EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D1349-20201201

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2016/1349 határozata (2016. augusztus 5.) a lábbelikre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2016) 5028. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1349/2020-12-01

02016D1349 — HU — 01.12.2020 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1349 HATÁROZATA

(2016. augusztus 5.)

a lábbelikre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2016) 5028. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 214, 2016.8.9., 16. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1805 HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2020. november 27.)

  L 402

89

1.12.2020
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1349 HATÁROZATA

(2016. augusztus 5.)

a lábbelikre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2016) 5028. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

(1)  
A „lábbeli” termékcsoport azokat a termékeket foglalja magában, amelyek rendeltetésük szerint a lábfejet védik vagy fedik, és a talajjal érintkező, ráillesztett talppal rendelkeznek. A (3) bekezdésben meghatározott kivételek figyelembevétele mellett a 94/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) II. melléklete szerinti lábbelik és a 89/686/EK tanácsi irányelv ( 2 ) szerinti, védőeszközként szolgáló lábbelik is beletartoznak ebbe a termékcsoportba.
(2)  
A lábbelik a 94/11/EK irányelvvel összhangban többféle természetes és/vagy szintetikus anyagból állhatnak.
(3)  

A termékcsoport nem foglalja magában a következőket:

a) 

elektromos vagy elektronikus alkotóelemekkel rendelkező lábbelik;

b) 

egyszer használatos lábbelik;

c) 

ráillesztett talppal rendelkező zoknik;

d) 

játékszer jellegű lábbelik.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.

„felsőrész” : a talphoz kapcsolódó, egy vagy több anyagból álló felső szerkezeti elem. A felsőrész magában foglalja a bélést is;

2.

„bélés” : a felsőrész és a talpbetét bélése, amely a lábbeli belső részét alkotja;

3.

„talp” : a lábbeli alsó része, amely a felsőrészhez kapcsolódik;

4.

„lábbeli-összeillesztés” : azon műveletsor, melynek célja a felsőrész és a talp összeerősítése, és ily módon a végső termék előállítása. Beleértendő a termék végső csomagolása is;

5.

„a lábbeli-összeillesztés helyszíne” : az a helyszín, ahol a termék gyártásának olyan végső szakaszai (az anyaglevágástól vagy fröccsöntéses gyártás esetében az anyagformázástól kezdve a csomagolásig) zajlanak, amelyek a licenc tárgyát képező termékre vonatkoznak, és amelyek a kérelmező irányítása alatt állnak;

6.

„illékony szerves vegyületek (VOC)” : az EN 14602 szabvány meghatározásával összhangban azok a szerves vegyületek, amelyek 293,15 K hőmérsékleten 0,01 KPa vagy magasabb gőznyomással rendelkeznek, vagy amelyek ennek megfelelő illékonysággal rendelkeznek az adott használati feltételek mellett;

7.

„biológiailag potenciálisan lebontható anyag” : olyan anyag, amely esetében 28 nap alatt az oldott szerves szén 70 %-a lebomlik, illetve az oxigéncsökkenés vagy a szén-dioxid-keletkezés 28 nap alatt az elméleti legmagasabb érték 60 %-át mutatja az alábbi vizsgálati módszerek egyikét használva: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C.

8.

„biológiailag könnyen lebontható anyag” : olyan anyag, amely esetében 28 nap alatt az oldott szerves szén 70 %-a lebomlik, illetve az oxigéncsökkenés vagy a szén-dioxid-keletkezés 28 nap alatt az elméleti legmagasabb érték 60 %-át mutatja az alábbi vizsgálati módszerek egyikét használva: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408.

3. cikk

A termék abban az esetben látható el a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 1. cikkében meghatározott „lábbeli” termékcsoportba tartozik, és megfelel az e határozat mellékletében megállapított ökológiai kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

▼M1

4. cikk

A „lábbelik” termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az azokhoz kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2025. december 31-ig érvényesek.

▼B

5. cikk

A „lábbeli” termékcsoporthoz rendelt, adminisztratív célokra szolgáló kódszám: „017 ”.

6. cikk

A 2009/563/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

(1)  
A 6. cikkben foglaltaktól eltérve a „lábbeli” termékcsoportba sorolt termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátuma előtt benyújtott uniós ökocímke-kérelmeket a 2009/563/EK határozatban megállapított feltételek szerint kell elbírálni.
(2)  
Az „lábbeli” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásától számított két hónapon belül benyújtott uniós ökocímke-kérelmek alapulhatnak akár a 2009/563/EK határozatban, akár az e határozatban megállapított kritériumokon. A kérelmeket az azok alapjául szolgáló kritériumok szerint kell elbírálni.
(3)  
A 2009/563/EK határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt uniós ökocímkék ezen határozat elfogadásának dátumától számítva 12 hónapig érvényesek.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Az uniós ökocímke lábbelik részére történő odaítélésére vonatkozó kritériumok a következők:

1. 

A nyersbőrök és bőrök, a pamut, a fa és a parafa, és a mesterséges cellulózszálak eredete;

2. 

A vízfelhasználás csökkentése, valamint a nyersbőrök és a bőrök cserzésének korlátozása;

3. 

A készbőr, a textília és a gumi gyártásából adódó, vízbe történő kibocsátások;

4. 

Illékony szerves vegyületek (VOC);

5. 

A termékben és a lábbeli alkatrészeiben található veszélyes anyagok;

6. 

Korlátozott anyagok jegyzéke (RSL);

7. 

A tartósságot szolgáló paraméterek;

8. 

Vállalati társadalmi felelősségvállalás a munkaügyi szempontok figyelembevételével;

9. 

Csomagolás;

10. 

A csomagoláson feltüntetett információk.

Értékelés és ellenőrzés: A részletes értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumnak való megfelelés igazolására nyilatkozatokat, dokumentációkat, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékokat kell benyújtania, akkor azok származhatnak a kérelmezőtől, vagy adott esetben annak beszállítóitól vagy ez utóbbiak beszállítóitól.

Az illetékes testületeknek előnyben kell részesíteniük a vizsgáló és hitelesítő laboratóriumokra vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelően akkreditált szervezetek által kiadott tanúsításokat és a termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelően akkreditált szervezetek által végzett ellenőrzéseket.

Adott esetben az egyes kritériumokra vonatkozóan megadott vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékűségüket a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja.

Adott esetben az illetékes testületek további igazoló dokumentumokat kérhetnek, független ellenőrzéseket végezhetnek, illetve helyszíni látogatásokat tehetnek.

A végtermék egy pár cipő. A követelmények a francia méretszámozás (Paris point, franciaöltés) szerinti következő méretekre vonatkoznak: a 42-es méretre férficipők, a 38-as méretre női cipők, a 40-es méretre uniszex cipők, a 32-es méretre (vagy 32-esnél kisebb méretek esetében a legnagyobb méretre) gyerekcipők, és a 26-os méretre a háromévesnél kisebb gyermekek számára tervezett cipők esetében.

Ha nincs másként megadva, a kritériumok a végtermékre vonatkoznak, amely lábbelifelsőrészből és külső talprészből áll, amelyek a végterméket alkotó homogén anyagból vagy árucikkből állnak.

A kérelmezőnek be kell nyújtania a termék anyagjegyzékét, amely a termék összes homogén anyagának és felhasznált árucikkének felsorolását tartalmazza. A terméket alkotó anyagok súlyát grammban, valamint a lábbelifelsőrész és a talp súlyának százalékában kell megadni. Meg kell adni a végtermék teljes egységsúlyát.

A 6. kritérium a korlátozott anyagok jegyzékére vonatkozik, amely az függelékben található. A jegyzék meghatározza a korlátozás hatókörét és a megfelelő ellenőrzési módszereket.

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

1. kritérium – A nyersbőrök és bőrök, a pamut, a fa és a parafa, és a mesterséges cellulózszálak, valamint műanyagok eredete

1.1.    A nyersbőrökre és bőrökre vonatkozó követelmények

A végtermékben való felhasználásra szánt nyersbőrökre és bőrökre az 1.1. a) és 1.1. b) kritériumban meghatározott korlátozásokat kell alkalmazni.

1.1. a)    Nyersbőrök és bőrök

Az 1.1. a) kritérium akkor alkalmazandó, ha a felsőrész vagy a talp készbőrtartalma az adott alkatrész 10,0 tömegszázalékánál nagyobb.

A végtermékben való felhasználásra szánt készbőr előállításához csak tej- és hústermelés céljából tenyésztett állatokból származó nyersbőr és bőr használható.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania egy, a készbőr gyártójától vagy a nyersbőr és bőr beszállítójától származó megfelelőségi nyilatkozatot. A nyilatkozatban rögzíteni kell, hogy a készbőr gyártója megfelelőségi ellenőrzéseket végez a felhasznált nyersanyagokon, és hogy a végtermékben való felhasználásra szánt nyersbőrök és bőrök csak tej- és hústermelés céljából tenyésztett állatokból származnak.

