EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1213-20211113

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2020/1213 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 21.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/2021-11-13

02020R1213 — HU — 13.11.2021 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. augusztus 21.)

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről

(HL L 275, 2020.8.24., 5. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1362 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. szeptember 30.)

  L 317

5

1.10.2020

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/419 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 9.)

  L 83

6

10.3.2021

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1936 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. november 9.)

  L 396

27

10.11.2021
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. augusztus 21.)

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt növények, növényi termékek és egyéb áruk harmadik országokból az Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedéseket állapít meg.

2. cikk

A harmadik országokból származó egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó intézkedések

A mellékletben felsorolt, az érintett harmadik országokból származó növények, növényi termékek és egyéb áruk csak akkor hozhatók be az Unió területére, ha megfelelnek a mellékletben meghatározott megfelelő intézkedéseknek.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M2
MELLÉKLET

A harmadik országokból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó, a 2. cikkben említett intézkedésekNövények, növényi termékek vagy egyéb anyagok

KN-kód

Származási harmadik országok

Intézkedések

Az Acer japonicum Thunberg, az Acer palmatum Thunberg és az Acer shirasawanum Koidzumi ültetésre szánt, egy- és hároméves közötti, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, oltott vagy szemezett növényei

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

Új-Zéland

a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

i.  a növények mentesek az Eotetranychus sexmaculatus károsítótól;

ii.  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet – az annak részét képező termesztési helyekkel együtt – a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel;

iii.  a termőhelyet a növények termesztési ciklusának kezdete óta a megfelelő időpontokban végzett hatósági ellenőrzések során az Eotetranychus sexmaculatus károsítótól mentesnek találták; az Eotetranychus sexmaculatus termesztési helyen való jelenlétének gyanúja esetén megfelelő kezeléseket végeztek a károsítótól való mentesség biztosítása érdekében; 100 méteres környező övezetet létesítettek, amelyben megfelelő időpontokban kifejezetten az Eotetranychus sexmaculatus kimutatására irányuló ellenőrzéseket végeznek, és amennyiben a károsító előfordul bármely gazdanövényen, azokat azonnal ki kell gyomlálni és meg kell semmisíteni;

iv.  rendszert alakítottak ki annak biztosítására, hogy a szerszámokat és a gépeket az egyes termesztési helyekre való bevitelüket megelőzően megtisztítsák a talajtól és a növényi hulladéktól, valamint az Eotetranychus sexmaculatus károsítótól való mentesítés céljából fertőtlenítsék;

v.  betakarításkor a növényeket szennyeződésektől és ágaktól megtisztították, továbbá hatósági növényegészségügyi vizsgálatnak vetették alá, amely legalább részletes szemrevételezésből állt, különösen a növények törzsén és ágain, az Eotetranychus sexmaculatus károsítótól való mentesség megerősítése céljából;

vi.  a növények szállítmányain közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek az Eotetranychus sexmaculatus jelenlétének kimutatása céljából, különösen a növények törzsén és ágain, és a vizsgált minta mérete lehetővé tette a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség 99 %-os megbízhatósággal történő kimutatását;

b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban a következőket tartalmazzák:

i.  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az ►M3  (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendeletnek ◄ .”;

ii.  a nyilvántartásba vett termesztési helyek megnevezése.

Az Acer japonicum Thunberg, az Acer palmatum Thunberg és az Acer shirasawanum Koidzumi ültetésre szánt, egy- és hároméves közötti, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, oltott vagy szemezett növényei

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

Új-Zéland

a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

i.  a növények mentesek az Oemona hirta és a Platypus apicalis károsítótól;

ii.  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet – az annak részét képező termesztési helyekkel együtt – a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel;

iii.  a termőhelyet a növények termesztési ciklusának kezdete óta a megfelelő időpontokban végzett hatósági ellenőrzések során az Oemona hirta és aPlatypus apicalis károsítótól mentesnek találták; az Oemona hirta, illetve a Platypus apicalis termesztési helyen való jelenlétének gyanúja esetén megfelelő kezeléseket végeztek a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében;

iv.  betakarításkor a növényeket megtisztították, továbbá hatósági növényegészségügyi vizsgálatnak vetették alá az Oemona hirta és a Platypus apicalis károsítótól való mentesség megerősítése céljából;

v.  a növények szállítmányain közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek az Oemona hirta és a Platypus apicalis jelenlétének kimutatása céljából, és a vizsgált minta mérete lehetővé tette a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség 99 %-os megbízhatósággal történő kimutatását;

b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban a következőket tartalmazzák:

i.  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az ►M3  (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendeletnek ◄ .”;

ii.  a nyilvántartásba vett termesztési helyek megnevezése.

