EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20201001

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2020/977 végrehajtási rendelete (2020. július 7.) a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2020-10-01

02020R0977 — HU — 01.10.2020 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/977 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 7.)

a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 217, 2020.7.8., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1667 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 10.)

  L 377

5

11.11.2020
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/977 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 7.)

a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Eltérések a 889/2008/EK rendelettől

(1)  
A 889/2008/EK rendelet 65. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, azon gazdasági szereplők esetében, akiket a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kockázatértékelési eljárás során az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv alacsony kockázatúnak értékelt, a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti intézkedések miatti forgalmi korlátozások esetén az éves vizsgálatok és az ökológiai gazdasági szereplők igazoló okmányainak megújítása céljából végzett szemlék helyettesíthetők okmányellenőrzéssel. Ezeket az okmányellenőrzéseket szükség esetén bármely rendelkezésre álló távközlő eszközzel is el lehet végezni azon gazdasági szereplők esetében, akiket a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kockázatértékelési eljárás során az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv alacsony kockázatúnak értékelt.
(2)  
Az e cikk (1) bekezdésében említett gazdasági szereplőkön kívüli gazdasági szereplők, valamint az ökológiai termelési rendszerhez első alkalommal csatlakozni kívánó gazdasági szereplők tekintetében, illetve minden egyéb olyan esetben, mint például a visszamenőleges hatályú elismerés, a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti intézkedések miatti forgalmi korlátozások esetén a 889/2008/EK rendelet 65. cikkének (1) bekezdésében említett szemlét rögtön el kell végezni, amint a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti intézkedések véget érnek, és a tagállamokban és az érintett harmadik országban sor kerülhet az ellenőrzési és tanúsítási tevékenységekre. Addig az időpontig az ökológiai gazdasági szereplők éves ellenőrzését, az igazoló okmányok kiállítását és megújítását, valamint a visszamenőleges hatályú elismerést célzó okmányellenőrzések szükség esetén bármely rendelkezésre álló távközlő eszköz segítségével is elvégezhetők.
(3)  
A 889/2008/EK rendelet 65. cikkének (2) bekezdésétől eltérve az ellenőrző szerv vagy az ellenőrző hatóság által évente veendő és elemzendő minták száma el kell érje legalább az adott szerv ellenőrzése alá tartozó gazdasági szereplők számának 2 %-át.
(4)  
A 889/2008/EK rendelet 92a. cikke (4) bekezdése második albekezdésének második mondatától eltérve az említett mondatban szereplő, a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos értesítésre adott választ az eredeti értesítés dátumától számított 60 naptári napon belül kell elküldeni.
(5)  
A 889/2008/EK rendelet 92c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének b) pontjától eltérve az említett rendelet 65. cikke (4) bekezdésének megfelelően tett további szúrópróbaszerű ellenőrző látogatásoknak a szerződéses gazdasági szereplők 5 %-ára ki kell terjedniük a kockázati kategória alapján.
(6)  
A 889/2008/EK rendelet 92c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének c) pontjától eltérve a 65. cikk (1) és (4) bekezdésével összhangban végrehajtott ellenőrzések és szemlék legalább 5 %-ára előzetes bejelentés nélkül kerül sor.
(7)  
A 889/2008/EK rendelet 92e. cikkétől eltérve az említett cikkben említett ellenőrző szerv ►M1  2021. február 1-jéig ◄ tervezett „éves ellenőrzése” helyettesíthető bármely rendelkezésre álló távközlő eszközzel is elvégzett „éves felügyeleti ellenőrzéssel”, amennyiben az érintett tagállamban a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti vészhelyzeti intézkedések megakadályozzák az illetékes hatóságot az említett éves ellenőrzés elvégzésében.

2. cikk

Eltérések az 1235/2008/EK rendelettől

(1)  
Az 1235/2008/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésétől eltérve az ellenőrzési tanúsítványt a megfelelő ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv állítja ki az összes szükséges információnak a kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszerbe (TRACES) történő bevitelével és a 18. rovat hitelesítésével. A tanúsítványt az érintett tagállam illetékes hatósága hitelesíti a 20. rovat érvényesítésével, és az első címzett tölti ki a TRACES rendszerben.
(2)  
Az 1235/2008/EK rendelet 13. cikkének (6) bekezdésétől eltérve a szállítmány vizsgálatakor az érintett tagállam illetékes hatósága a TRACES rendszerben hitelesíti az ellenőrzési tanúsítványt a 20. rovat érvényesítésével.
(3)  
Az 1235/2008/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdése első albekezdésének második mondatától eltérve az említett mondatban szereplő, a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos értesítésre adott választ az eredeti értesítés elküldésének napjától számított 60 naptári napon belül kell megküldeni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 2020. március 1-jétől ►M1  2021. február 1-jéig ◄ kell alkalmazni.

Az 1. cikk (1) bekezdését azonban 2020. március 1-jétől ►M1  2021. február 1 ◄ kell alkalmazni.

Az 1. cikk (3) bekezdését, az 1. cikk (5) bekezdését és az 1. cikk (6) bekezdését 2020. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

A Kínában végzett ellenőrzési tevékenységekre ez a rendelet 2020. január 1-jétől ►M1  2021. február 1-jéig ◄ alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Top