdekében, hogy elkerüljék vagy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék e területek bárminemű károsodását.

(3) A Szerződő Felek vállalják, hogy kiemelt figyelmet szentelnek azon területek védelmének, amelyek a II. és a III. mellékletben felsorolt vonuló fajok tekintetében jelentősséggel bírnak és amelyek a vonulási útvonalak, azaz a telelő, állomásozó, etető, szaporodó és vedlőhelyek összefüggésében megfelelőképpen helyezkednek el.

(4) A Szerződő Felek vállalják, hogy célszerűen összehangolják erőfeszítéseiket az e cikkben meghatározott természetes élőhelyek védelme érdekében, amennyiben ezek határterületeken helyezkednek el.

III. FEJEZET

A fajok védelme

5. cikk

Minden egyes Szerződő Fél megteszi a megfelelő és szükséges jogi és közigazgatási intézkedéseket az I. mellékletben felsorolt vadon élő növényfajok speciális védelmének biztosítása érdekében. Meg kell tiltani e növények szándékos szedését, gyűjtését, vágását vagy gyökerestől történő kiásását. Minden egyes Szerződő Fél megfelelően tiltja e fajok birtoklását vagy eladását.

6. cikk

Minden egyes Szerződő Fél megteszi a megfelelő és szükséges jogi és közigazgatási intézkedéseket az II. mellékletben felsorolt vadon élő állatfajok speciális védelmének biztosítása érdekében. E fajok tekintetében különösképpen tiltott:

a) a szándékos befogás és tartás és a szándékos elpusztítás összes formája;

b) a szaporodó és pihenőhelyek szándékos rongálása vagy elpusztítása;

c) a vadon élő állatok szándékos megzavarása, különösen a szaporodási, ivadéknevelő és téliálom-időszakokban, amennyiben a megzavarás ezen Egyezmény célkitűzéseinek szempontjából jelentős;

d) a tojások szándékos elpusztítása vagy kiszedése, illetve birtoklása még kifújt állapotban is;

e) ezen állatok akár élő, akár holt állapotban történő birtoklása és belső kereskedelme, beleértve a kitömött állatokat és azok minden egyes azonnal felismerhető részét vagy származékát, mindenütt, amennyiben ez az e cikkben foglalt rendelkezések hatékonyságához hozzájárulhat.

7. cikk

(1) Minden egyes Szerződő Fél megteszi a megfelelő jogi és közigazgatási intézkedéseket a III. mellékletben felsorolt vadon élő állatfajok védelmének biztosítása érdekében.

(2) A III. mellékletben felsorolt vadon élő állatok bárminemű hasznosítását szabályozni kell annak érdekében, hogy a 2. cikk követelményeit figyelembe véve, megóvják a populációkat a veszélyektől.

(3) A megteendő intézkedések tartalmazzák:

a) a tilalmi időszakokat és/vagy más egyéb, a hasznosítást szabályozó eljárást;

b) a hasznosítás időszakos vagy helyi tiltását, ahol ez célszerű a kielégítő populációszintek helyreállítása érdekében;

c) a vadon élő állatok élő vagy holt állapotban történő kereskedelmének, eladási célú tartásának és szállításának vagy eladásra való felajánlásának megfelelő szabályozását.

8. cikk

A III. mellékletben felsorolt vadon élő állatfajok befogása vagy elpusztítása tekintetében és olyan esetekben, amikor a 9. cikkben foglaltakkal összhangban a II. mellékletben felsorolt fajokra vonatkozóan kivételes eljárást alkalmaznak, a Szerződő Felek megtiltják a befogás és elpusztítás megkülönböztetés nélküli összes eszközének használatát, és minden olyan eszközét, amely a fajok populációinak helyi eltűnését vagy komoly megzavarását okozza, így mindenekelőtt a IV. melléklet szerinti eszközökét.

