EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023D2133-20231017

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2023/2133 végrehajtási határozata (2023. október 13.) a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 kukoricát és annak kilenc alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2023) 6739. számú dokumentummal történt) (Csak a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2133/2023-10-17

02023D2133 — HU — 17.10.2023 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2133 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. október 13.)

a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 kukoricát és annak kilenc alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

(az értesítés a C(2023) 6739. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 2133, 2023.10.17., 1. o)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 90152, 7.3.2024, o 1 (2023/2133)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2133 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. október 13.)

a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 kukoricát és annak kilenc alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

(az értesítés a C(2023) 6739. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Géntechnológiával módosított szervezet és egyedi azonosítók

A 65/2004/EK rendeletnek megfelelően az e határozat mellékletének b) pontjában meghatározott, géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L.) az alábbi egyedi azonosítókat kapja:

a) 

a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 kukorica egyedi azonosítója: MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

b) 

a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9 egyedi azonosítója: MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

c) 

►C1  a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 kukorica egyedi azonosítója: MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6; ◄

d) 

a géntechnológiával módosított MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 kukorica egyedi azonosítója: MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

e) 

a géntechnológiával módosított 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 kukorica egyedi azonosítója: DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

f) 

a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MIR162 egyedi azonosítója: MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;

g) 

a géntechnológiával módosított MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9 kukorica egyedi azonosítója: MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

h) 

a géntechnológiával módosított 1507 × MIR162 × DAS-40278-9 kukorica egyedi azonosítója: DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

i) 

a géntechnológiával módosított MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 kukorica egyedi azonosítója: SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

j) 

a géntechnológiával módosított MIR162 × DAS-40278-9 kukorica egyedi azonosítója: SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

2. cikk

Engedélyezés

Az 1829/2003/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének és 16. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a Bizottság az e határozatban megállapított feltételeknek megfelelően engedélyezi a következő termékeket:

a) 

az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

b) 

az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmányok;

c) 

az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek az a) és b) pontban említettektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.

3. cikk

Címkézés

(1)  
Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az 1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában a „szervezet neve”: „kukorica”.
(2)  
A 2. cikk a) pontjában említett termékek kivételével az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

4. cikk

Kimutatási módszer

Az 1. cikkben felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricák kimutatására a melléklet d) pontjában meghatározott módszereket kell alkalmazni.

5. cikk

A környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv

(1)  
Az engedély jogosultja köteles gondoskodni a melléklet h) pontjában meghatározott, a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv kidolgozásáról és végrehajtásáról.
(2)  
Az engedély jogosultja a 2009/770/EK határozatban megadott mintának megfelelő éves jelentést nyújt be a Bizottsághoz a felügyeleti tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről.

6. cikk

Közösségi nyilvántartás

A mellékletben szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése szerinti közösségi nyilvántartásába.

7. cikk

Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultja a Corteva Agriscience LLC, amelyet az Unióban a Corteva Agriscience Belgium BV képvisel.

8. cikk

Érvényesség

Ez a határozat az értesítés napjától számított 10 évig alkalmazandó.

9. cikk

Címzett

E határozat címzettje a Corteva Agriscience LLC (9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Egyesült Államok), amelyet az Unióban a Corteva Agriscience Belgium BV (Rue Montoyer 25, 1000 Brüsszel, Belgium) képvisel.
MELLÉKLET

a)    Kérelmező és az engedély jogosultja:Név:

Corteva Agriscience LLC

Cím:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054,Egyesült Államok;

képviselője az Európai Unióban: Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Brüsszel, Belgium.

b)    A termékek megnevezése és leírása:

1. 

az e) pontban felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

2. 

az e) pontban felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmányok;

3. 

az e) pontban felsorolt, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek; az 1. és 2. pontban említettektől eltérő felhasználásra, a termesztés kivételével.

A géntechnológiával módosított MON-89Ø34-3 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni védelmet biztosító cry1A.105 és cry2Ab2 géneket expresszálja.

A géntechnológiával módosított DAS-Ø15Ø7-1 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni védelmet biztosító cry1F gént és a glufozinát-ammónium-alapú gyomirtó szerekkel szembeni ellenállást biztosító pat gént expresszálja.

A géntechnológiával módosított SYN-IR162-4 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító vip3Aa20 gént expresszálja. Ezenfelül a génmódosítás során a PMI fehérjét kódoló pmi gént alkalmazták szelekciós markerként.

A géntechnológiával módosított MON-ØØ6Ø3-6 kukorica a glifozáttartalmú gyomirtó szerekkel szembeni ellenállást biztosító cp4 epsps és cp4 epsps l214p géneket expresszálja.

A géntechnológiával módosított DAS-4Ø278-9 kukorica a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav (2,4-D) és az ariloxi-fenoxi-propionát (AOPP) gyomirtó szerekkel szemben toleranciát biztosító aad-1 gént expresszálja.

c)    Címkézés:

1. Az 1830/2003/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésében és 25. cikke (2) bekezdésében előírt címkézési követelmények alkalmazásában „a szervezet neve”: „kukorica”.

2. A b) pont 1. alpontjában említett termékek kivételével az e) pontban meghatározott géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek címkéjén, valamint az ilyen termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

d)    Kimutatási módszer:

1. A kvantitatív, eseményspecifikus PCR-kimutatási módszereket a géntechnológiával módosított MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, SYN-IR162-4, MON-ØØ6Ø3-6 és DAS-4Ø278-9 kukoricára egyenként hitelesített és a MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 kukoricán is megvizsgált módszerek jelentik.

2. A hitelesítést az 1829/2003/EK rendelet alapján létrehozott uniós referencialaboratórium végezte; a hitelesítési jelentés az alábbi internetcímen olvasható: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3. Referenciaanyag: AOCS 0906 (a MON-89Ø34-3 esetében), amely hozzáférhető az American Oil Chemist Society-n keresztül a https://www.aocs.org/crm#maize internetcímen. ERM®-BF418 (a DAS-Ø15Ø7-1 esetében), ERM®-BF446 (a SYN-IR162-4 esetében), ERM®-BF415 (a MON-ØØ6Ø3-6 esetében) és ERM®-BF433 (a DAS-4Ø278-9 esetében), amelyek hozzáférhetők az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontján (JRC) keresztül a https://crm.jrc.ec.europa.eu/ internetcímen.

e)    Egyedi azonosító:

▼C1

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

▼B

f)    A Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének II. melléklete szerint előírt információ:

[A Biológiai Biztonság Kérdéseiben illetékes Információs Központ, a bejegyzés azonosító száma: értesítést követően bejegyezésre kerül a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásába].

g)    A termékek forgalomba hozatalára, felhasználására vagy kezelésére vonatkozó feltételek vagy korlátozások:

Nem szükséges.

h)    A környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv:

A 2001/18/EK irányelv VII. mellékletének megfelelő, a környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti terv.

[Hivatkozás: a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásában közzétett terv]

i)    Forgalomba hozatal utáni felügyeleti követelmények az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználása tekintetében:

Nem szükséges.

Megjegyzés:  idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásának frissítése útján teszik közzé.

Top