EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D0338-20220721

Consolidated text: A Tanács (KKBP) 2022/338 határozata (2022. február 28.) halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/338/2022-07-21

02022D0338 — HU — 21.07.2022 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (KKBP) 2022/338 HATÁROZATA

(2022. február 28.)

halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

(HL L 060, 2022.2.28., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (KKBP) 2022/471 HATÁROZATA (2022. március 23.)

  L 96

43

24.3.2022

 M2

A TANÁCS (KKBP) 2022/636 HATÁROZATA (2022. április 13.)

  L 117

34

19.4.2022

►M3

A TANÁCS (KKBP) 2022/809 HATÁROZATA (2022. május 23.)

  L 145

40

24.5.2022

►M4

A TANÁCS (KKBP) 2022/1285 HATÁROZATA (2022. július 21.)

  L 195

93

22.7.2022


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 109, 8.4.2022, o 74 (2022/338)
▼B

A TANÁCS (KKBP) 2022/338 HATÁROZATA

(2022. február 28.)

halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről1. cikk

Létrehozás, célkitűzések, hatály és időtartam

(1)  
A Tanács létrehozza az Európai Békekeret keretében finanszírozandó támogatási intézkedést (a továbbiakban: a támogatási intézkedés), amelynek kedvezményezettje Ukrajna (a továbbiakban: a kedvezményezett).
(2)  
A támogatási intézkedés célja, hogy hozzájáruljon az ukrán fegyveres erők képességeinek és rezilienciájának megerősítéséhez Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának védelme, valamint a polgári lakosságnak a folyamatban lévő katonai agresszióval szembeni védelme érdekében.
(3)  
A (2) bekezdésben meghatározott célkitűzés elérése érdekében a támogatási intézkedés finanszírozza az ukrán fegyveres erők számára halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak a biztosítását.

▼M4

(4)  
A támogatási intézkedés időtartama az e határozat elfogadásától számított 70 hónap.

▼B

2. cikk

Pénzügyi rendelkezések

▼M4

(1)  
A támogatási intézkedéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2 330 000 000  EUR.

▼B

(2)  
Valamennyi kiadást az Európai Békekeret keretében finanszírozott bevételek és kiadások végrehajtásáról szóló szabályokkal összhangban kell kezelni.

▼M4

(3)  
A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezető a (KKBP) 2021/509 határozat 29. cikkének (5) bekezdésével összhangban felhívás útján – 2 330 000 000  EUR erejéig – hozzájárulásokat kérhet e határozat elfogadását követően. A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezető által felhívás útján kért forrásokat csak kiadások kifizetésére lehet felhasználni a (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottság által a 2022-es költségvetés-módosításban és az azt követő, a támogatási intézkedésnek megfelelő évek költségvetéseiben jóváhagyott korlátok között.
(4)  
A támogatási intézkedés végrehajtásával kapcsolatos kiadások 2022. január 1-jétől a Tanács által meghatározandó időpontig számolhatók el. A 2022. március 11. előtt felmerült elszámolható kiadások maximális összege 450 000 000  EUR. A 490 000 000  EUR összeg 2022. július 21-től számolható el.

▼B

3. cikk

A kedvezményezettel kötött megállapodások

(1)  
A főképviselő megköti az annak biztosításához szükséges megállapodásokat, hogy a kedvezményezett megfeleljen a nemzetközi jognak, mindenekelőtt az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak, valamint a (KKBP) 2021/509 határozat 62. cikke (2) bekezdésének, ami a támogatási intézkedés keretében történő támogatásnyújtás feltétele.
(2)  
Az (1) bekezdésben említett megállapodásoknak rendelkezéseket kell tartalmazniuk a támogatási intézkedés keretében nyújtott támogatás azon esetben történő felfüggesztéséről és megszüntetéséről, ha a kedvezményezettről megállapítást nyer, hogy megsértette az (1) bekezdésben említett kötelezettségeket.