9. cikk

(1) Minden egyes Szerződő Fél kivételt tehet a 4., 5., 6., 7. cikk rendelkezései alól, valamint a 8. cikkben említett eszközök használatának tilalma alól, feltéve, hogy egyéb kielégítő megoldás nem áll rendelkezésre és, hogy a kivétel nem ártalmas az érintett populáció fennmaradása szempontjából:

- a flóra és a fauna védelme érdekében;

- a növényi kultúrák, az állatállomány, az erdők, a halgazdaságok, a víz és a tulajdon egyéb formái komoly károsodásának megakadályozása érdekében;

- a közegészség és közbiztonság, a biztonságos légiközlekedés érdekében és más, elsőrendű közérdekből;

- kutatási és oktatási célokra, populációfelerősítésre, visszatelepítésre és a szükséges szaporítás céljára;

- azért, hogy szigorúan ellenőrzött feltételek között, szelektív alapon és korlátozott mértékben lehetővé tegye vadon élő állatok és növények kis számban történő elfogását, tartását vagy más, szakértő módon megvalósított hasznosítását.

(2) A Szerződő Felek kétévente jelentést készítenek az Állandó Bizottság részére a megelőző bekezdés szerint alkalmazott kivételekről. E jelentéseknek tartalmazniuk kell:

- azon populációkat, amelyekre a kivétel vonatkozik vagy vonatkozott, és ahol célszerű, az érintett egyedszámot;

- az elpusztítás vagy befogás megengedett eszközeit;

- a kockázatok feltételeit és az időre és helyre vonatkozó mindazon körülményeket, amelyek között az adott kivételeket tették;

- azon hatóságot, amely felhatalmazott annak kimondására, hogy e feltételek teljesültek és amely jogosult dönteni az alkalmazható eszközök, ezek korlátai és a mindezek végrehajtására utasított személyek tekintetében;

- az alkalmazott ellenőrzést.

IV. FEJEZET

A vonuló-vándorló fajokra vonatkozó különös rendelkezések

10. cikk

(1) A Szerződő Felek vállalják, hogy a 4., 6., 7., és a 8. cikkben említett intézkedéseken túlmenően összehangolják erőfeszítéseiket a II. és III. mellékletben felsorolt azon vonuló-vándorló fajok védelme érdekében, amelyek elterjedési területe benyúlik saját területükre.

(2) A Szerződő Felek intézkedéseket hoznak, amelyek lehetővé teszik annak biztosítását, hogy a tilalmi időszakok és/vagy más, a 7. cikk (3) bekezdése a) pontjában meghatározott hasznosítást szabályozó eljárások kielégítők és megfelelő módon eleget tesznek a III. mellékletben felsorolt vándorló fajok követelményeinek.

V. FEJEZET

Kiegészítő rendelkezések

11. cikk

(1) Ezen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása során a Szerződő Felek vállalják, hogy:

a) megfelelően együttműködnek, különösen olyan területeken, amelyek növelhetik az ezen Egyezmény többi cikkében foglalt intézkedések hatékonyságát;

b) ösztönzik és koordinálják az ezen Egyezmény célkitűzéseihez kapcsolódó kutatást.

(2) Minden egyes Szerződő Fél vállalja, hogy:

a) ösztönzi az őshonos vadon élő növény- és állatfajok újbóli betelepítését, ha ez hozzájárul egy veszélyeztetett faj megőrzéséhez, feltéve, hogy a többi Szerződő Fél tapasztalatainak fényében előbb egy, a visszatelepítés hatékonyságát és elfogadhatóságát megalapozó tanulmány készül;

b) szigorúan ellenőrzi a nem őshonos fajok betelepítését.

(3) Minden egyes Szerződő Fél tájékoztatja az Állandó Bizottságot a saját területén teljes védelemben részesülő azon fajokról, amelyeket az I. és II. melléklet nem tartalmaz.

12. cikk

A Szerződő Felek az ezen Egyezmény előírásainál szigorúbb intézkedéseket hozhatnak a vadon élő növények és állatok és természetes élőhelyeik védelme érdekében.

VI. FEJEZET

Állandó Bizottság

13. cikk

(1) Ezen Egyezmény céljaira egy Állandó Bizottságot kell létrehozni.