1.1. b)    Tiltott nyersbőrök és bőrök

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett fajokat tartalmazó vörös listájának ( 3 ) kategóriái alapján kihaltnak, természetes élőhelyén kihaltnak, kritikusan veszélyeztetettnek, veszélyeztetettnek, sérülékenynek és majdnem fenyegetettnek minősülő fajokból származó nyersbőr és bőr nem használható fel a végtermékben.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania egy, a készbőr gyártójától vagy beszállítójától származó megfelelőségi nyilatkozatot. A nyilatkozatban azonosítani kell a származási állatot, és rögzíteni kell, hogy a végtermékben való felhasználásra szánt nyersbőrök és bőrök nem olyan állatból származnak, amely az IUCN besorolása alapján kihaltnak, természetes élőhelyén kihaltnak, kritikusan veszélyeztetettnek, veszélyeztetettnek, sérülékenynek és majdnem fenyegetettnek minősül.

1.2.    Pamut és egyéb természetes cellulózalapú magszálak

Az 1.2. kritérium akkor alkalmazandó, ha a felsőrész vagy a talp található pamuttartalma az adott alkatrész 10,0 tömegszázalékánál nagyobb.

A legalább 70,0 tömegszázaléknyi újrafeldolgozott anyagot tartalmazó pamutra nem vonatkozik az 1.2. kritérium.

A nem újrahasznosított rostokból álló pamutnak és egyéb természetes cellulózalapú magszálaknak (a továbbiakban: pamut) az előírt minimális mennyiségben vagy biogyapotot (lásd az 1.2. a) kritériumot), vagy integrált növényvédelem (IPM) keretében termesztett gyapotot kell tartalmaznia (lásd az 1.2 b) kritériumot).

A 2014/350/EU határozatban ( 4 ) foglalt ökológiai kritériumok alapján megadott uniós ökocímkével rendelkező textíliákat úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek az 1.2. kritériumnak.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

Uniós ökocímkével rendelkező textiltermékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke-tanúsítvány másolatát, amellyel igazolja, hogy az ökocímkét a 2014/350/EU bizottsági határozat alapján ítélték oda.

Adott esetben az újrafeldolgozott anyagoknak visszavezethetőnek kell lenniük a nyersanyag újrafeldolgozására. Ezt a felügyeleti láncnak egy független harmadik fél általi tanúsításával vagy az alapanyag-beszállítók és az újrafeldolgozást végző szolgáltatók által nyújtott dokumentációkkal kell igazolni.

1.2. a)    Az ökológiai termelésre vonatkozó követelmény

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelik kivételével a termékben felhasznált, nem újrafeldolgozott gyapotszálak legalább 10 tömegszázalékát a 834/2007/EK tanácsi rendeletben ( 5 ) meghatározott követelmények, az USA Nemzeti Ökológiai Programja (NOP) vagy az Unió kereskedelmi partnerei által meghatározott egyenértékű jogi kötelezettségek szerint kell termeszteni. A biogyapot-tartalom ökológiai termesztésű gyapotot és átállási gyapotot is magában foglalhat.

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelikben felhasznált nem újrahasznosított rostokból álló pamut legalább 95 tömegszázalékának biogyapotnak kell lennie.

Ha a biogyapotot hagyományos vagy IPM-gyapottal kell keverni, a gyapot csak nem géntechnológiával módosított fajtáktól származhat.

Csak akkor állítható, hogy egy termék bio, ha legalább 95 %-ban ökológiai termeléssel előállított anyagokból áll.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben a beszállítónak a bio anyagok tekintetében bizonyítékokkal alátámasztott, és független ellenőrző testület által tanúsított megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy termesztésük a 834/2007/EK rendeletben meghatározott ellenőrzési követelmények, az USA Nemzeti Ökológiai Programja (NOP) vagy az Unió kereskedelmi partnerei által meghatározott egyenértékű jogi kötelezettségek szerint történt. Az ellenőrzést minden származási ország esetében el kell végezni.

A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyagbeszállítónak a végtermék(ek) legyártása céljából beszerzett éves gyapotmennyiség alapján minden termékcsalád vonatkozásában igazolnia kell, hogy teljesül az ökológiai termeléssel előállított minimális anyagtartalomra vonatkozó követelmény. A megvásárolt tanúsított gyapot mennyiségének igazolására tranzakciós nyilvántartást és/vagy számlákat kell bemutatni.

A biogyapottal való keverékekben használt hagyományos vagy IPM-gyapot esetében a szokásos genetikai módosításokat kiszűrő vizsgálat elfogadható a gyapotfajtára vonatkozó előírásnak való megfelelés bizonyítékaként.

1.2.b)    Az integrált növényvédelmi (IPM) irányelvek szerinti gyapottermesztés és a peszticidekre vonatkozó korlátozás

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelik kivételével a termékekben felhasznált, nem újrafeldolgozott gyapotszálak minimum 20 tömegszázalékát az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) IPM programjában meghatározott IPM-irányelvek vagy az IPM irányelveket magukba foglaló integrált növénytermesztési (ICM) rendszerek szerint kell termeszteni.

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelikben felhasznált, nem újrafeldolgozott gyapotszálak minimum 60 %-át az IPM-irányelvek szerint kell termeszteni.

A végtermékben történő felhasználásra szánt IPM-gyapotot valamennyi alábbi anyag mellőzésével kell termeszteni: aldikarb, aldrin, kamfeklór (toxafén), captafol, klórdán, 2,4,5-T, klórdimeform, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb és sói, endoszulfán, endrin, heptaklór, hexaklórbenzol, hexaklórciklohexán (minden izomer), metamidofosz, metil-paration, monokrotofosz, neonikotinoidok (klotianidin, imidakloprid, tiametoxám) paration, pentaklórfenol.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy adott esetben a beszállítónak az 1.2. b) kritérium tekintetében bizonyítékokkal alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a termékben felhasznált, nem újrafeldolgozott gyapotszálak legalább 20 tömegszázalékát, illetve a háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelik esetében legalább 60 tömegszázalékát olyan gazdálkodók termesztették, akik részt vettek az ENSZ FAO hivatalos képzési programjaiban vagy kormányzati IPM- és ICM-programokban, és/vagy akik esetében harmadik felek által tanúsított IPM-rendszerek keretében ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzést származási országonként évente vagy a termék gyártásához vásárolt valamennyi IPM-gyapot tanúsítványa alapján kell elvégezni.

A kérelmezőnek vagy adott esetben a beszállítónak nyilatkoznia kell arról is, hogy az IPM-gyapot termesztése során az 1.2.b) kritériumnál felsorolt anyagok egyikét sem használták. A felsorolt anyagok használatát kizáró IPM-tanúsítási rendszerek elfogadhatók a megfelelés bizonyítékaként.

1.3.    A fa és parafa fenntarthatósága

Az 1.3. kritérium alkalmazandó, ha a felsőrészben vagy a talpban felhasznált fa vagy parafa aránya meghaladja az adott alkatrész 10,0 tömegszázalékát.

A felhasznált fa és parafa tekintetében a felügyeleti lánc ellenőrzését minden esetben független külső tanúsítási rendszerek, például az FSC (Forest Stewardship Council) vagy a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) által kiállított, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal kell igazolni.

Frissen kitermelt fa és parafa semmi esetben sem származhat géntechnológiával módosított fajokból, és a fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló forrásból való származást, valamint a felügyeleti lánc ellenőrzését független harmadik fél, például az FSC vagy a PEFC tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni.

Amennyiben a termék vagy termékcsoport esetében a tanúsítási rendszer megengedi a nem tanúsított anyagok és a tanúsított/újrafeldolgozott anyagok együttes használatát, a fenntarthatóként tanúsított primer/újrafeldolgozott fa, illetve parafa arányának el kell érnie legalább 70 %-ot.

A nem tanúsított anyagokat olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak és megfelelnek a tanúsító rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatban támasztott bármely egyéb követelményének.

Az erdőgazdálkodási és/vagy felügyeleti lánccal kapcsolatos tanúsítványokat kiállító tanúsító szerveknek rendelkezniük kell a tanúsítási rendszer akkreditációjával vagy elismerésével.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy adott esetben az anyagbeszállítónak a termékben vagy a gyártási folyamatban használt fa, illetve parafa tekintetében minden esetben bizonyítékokkal alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a fa, illetve parafa legalább 70 %-a fenntartható gazdálkodási irányelvek szerint kezelt erdőkből vagy területekről és/vagy újrahasznosított forrásokból származik, amelyek teljesítik a megfelelő független felügyeleti lánc tanúsítási rendszere által meghatározott követelményeket. Az FSC, a PEFC vagy az ezekkel egyenértékű rendszerek független harmadik felek tanúsítványaként elfogadhatók. Amennyiben a rendszer nem írja kifejezetten elő, hogy minden frissen kitermelt anyagot géntechnológiával nem módosított szervezetekből kell kinyerni, ennek igazolására további bizonyítékot kell benyújtani.

Amennyiben a termékben vagy a gyártási folyamatban nem tanúsított primer anyag is felhasználásra kerül, igazolni kell, hogy a nem tanúsított primer anyagok aránya a termékben nem haladja meg a 30 %-ot, és azokat olyan rendszerrel ellenőrzik, amely garanciát biztosít arra, hogy jogszerű forrásból származnak és megfelelnek a tanúsító rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatban támasztott bármely egyéb követelményének.

1.4.    Mesterséges cellulózszálak (pl. viszkóz, modál és lyocell)

Az 1.4. kritérium alkalmazandó, ha a felsőrészben vagy a talpban felhasznált mesterséges cellulózszálak aránya meghaladja az adott alkatrész 10,0 tömegszázalékát.

Az 1.4. követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a mesterséges cellulózszálak, amelyek újrafeldolgozott tartalmának aránya 70,0 tömegszázalék vagy magasabb.