Az Albizia julibrissin Durazzini ültetésre szánt, legfeljebb 2,5 cm átmérőjű, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú oltott növényei;

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Izrael

a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

i.  a növények mentesek az Euwallacea fornicatus sensu lato és a Fusarium euwallaceae károsítóktól;

ii.  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel. Ez a nyilvántartásba vétel magában foglalta a termőhelyen belül található megfelelő termesztési helyeket;

iii.  a növények megfelelnek az alábbi követelmények egyikének:

1.  a növények átmérője a szár tövénél 2 cm-nél kisebb;

vagy

2.  a növényeket legalább a kivitelt megelőző hat hónapban az Euwallacea fornicatus sensu lato behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették, amelyet megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és amelyet a károsítótól mentesnek találtak, amit legalább négyhetente, a szállítást közvetlenül megelőzően is ellenőrzött csapdákkal is megerősítettek;

vagy

3.  a növényeket olyan a termesztési helyen termesztették, amelyet az utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta mentesnek találtak az Euwallacea fornicatus sensu lato és a Fusarium euwallaceae károsítótól, amit az Euwallacea fornicatus sensu lato esetében legalább csapdákkal és legalább négyhetente elvégzett hatósági vizsgálatok során is megerősítettek; a két károsító bármelyikének a termesztési helyen való jelenlétének gyanúja esetén megfelelő kezeléseket végeztek a károsítók ellen a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében; az Euwallacea fornicatus sensu lato és a Fusarium euwallaceae esetében egy 1 km-es környező övezetet létesítettek, amelyet megfelelő időpontokban figyelemmel kísérnek, és amennyiben a két károsító bármelyike előfordul bármely gazdanövényen, azokat azonnal ki kell gyomlálni és meg kell semmisíteni;

iv.  a szár tövénél 2 cm vagy annál nagyobb átmérőjű növények szállítmányain közvetlenül az exportot megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek a károsító jelenlétének kimutatása céljából, különösen a növények törzsén és ágain, beleértve a megsemmisítéssel járó mintavételt is. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség kimutatását, 99 %-os megbízhatósággal;

b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban a következőket tartalmazzák:

i.  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendelet rendelkezéseinek.”;

ii.  a következők leírása:

— az e bejegyzésben szereplő fenti a) pont iii. alpontjában foglalt követelmények közül melyek teljesültek, és

— a nyilvántartásba vett termesztési hely(ek).

Az Albizia julibrissin Durazzini ültetésre szánt, legfeljebb 2,5 cm átmérőjű, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú oltott növényei;

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Izrael

a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

i.  a növények mentesek az Aonidiella orientalis károsítótól,

ii.  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel. Ez a nyilvántartásba vétel magában foglalta a termőhelyen belül található megfelelő termesztési helyeket. Az adott termőhely az alábbi követelmények egyikének is megfelel:

1.  a növényeket az Aonidiella orientalis behurcolása ellen teljes fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették legalább a kivitelt megelőző hat hónapban, amelyet háromhetente hatósági vizsgálatnak vetettek alá és a károsítótól mentesnek találtak, beleértve a szállítást közvetlenül megelőző időszakot is;

vagy

2.  a termesztési helyet a háromhetente elvégzett hatósági vizsgálatok során az utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta az Aonidiella orientalis károsítótól mentesnek találták; a károsító termesztési helyen való jelenlétének gyanúja esetén megfelelő kezeléseket végeztek a károsító ellen a károsítótól való mentesség biztosítása érdekében; az Aonidiella orientalis esetében egy 100 méteres környező övezetet létesítettek, amelyet megfelelő időpontokban figyelemmel kísérnek, és amennyiben a károsító előfordul bármely gazdanövényen, azokat azonnal ki kell gyomlálni és meg kell semmisíteni;

iii.  a növényszállítmányokon, különösen a növények törzsén és ágain közvetlenül az exportot megelőzően alapos hatósági vizsgálatot végeztek az Aonidiella orientalis jelenlétének kimutatása céljából. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség kimutatását, 99 %-os megbízhatósággal;

b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban a következőket tartalmazzák:

i.  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendelet rendelkezéseinek.”;

ii.  a következők leírása:

— az e bejegyzésben szereplő fenti a) pont ii. alpontjában foglalt követelmények közül melyek teljesültek, és

— a nyilvántartásba vett termesztési hely(ek).

