EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0570-20200319

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2019/570 Végrehajtási határozata (2019. április 8.) az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására a rescEU-képességekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok megállapításáról, valamint a 2014/762/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2019) 2644. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/2020-03-19

02019D0570 — HU — 19.03.2020 — 002.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/570 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. április 8.)

az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására a rescEU-képességekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok megállapításáról, valamint a 2014/762/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2019) 2644. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 099, 2019.4.10., 41. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1930 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2019. november 18.)

  L 299

55

20.11.2019

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/414 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2020 március 19.)

  L 82I

1

19.3.2020

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/452 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2020. március 26.)

  L 94I

1

27.3.2020
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/570 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. április 8.)

az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására a rescEU-képességekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok megállapításáról, valamint a 2014/762/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2019) 2644. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy

Ez a határozat az 1313/2013/EU határozat végrehajtására alkalmazandó szabályokat állapítja meg a következők tekintetében:

a) 

a rescEU kezdeti összetétele a képességeket illetően, valamint a vonatkozó minőségi követelmények;

▼M1

b) 

a képességek finanszírozása az 1313/2013/EU határozat 35. cikke szerinti átmeneti időszakban;

▼M1

c) 

az evakuáló mentőrepülési rescEU-képességek becsült összköltsége;

▼M2

d) 

a 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoport tevékenységével összefüggő rescEU-képességek becsült összköltsége;

▼M3

e) 

az egészségügyi készletfelhalmozással összefüggő rescEU-képességek becsült összköltsége;

▼M3

f) 

az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok kategóriái;

g) 

az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatokra való reagálás célját szolgáló rescEU-képességek kijelölése.

▼M1

1a. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

(1) 

„evakuáló mentőrepülési képesség (MEDEVAC)”: rendkívül fertőző betegségben és nem fertőző betegségben szenvedő betegek – például intenzív ellátásra szoruló betegek, hordágyon rögzített testhelyzetben szállítandó betegek és könnyebben sérült betegek – légi úton történő kimentésére szolgáló reagálási képesség;

(2) 

„3-as típusú EMT”: egy egészségügyi személyzetből és más kulcsszemélyzetből álló, bevetésre kész csoport, amely megfelelő képzéssel és felszereléssel rendelkezik katasztrófa által érintett betegek kezeléséhez, és komplex sebészeti fekvőbeteg-ellátást nyújt átirányított betegek számára, beleértve az intenzív betegellátási képességet is.

▼B

2. cikk

A rescEU kezdeti összetétele

▼M1

(1)  a rescEU a következő képességekből áll:

— 
légi erdőtűzoltó képességek,
— 
légi úton történő, egészségügyi célú evakuálásra szolgáló képességek,

▼M2

— 
sürgősségi segélyszolgálati csoporttal összefüggő képességek,

▼M2

— 
egészségügyi készletfelhalmozással összefüggő képességek.

▼M1

(2)  Az (1) bekezdésben említett képességek magukban foglalják a következőket:

a) 

repülőgépes légi erdőtűzoltó képességek;

b) 

helikopteres légi erdőtűzoltó képességek;

c) 

rendkívül fertőző betegek kimentésére szolgáló evakuáló mentőrepülési képesség;

d) 

katasztrófák áldozatainak kimentésére szolgáló evakuáló mentőrepülési képesség;

▼M2

e) 

3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoport: orvosi beutalóval érkező (átirányított) betegek fekvőbeteg-ellátása;

▼M2

f) 

az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatban ( 1 ) említett határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni küzdelem céljára szolgáló egészségügyi ellenintézkedésekkel vagy egyéni védőeszközökkel összefüggésben történő készletfelhalmozás.

▼B

(3)  A (2) bekezdésben említett képességekre vonatkozó minőségi követelményeket a melléklet határozza meg.

3. cikk

A rescEU-képességekre vonatkozó pénzügyi szabályok az 1313/2013/EU határozat 35. cikkével összhangban

(1)  A Bizottság az éves munkaprogramban meghatározza a 2. cikkben meghatározott képességekhez való gyors hozzáférés biztosításához szükséges, az 1313/2013/EU határozat 35. cikkében említett költségekhez nyújtott közvetlen vissza nem térítendő támogatások odaítélésének kritériumait.