A nem újrafeldolgozott cellulózrostok legalább 25,0 %-át az ENSZ FAO által meghatározott fenntartható erdőgazdálkodás elvei szerint termesztett fákból kell gyártani. A nem újrafeldolgozott cellulózrostok többi részét törvényes erdészetekből és ültetvényekből származó cellulózból kell gyártani.

A 2014/350/EU határozatban foglalt ökológiai kritériumok alapján megadott uniós ökocímkével rendelkező textiltermékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek az 1.4. kritériumnak.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

Uniós ökocímkével rendelkező textiltermékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke-tanúsítvány másolatát, amellyel igazolja, hogy az ökocímkét a 2014/350/EU bizottsági határozat alapján ítélték oda. Ennek hiányában a kérelmezőnek a rost gyártójától (gyártóitól) érvényes, külső felügyeleti lánc által tanúsított tanúsítványokat kell beszereznie, amelyek igazolják, hogy a farostokat fenntartható erdőgazdálkodási irányelvek szerint és/vagy törvényes forrásokból állították elő. FSC, PEFC vagy azoknak megfelelő rendszereket kell független tanúsításként elfogadni.

A rostgyártónak tanúsítania kell, hogy a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 6 ) meghatározottak szerint kellő gondossággal jártak el a faanyag törvényes betakarításának biztosítása érdekében. A FLEGT (erdészeti jogszabályok végrehajtása, erdészeti irányítás és erdészeti termékek kereskedelme) vagy a CITES (a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény) engedélyei, és/vagy harmadik felek tanúsítványai elfogadhatók a törvényes beszerzés bizonyítékaként.

Adott esetben az újrafeldolgozott anyagoknak visszavezethetőnek kell lenniük a nyersanyag újrafeldolgozására. Ezt a felügyeleti láncnak egy független harmadik fél általi tanúsításával vagy az alapanyag-beszállítók és az újrafeldolgozást végző szolgáltatók által nyújtott dokumentációkkal kell igazolni.

1.5.    Műanyagok

A termék egyetlen részében sem használható PVC műanyag.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy adott esetben az anyagbeszállítónak megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

2. kritérium – A vízfelhasználás csökkentése, valamint a nyersbőrök és a bőrök cserzésének korlátozása

A végtermékben történő felhasználásra szánt nyersbőrök és bőrök cserzési folyamatai során a vízfelhasználás a 2.1. kritériumban meghatározottak szerinti korlátozás vonatkozik.

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt termékben felhasznált készbőrre krómos cserzőanyaggal történő cserzés tekintetében a 2.2. kritériumban meghatározott korlátozás vonatkozik.

2.1.    Vízfelhasználás

Ez a kritérium alkalmazandó, ha a felsőrész vagy a talp készbőrtartalma meghaladja az adott alkatrész 10,0 tömegszázalékát.

A nyersbőr és bőr tonnájára eső éves átlagos fogyasztásként kifejezett vízfelhasználás nem haladhatja meg az 1. táblázatban megadott határértékeknek megfelelő mennyiségeket.1. táblázat

A cserzési folyamatok során megengedett maximális vízfelhasználás

Nyersbőr

28 m3/t

Bőr

45 m3/t

Növényi cserzésű bőr

35 m3/t

Sertésbőr

80 m3/t

Juhbőr

180 l/db

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania egy, a készbőr beszállítójától vagy gyártójától származó megfelelőségi nyilatkozatot. A nyilatkozatban meg kell jelölni a készbőrtermelés éves mennyiségét és a kapcsolódó vízfelhasználást a kérelem időpontját megelőző legutóbbi tizenkét hónap átlagos havi értékei alapján, a kibocsátott szennyvíz mennyisége alapján mérve.

Amennyiben a készbőr gyártása különböző földrajzi helyeken folyik, a kérelmezőnek vagy a félkész bőr beszállítójának dokumentációt kell benyújtania a feldolgozott félkészbőr tonnájára (t) eső, illetve adott esetben a juhbőrdarabok mennyiségére eső kibocsátott szennyvíz mennyiségéről (m3) a kérelmet megelőző tizenkét hónap során mért átlagos havi értékek alapján.

2.2.    Nyersbőrök és bőrök cserzésére vonatkozó korlátozás

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelik esetében a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott bélésnek szánt nyersbőr és bőr feldolgozása során krómmentes cserzési technológiát kell alkalmazni.

Értékelés és ellenőrzés: A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelik esetében a kérelmezőnek be kell nyújtania a készbőr gyártójának vagy adott esetben a készbőr beszállítójának nyilatkozatát arról, hogy a lábbeli belső részében (bélésként) felhasznált készbőr cserzése krómmentes technológiával történt. A nyilatkozatban meg kell jelölni a nyersbőrök és bőrök feldolgozása során alkalmazott cserzőanyagot.

3. kritérium – A készbőr, a textília és a gumi gyártásából adódó, vízbe történő kibocsátások

A végtermékben történő felhasználásra szánt textíliára, készbőrre és gumira a vízbe történő kibocsátások tekintetében korlátozás vonatkozik.

Ez a kritérium alkalmazandó, ha a felsőrészben vagy a talp készbőr-, textília- és gumitartalmának aránya meghaladja az adott alkatrész 10,0 tömegszázalékát.

3.1.    Kémiai oxigénigény (KOI) a bőrcserzőüzemekből származó szennyvízben

Ha a cserzőüzemekből származó szennyvíz (az üzemben vagy az üzemen kívül történő) kezelés után közvetlenül felszíni vizekbe kerül, a KOI-érték nem haladhatja meg a 200 mg/l-t.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy adott esetben a beszállítónak részletes dokumentációval és az ISO 6060 szabvány szerinti vizsgálati jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania, amelyekkel igazolja, hogy a kérelmet megelőző hat hónapra vonatkozó havi átlagértékek alapján e kritérium teljesül. Az adatoknak igazolniuk kell, hogy a gyártóüzem, illetve a szennyvíz üzemen kívüli kezelése esetén a szennyvíztisztító telep üzemeltetője teljesíti a követelményeket.

3.2.    Kémiai oxigénigény (KOI) a textilkikészítési eljárásokból származó szennyvízben

A textilkikészítési eljárások során kibocsátott szennyvízben a KOI-érték nem haladhatja a feldolgozott textília 1 kg-jában a 20,0 g-ot.

A kikésztési eljárások közé tartozik a keményítés hőhatással, a thermosol-eljárás, a textilek bevonása és impregnálása. Ez a követelmény a textilszövet kikészítéséhez alkalmazott vizes eljárásokra vonatkozik. A követelmény teljesülését azt követően kell mérni, miután a szennyvíz elhagyta azt az üzemi vagy közszolgáltatási szennyvíztisztító telepet,, amely e feldolgozási helyekről fogadja a szennyvizet.

Azok a textiltermékek, amelyeket a 2014/350/EU bizottsági határozat szerinti uniós ökocímkével láttak el, a 3.2. követelménynek megfelelőnek tekintendők.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

Uniós ökocímkével rendelkező textiltermékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke-tanúsítvány másolatát, amellyel igazolja, hogy az ökocímkét a 2014/350/EU bizottsági határozat alapján ítélték oda.

Ennek hiányában a kérelmezőnek vagy adott esetben a beszállítónak részletes dokumentációt és az ISO 6060 szabvány szerinti vizsgálati jegyzőkönyvet kell benyújtania, amelyek igazolják, hogy a kérelmet megelőző hat hónapra vonatkozó havi átlagértékek alapján e kritérium teljesül. Az adatoknak igazolniuk kell, hogy az üzem vagy a szennyvíz üzemen kívüli kezelése esetén a szennyvíztisztító telep üzemeltetője teljesíti a követelményeket.

3.3.    Kémiai oxigénigény (KOI) a természetes és szintetikus gumi feldolgozásából származó szennyvízben

Ha a természetes, illetve szintetikus gumi feldolgozásából származó szennyvíz (az üzemben vagy az üzemen kívül történő) kezelés után közvetlenül felszíni vizekbe kerül, a KOI-érték nem haladhatja meg a 150 mg/l-t. Ez a követelmény a gumigyártáshoz alkalmazott vizes eljárásokra vonatkozik.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy adott esetben a beszállítónak részletes dokumentációval és az ISO 6060 szabvány szerinti vizsgálati jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania, amelyekkel igazolja, hogy a kérelemet megelőző hat hónapra vonatkozó havi átlagértékek alapján e kritérium teljesül. Az adatoknak igazolniuk kell, hogy az üzem vagy a szennyvíz üzemen kívüli kezelése esetén a szennyvíztisztító telep üzemeltetője teljesíti a követelményeket.

3.4.    A cserzőüzemből származó szennyvízben előforduló króm

A cserzőüzemből származó szennyvízben a króm koncentrációja nem haladhatja meg az 1,0 mg/l-t, a 2013/84/EU bizottsági végrehajtási határozatnak ( 7 ) megfelelően.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező, illetve a beszállító az alábbi vizsgálati módszerek egyike alapján kiállított vizsgálati jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be: ISO 9174, EN 1233 vagy EN ISO 11885 a króm esetében, amelyek igazolják, hogy a kérelmet megelőző hat hónapra vonatkozó havi átlagértékek alapján e kritérium teljesül. A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a kibocsátott szennyvizek krómtartalmának csökkentése tekintetében megfelel a 2013/84/EU végrehajtási határozat szerinti elérhető legjobb technikáknak (BAT 10, illetve BAT 11 vagy 12).