▼M3

Ficus carica L., szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelek nélküli, a szár aljánál legfeljebb 2 cm átmérőjű, ültetésre szánt egyéves növények, valamint termesztőközegben lévő, levelek nélküli, a szár aljánál legfeljebb 1 cm átmérőjű, ültetésre szánt egyéves gyökeres dugványok

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

Izrael

(a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

(i)  a növények mentesek az Aonidiella orientalis, a Colletotrichum siamense, az Euwallacea fornicatus sensu lato, a Hypothenemus leprieuri, az Icerya aegyptiaca, a Neocosmospora euwallaceae, a Neoscytalidium dimidiatum, a Nipaecoccus viridis, az Oligonychus mangiferus, a Phenacoccus solenopsis, a Plicosepalus acaciae, a Retithrips syriacus, a Russellaspis pustulans, a Scirtothrips dorsalis és a Spodoptera frugiperda károsítóktól;

(ii)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet – az annak részét képező termesztési helyekkel együtt – a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel;

(iii)  a növényeket egész életciklusuk alatt az Aonidiella orientalis, az Icerya aegyptiaca, a Nipaecoccus viridis, az Oligonychus mangiferus, a Phenacoccus solenopsis, a Retithrips syriacus és a Russellaspis pustulans ellen fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették, amelyet 45 naponta hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és amelyet az i. alpontban felsorolt összes károsítótól mentesnek találtak; az i. alpontban felsorolt bármely károsító termesztési helyen való jelenlétének gyanúja esetén megfelelő kezeléseket végeztek a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében; és

(iv)  a növények szállítmányain közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek az Aonidiella orientalis, az Icerya aegyptiaca, a Nipaecoccus viridis, az Oligonychus mangiferus, a Phenacoccus solenopsis, a Plicosepalus acaciae, a Retithrips syriacus és a Russellaspis pustulans jelenlétének kimutatása céljából, és a vizsgált minta mérete lehetővé tette a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség 99 %-os megbízhatósággal történő kimutatását, valamint a Colletotrichum siamense és a Neoscytalidium dimidiatumjelenlétének kimutatása céljából véletlenszerű mintavételt és a növények laboratóriumi vizsgálatát is magában foglaló hatósági vizsgálatot végeztek;

(b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a Kiegészítő nyilatkozat rovatban a következőket tartalmazzák:

(i)  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendeletnek.”;

(ii)  a nyilvántartásba vett termesztési hely(ek).

▼M2

A Jasminum polyanthum Franchet növényeinek ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai

ex 0602 10 90

Izrael

a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

i.  a növények mentesek a Scirtothrips dorsalis, az Aonidiella orientalis, a Milviscutulus mangiferae, a Paracoccus marginatus, a Pulvinaria psidii és a Colletotrichum siamense károsítóktól;

ii.  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet – az annak részét képező termesztési helyekkel együtt – a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel;

iii.  a növényeket a Scirtothrips dorsalis, az Aonidiella orientalis, a Milviscutulus mangiferae, a Paracoccus marginatus, a Pulvinaria psidiibehurcolása ellen fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették;

iv.  a termesztési helyet a háromhetente elvégzett hatósági vizsgálatok során a Scirtothrips dorsalis, az Aonidiella orientalis, a Milviscutulus mangiferae, a Paracoccus marginatus, a Pulvinaria psidiiés a Colletotrichum siamense károsítótól mentesnek találták;

v.  a növények szállítmányain közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek a Scirtothrips dorsalis, az Aonidiella orientalis, a Milviscutulus mangiferae, a Paracoccus marginatus és a Pulvinaria psidii jelenlétének kimutatása céljából, és a vizsgált minta mérete lehetővé tette a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség 99 %-os megbízhatósággal történő kimutatását, valamint a Colletotrichum siamense jelenlétének kimutatása céljából a tüneteket mutató növények vizsgálatát is magában foglaló hatósági vizsgálatot végeztek;

b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban a következőket tartalmazzák:

i.  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az ►M3  (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendeletnek ◄ .”; valamint

ii.  a nyilvántartásba vett termesztési helyek megnevezése.