(2)  Az 1313/2013/EU határozat 35. cikkében említett költségek magukban foglalják a készenléti költségeket, értelemszerűen beleértve a karbantartási költségeket is, a személyzeti költségeket, a képzési költségeket, egyaránt beleértve a repülőszemélyzet és a műszaki személyzet költségeit, a tárolási költségeket, a biztosítási költségeket, valamint a szóban forgó képességek tényleges rendelkezésre állásának biztosításához szükséges további költségeket.

▼M1

3a. cikk

Az evakuáló mentőrepülési rescEU-képességek összköltsége

(1)  Az evakuáló mentőrepülési rescEU-képességek becsült összköltségének kiszámításakor figyelembe kell venni az 1313/2013/EU határozat IA mellékletében említett valamennyi költségkategóriát.

(2)  A rendkívül fertőző betegek és a katasztrófák áldozatainak kimentésére szolgáló evakuáló mentőrepülési képességek becsült összköltsége tekintetében az 1313/2013/EU határozat IA. mellékletének 1. pontjában említett költségkategóriába tartozó költségeket a képességeknek az 1313/2013/EU határozat 12. cikkének (3) bekezdése szerinti megszerzése, bérlése vagy lízingelése idején érvényes piaci árak alapján kell kiszámítani. Amennyiben a tagállamok rescEU-képességeket szereznek meg, bérelnek vagy lízingelnek, a Bizottság rendelkezésére bocsátják az aktuális piaci árakat igazoló dokumentumokat, vagy ha az ilyen képességek egyes összetevőinek nincs piaci ára, akkor az említett igazoló dokumentumokkal egyenértékű bizonyítékokat.

(3)  A rendkívül fertőző betegek és a katasztrófák áldozatainak kimentésére szolgáló evakuáló mentőrepülési képességek becsült összköltsége tekintetében az 1313/2013/EU határozat IA. mellékletének 2. és 8. pontjában említett költségkategóriákba tartozó költségeket minden egyes többéves pénzügyi keret időtartama alatt legalább egyszer ki kell számítani a Bizottság rendelkezésére álló információk figyelembevételével, beleértve az inflációt is. Ezt a költséget a Bizottság éves pénzügyi támogatás nyújtása céljából használja fel.

(4)  Amennyiben legalább egy tagállam jelzi, hogy ilyen rescEU-képességeket szándékozik megszerezni, bérelni vagy lízingelni, ki kell számítani a (2) és (3) bekezdésben említett becsült összköltséget.

3b. cikk

A 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoporttal összefüggő rescEU-képességek becsült összköltsége

(1)  Az átirányított betegek számára a 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoport által nyújtott fekvőbeteg-ellátás becsült összköltségének kiszámításakor figyelembe kell venni az 1313/2013/EU határozat IA. mellékletében említett valamennyi költségkategóriát.

(2)  Az átirányított betegek számára a 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoport által nyújtott fekvőbeteg-ellátás becsült összköltsége tekintetében az 1313/2013/EU határozat IA. mellékletének 1. pontjában említett költségkategóriába tartozó költségeket a képességeknek az 1313/2013/EU határozat 12. cikkének (3) bekezdése szerinti megszerzése, bérlése vagy lízingelése idején érvényes piaci árak alapján kell kiszámítani. Amennyiben a tagállamok rescEU-képességeket szereznek meg, bérelnek vagy lízingelnek, a Bizottság rendelkezésére bocsátják az aktuális piaci árakat igazoló dokumentumokat, vagy ha az ilyen képességek egyes összetevőinek nincs piaci ára, akkor az említett igazoló dokumentumokkal egyenértékű bizonyítékokat.

(3)  Az átirányított betegek számára a 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoport által nyújtott fekvőbeteg-ellátás becsült összköltsége tekintetében az 1313/2013/EU határozat IA. mellékletének 2. és 8. pontjában említett költségkategóriákba tartozó költségeket minden egyes többéves pénzügyi keret időtartama alatt legalább egyszer ki kell számítani a Bizottság rendelkezésére álló információk figyelembevételével, beleértve az inflációt is. Ezt a költséget a Bizottság éves pénzügyi támogatás nyújtása céljából használja fel.