4. kritérium – Illékony szerves vegyületek (VOC)

Eltérő rendelkezés hiányában a lábbeli végleges előállítása során felhasznált illékony szerves vegyületek összes mennyisége nem haladhatja meg az átlag 18,0 grammot páronként.

A 89/686/EGK irányelv szerint egyéni védőeszközként besorolt lábbelik végleges előállítása során felhasznált illékony szerves vegyületek összes mennyisége nem haladhatja meg az átlag 20,0 grammot páronként.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek a lábbeli végleges előállítása során felhasznált illékony szerves vegyületek összes mennyiségére vonatkozó, az EN 14602 szabvány szerint végzett számításokkal alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania. A számítást vizsgálati eredményekkel és dokumentációval (adott estben a vásárolt készbőrről, ragasztóanyagokról, kikészítési anyagokról és a lábbeligyártás folyamatáról vezetett nyilvántartással) kell alátámasztani.

Adott esetben be kell nyújtani egy a 89/686/EGK irányelv szerinti értesítésben szereplő tanúsító szerv által kiadott tanúsítványt, amely bizonyítja, hogy a termék egyéni védőeszköznek minősül.

5. kritérium – A termékben és a cipő alkotóelemeiben előforduló veszélyes anyagok

A végtermékben és az azt alkotó bármely homogén anyagban vagy árucikkben az 5.1. és 5.2. kritériumnak megfelelően korlátozni kell azoknak a különös aggodalomra okot adó anyagoknak (SVHC) és keverékeknek a jelenlétét, amelyek kimerítik az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) 57. cikke szerinti osztályozás feltételeit, vagy azoknak az anyagoknak és keverékeknek a jelenlétét, amelyek kimerítik az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) szerinti osztályozás, címkézés és csomagolás (CLP) feltételeit a 2. táblázatban felsorolt veszélyek tekintetében.

E kritérium alkalmazásában a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistáján szereplő anyagok és a CLP-rendelet veszélyességi osztályai a 2. táblázatban kerülnek csoportosításra veszélyességi jellemzőik alapján.

A fenti kritérium nem alkalmazandó azokra az anyagokra vagy keverékekre, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására úgy módosulnak (azaz biológiai úton többé nem vehetők fel vagy kémiailag átalakulnak), hogy az esetükben azonosított veszély többé már nem áll fenn. E körbe tartoznak azok a kémiai reakciók, amelyek során az anyagok módosulnak, például a polimerizáció, amelyben a monomerek vagy az adalékanyagok kovalens kötéssel összekapcsolódnak.

A 2014/350/EU határozatban foglalt ökológiai kritériumok alapján megadott uniós ökocímkével rendelkező textiltermékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek az 5. kritériumnak.

2. táblázat

A korlátozás alá tartozó veszélyek csoportosítása

Az 1. csoportba tartozó veszélyek – Különös aggodalomra okot adó anyagok (Substances of Very High Concern, SVHC)

Az 1. csoportba tartozó anyagokat és keverékeket azonosító veszélyek:

— 
A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistáján szereplő anyagok az Európai Vegyianyag-ügynökség besorolásában ( 10 )
— 
Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CRM) 1A. vagy 1B. kategóriájú anyagok: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

A 2. csoportba tartozó veszélyek – CLP-veszélyek

A 2. csoportba tartozó anyagokat vagy keverékeket azonosító veszélyek:

— 
2. kategóriájú CMR-anyagok: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362
— 
1. kategóriájú vízi toxicitás: H400, H410
— 
1. és 2. kategóriájú akut toxicitás: H300, H310, H330
— 
1. kategóriájú aspirációs toxicitás: H304
— 
1. kategóriájú, célszervi toxicitással rendelkező anyagok (STOT): H370, H372
— 
1. kategóriájú bőrszenzibilizáló: H317

A 3. csoportba tartozó veszélyek – CLP-veszélyek

A 3. csoportba tartozó anyagokat vagy keverékeket azonosító veszélyek:

— 
2, 3. és 4. kategóriájú vízi toxicitás: H411, H412, H413
— 
3. kategóriájú akut toxicitás: H301, H311, H331, EUH070
— 
2. kategóriájú, célszervi toxicitással rendelkező anyagok (STOT) ( *1 ): H371, H373

5.1.    A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) korlátozása

A végtermék és az azt alkotó bármely homogén anyag vagy árucikk nem tartalmazhat 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke (1) bekezdésében leírt eljárásnak megfelelően azonosított anyagokat, illetve a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistáján szereplő anyagokat.

Nem biztosítható eltérés a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistáján szereplő anyagokra, amennyiben azok a végtermékben vagy a végterméket alkotó bármely homogén anyagban vagy árucikkben 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban vannak jelen.

A szűrés alapja az ilyen anyagoknak a termékben való lehetséges jelenlétének megállapítása.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek adott esetben a beszállító nyilatkozatával alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a végtermékben és a végterméket alkotó bármely homogén anyagban vagy árucikkben 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban nincsenek jelen különös aggodalomra okot adó anyagok. A nyilatkozatokban hivatkozni kell az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által közzétett jelöltlista legfrissebb változatára ( 11 ).

Uniós ökocímkével rendelkező textiltermékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke-tanúsítvány másolatát, amellyel igazolja, hogy az ökocímkét a 2014/350/EU bizottsági határozat alapján ítélték oda.

5.2.    A CLP-rendelet szerint osztályozott anyagokra és keverékekre vonatkozó korlátozás

Az e határozat 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott bélés kivételével ez a kritérium alkalmazandó, ha a felsőrészben vagy a talpban bármely homogén anyag vagy árucikk aránya meghaladja az adott alkatrész 3,0 tömegszázalékát. A bélés esetében a béléshez felhasznált homogén anyagokra vagy árucikkekre a következő bekezdésben meghatározott korlátozás vonatkozik.

A végterméket 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban alkotó homogén anyagban vagy árucikkben nem lehetnek jelen azok a 3. táblázatban meghatározott anyagok és keverékek, amelyek kimerítik a 2. táblázatban szereplő CLP-veszélyességi osztályok feltételeit.

3. táblázat

Azon anyag- és keverékcsoportok, amelyek esetében az 5.2. kritériumot kell alkalmazni

— 
Biocid termékek hatóanyagai,
— 
Színezékek (színezékek, pigmentfestékek és lakkok),
— 
Segédanyagok, hordozóanyagok, egalizálószerek, habosító- és diszpergálószerek, felületaktív anyagok,
— 
Zsírozóanyagok,
— 
Oldószerek,
— 
Festéksűrítők, kötőanyagok, stabilizátorok és lágyítószerek,
— 
Lángkésleltető anyagok,
— 
Keresztkötő ágensek, ragasztóanyagok,
— 
Víz-, piszok- és folttaszító szerek.

Bizonyos, a 3. táblázatban szereplő anyagok és keverések használata a 4. táblázatban foglalt feltételek mellett mentesül az 5.2. kritérium követelményeinek teljesítése alól.4. táblázat

A funkcionális anyagok és keverékek használatára alkalmazandó eltérési feltételek

Anyagok és keverékek

Az eltérés alkalmazási köre

Eltérési feltételek

Lábbelikre való alkalmazhatóság

Nikkel

H317, H351, H372

Csak a rozsdamentes acél tartalmazhat nikkelt.

A rozsdamentes acélból történő nikkelfém-kibocsátási arány nem haladhatja meg a 6. kritéiumban (a korlátozott anyagok jegyzéke) meghatározott 0,5 μg/cm2/hét értéket.

Fém orrmerevítők és lábbeli-kiegészítők

Színezék színezéshez és nem pigmentes nyomáshoz

H301, H311, H331, H317

A festőműhelyekben és a nyomdákban pormentes színezékkészítményeket vagy automatikus színezékadagolást és -elosztást kell alkalmazni a munkavállalók expozíciójának minimálisra csökkentése érdekében.

Színezékek

Színezék színezéshez és nem pigmentes nyomáshoz

H411, H412, H413

Az ilyen besorolású reaktív, direkt, csáva- vagy kénes színezékeket használó színezési eljárások során az alábbiak közül legalább egy feltételnek teljesülnie kell:

1.  nagy megkötőképességű színezékek használata;

2.  3,0 %-nál kisebb selejtarány elérése;

3.  színegyeztető műszerek használata;

4.  szabványos működési eljárások alkalmazása a színezési folyamathoz;

5.  a szennyvíz tisztítása érdekében a színezékek eltávolítása.

E feltételek nem vonatkoznak az oldatszínezésre és/vagy a digitális nyomásra.

Színezékek

Víz-, piszok- és folttaszító szerek

H413

A taszítóanyagok és azok bomlástermékeinek könnyen és/vagy önmaguktól biológiailag le kell bomlaniuk, és nem halmozódhatnak biológiailag vizes környezetben, beleértve a vízi üledéket.

Vízlepergetés

A végterméket alkotó homogén anyagban vagy árucikkben található visszamaradt segédanyagok

Kiegészítő anyagok, többek között: hordozóanyagok, egalizálószerek, diszpergálószerek, felületaktív anyagok, sűrítőanyagok, kötőanyagok,

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,

A recepteket automata adagolórendszerekkel kell létrehozni, és az eljárások során követni kell a standard működési eljárásokat.