(2) Bármely Szerződő Fél képviseltetheti magát az Állandó Bizottságban egy vagy több küldöttel. Minden küldöttség egy szavazattal rendelkezik. Az Európai Gazdasági Közösség saját hatáskörén belül úgy gyakorolhatja szavazati jogát, hogy annyi szavazata van, mint ahány szavazata azon tagállamainak van, amelyek ezen Egyezmény Szerződő Felei. Az Európai Gazdasági Közösség nem gyakorolja szavazati jogát olyan esetekben, amikor az érintett tagállamok gyakorolják azt, és fordítva.

(3) Az Európa Tanács bármely tagállama, amely nem részese ezen Egyezménynek, megfigyelőként képviseltetheti magát a Bizottságban.

Az Állandó Bizottság egyhangú határozattal meghívhat bármely más államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak és nem Szerződő Fele ezen Egyezménynek sem, hogy megfigyelőként képviseltesse magát a Bizottság valamelyik ülésén.

Bármely testület vagy szervezet, amely szakmailag illetékes a vadon élő növények és állatok és élőhelyeik védelmében, megóvásában vagy kezelésében és amely az alábbi kategóriák valamelyikébe sorolható:

a) nemzetközi kormányzati vagy nem-kormányzati szervezetek vagy testületek, továbbá nemzeti kormányzati szervezetek vagy testületek;

b) nemzeti nem-kormányzati szervezetek vagy testületek, amelyek fenti célú tevékenységét a székhelyük szerinti állam jóváhagyta;

legkésőbb három hónappal a Bizottság ülése előtt tájékoztathatja az Európa Tanács Főtitkárát arról, hogy az adott ülésen megfigyelőként kívánja képviseltetni magát. Kérelmét el kell fogadni, kivéve, ha a Szerződő Felek egyharmada legalább egy hónappal az ülés előtt tájékoztatja a Főtitkárt tiltakozásáról.

(4) Az Állandó Bizottságot az Európa Tanács Főtitkára hívja össze. Első ülésére az ezen Egyezmény hatálybalépését követő egy éven belül kerül sor. Ezt követően legalább kétévente ülésezik, és minden olyan esetben, amikor azt a Szerződő Felek többsége kívánja.

(5) A Szerződő Felek többsége határozhat az Állandó Bizottság ülésének megtartásáról.

(6) Az Állandó Bizottság az ezen Egyezményben foglalt előírásokra is figyelemmel megállapítja eljárási szabályzatát.

14. cikk

(1) Az Állandó Bizottság felelős ezen Egyezmény alkalmazásának figyelemmel kíséréséért. Ezen belül mindenekelőtt:

- rendszeresen áttekinti ezen Egyezmény rendelkezéseit, beleértve a mellékleteket is, és megvizsgálja az esetleges módosítások szükségességét;

- az ezen Egyezmény céljait szolgáló intézkedésekre ajánlásokat tehet a Szerződő Feleknek;

- megfelelő intézkedéseket ajánlhat a közvélemény rendszeres tájékoztatására arról, hogy milyen munka folyik ezen Egyezmény keretein belül;

- ajánlásokat tehet a Miniszteri Bizottságnak, hogy azok az államok, amelyek nem tagjai az Európa Tanácsnak, kapjanak meghívást az ezen Egyezményhez való csatlakozásra;

- bármilyen egyéb javaslatot tehet ezen Egyezmény hatékonyságának növelése érdekében, beleértve a javaslattételt az ezen Egyezmény nem-részes feleivel való olyan megállapodások létrehozására, amelyek a fajok vagy a fajok egy csoportja hatékony megőrzését elősegítenék.

(2) Feladatainak ellátása érdekében az Állandó Bizottság saját kezdeményezésre szakértői üléseket szervezhet.

15. cikk

Az Állandó Bizottság minden egyes ülést követően jelentést továbbít az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága részére, saját tevékenységéről és az Egyezmény működéséről.