(4)  Amennyiben legalább egy tagállam jelzi, hogy ilyen rescEU-képességeket szándékozik megszerezni, bérelni vagy lízingelni, ki kell számítani a (2) és (3) bekezdésben említett becsült összköltséget.

▼M2

3c. cikk

Az egészségügyi készletfelhalmozással összefüggő rescEU-képességek becsült összköltsége

(1)  Az egészségügyi készletfelhalmozással összefüggő rescEU-képességek becsült összköltségének kiszámításakor figyelembe kell venni az 1313/2013/EU határozat IA. mellékletében említett valamennyi költségkategóriát.

(2)  Az egészségügyi készletfelhalmozással összefüggő rescEU-képességek becsült összköltségen belül a felszerelések költségét a képességeknek az 1313/2013/EU határozat 12. cikkének (3) bekezdése szerinti megszerzése, bérlése vagy lízingelése idején érvényes piaci árak alapján kell kiszámítani

Amennyiben a tagállamok rescEU-képességeket szereznek meg, bérelnek vagy lízingelnek, a Bizottság rendelkezésére bocsátják az aktuális piaci árakat igazoló dokumentumokat, vagy ha az ilyen képességek egyes összetevőinek nincs piaci ára, akkor az említett igazoló dokumentumokkal egyenértékű bizonyítékokat.

(3)  Az egészségügyi készletfelhalmozással összefüggő rescEU-képességek becsült összköltségéből az 1313/2013/EU határozat IA. mellékletének 2–8. pontjában említett költségkategóriákba tartozó költségeket minden egyes többéves pénzügyi keret időtartama alatt legalább egyszer ki kell számítani a Bizottság rendelkezésére álló információk figyelembevételével, beleértve az inflációt is. A becsült összköltség kiszámítását a Bizottság éves pénzügyi támogatás nyújtása céljából használja fel.

(4)  Amennyiben legalább egy tagállam jelzi, hogy egészségügyi készletfelhalmozással összefüggő rescEU-képességeket szándékozik megszerezni, bérelni vagy lízingelni, ki kell számítani a (2) és (3) bekezdésben említett becsült összköltséget.

▼M3

3d. cikk

Alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok kategóriái

Az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatokra való reagálás célját szolgáló rescEU-képességek kijelölése céljából a Bizottságnak az alábbiakat kell figyelembe vennie:

a) 

a katasztrófa előre nem látható vagy rendkívüli jellege,

b) 

a katasztrófa mértéke, ideértve a tömeges sérüléseket, tömeges haláleseteket és a tömeges lakóelhagyást,

c) 

a katasztrófa elhúzódó időtartama,

d) 

a katasztrófa komplexitási foka,

e) 

a nemzeti kormány működése – ideértve a társadalmi, környezeti, gazdasági és közegészségügyi szolgáltatások nyújtását – komoly zavarának vagy a 2008/114/EK tanácsi irányelv ( 2 ) 2. cikkének a) pontjában említett kritikus infrastruktúra zavarának lehetséges kockázata,

f) 

földrajzi kiterjedtség, ideértve a határokon áthúzódó lehetséges hatásokat,

g) 

egyéb tényezők, mint például a Tanács uniós politikai szintű integrált válságelhárítási mechanizmusának (IPCR) teljes körű alkalmazása vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikke szerinti szolidaritási klauzula alkalmazása.

3e. cikk

Az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatokra való reagálás célját szolgáló rescEU-képességek kijelölése

(1)  Az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatokra való reagálás céljából legalább két, a 3d. cikkben részletezettek szerinti kategóriával jellemzett eseményeknek megfelelő képességeket kell kijelölni.

(2)  A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott minden egyes rescEU-képesség esetében a Bizottság mérlegeli, hogy a képesség kijelölhető-e az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatokra való reagálás céljából.

(3)  Az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok kezelése céljából 2. cikk (2) bekezdésének c), d), e) és f) pontjában említett rescEU-képességek kijelölésére kerül sor. Az 1313/2013/EU határozat 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban az uniós pénzügyi segítségnek minden költséget fedeznie kell, amelyek biztosítják a rendelkezésre állást és a bevethetőséget.