A H311, H331, H317 (1B) osztályokba sorolt anyagok nem lehetnek jelen 1,0 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban a végterméket alkotó bármely homogén anyagban vagy árucikkben.

Segédberendezés

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek adott esetben a beszállító(k) nyilatkozatával alátámasztott nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy az 5.2. kritérium teljesül. A nyilatkozatot alá kell támasztani a végterméket alkotó bármely homogén anyagban vagy árucikkben jelen lévő anyagoknak vagy keverékekben lévő anyagoknak a 3. táblázatban meghatározott jegyzékével, valamint azok veszélyességi osztályokba történő besorolásáról vagy be nem sorolásáról szóló nyilatkozatokkal.

A következő adatokat kell megadni az egyes anyagok vagy keverékek veszélyességi osztályokba történő besorolásáról vagy be nem sorolásáról szóló nyilatkozatok alátámasztására:

— 
az anyag CAS-száma, EK-száma vagy jegyzékszáma (amennyiben keverékek esetében rendelkezésre áll),
— 
az anyag vagy a keverék fizikai formája és állapota, amelyben használják,
— 
harmonizált CLP-veszélyességi osztályozások,
— 
önkéntes besorolású bejegyzések a REACH keretében regisztrált anyagok adatbázisában ( 12 ), amennyiben a harmonizált osztályozás nem áll rendelkezésre,
— 
a keverékek CLP-rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő besorolása.

Önkéntes besorolású bejegyzéseknek a REACH keretében regisztrált anyagok adatbázisába történő bejegyzésekor a közös benyújtásoknak kell elsőbbséget élvezniük.

Amennyiben a REACH keretében regisztrált anyagok adatbázisában valamely besorolás esetében „hiányzó adatok” vagy „nem meggyőző adatok” megjegyzés szerepel, vagy az anyag még nem került regisztrálásra a REACH-rendelet szerint, az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő toxikológiai adatokat kell rendelkezésre bocsátani, amelyek elegendőek ahhoz, hogy alátámasszák a meggyőző önkéntes besorolásokat az 1272/2008 rendelet I. mellékletének és az ECHA támogató iránymutatásainak megfelelően. A „hiányzó adatok” vagy „nem meggyőző adatok” bejegyzések esetében az önkéntes besorolásokat ellenőrizni kell, amihez a következő információforrások fogadhatók el:

— 
az ECHA együttműködő szabályozó ügynökségei ( 13 ), a tagállami szabályozó szervezetek vagy kormányközi szervezetek által végzett toxikológiai vizsgálatok és veszélyértékelések,
— 
az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének megfelelően, hiánytalanul kitöltött biztonsági adatlap (SDS),
— 
hivatásos toxikológus által készített, dokumentumokkal alátámasztott szakértői vélemény. Ennek a szakirodalom és a rendelkezésre álló vizsgálati adatok tanulmányozásán kell alapulnia, adott esetben az ECHA által elismert módszereket alkalmazó független laboratóriumokban végzett új vizsgálatok eredményeinek felhasználásával,
— 
a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) vagy CLP veszélyességi osztályozási rendszer szerinti veszélyértékeléseket végző, akkreditált megfelelőségértékelő szervezet által kibocsátott, adott esetben szakértői véleményen alapuló tanúsítás.

Az 1907/2006/EK rendelet XI. mellékletének megfelelően az anyagok vagy keverékek veszélyességi jellemzőiről a vizsgálatokon kívül más eszközökkel is nyerhetők adatok; alkalmazhatók például in vitro módszerek, a szerkezet és a hatások közötti összefüggéseket leíró kvantitatív modellek, csoportosítások vagy kereszthivatkozások.

A 4. táblázatban felsorolt, azon anyagok és keverékek esetében, amelyekre eltérés engedélyezett, a kérelmezőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy valamennyi eltérési feltétel teljesül.

Uniós ökocímkével rendelkező textiltermékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke-tanúsítvány másolatát, amellyel igazolja, hogy az ökocímkét a 2014/350/EU bizottsági határozat alapján ítélték oda.

6. kritérium – Korlátozott anyagok jegyzéke (RSL)

Ez a kritérium alkalmazandó, ha a felsőrészben vagy a talpban felhasznált homogén anyag vagy árucikk aránya meghaladja az adott alkatrész 3,0 tömegszázalékát.

A végtermék, a végterméket alkotó homogén anyagok vagy árucikkek, vagy adott esetben az alkalmazott gyártási receptúrák nem tartalmazhatnak a korlátozott anyagok jegyzékében szereplő anyagokat. Az alkalmazhatóság, a korlátozások köre, valamint az ellenőrzési és vizsgálati követelmények a korlátozott anyagok jegyzékében vannak megadva valamennyi anyagra, illetve anyagcsoportra vonatkozóan. A korlátozott anyagok jegyzéke megtalálható e határozat függelékében.

A kérelmező a korlátozott anyagok jegyzékét eljuttatja azon anyagok vagy alkatrészek valamennyi beszállítójához, amely anyagokat vagy árucikkeket az uniós ökocímkével ellátott termékben fel fognak használnak.

A 2014/350/EU határozatban foglalt ökológiai kritériumok alapján megadott uniós ökocímkével rendelkező textiltermékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek a 6. kritériumnak.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy adott esetben a beszállítójának bizonyítékokkal alátámasztott nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a végtermék vagy annak anyagai előállításához felhasznált anyagok és keverékek megfelelnek a korlátozott anyagok jegyzékének. Az ellenőrzést a korlátozott anyagok jegyzékében megadott minden vonatkozó követelmény esetében el kell végezni, amelyek a következőket foglalhatják magukban:

— 
az összes érintett gyártási fázisért felelős személyektől beszerzett nyilatkozatok,
— 
a vegyi anyagok szállítóitól kapott nyilatkozatok, vagy
— 
a végtermék mintáin végzett laboratóriumi elemzés vizsgálati eredményei.

Szükséges esetben a biztonsági adatlapokat az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez) 10., 11. és 12. szakaszában nyújtott útmutatás alapján kell kitölteni. A hiányosan kitöltött biztonsági adatlapokat a vegyi anyagok beszállítóinak nyilatkozataiból származó adatokkal kell kiegészíteni.

Amennyiben a végtermék laboratóriumi elemzésére van szükség, azt meghatározott termékvonalon és véletlenszerű mintavétel alkalmazásával kell elvégezni. Amennyiben szükséges, az elemzést évente kell elvégezni a licenszidőtartama alatt a korlátozott anyagok jegyzéke szerinti kritériumoknak való folyamatos megfelelés bizonyítása érdekében, majd az eredményeket be kell nyújtani az illetékes testület részére.

A korlátozott anyagok ágazati jegyzékeinek való megfelelés érdekében kért vizsgálati eredmények és más, a lábbelikre vonatkozó tanúsítási rendszerek elfogadhatók, amennyiben a vizsgálati módszerek egyenértékűek.

Uniós ökocímkével rendelkező textiltermékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke-tanúsítvány másolatát, amellyel igazolja, hogy az ökocímkét a 2014/350/EU határozat alapján ítélték oda.

7. kritérium – A tartósságot szolgáló paraméterek

A munka- és biztonsági lábbeliknek viselniük kell a CE-jelölést, és meg kell felelniük a 89/686/EGK irányelv szerinti, tartósságra vonatkozó követelményeknek Minden egyéb lábbelinek meg kell felelnie az 5. táblázatban megadott követelményeknek.5. táblázat

Tartóssági paraméterek

Paraméter/Standard vizsgálati módszer

Általános sportcipők

Gyermekcipők

Utcai cipők

Városi férficipők

Téli cipők

Városi női cipők

Divatcipők

Babacipők

Házicipők

Felsőrész, hajtogatással szembeni ellenállás:

(kc, látható sérülés nélkül)/EN 13512

Szárazon = 100

Nedvesen = 20

Szárazon = 100

Nedvesen = 20

Szárazon = 80

Nedvesen = 20

Szárazon = 80

Nedvesen = 20

Szárazon = 100

Nedvesen = 20

– 20° = 30

Szárazon = 50

Nedvesen = 10

Szárazon = 15

Szárazon = 15

Szárazon = 15

Felsőrész,szakítószilárdság:

(Átlagos szakítóerő, N)/EN 13571

Készbőr

≥ 80

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Egyéb anyagok

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

A járótalp hajtogatással szembeni ellenállása:

EN 17707

Repedés hosszúsága (mm)

Nsc = nincs spontán hasadás

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc – 10 °C-on

≤ 4

Nsc

 

 

 

A járótalp kopásállósága/EN 12770

D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3)

≤ 200

≤ 200

≤ 250

≤ 350

≤ 200

≤ 400

 

 

≤ 450

D < 0,9 g/cm3 (mg)

≤ 150

≤ 150

≤ 170

≤ 200

≤ 150

≤ 250

 

 

≤ 300

A felsőrész és a talp tapadása (N/mm)/EN 17708

≥ 4,0

≥ 4,0

≥ 3,0

≥ 3,5

≥ 3,5

≥ 3,0

≥ 2,5

≥ 3,0

≥ 2,5

A járótalp szakítószilárdsága:

(Átlagos szilárdság, N/mm)/EN 12771

D ≥ 0,9 g/cm3

8

8

8

6

8

6

5

6

5

D < 0,9 g/cm3

6

6

6

4

6

4

4

5

4

Színállóság a lábbeli belső részén (bélésanyag, illetve a felsőrész belső oldala). A filcen lévő szürkeárnyalatok 50 nedves ciklust követően/EN ISO 17700

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

 

≥ 2/3

≥ 2/3

A bélések kopási ciklusai/EN 17704

> 25 600 szárazon

> 12 800 nedvesen

> 25 600 szárazon

> 12 800 nedvesen

> 25 600 szárazon

> 12 800 nedvesen

> 25 600 szárazon

> 6 400 nedvesen

> 25 600 szárazon

> 12 800 nedvesen

> 25 600 szárazon

> 6 400 nedvesen

> 25 600 szárazon

> 3 200 nedvesen

>=25 600 szárazon

>=12 800 nedvesen

> 8 400 szárazon

> 1 600 nedvesen

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek az 5. táblázatban meghatározott vizsgálati jegyzőkönyvekkel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

Adott esetben be kell nyújtani egy a 89/686/EGK irányelv szerinti értesítésben szereplő tanúsító szerv által kiadott tanúsítvány másolatát, amely bizonyítja, hogy a termék egyéni védőeszköznek minősül.