VII. FEJEZET

Módosítások

16. cikk

(1) Minden, egy Szerződő Fél vagy a Miniszteri Bizottság által ezen Egyezmény cikkeire vonatkozóan javasolt módosításról tájékoztatni kell az Európa Tanács Főtitkárát, aki a bejelentést az Állandó Bizottság ülését legalább két hónappal megelőzően továbbítja az Európa Tanács tagállamainak, az összes aláíró félnek, az összes Szerződő Félnek, minden, az ezen Egyezmény aláírására a 19. cikkel összhangban meghívott államnak, és a 20. cikkel összhangban az ahhoz való csatlakozásra felhívott országnak.

(2) Minden az előző bekezdés szerint javasolt módosítási indítványt az Állandó Bizottság vizsgál meg, amely:

a) az 1–12. cikkre vonatkozó módosítások háromnegyedes szavazati többséggel elfogadott szövegét beterjeszti a Szerződő Felek részére jóváhagyásra;

b) a 13–24. cikkre vonatkozó módosítások háromnegyedes szavazati többséggel elfogadott szövegét beterjeszti a Miniszteri Bizottsághoz jóváhagyásra. E jóváhagyás után a szöveget elfogadásra továbbítja a Szerződő Feleknek.

(3) Bármely módosítás azt a napot követő harmincadik napon lép hatályba, hogy annak elfogadásáról az összes Szerződő Fél tájékoztatta a Főtitkárt.

(4) E cikk (1) és (3) bekezdésének, valamint (2) bekezdése a) pontjának rendelkezései alkalmazandók ezen Egyezmény új mellékleteinek elfogadása esetén.

17. cikk

(1) Minden, egy Szerződő Fél vagy a Miniszteri Bizottság által ezen Egyezmény mellékleteire vonatkozóan javasolt módosításról tájékoztatni kell az Európa Tanács Főtitkárát, aki az Állandó Bizottság ülését legalább két hónappal megelőzően továbbítja a bejelentést az Európa Tanács tagállamainak, az összes aláíró félnek, az összes Szerződő Félnek, minden, az ezen Egyezmény aláírására a 19. cikkel összhangban meghívott államnak és a 20. cikkel összhangban az ahhoz való csatlakozásra meghívott államnak.

(2) Minden az előző bekezdés szerint javasolt módosítási indítványt az Állandó Bizottság vizsgál meg, amely azt a Szerződő Felek kétharmados többségével elfogadhatja. Az elfogadott szöveget továbbítják a Szerződő Felek részére.

(3) Hacsak a Szerződő Felek egyharmada kifogást nem jelentett be, bármely módosítás az Állandó Bizottság általi elfogadásától számított három hónap elteltével lép hatályba minden olyan Szerződő Fél számára, amely nem jelentett be tiltakozást.

VIII. FEJEZET

A viták rendezése

18. cikk

(1) Az Állandó Bizottság minden tőle telhetőt megtesz az ezen Egyezmény végrehajtása során esetlegesen felmerülő bármely nehézség békés rendezésének elősegítése érdekében.

(2) Bármely, ezen Egyezmény értelmezését vagy alkalmazását illetően a Szerződő Felek között felmerülő vitás kérdést – amely nem nyert rendezést akár az előző bekezdés előírásai alapján, akár az érintett felek közötti tárgyalások útján – valamelyik fél kérésére választottbíróság elé kell utalni, hacsak az említett felek másként nem állapodnak meg. Mindkét fél egy-egy választottbírót jelöl ki, majd a két választottbíró választ egy harmadik választottbírót. E cikk (3) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel, amennyiben a felek egyike nem jelölte ki saját választottbíráját a választottbíráskodási kérelmet követő három hónapon belül, úgy azt a másik fél kérésére az Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke jelöli ki egy további három hónapos időtartamon belül. Ugyanezen eljárás alkalmazandó abban az esetben, ha a választottbírák nem tudnak megegyezni a harmadik választottbíró személyében a két első választottbíró kijelölését követő három hónapon belül.