(4)  Amennyiben a 2. cikk (2) bekezdésének c), d), e) és f) pontjában említett rescEU-képességek bevetésére kerül sor az uniós mechanizmus keretében, az 1313/2013/EU határozat 23. cikkének (4b) bekezdésével összhangban az uniós pénzügyi támogatás a műveleti költségek 100 %-át fedezi.

▼B

4. cikk

A 2014/762/EU végrehajtási határozat módosítása

A 2014/762/EU végrehajtási határozat 7. fejezetét el kell hagyni.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

A rescEU-KÉPESSÉGEKRE VONATKOZÓ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1.    Repülőgépes légi erdőtűzoltó képességekFeladatok

— Részvétel nagy kiterjedésű erdő- és más növénytüzek levegőből történő oltásában

Képességek

— Két repülőgép egyenként legalább 3 000  liter hordkapacitással, vagy egy repülőgép legalább 8 000  liter hordkapacitással (1)

— Képesség folyamatos munkavégzésre

Fő alkotóelemek

— Repülőgép

— Legalább két fő repülőszemélyzet

— Műszaki személyzet

— Földi karbantartási felszerelés

— Levegő-levegő és levegő-föld kommunikációt lehetővé tévő kommunikációs berendezés

Önellátási képesség

— A modul felszerelésének tárolása és karbantartása

— A fontosabb, elsősorban a kárterületen való koordinációért felelős partnerekkel való kapcsolattartást biztosító felszerelés

Bevethetőség

— Gyorsreagálási beavatkozás (2) esetén képesség a felajánlás elfogadása után 3 órán belüli indulásra

— Bevethetőség 2 000  km-es körzetben legfeljebb 24 órán belül

(1)   A Bizottság ezeket a követelményeket a légi erdőtűzoltó eszközök piacának alakulása – és különösen a pótalkatrészek beszerezhetősége – függvényében a későbbiekben felülvizsgálhatja.

(2)   „Gyorsreagálási beavatkozás”: a rescEU-képesség állomáshelyéről, illetve állomáshelyére való oda- és visszautat is beleértve legfeljebb egy napig tartó beavatkozás.

2.    Helikopteres légi erdőtűzoltó képességekFeladatok

— Részvétel nagy kiterjedésű erdő- és más növénytüzek levegőből történő oltásában

Képességek

— Egy helikopter legalább 3 000  liter hordkapacitással (1)

— Képesség folyamatos munkavégzésre

Fő alkotóelemek

— Helikopter legalább két fő repülőszemélyzettel

— Műszaki személyzet

— Vízhordó kosár vagy kioldószerkezet

— Egy karbantartókészlet

— Egy pótalkatrészkészlet

— Mentőcsörlő

— Levegő-levegő és levegő-föld kommunikációt lehetővé tévő kommunikációs berendezés

Önellátási képesség

— A modul felszerelésének tárolása és karbantartása

— A fontosabb, elsősorban a kárterületen való koordinációért felelős partnerekkel való kapcsolattartást biztosító felszerelés

Bevethetőség

— Gyorsreagálási beavatkozás (2) esetén képesség a felajánlás elfogadása után 3 órán belüli indulásra

— Bevethetőség 2 000  km-es körzetben legfeljebb 24 órán belül

(1)   Az 1313/2013/EU határozat 35. cikkének alkalmazásában, amennyiben az a regionális kitettség értékelése alapján indokolt, a helikopteres légi erdőtűzoltó képességek legfeljebb három, együttesen legalább 3 000  liter hordkapacitású helikopterből is állhatnak.

(2)   „Gyorsreagálási beavatkozás”: a rescEU-képesség állomáshelyéről, illetve állomáshelyére való oda- és visszautat is beleértve legfeljebb egy napig tartó beavatkozás.

▼M1

3.    Rendkívül fertőző betegek kimentésére szolgáló evakuáló mentőrepülési képességFeladatok

— Rendkívül fertőző betegek légi úton történő szállítása – beleértve a repülés közbeni kezelést is – az Unió területén található speciális egészségügyi létesítményekbe.

Képességek

— Repülésenként egy vagy több rendkívül fertőző beteg szállítására alkalmas légi jármű.

— Nappali és éjszakai repülésre való képesség.