8. kritérium – Vállalati társadalmi felelősségvállalás a társadalmi szempontok figyelembevételével

Ez a kritérium a lábbeli végső összeillesztésének helyszínére alkalmazandó.

Tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) multinacionális vállalatokra és a szociális politikára vonatkozó elvekről szóló háromoldalú nyilatkozatára, az ENSZ Globális Megállapodására (2. pillér), az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekre, valamint az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatására, a kérelmezőnek harmadik fel által kiadott, helyszíni ellenőrzésekkel alátámasztott igazolást kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a termék végső összeillesztését végző üzemben tiszteletben tartották az ILO alapegyezményeiben, valamint a következő kiegészítő rendelkezésekben meghatározott dokumentumokban foglalt, alkalmazandó elveket.

Az ILO alapegyezményei:

i. 

Gyermekmunka:

— 
A foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló, 1973. évi 138. számú egyezmény,
— 
A gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló, 1999. évi 182. számú egyezmény.
ii. 

Kényszer- és kötelező munka:

— 
A kényszermunkáról szóló, 1930. évi 29. számú egyezmény és a kényszermunkáról szóló egyezmény 2014. évi jegyzőkönyve,
— 
A kényszermunka felszámolásáról szóló, 1957. évi 105. számú egyezmény.
iii. 

Az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyaláshoz való jog:

— 
Az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló, 1948. évi 87. számú egyezmény,
— 
A szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról szóló 1949. évi 98. számú egyezmény.
iv. 

Megkülönböztetés:

— 
Az egyenlő értékű munka esetén egyenlő díjazásáról szóló, 1951. évi 100. számú egyezmény,
— 
A foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, 1958. évi 111. számú egyezmény.

Kiegészítő rendelkezések:

v. 

Munkaidő:

— 
A munkaidőről (ipar) szóló, 1919. évi 1. számú egyezmény.
vi. 

Díjazás:

— 
A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló, 1970. évi 131. számú egyezmény,
— 
Létminimum: A kérelmezőnek biztosítania kell, hogy egy átlagos munkahétre kifizetett bér mindenkor megfeleljen legalább a jogi és az ágazati minimumkövetelményeknek, kielégítse a munkavállalók alapvető szükségleteit és biztosítson bizonyos diszkrecionális jövedelmet. Ennek végrehajtásának ellenőrzése az SA8000 ( 14 ) szociális szabvány javadalmazásra vonatkozó útmutatása alapján történik.
vii. 

Egészség és biztonság:

— 
Az ILO 1981. évi 170. számú egyezménye a vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról,
— 
Az ILO 1990. évi 155. számú egyezménye a munkavállalók biztonságáról és egészségvédelméről.

Az egyesülési szabadságot és a kollektív tárgyaláshoz való jogot törvényileg korlátozó helyeken a vállalkozásnak el kell ismernie olyan legitim munkavállalói szervezeteket, amelyekkel a munkahelyi kérdésekben párbeszédet tud folytatni.

Az ellenőrzési folyamat kiterjed a helyi külső érdekeltekkel folytatott konzultációkra a gyártóhelyek közelében, beleértve a szakszervezeteket, a közösségi szervezeteket, a civil szervezeteket és a munkaügyi szakértőket. Annak érdekében, hogy az érdeklődő fogyasztók hozzáférjenek a beszállítói gyakorlatot alátámasztó adatokhoz, a kérelmezőnek közzé kell tennie az ellenőrzés összesített eredményeit és főbb megállapításait az interneten.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek azon modell(ek) tekintetében, amely(ek)re ökocímkét kérvényez, minden egyes végtermék-összeillesztő üzem vonatkozásában megfelelőségi tanúsítványokkal és igazoló ellenőrzési jelentésekkel kell bizonyítania, hogy megfelel ezeknek a követelményeknek.

A harmadik felek által végzett helyszíni ellenőrzéseket olyan magánszektorbeli ellenőröknek kell lebonyolítaniuk, akik rendelkeznek az annak értékeléséhez szükséges képesítéssel, hogy a lábbeliágazat ellátási lánca megfelel-e a szociális normáknak és a magatartási kódexeknek, vagy olyan országokban, ahol az ILO 1947-es (81. sz.) a munkaügyi ellenőrzésről szóló egyezményét ratifikálták és az ILO-felügyelet azt jelezte, hogy a nemzeti munkaügyi ellenőrző rendszer hatékony ( 15 ), valamint az ellenőrzési rendszerek kiterjednek a fent felsorolt területekre, a nemzeti hatóságok által kinevezett munkaügyi felügyelőknek kell lebonyolítaniuk.

Az ILO felsorolt alapegyezményei alkalmazandó elveinek, valamint a munkaidőre, a díjazásra, az egészségre és a biztonságra vonatkozó kiegészítő rendelkezéseknek való megfelelést ellenőrző rendszerekből és folyamatokból származó, a kérelem időpontjában 12 hónapnál nem régebbi tanúsítványok elfogadásra kerülnek.

9. kritérium – Csomagolás

Ez a kritérium csak a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 16 ) meghatározott elsődleges csomagolásra alkalmazandó.

9.1.    Karton és papír

A lábbelik végső csomagolásához felhasznált kartonnak és papírnak 100 %-ban újrafeldolgozott anyagból kell állnia.

9.2.    Műanyag

A lábbelik végső csomagolásához felhasznált műanyagnak legalább 80 %-ban újrafeldolgozott anyagból kell állnia.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy adott esetben a csomagolás szállítójának megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben feltünteti a csomagolás anyagösszetételét és az újrafeldolgozott és a primer anyagok arányát.

10. kritérium – A csomagoláson feltüntetett információk

10.1.    Felhasználói útmutatók

A terméken a következő információkat kell szerepeltetni:

— 
Az adott termékre vonatkozó tisztítási és kezelési útmutató.
— 
„Lábbelijét ne dobja ki, inkább javíttassa meg. Ezzel kevésbé károsítja a környezetet.”
— 
„Kérjük elhasznált lábbelijét vigye el a megfelelő helyi gyűjtőpontba.”

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek be kell nyújtania a termék csomagolásának mintáját, vagy a csomagolás illusztrációját, amelyen látható a termékhez nyújtott felhasználói útmutató.

10.2.    Az uniós ökocímkén feltüntetett információ

A termékre választható szövegmezős címke elhelyezése esetén adott esetben az alábbi szövegek közül három tüntethető fel:

i. 

természetes eredetű, fenntartható módon kezelt nyersanyagok (ha az 1. kritérium alkalmazandó);

ii. 

csökkentett szennyezés az előállítás során;

iii. 

minimális mennyiségű felhasznált veszélyes anyag;

iv. 

tartósság szempontjából tesztelt.

v. 

100 % biopamut felhasználásával (ez az állítás csak akkor tüntethető fel, ha az 1.2. a) kritérium alapján a teljes pamuttartalom több mint 95 %-a biopamut.)

A választható szövegmezős címke használatával kapcsolatban a következő internetcímen található „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo” („Útmutató az uniós ökocímke logójának használatához”) című, angol nyelvű dokumentum szolgál információkkal:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek be kell nyújtania egy megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá a termék címkéjének mintáját, vagy egy illusztrációt, amelyen látható, hogy az uniós ökocímke hol helyezkedik el
FÜGGELÉK

KORLÁTOZOTT ANYAGOK JEGYZÉKE (RSL)

A jegyzék a gyártási folyamat során használt, vagy a végtermékben esetleg jelen lévő anyagokra alkalmazandó. A lábbelikre vonatkozó uniós ökocímkéhez kapcsolódó korlátozott anyagok jegyzékén olyan anyagok vagy anyagcsoportok szerepelnek, amelyek jelenlétét a végtermékben, a végterméket alkotó anyagban vagy árucikkben, illetve gyártási receptúrában kifejezetten korlátozni vagy ellenőrizni kell. A korlátozás a következőkre vonatkozik:

— 
a gyártás szakaszai (például színezés),
— 
a gyártási szakaszokban használt receptúrák (például segédanyagok),
— 
homogén anyagok vagy árucikkek (például természetes vagy szintetikus gumi),
— 
végtermékek.