4. cikk

Végrehajtás

(1)  
A főképviselő felel e határozatnak a (KKBP) 2021/509 határozattal és az Európai Békekeret keretében finanszírozott bevételek és kiadások végrehajtásáról szóló szabályokkal összhangban történő végrehajtásának biztosításáért, koherenciában az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésekre irányuló szükséges intézkedések és ellenőrzések értékelésére és azonosítására vonatkozó integrált módszertani kerettel.
(2)  
A (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottság részletesebben meghatározza a támogatási intézkedés keretében finanszírozandó támogatás típusát és mértékét, figyelembe véve az Európai Unió Katonai Törzse által alkalmazni ajánlott, az ukrán fegyveres erők szükségleteinek kielégítésére irányuló prioritásokat.
(3)  
A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezetőnek – a végrehajtó szereplő(k)től kapott tájékoztatás alapján – jelentés kell tennie a (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottságnak a felszerelések célba juttatásáról, beleértve ezek mennyiségét, típusát és minden egyéb, a további nyomon követés és monitoring szempontjából releváns információt.
(4)  

Az 1. cikk (3) bekezdésében említett tevékenység végrehajtását a következők végezhetik:

a) 

Belgium védelmi minisztériuma;

b) 

Bulgária védelmi minisztériuma;

c) 

Horvátország védelmi minisztériuma;

d) 

Ciprus védelmi minisztériuma;

e) 

Csehország védelmi minisztériuma;

f) 

Dánia védelmi minisztériuma;

g) 

Észtország védelmi minisztériuma nevében az Észt Védelmi Beruházások Központja (Estonian Centre for Defence Investments, ECDI);

h) 

Finnország védelmi minisztériuma;

i) 

Franciaország védelmi minisztériuma;

▼M3

j) 

Németország védelmi minisztériuma és szövetségi belügy-, valamint területi és társadalmi kohézióért felelős minisztériuma;

▼B

k) 

Görögország védelmi minisztériuma;

l) 

Magyarország védelmi minisztériuma;

m) 

Olaszország védelmi minisztériuma;

▼C1

n) 

Lettország védelmi minisztériuma és Lettország Állami Védelmi Logisztikai és Közbeszerzési Központja (State Defence Logistics and Procurement Centre of Latvia);

▼B

o) 

Litvánia védelmi minisztériuma;

p) 

Luxemburg Európa-ügyi és külügyminisztériumának Védelmi Igazgatósága;

q) 

Hollandia védelmi minisztériuma;

r) 

Lengyelország védelmi minisztériuma;

s) 

Portugália védelmi minisztériuma;

t) 

Románia nemzetvédelmi minisztériuma;

u) 

a Szlovák Köztársaság védelmi minisztériuma;

v) 

Szlovénia védelmi minisztériuma;

w) 

Spanyolország védelmi minisztériuma;

x) 

Svédország védelmi minisztériuma / a svéd fegyveres erők.

▼M1

5. cikk

A tagállamok engedélyezik a katonai felszerelés és az azt kísérő személyzet területükön történő áthaladását, ideértve a légterüket is, a (KKBP) 2021/509 határozat 56. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

▼B

6. cikk

Nyomon követés, ellenőrzés és értékelés

(1)  
A főképviselő biztosítja annak nyomon követését, hogy a kedvezményezett tiszteletben tartja a 3. cikkel összhangban megállapított kötelezettségeket. E nyomon követés során információkkal kell szolgálni a 3. cikkel összhangban megállapított kötelezettségek megsértésének – többek között az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak az ukrán fegyveres erőknek a támogatási intézkedés keretében támogatott egységei általi megsértésének – kontextusáról és kockázatairól.
(2)  
A felszerelések leszállítás utáni ellenőrzését az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésekre irányuló szükséges intézkedések és ellenőrzések értékelésére és azonosítására vonatkozó integrált módszertani kerettel összhangban kell megszervezni.

7. cikk

Jelentéstétel

A végrehajtási időszak alatt a főképviselő a (KKBP) 2021/509 határozat 63. cikkével összhangban hathavonta jelentést nyújt be a PBB-nek a támogatási intézkedés végrehajtásáról.

8. cikk

Felfüggesztés és megszüntetés

A PBB dönthet úgy, hogy a (KKBP) 2021/509 határozat 64. cikkével összhangban részben vagy egészben felfüggeszti a támogatási intézkedés végrehajtását.

A PBB ajánlhatja azt is, hogy a Tanács szüntesse meg a támogatási intézkedést.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Top