Fő alkotóelemek

— Rendkívül fertőző betegek repülés közbeni orvosi kezelésére – beleértve az intenzív ellátást is – szolgáló rendszer (1):

— 

— egy vagy több, rendkívül fertőző beteg ellátására alkalmas, megfelelően képzett egészségügyi személyzet;

— a rendkívül fertőző betegek izolálását és kezelését biztosító megfelelő eljárások a légi szállítás során.

— kifejezetten rendkívül fertőző betegek repülés közbeni ellátására szolgáló fedélzeti műszaki és orvosi felszerelés;

— Támogatás:

— 

— a rendkívül fertőző betegek számához és a repülés időtartamához igazított légi személyzet;

— megfelelő eljárások a felszerelés és a hulladék elismert nemzetközi normáknak– ideértve a vonatkozó uniós jogszabályokat is – megfelelő kezelésére és mentesítésére.

Önellátási képesség

— A modul felszerelésének tárolása és karbantartása.

— A fontosabb, elsősorban a kárterületen való koordinációért felelős partnerekkel való kapcsolattartást biztosító felszerelés.

Bevethetőség

— A felajánlás elfogadását követő legfeljebb 24 órán belüli mozgósíthatóság.

— Interkontinentális evakuálás esetén képesség 12 repülési óra utántöltés nélküli teljesítésére.

(1)   E rendszer részét képezheti a konténerben történő szállítás.

4.    Katasztrófák áldozatainak kimentésére szolgáló evakuáló mentőrepülési képességFeladatok

— Katasztrófák áldozatainak légi úton történő szállítása az Unió területén található egészségügyi létesítményekbe.

Képességek

— Légi jármű, amely képes legalább hat, intenzív ellátásra szoruló beteg szállítására, és a betegek hordágyon való vagy ülő helyzetben történő szállítására egyaránt alkalmas.

— Nappali és éjszakai repülésre való képesség.

Fő alkotóelemek

— Repülés közbeni orvosi kezelés, beleértve az intenzív ellátást is:

— 

— megfelelően képzett egészségügyi személyzet, amely képes fedélzeti egészségügyi ellátást nyújtani különböző típusú betegeknek;

— kifejezetten különböző típusú betegek repülés közbeni, megfelelő és folyamatos ellátására szolgáló fedélzeti műszaki és orvosi felszerelés;

— a betegek szállítását és repülés közbeni kezelését biztosító megfelelő eljárások.

— Támogatás:

— 

— a betegek számához és típusához, valamint a repülés időtartamához igazított légi személyzet;

Önellátási képesség

— A modul felszerelésének tárolása és karbantartása.

— A fontosabb, elsősorban a kárterületen való koordinációért felelős partnerekkel való kapcsolattartást biztosító felszerelés.

Bevethetőség

— A felajánlás elfogadását követő legfeljebb 24 órán belüli mozgósíthatóság.

— Repülőgépek esetén képesség 6 repülési óra utántöltés nélküli teljesítésére.

5.    3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoporttal összefüggő képességek: orvosi beutalóval érkező (átirányított) betegek számára nyújtott fekvőbeteg-ellátásFeladatok

— A WHO globális EMT-kezdeményezésében leírt fekvőbeteg-ellátás és komplex sebészeti ellátás biztosítása átirányított betegek számára.

Képességek

— A kezelésre vonatkozó minimumkövetelmények a WHO globális EMT-kezdeményezésében foglalt normákkal összhangban.

— Éjjel-nappal nyújtott szolgáltatások (szükség esetén heti hét napon át, napi 24 órában).

Fő alkotóelemek

— A WHO globális EMT-kezdeményezésében foglalt normák szerint.

Önellátási képesség

— A csoportnak a bevetés teljes időtartama alatt biztosítania kell az önellátási képességet. A 2014/762/EU végrehajtási határozat 12. cikke, valamint a WHO globális EMT-kezdeményezésében foglalt normák együttesen alkalmazandók.

Bevethetőség

— A felajánlás elfogadását követő legfeljebb 48–72 órán belüli mozgósíthatóság, valamint a helyszínen való működés képessége 5–7 napon belül.

— Az Unión kívül a működés fenntartása legalább nyolc hétig, és az Unión belül legalább tizennégy napig.