(3) Két olyan Szerződő Fél közötti vitás kérdés esetében, amikor is az egyik fél az Európai Gazdasági Közösség tagja, és ez utóbbi maga is Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél választottbírósági kérelmével fordul mind a tagállamhoz, mind a Közösséghez, amelyek együttesen értesítik a kérelmezőt a kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül, hogy maga a tagállam, vagy a Közösség, illetve a tagállam és a Közösség együttesen lesz-e a vitában a másik fél. A megadott határidőn belüli értesítés hiányában a tagállamot és a Közösséget a vitában egy és ugyanazon félnek kell tekinteni a választottbíróság létrehozását és eljárását meghatározó rendelkezések alkalmazása céljából. Ugyanez alkalmazandó, ha a tagállam és a Közösség együtt képviseltetik magukat a vita feleként.

(4) A választottbíróság maga állapítja meg eljárási szabályzatát. Döntéseit többségi szavazattal hozza meg. Ítélete végleges és kötelező érvényű.

(5) Mindegyik fél fedezi a maga által választott bíró költségeit és egyenlő arányban osztják meg egymás között a harmadik választottbíró költségeit, valamint a választottbíráskodással járó egyéb kiadásokat.

IX. FEJEZET

Záró rendelkezések

19. cikk

(1) Ezen Egyezmény aláírásra nyitva áll az Európa Tanács tagállamai és azon nem tagállamok számára, amelyek közreműködtek ezen Egyezmény kidolgozásában, továbbá az Európai Gazdasági Közösség számára.

Ezen Egyezmény hatálybalépésének időpontjáig aláírásra nyitva áll még bármely más, a Miniszteri Bizottság által erre meghívott állam számára is.

Az Egyezményt meg kell erősíteni, el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni. A megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás okiratait az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

(2) Ezen Egyezmény az azon időpontot követő három hónapos időszak lejártát követő hónap első napján lép hatályba, amely időpontban öt állam – amelyek közül legalább négy az Európa Tanács tagja – az előző bekezdés rendelkezéseivel összhangban egyetértését fejezte ki, hogy az Egyezményt kötelező érvényűnek tekinti.

(3) Bármely aláíró állam vagy az Európai Gazdasági Közösség tekintetében, amelyek ezt követően fejezik ki egyetértésüket az Egyezmény rájuk nézve kötelező volta iránt, az Egyezmény az azon időpontot követő három hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép hatályba, amely időpontban a megerősítő, elfogadási vagy jóváhagyási okiratot letétbe helyezték.

20. cikk

(1) Ezen Egyezmény hatálybalépése után az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága – a Szerződő Felekkel konzultálva – meghívhat az Egyezményhez való csatlakozásra bármely államot, amely nem tagja a Tanácsnak és amelyet már meghívtak az aláírásra a 19. cikk rendelkezései szerint, és amely ennek még eddig nem tett eleget, továbbá meghívhatnak a csatlakozásra bármely más nem-tagállamot.

(2) Ezen Egyezmény bármely csatlakozó állam tekintetében az azon időpontot követő három hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép hatályba, amely időpontban a csatlakozási okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál letétbe helyezték.

21. cikk

(1) Bármely Állam az aláírás időpontjában, vagy megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor megjelölheti azt a területet, vagy területeket, amelyekre ezen Egyezmény vonatkozik.

(2) Bármely Szerződő Fél akár megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor, akár bármilyen későbbi időpontban egy, az Európa Tanács Főtitkárához címzett nyilatkozattal kiterjesztheti ezen Egyezmény hatályát a nyilatkozatban meghatározott bármely más területre, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelős, vagy amelynek nevében felhatalmazással rendelkezik kötelezettség vállalására.

(3) Az előző bekezdés szerint beterjesztett nyilatkozat az abban foglalt bármely terület tekintetében visszavonható egy, a Főtitkárhoz címzett értesítéssel. Ezen visszavonás az azon időpontot követő hat hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép érvénybe, amely időpontban a Főtitkár a fenti értesítést kézhez vette.