▼M3

a Persea americana Mill. termesztőközegben lévő, gyökeres, levelekkel rendelkező és a szár aljánál legfeljebb 1 cm átmérőjű, ültetésre szánt oltott növényei

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Izrael

(a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

(i)  a növények mentesek az Aonidiella orientalis, az Aulacaspis tubercularis, az Avocado sunblotch viroid, a Bemisia tabaci, a Colletotrichum aenigma, a Colletotrichum alienum, a Colletotrichum fructicola, a Colletotrichum perseae, a Colletotrichum siamense, a Colletotrichum theobromicola, az Euwallacea fornicatus sensu lato, az Icerya aegyptiaca, a Lasiodiplodia pseudotheobromae, a Maconellicoccus hirsutus, a Milviscutulus mangiferae, a Neocosmospora euwallaceae, a Neoscytalidium dimidiatum, a Nipaecoccus viridis, az Oligonychus perseae, a Paracoccus marginatus, a Penthimiola bella, a Pseudococcus cryptus, a Pulvinaria psidii, a Retithrips syriacus, a Scirtothrips dorsalis és a Tetraleurodes perseae károsítóktól;

(ii)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet – az annak részét képező termesztési helyekkel együtt – a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel;

(iii)  a növényeket egész életciklusuk alatt az Aonidiella orientalis, az Aulacaspis tubercularis, az Icerya aegyptiaca, a Maconellicoccus hirsutus, a Milviscutulus mangiferae, aNipaecoccus viridis, azOligonychus perseae, a Paracoccus marginatus, a Penthimiola bella, a Pseudococcus cryptus, a Pulvinaria psidii, a Retithrips syriacus és a Tetraleurodes perseae ellen fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették, amelyet 45 naponta hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és amelyet az i. alpontban felsorolt összes károsítótól mentesnek találtak; az i. alpontban felsorolt bármely károsító termesztési helyen való jelenlétének gyanúja esetén megfelelő kezeléseket végeztek a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében; és

iv.  a növények szállítmányain közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek az Aonidiella orientalis, az Aulacaspis tubercularis, az Icerya aegyptiaca, a Maconellicoccus hirsutus, a Milviscutulus mangiferae, aNipaecoccus viridis, az Oligonychus perseae, a Paracoccus marginatus, a Penthimiola bella, a Pseudococcus cryptus, a Pulvinaria psidii, a Retithrips syriacus és a Tetraleurodes perseae jelenlétének kimutatása céljából, és a vizsgált minta mérete lehetővé tette a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség 99 %-os megbízhatósággal történő kimutatását, valamint az Avocado sunblotch viroid, a Colletotrichum aenigma, a Colletotrichum alienum, a Colletotrichum fructicola, a Colletotrichum perseae, a Colletotrichum siamense, a Colletotrichum theobromicola, a Lasiodiplodia pseudotheobromae, a Neoscytalidium dimidiatum jelenlétének kimutatása céljából véletlenszerű mintavételt és a növények laboratóriumi vizsgálatát is magában foglaló hatósági vizsgálatot végeztek;

(b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban a következőket tartalmazzák:

(i)  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendeletnek.”;

(ii)  a nyilvántartásba vett termesztési hely(ek).

a Persea americana Mill. növényeinek ültetésre szánt, legfeljebb 2 cm átmérőjű, nem gyökeres dugványai

ex 0602 10 90

Izrael

(a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

(i)  a növények mentesek az Aonidiella orientalis, az Aulacaspis tubercularis, az Avocado sunblotch viroid, a Colletotrichum aenigma, a Colletotrichum alienum, a Colletotrichum fructicola, a Colletotrichum perseae, a Colletotrichum siamense, a Colletotrichum theobromicola, az Euwallacea fornicatus sensu lato, az Icerya aegyptiaca, a Lasiodiplodia pseudotheobromae, a Maconellicoccus hirsutus, a Milviscutulus mangiferae, a Neocosmospora euwallaceae, a Neoscytalidium dimidiatum, a Nipaecoccus viridis, az Oligonychus perseae, a Paracoccus marginatus, a Pseudococcus cryptus, a Pulvinaria psidii, a Retithrips syriacus és a Scirtothrips dorsalis károsítóktól;

(ii)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet – az annak részét képező termesztési helyekkel együtt – a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel;