▼M2

6.    A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni küzdelem céljára szolgáló egészségügyi ellenintézkedésekkel és/vagy egyéni védőeszközökkel összefüggésben történő készletfelhalmozásFeladatok

— Az oltóanyagokat vagy terápiákat, intenzív ellátásra szolgáló orvostechnikai felszereléseket, egyéni védőeszközöket vagy laboratóriumi felszereléseket felölelő egészségügyi ellenintézkedésekkel összefüggésben történő készletfelhalmozás a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre (1) való felkészültség és reagálás céljából.

Képességek

— A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek legalább egy esetével összefüggésben veszélyeztetettnek tekintett (2) személyek számára szükséges, megfelelő dózisszámú oltóanyag.

— A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek legalább egy esetének kezeléséhez szükséges, megfelelő dózisszámú terápia.

— Az oltóanyagoknak és terápiáknak meg kell felelniük a következő követelmények egyikének:

— 

— az EMA által kiadott forgalombahozatali engedély,

— az EMA vagy valamely tagállam nemzeti szabályozó szerve által kiadott, engedélyezés előtti vagy veszélyhelyzeti alkalmazásra vonatkozó pozitív ajánlás,

— a WHO által kiadott, és valamely tagállam legalább egy nemzeti szabályozó szerve által elfogadott, kiterjesztett vagy veszélyhelyzeti felhasználásra vonatkozó pozitív ajánlás.

— Intenzív ellátásra szolgáló megfelelő orvosi felszerelés (3), amely a WHO normáinak megfelelő szupportív kezelést biztosít a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek legalább egy esetével összefüggésben.

— Az ECDC és a WHO szabványaival összhangban lévő, megfelelő számú egyéni védőeszköz (4) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek legalább egy esetével összefüggésben veszélyeztetettnek tekintett személyek (5) számára.

— Megfelelő mennyiségű laboratóriumi felszerelés, beleértve a mintavételi felszereléseket, laboratóriumi reagenseket, berendezéseket és fogyóeszközöket (6) a laboratóriumi diagnosztikai képesség biztosításához a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek legalább egy esetével összefüggésben.

Fő elemek

— Megfelelő raktározási létesítmények az Unión belül (7) és megfelelő készletfelhalmozás-ellenőrzési rendszer.

— Szükség esetén a „Képességek” szakaszban említett termékek megfelelő csomagolását, szállítását és célba érését biztosító megfelelő eljárások.

— A „Képességek” szakaszban említett termékek kezelésére és beadására megfelelően képzett személyzet.

Telepítés

— Indulásra kész a felajánlás elfogadása után 12 órán belül.

(1)   Az 1082/2013/EU határozatban meghatározottak szerint.

(2)   A veszélyeztetettnek tekintett személyek közé tartozhatnak a következők: magas kockázatú potenciális kontaktszemélyek, elsődleges beavatkozók, laboratóriumi dolgozók, az egészségügyi ellátásban dolgozók, családtagok és más meghatározott veszélyeztetett csoportok.

(3)   Ez magában foglalhatja az intenzív ellátásban használt lélegeztetőgépeket, de nem csupán azokra korlátozódik.

(4)   Ez a következő kategóriákra terjed ki: i. a szem védelme; ii. a kéz védelme; iii. a légutak védelme; iv. testvédelem; valamint v. a láb védelme.

(5)   Lásd a 2. lábjegyzetet.

(6)   Ez magában foglalhatja – habár nem kizárólagosan – az RT-PCR (reverz transzkripciós polimeráz láncreakció) reagenseket, például enzimeket, az RNS-extrakciós reagenseket, az RNS-extrakciós gépidőt, a PCR (polimeráz láncreakció) gépidőt, a primer és próba reagenseket, a pozitív kontroll reagenseket, a PCR-laboratóriumi fogyóeszközöket (pl. kémcsövek, tálcák) és a fertőtlenítőszereket.

(7)   A logisztikai és raktározási létesítmények szempontjából „az Unión belül” kifejezés a tagállamok és az uniós polgári védelmi mechanizmus részt vevő államainak területét öleli fel.( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.)

( 2 ) A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről (HL L 345., 2008.12.23., 75. o.)

Top