EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0178-20220518

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2020/178 Végrehajtási Rendelete (2020. január 31.) a harmadik országokból érkező utasok, a postai szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és egyes vállalkozók számára a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területére való behozatalára vonatkozó, az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tilalmakkal kapcsolatban nyújtandó információk bemutatásáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/2022-05-18

02020R0178 — HU — 18.05.2022 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/178 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. január 31.)

a harmadik országokból érkező utasok, a postai szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és egyes vállalkozók számára a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területére való behozatalára vonatkozó, az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tilalmakkal kapcsolatban nyújtandó információk bemutatásáról

(HL L 037, 2020.2.10., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/680 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 27.)

  L 125

1

28.4.2022
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/178 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. január 31.)

a harmadik országokból érkező utasok, a postai szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és egyes vállalkozók számára a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területére való behozatalára vonatkozó, az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tilalmakkal kapcsolatban nyújtandó információk bemutatásáról1. cikk

A harmadik országokból érkező utasok, a postai szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és egyes vállalkozók számára nyújtandó információk bemutatásáról

(1)  
A tagállamok, a tengeri kikötők és a repülőterek üzemeltetői, valamint a nemzetközi fuvarozók a harmadik országokból érkező utasok számára a mellékletben meghatározott információkat tartalmazó plakátokat helyeznek el valamennyi uniós beléptetési ponton vagy valamennyi, az Unióba tartó szállítóeszközön.

A tagállamok, a tengeri kikötők és a repülőterek üzemeltetői, valamint a nemzetközi fuvarozók az Unión kívüli indulási pontokon is elhelyezhetik az első albekezdésben előírt plakátokat.

(2)  
A postai szolgáltatók és a távértékesítéssel foglalkozó vállalkozók legalább az interneten ügyfeleik rendelkezésére bocsátják a mellékletben meghatározott információkat.
(3)  
A mellékletben meghatározott információkat mind a fizikai helyszíneken, mind az interneten jól látható helyeken kell elhelyezni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1
MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett plakát