22. cikk

(1) Az aláíráskor vagy megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor bármely állam élhet egy vagy több fenntartással az I–III. mellékletben felsorolt bizonyos fajok tekintetében és/vagy a fenntartás(ok)ban említett fajokra vonatkozóan a IV. mellékletben felsorolt – az elpusztítást, befogást vagy egyéb hasznosítást szolgáló – meghatározott eszközök és módszerek tekintetében. Általános jellegű fenntartások nem tehetők.

(2) Bármely Szerződő Fél, amely ezen Egyezmény hatályát a 21. cikk (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerinti területre kiterjeszti, az érintett terület vonatkozásában egy vagy több fenntartással élhet az előző bekezdés rendelkezései szerint.

(3) Egyéb fenntartás nem tehető.

(4) Bármely Szerződő Fél, amely e cikk (1) és (2) bekezdése szerint élt fenntartással, teljesen vagy részben visszavonhatja azt egy, az Európa Tanács Főtitkárához címzett értesítés útján. E visszavonás attól az időponttól lép érvénybe, hogy azt a Főtitkár kézhez kapta.

23. cikk

(1) Bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja ezen Egyezményt az Európa Tanács Főtitkárához címzett értesítés útján.

(2) E felmondás az azon időpontot követő hat hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép érvénybe, amely időpontban a Főtitkár az értesítést kézhez kapta.

24. cikk

Az Európa Tanács főtitkára értesíti az Európa Tanács tagállamait, minden aláíró államot, az Európai Gazdasági Közösséget, amennyiben az aláírója ezen Egyezménynek, és minden Szerződő Felet, a következőkről:

a) bármely aláírás;

b) a megerősítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás bármely okiratának letétbe helyezése;

c) ezen Egyezmény hatálybalépésének bármely időpontja a 19. és 20. cikk szerint;

d) bármely, a 13. cikk (3) bekezdésének rendelkezései szerint továbbított információ;

e) bármely, a 15. cikk rendelkezései szerint készített jelentést;

f) bármilyen módosítás vagy bármely új melléklet, amely a 16., és 17. cikk szerint került elfogadásra, valamint a módosítás vagy az új melléklet hatálybalépésének időpontja;

g) bármely a 21. cikk (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek értelmében tett nyilatkozat;

h) bármely, a 22. cikk (1) és (2) bekezdése rendelkezései szerint tett fenntartás;

i) bármely fenntartás visszavonása a 22. cikk (4) bekezdésének rendelkezései szerint;

j) bármely, a 23. cikk rendelkezései szerinti értesítés, valamint a felmondás érvénybe lépésének időpontja.

Fentiek hiteléül az alulírott teljhatalmú meghatalmazottak ezen Egyezményt aláírták.

Kelt Bernben, 1979. szeptember 19. napján, angol és francia nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, egy-egy eredeti példányban, amelyet az Európa Tanács levéltárában helyeznek letétbe. Az Európa Tanács Főtitkára az Európa Tanács minden tagállama, minden aláíró állam, az Európai Gazdasági Közösség, amennyiben az aláírója ezen Egyezménynek, valamint minden az ezen Egyezmény aláírására vagy az ahhoz való csatlakozásra meghívott állam részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

FOKOZOTTAN VÉDETT NÖVÉNYFAJOK

PTERIDOPHYTA

ASPIDIACEAE

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

PTERIDACEAE

Pteris serrulata Forssk.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk

BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

BORAGINACEAE

Anchusa crispa Viv.

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma caespitosum Kotschy

Onosma troodi Kotschy

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Campanula sabatia De Not.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

Gypsophila papillosa. Porta

Loeflingia tavaresiana G. Samp.

Silene orphanidis Boiss.

Silene rothmaleri Pinto de Silva

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Kochia saxicola Guss.

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva

COMPOSITAE

Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia laciniata Willd.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

Aster sibiricus L.

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

Centaurea heldreichii Halácsy

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea lactiflora Halácsy

Centaurea linaresii Lazaro

Centaurea megarensis Halácsy & Hayek

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub

Senecio alboranicus Maire

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B.L. Burtt

Alyssum fastigiatum Heywood

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Brassica hilarionis Post

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

Coronopus navasii Pau

Diplotaxis siettiana Maire

Enarthrocarpus pterocarpus DC.