(iii)  a növényeket egész életciklusuk alatt az Aonidiella orientalis, az Aulacaspis tubercularis, az Icerya aegyptiaca, a Maconellicoccus hirsutus, a Milviscutulus mangiferae, a Nipaecoccus viridis, az Oligonychus perseae, a Paracoccus marginatus, a Pseudococcus cryptus, a Pulvinaria psidii, és a Retithrips syriacus ellen fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették, amelyet 45 naponta hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és amelyet az i. alpontban felsorolt összes károsítótól mentesnek találtak; az i. alpontban felsorolt bármely károsító termesztési helyen való jelenlétének gyanúja esetén megfelelő kezeléseket végeztek a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében; és

(iv)  a növények szállítmányain közvetlenül a kivitelt megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek az Aonidiella orientalis, az Aulacaspis tubercularis, az Icerya aegyptiaca, a Maconellicoccus hirsutus, a Milviscutulus mangiferae, a Nipaecoccus viridis, az Oligonychus perseae, a Paracoccus marginatus, a Pseudococcus cryptus, a Pulvinaria psidii és a Retithrips syriacus jelenlétének kimutatása céljából, és a vizsgált minta mérete lehetővé tette a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség 99 %-os megbízhatósággal történő kimutatását, valamint az Avocado sunblotch viroid, a Colletotrichum aenigma, a Colletotrichum alienum, a Colletotrichum fructicola, a Colletotrichum perseae, a Colletotrichum siamense, a Colletotrichum theobromicola, a Lasiodiplodia pseudotheobromae, a Neoscytalidium dimidiatum jelenlétének kimutatása céljából véletlenszerű mintavételt és a növények laboratóriumi vizsgálatát is magában foglaló hatósági vizsgálatot végeztek;

(b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban a következőket tartalmazzák:

(i)  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendeletnek.”;

(ii)  a nyilvántartásba vett termesztési hely(ek).

▼M2

A Robinia pseudoacacia ültetésre szánt, legfeljebb 2,5 cm átmérőjű, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú oltott növényei

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Izrael

a)  Hatósági nyilatkozat arról, hogy

i.  a növények mentesek az Euwallacea fornicatus sensu lato és a Fusarium euwallaceae károsítóktól;

ii.  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel. Ez a nyilvántartásba vétel magában foglalta a termőhelyen belül található megfelelő termesztési helyeket;

iii.  a növények megfelelnek az alábbi követelmények egyikének:

1.  a növények átmérője a szár tövénél 2 cm-nél kisebb;

vagy

2.  a növényeket legalább a kivitelt megelőző hat hónapban az Euwallacea fornicatus sensu lato behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen termesztették, amelyet megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és amelyet a károsítótól mentesnek találtak, amit legalább négyhetente, a szállítást közvetlenül megelőzően is ellenőrzött csapdákkal is megerősítettek;

vagy

3.  a növényeket olyan a termesztési helyen termesztették, amelyet az utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta mentesnek találtak az Euwallacea fornicatus sensu lato és a Fusarium euwallaceae károsítótól, amit az Euwallacea fornicatus sensu lato esetében legalább csapdákkal és legalább négyhetente elvégzett hatósági vizsgálatok során is megerősítettek; a két károsító bármelyikének a termesztési helyen való jelenlétének gyanúja esetén megfelelő kezeléseket végeztek a károsítók ellen a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében; az Euwallacea fornicatus sensu lato és a Fusarium euwallaceae esetében egy 1 km-es környező övezetet létesítettek, amelyet megfelelő időpontokban figyelemmel kísérnek, és amennyiben a két károsító bármelyike előfordul bármely gazdanövényen, azokat azonnal ki kell gyomlálni és meg kell semmisíteni;

iv.  a szár tövénél 2 cm vagy annál nagyobb átmérőjű növények szállítmányain közvetlenül az exportot megelőzően hatósági vizsgálatot végeztek a károsító jelenlétének kimutatása céljából, különösen a növények törzsén és ágain, beleértve a megsemmisítéssel járó mintavételt is. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1 %-os szintű fertőzöttség kimutatását, 99 %-os megbízhatósággal;

b)  az e növényekre vonatkozó növényegészségügyi bizonyítványok a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban a következőket tartalmazzák:

i.  a következő nyilatkozat: „A szállítmány megfelel az (EU) 2020/1213 bizottsági végrehajtási rendelet rendelkezéseinek.”;

ii.  a következők leírása:

— az e bejegyzésben szereplő fenti a) pont iii. alpontjában foglalt követelmények közül melyek teljesültek, és

— a nyilvántartásba vett termesztési hely(ek).

Top