Az alkalmazandóság, az anyag(ok) és/vagy adott esetben a gyártási szakasz(ok), a korlátozás hatóköre, az ellenőrzési és/vagy vizsgálati követelmények minden követelmény esetében meg vannak határozva.

A korlátozott anyagok jegyzékét a kérelmezőnek el kell juttatnia valamennyi beszállítóhoz.

A 2014/350/EU határozatban foglalt ökológiai kritériumok alapján megadott uniós ökocímkével rendelkező textiltermékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek a 6. kritériumnak.1. táblázat

Az egyes gyártási szakaszokra következő korlátozások alkalmazandók:

Alkalmazási kör

A korlátozás hatóköre

Határértékek

Ellenőrzés

a)  Segédanyagok

Bármely, a készbőr, a textil és a bevonatos bőr és textil előállítási szakaszaiban alkalmazott keverék és keverék-összetétel

Az alábbi anyagok nem használhatók az előállítás szakaszaiban alkalmazott keverékekben és keverék-összetételekben, a végtermékben való jelenlétükre pedig határértékek vonatkoznak.

— Nonil-fenol, kevert izomerek (CAS-szám: 25154-52-3)

— 4-Nonil-fenol (CAS-szám: 104-40-5)

— 4-Nonil-fenol, szétágazó (CAS-szám: 84852-15-3)

— Oktil-fenol (CAS-szám: 27193-28-8)

— 4-Oktil-fenol (CAS-szám: 1806-26-4)

— 4-tert-Oktil-fenol (CAS-szám: 140-66-9)

A következő alkil-fenol-etoxilátok (APEO-k):

— Polioxietilált oktil-fenol (CAS-szám: 9002-93-1)

— Polioxietilált nonil-fenol (CAS-szám: 9016-45-9)

— Polioxietilált p-nonil-fenol (CAS-szám: 26027-38-3)

25 mg/kg összkoncentráció textíliákra

100 mg/kg összkoncentráció készbőrre

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak vagy biztonsági adatlappal alátámasztott nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy ezeket az anyagokat nem használták, vagy a végtermékre vagy a végterméket alkotó készbőrre, textilre, bevonatos bőrre vagy textíliára vonatkozó vizsgálati eredményeket kell benyújtaniuk. Vizsgálati módszer: készbőr: EN ISO 18218-2 (indirekt módszer); Textíliák és bevont textíliák: EN ISO 18254 az alkil-fenol-etoxilátok esetében, az alkil-fenolok esetében a végtermék vizsgálatát oldószeres extrakciót követően folyadék-kromatográfiával kombinált tömegspektrometriával (LC-MS) vagy gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometriával (GC-MS) kell elvégezni.

A készbőr, a textil, a bevonatos bőr és textil színezési és kikészítési műveletei

Az alábbi anyagok nem használhatók a készbőr, a bevonatos bőr és a textíliák színezésénél és kikészítésénél alkalmazott keverékekben és keverék-összetételekben:

— Bisz(hidrogénezett faggyú-alkil)-dimetil-ammónium-klorid (DTDMAC)

— Disztearil-dimetil-ammónium-klorid (DSDMAC)

— Di(keményített zsír)-dimetil-ammónium-klorid (DHTDMAC)

— Etilén-diamin-tetra-acetát (EDTA)

— dietilén-triamin-penta-acetát (DTPA)

— 4-(1,1,3,3-tetra-metil-butil)fenol

— Nitrilo-triecetsav (NTA)

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy ezen anyagokat nem használták.

b)  Gyanta

Nyomás, lakkozás és ragasztás

Gyanta nem használható nyomásnál használt barkázófestékek, lakkok és ragasztóanyagok összetevőjeként.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy a beszállítónak/beszállítóknak nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy ezen anyagokat nem használták.

c)  Oldószerek

A készbőrnél, a textilnél, a bevonatos bőrnél és textilnél, a műanyagoknál és a végterméknél alkalmazott keverékekben, keverék-összetételekben és ragasztóanyagokban használt segédanyagok

Az alábbi anyagok nem használhatók az összetevő-anyagok feldolgozásánál alkalmazott keverékekben vagy keverék-összetételekben és a termék végső összeillesztésénél alkalmazott ragasztóanyagokban

— 2-metoxi-etanol

— N,N-dimetil-formamid

— 1-metil-2-pirrolidon

— bisz(2-metoxietil)-éter

— 4,4′-diamino-difenil-metán

— 1,2,3-triklór-propán

— 1,2-diklór-etán etilén-diklorid

— 2-etoxi-etanol

— benzol-1,4-diamin-dihidroklorid

— bisz(2-metoxietil)-éter

— formamid

— N-metil-2-pirolidon

— triklór-etilén

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy ezen anyagokat nem használták.

d)  Klórozott paraffinok

A készbőr, a szintetikus gumi, a műanyagok, a textíliák és a bevonatok összes gyártási szakasza

Rövid láncú klórozott paraffinok (SCCPs) (C10-C13) a készbőr, a szintetikus gumi, a műanyagok, a textíliák és a bevonatok előállításánál és kikészítésénél nem használhatók.

Nem kimutatható

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak vagy biztonsági adatlappal alátámasztott nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy rövid láncú klórozott paraffinokat (C10-C13) nem használtak. Ennek hiányában a kérelmezőnek és/vagy a beszállító(k)nak az EN ISO 18219 szabvány szerint elvégzett vizsgálat eredményei alapján kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk.

Anyagfeldolgozás a készbőr, a szintetikus gumi, a műanyagok, a textíliák és a bevonatok esetében

Közepes lánchosszúságú klórozott paraffinok (MCCPs) (C14-C17) a készbőr, a szintetikus gumi, a műanyagok, a textíliák és a bevonatok előállításánál és kikészítésénél korlátozott mértékben használhatók.

1 000 mg/kg

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak vagy biztonsági adatlappal alátámasztott nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy közepes lánchosszúságú klórozott paraffinok (C14-C17) nem használtak. Ennek hiányában a kérelmezőnek és/vagy a beszállító(k)nak az EN ISO 18219 szabvány szerint elvégzett vizsgálat eredményei alapján kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk.

e)  Biocid termékek (az 528/2012/EU rendelet 1 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmében) (1)

A nyers- és félkész anyagoknak, a végtermékeknek vagy a végtermék csomagolásának szállítása és tárolása során használt biocidok

i.  Csak a következő (az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti) alábbi hatóanyagok alkalmazása megengedett:

— az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdése szerint összeállított listán szereplő hatóanyagok az adott terméktípusra vonatkozóan (rost, bőr, gumi és polimerizált anyagok), feltéve, hogy az ott meghatározott feltételek vagy követelmények teljesülnek;

— a szóban forgó rendelet I. mellékletében szereplő hatóanyagok, feltéve, hogy az ott meghatározott feltételek vagy követelmények teljesülnek;

— az 528/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, az adott terméktípus esetében vizsgálat alatt álló hatóanyagok.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek és a beszállítónak vagy nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti anyagokat szállítás vagy tárolás előtt nem használták, vagy bizonyítékot kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a biocid hatóanyag használata az 528/2012/EU rendeletnek megfelelően engedélyezett.

Ha biocidokat használtak, a nyers- vagy félkész anyagokhoz vagy a végtermékhez a szállítás vagy tárolás során hozzáadott hatóanyagok jegyzékét is be kell nyújtani, amelynek tartalmaznia kell a kapcsolódó figyelmeztető mondatokat.

ii.  Nem építhetők be biocid termékek a végtermékbe és annak részeibe a lábbeli összeillesztése során a végtermékben biocid tulajdonságok elérése érdekében.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek és a beszállítónak nyilatkozatokat kell benyújtania arról, hogy a végtermékben és annak részeiben nem használtak biocidokat.

iii.  Klórfenolok (azok sói és észterei), szerves ónvegyületek (többek között TBT, TPhT, DBT és DOT) és dimetil-fumarát (DMFu), triklozán és nanoezüst nem használható a terméknek, annak bármely árucikkének vagy bármely homogén részének szállítása és tárolása során, és nem építhető be a végtermékbe vagy a termék csomagolásába.

Nem kimutatható

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy ezen anyagokat nem használták. A nyilatkozatot alá kell támasztani a végtermékben a következő anyagok jelenlétére irányuló vizsgálat eredményeivel:

Klórfenolok: készbőr, EN ISO 17070; textíliák, XP G 08-015 (kimutatási határérték: készbőr: 0,1 ppm; textíliák: 0,05 ppm);

Dimetil-fumarát: ISO/TS 16186.

f)  Egyéb specifikus anyagok

Gyártási receptúrák és a végtermékben vagy annak bármely részében használt ragasztóanyagok

Az alábbi anyagok szándékosan nem adhatók a lábbeli összeillesztése során alkalmazott keverékekhez és keverék-összetételekhez vagy ragasztóanyagokhoz:

— Klórozott vagy brómozott dioxinok vagy furánok

— Klórozott szénhidrogének (1,1,2,2-tetraklór-etán, pentaklór-etán, 1,1,2-triklór-etán, 1,1-diklór-etilén)

— Hexaklór-ciklohexán

— Monometil-dibróm-difenil-metán

— Monometil-diklór-difenil-metán

— Nitritek

— Polibrómozott bifenilek (PBB)

— Pentabróm-difenil-éter (PeBDE)

— Oktabróm-difenil-éter (OBDE)

— Poliklórozott bifenilek (PCB)

— Poliklórozott terfenilek (PCT)

— Tri-(2,3-dibróm-propil)-foszfát (TRIS)

— Trimetil-foszfát

— Trisz-(aziridinil)-foszfinoxid (TEPA)

— Trisz(2-klóretil)-foszfát (TCEP)

— Dimetil-metilfoszfonát (DMMP)

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy ezen anyagokat nem használták.