Hutera rupestris P. Porta

Iberis arbuscula Runemark

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood

Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood

EUPHORBIACEAE

Euphorbia ruscinonensis Boiss.

GRAMINEAE

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

LABIATAE

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

Micromeria taygetea P.H. Davis

Nepeta sphaciotica P.H. Davis

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilinus Anzalone

Astragalus maritimus Moris

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Smith

LILIACEAE

Androcymbium rechingeri Greuter

Chionodoxa lochiae Meikle

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla morrisii Meikle

ORCHIDACEAE

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó;

PAPAVERACEAE

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria rouyana Daveau

Limonium paradoxum Pugsley

Limonium recurvum C.E. Salmon

POLYGONACEAE

Rheum rhaponticum L.

PRIMULACEAE

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

RANUNCULACEAE

Aquilegia cazorlensis Heywood

Aquilegia kitaibelii Schott

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B.L. Burtt

Ranunculus kykkoënsis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RUBIACEAE

Galium litorale Guss.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne rodriguezii Texidor

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Bupleurum kakiskalae Greuter

Ferula cypria Post

Laserpitium longiradium Boiss.

Oenanthe conioides Lange

VALERIANACEAE

Valeriana longiflora Willk.

VIOLACEAE

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

FOKOZOTAN VÉDETT ÁLLATFAJOK

EMLÕSÖK

INSECTIVORA

Talpidae

Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA

Minden faj, kiveve

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Citellus citellus

Cricetidae

Cricetus cricetus

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Alopex lagopus

Ursidae

Alopex lagopus

Mustelidae

Lutreola (Mustela) lutreola

Lutra lutra

Gulo gulo

Felidae

Lynx pardina

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra aegagrus

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moschatus

ODONTOCETI

Delphinidae

Delphinus delphis

Tursiops truncatus

Phocaenidae

Phocaena phocaena

MYSTACOCETI

Balaenopteridae

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)

Balaenidae

Eubalaena glacialis

Balaena mysticetus

MADARAK

GAVIIFORMES

Gaviidae

Minden faj

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps griseigena

Podiceps auritus

Podiceps nigricollis

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

Minden faj

Procellariidae

Puffinus puffinus

Procellaria diomedea

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalocrocorax pygmaeus

Pelecanidae

Minden faj

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Casmerodius albus

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Bubulcus (Ardeola) ibis

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus minutus

Botaurus stellaris

Ciconiidae

Minden faj

Threskiornithidae

Minden faj

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus cygnus

Cygnus bewickii

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna tadorna

Tadorna ferruginea

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Minden faj

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Minden faj

Rallidae

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otitidae

Minden faj

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Hoplopterus spinosus

Charadrius histicula

Charadrius dubius

Charadrius alexandrinus

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Arenaria interpres

Scolopacidae

Gallinago media

Numenius tenuirostris

Tringa stagnatilis

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa cinerea

Calidris minuta

Calidris temminckii

Calidris maritima

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris alba

Limicola falcinellus

Recurvirostridae

Minden faj

Phalaropodidae

Minden faj

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Minden faj

Laridae

Pagophila eburnea

Larus audouinii

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus minutus

Larus sabini

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Sterna hirundo

Sterna paradisaea (macrura)

Sterna dougallii

Sterna albifrons

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

Minden faj

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

Minden faj

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Minden faj

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

Minden faj

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Galerida theklae

Eremophila alpestris

Hirundinidae

Minden faj

Motacillidae

Minden faj

Laniidae

Minden faj

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

Minden faj

Muscicapidae

Turdinae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Cercotrichas galactotes

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Tarsiger cyanurus

Sylviinae

Minden faj

Regulinae

Minden faj

Muscicapinae

Minden faj

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

Minden faj

Sittidae

Minden faj

Certhiidac

Minden faj

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirlus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis

Calcarius lapponicus

Fringillidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothraustes

Ploceidae

Petronia petronia

Montrifringilla nivalis

Sturnidae

Sturnus unicolor

Sturnus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactis

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus

KÉTÉLTŰEK

CAUDATA

Salamandridae

Salamandrina terdigitata

Salamandra (Mertensiella) luschani

Chioglossa lusitanica

Triturus cristatus

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Bombina variegata

Bombina bombina

Alytes obstetricans

Alytes cisternasii

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana latastei

HÜLLŐK

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

Algyroides marchi

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta simonyi

Lacerta princeps

Lacerta viridis

Podarcis muralis

Podarcis lilfordi

Podarcis sicula

Podarcis filfolensis

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

OPHIDIA

Colubridae

Coluber hippocrepis

Elaphe situla

Elaphe quatuorlineata

Elaphe longissima

Coronella austriaca

Viperidae

Vipera ursinii

Vipera latasti

Vipera ammodytes

Vipera xanthina

Vipera lebetina

Vipera kaznakovi

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

VÉDETT ÁLLATFAJOK

EMLÕSÖK

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

oricidae

minden faj

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Marmota marmota

Castoridae

Castor fiber

Gliridae

vseh vrst

Microtidae

Microtus ratticeps (oeconomus)

Microtus nivalis (lebrunii)

CETACEA

vseh vrst, ki niso navedene v Dodatku II

CARNIVORA

Mustelidae

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Martes martes

Martes foina

Viverridae

minden faj

Felidae

Felis catus (silvestris)

Lynx lynx

Phocidae

Phoca vitulina

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

minden faj

Bovidae

Ovis aries (musimon, ammon)

Capra ibex

Capra pyrenaica

Rupicapra rupicapra

MADARAK

Minden, a II. mellékletben nem szereplő faj, kivéve:

Larus marinus

Larus fuscus

Larus argentatus

Columba palumbus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone (corone in cornix)

DVOŽIVKE

Minden, a II. mellékletben nem szereplő faj

PLAZILCI

Minden, a II.mellékletben nem szereplő faj

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

AZ ELPUSZTÍTÁS, BEFOGADÁS ÉS AZ EGYÉB FORMÁBAN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁS TILTOTT ESZKÖZEI ÉS MÓDSZEREI

EMLŐSÖK

Hurkok

Csaliállatként használt vak vagy megcsonkított élő állatok

Magnetofonok

Elpusztításra és elkábításra alkalmas elektromos eszközök

Mesterséges fényforrások

Tükrök és más fénylő eszközök

A cél megvilágítására szolgáló eszközök

Éjszakai vadászatra alkalmas optikai eszközök elektromos képmagnóval vagy képátalakítóval

Robbanóanyagok [1]

Hálók [2]

Csapdák [3]

Méreg és mérgezett vagy kábító csalétek

Gázosítás és kifüstölés

Félautomata vagy automata, olyan tárral rendelkező lőfegyverek, amelyek több lőszer befogadására alkalmasak, mint ami 2 ismétléshez szükséges

Repülőgépek

Mozgásban lévő gépjárművek

MADARAK

Hurkok [4]

Madárlépek

Kampók

Csalimadárként használt vak vagy csonkított élő madarak

Magnetofonok

Elpusztításra és elkábításra alkalmas elektromos eszközök

Mesterséges fényforrások

Tükrök és más fénylő eszközök

A cél megvilágítására szolgáló eszközök

Éjszakai vadászatra alkalmas optikai eszközök elektromos képerősítővel vagy képátalakítóval

Robbanóanyagok

Hálók

Csapdák

Méreg és mérgezett vagy kábító csalétek

Félautomata vagy automata, olyan tárral rendelkező lőfegyverek, amelyek több lőszer befogadására alkalmasak, mint ami 2 ismétléshez szükséges

Repülőgép

Mozgásban lévő gépjárművek

[1] Kivéve a bálnavadászatot.

[2] Amennyiben az állatok nagyobb mennyiségű vagy válogatás nélküli befogására használják.

[3] Amennyiben az állatok nagyobb mennyiségű vagy válogatás nélküli befogására használják.

[4] Kivéve Lagopus az 58. északi szélességi foktól északra.

--------------------------------------------------

Top