(1)   

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról, EGT-vonatkozású szöveg (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).2. táblázat

A következő korlátozások vonatkoznak a festőműhelyben végzett folyamatokra.

Alkalmazási kör

A korlátozás hatóköre

Határértékek

Ellenőrzés

a)  Hordozóanyagok

Színezési folyamatokban alkalmazott hordozóanyagok diszperziós színezékek használata esetén

Nem alkalmazhatók halogénezett színezésgyorsító szerek (hordozóanyagok). (Ilyen hordozóanyag többek között az 1,2-diklór-benzol, az 1,2,4-triklór-benzol és a klór-fenoxi-etanol).

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak biztonsági adatlappal kiegészített megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

Habosító anyagként alkalmazott hordozóanyagok műanyagok és habok esetében

Halogénezett szerves vegyületek nem használhatók habosító anyagként vagy kiegészítő habosító anyagként.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak biztonsági adatlappal kiegészített megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

b)  Korlátozás alá eső színezékek

Azoszínezékek és azo-színezőanyagok

Alkalmazás színezési folyamatokban

A következő rákkeltő aromás aminok nem lehetnek jelen a végtermékben.Arilamin

CAS-szám

4-amino-difenil

92-67-1

Benzidin

92-87-5

4-klór-o-toluidin

95-69-2

2-naftilamin

91-59-8

o-amino-azotoluol

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluol

99-55-8

p-klóranilin

106-47-8

2,4-diamino-anizol

615-05-4

4,4′-diamino-difenil-metán

101-77-9

3,3′-diklór-benzidin

91-94-1

3,3′-dimetoxi-benzidin

119-90-4

3,3′-dimetil-benzidin

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′-diamino-difenil-metán

838-88-0

p-krezidin

120-71-8

4,4′-metilén-bisz(2-klór-anilin)

101-14-4

4,4′-oxi-dianilin

101-80-4

4,4′-tio-dianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diamino-toluol

95-80-7

2,4,5-trimetil-anilin

137-17-7

o-anizidin (2-metoxi-anilin)

90-04-0

2,4-xilidin

95-68-1

2,6-xilidin

87-62-7

4-amino-azobenzol

60-09-3

A végtermékben minden arilamin esetében 30 mg/kg

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak a textíliák esetében az EN 14362-1:2012 és 3:2012, a készbőr esetében a CEN ISO/TS 17234-1 és 2 szabvány szerint elvégzett specifikus vizsgálatok eredményeivel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk.

(Megjegyzés: a 4-amino-azobenzol-tartalom vizsgálata tévesen pozitív eredményt adhat, ezért a kapott eredményt jelenteni kell.)

CMR-színezékek

A következő rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító színezékek nem használhatók.Rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító színezékek

CAS-szám

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

C.I. Basic Red 9

569-61-9

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

C.I. Direct Black 38

1937-37-7

C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

C.I. Direct Red 28

573-58-0

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Disperse Orange 11

82-28-0

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak biztonsági adatlappal kiegészített megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

Potenciálisan szenzibilizáló színezékek

A következő potenciálisan szenzibilizáló színezékek nem használhatók.Potenciálisan szenzibilizáló diszperziós színezékek

CAS-szám

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

C.I. Disperse Orange 37

12223-33-5

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak biztonsági adatlappal kiegészített megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

Krómsótartalmú színezékek

Krómsótartalmú színezékek nem használhatók.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak biztonsági adatlappal kiegészített megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

Fémkomplex színezékek

Réz-, króm- és nikkelalapú fémkomplex színezékek használata csak készbőr, gyapjú- és poliamidszálaknak, valamint ilyen szálak és mesterséges cellulózszálak (pl. viszkóz) keverékeinek színezésére megengedett.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak biztonsági adatlappal kiegészített megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

Pigmentfestékek

Kadmium-, ólom-, króm (VI)-, higany- és/vagy antimonalapú pigmentfestékek nem használhatók.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy adott esetben az anyag beszállítójának/beszállítóinak biztonsági adatlappal kiegészített megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk.3. táblázat

A következő korlátozások vonatkoznak a végtermék kikészítési eljárásaira.

Alkalmazási kör

A korlátozás hatóköre

Határértékek

Ellenőrzés

a)  Perfluorozott és polifluorozott vegyi anyagok (PFCs)

Végtermék

i.  Fluorozott víz-, piszok- és folttaszító szerek nem alkalmazhatók a lábbeli impregnálásra. Ez a perfluorozott és polifluorozott kezelésre is vonatkozik.

A fluormentes kezelésnél használt anyagnak biológiailag könnyen lebonthatónak kell lennie és nem lehet bioakkumulatív vízi környezetben, többek között vízi üledékben.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy az anyagbeszállítónak biztonsági adatlappal alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

Vízlepergető funkcióval rendelkezőként meghatározott lábbelik

ii.  Fluorpolimer membránok és laminátok csak akkor használhatók a lábbelikhez, ha az ISO 20347 szabvány szerint az anyag előírt vízáteresztése nem haladja meg a 0,2 g-ot és a vízfelvétel nem haladja meg a 30 %-ot. Fluorpolimer membránok nem gyárthatók PFOA vagy bármely magasabb homológjának használatával az OECD által meghatározottak szerint.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek be kell nyújtania a membrán vagy laminátum gyártójának megfelelőségi nyilatkozatát a polimergyártás tekintetében. A nyilatkozatot az EN ISO 20347 szabvány szerint elvégzett vízáteresztési műszaki vizsgálatok eredményeivel kel alátámasztani.

b)  Lángkésleltető anyagok

Lángkésleltető funkcióval rendelkező lábbelik

Lángkésleltető anyagok használata csak a 89/686/EGK irányelvben szereplő előírások szerint a munkahelyi biztonság érdekében lángkésleltető funkcióval rendelkező, CE-jelöléssel ellátott és III. kategóriába sorolt egyéni védőeszköznek minősülő lábbelik esetében megengedett. A lángkésleltető hatást kiváltó felhasznált anyag(ok)nak meg kell felelnie/felelniük az 5. kritériumnak.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy lángkésleltető anyagokat nem használtak, vagy arról, hogy az 5. kritérium teljesül.

A nyilatkozatot mindkét esetben biztonsági adatlappal kell alátámasztani. Adott esetben a felhasznált lángkésleltető anyagok jegyzékét is be kell nyújtani a kapcsolódó figyelmeztető mondatokkal/R-mondatokkal együtt. Be kell nyújtani egy a 89/686/EGK irányelv szerinti értesítésben szereplő tanúsító szerv által kiadott tanúsítvány másolatát, amely bizonyítja, hogy a terméket a III. kategóriába sorolt, lángálló egyéni védőeszközként forgalmazzák.4. táblázat

A végtermékre vagy annak meghatározott részeire a következő korlátozások vonatkoznak.

Alkalmazási kör

A korlátozás hatóköre

Határértékek

Ellenőrzés

a)  Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)

Műanyagok, szintetikus gumi, textíliák vagy bőrbevonatok

Az alábbiakban felsorolt policiklusos aromás szénhidrogének a műanyagokban, a szintetikus gumiban, a textíliákban vagy a bőrbevonatokban nem haladhatják meg a megadott határértékeket.

Az 1. és 2. veszélyességi csoportba sorolt policiklusos aromás szénhidrogének nem lehetnek jelen az egyedi és összkoncentrációs határértéket meghaladó vagy azzal megegyező mennyiségben műanyagokban, szintetikus gumiban, textíliákban vagy bőrbevonatokban:

A következő policiklusos aromás szénhidrogének jelenlétét és koncentrációját ellenőrizni kell:

Az 1907/2006/EK rendelet által korlátozott PAH-k:Név

CAS-szám

Krizén

218-01-9

Benzo[a]antracén

56-55-3

Benzo[k]fluorantén

207-08-9

Benzo[a]pirén

50-32-8

Dibenzo[a,h]antracén

53-70-3

Benzo[j]fluorantrén

205-82-3

Benzo[b]fluorantén

205-99-2

Benzo[e]pyrén

192-97-2

További, korlátozás alá tartozó PAH-k:Név

CAS-szám

Naftalin

91-20-3

Acenaftilén

208-96-8

Acenaftén

83-32-9

Fluorén

86-73-7

Fenantrén

85-1-8

Antracén

120-12-7

Fluorantén

206-44-0

Pirén

129-00-0

Indeno[1,2,3-c,d]pirén

193-39-5

Benzo[g,h,i]perilén

191-24-2

Valamennyi lábbeli esetében:

1.  Az 1907/2006/EK rendelet által korlátozott PAH-k egyedi koncentrációs határértéke nem érheti el az 1 mg/kg-t.

2.  A felsorolt 18 PAH összkoncentrációs határértéke nem érheti el a 10 mg/kg-ot.

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelik esetében:

1.  Az 1907/2006/EK rendelet által korlátozott PAH-k egyedi koncentrációs határértéke nem érheti el az 0,5 mg/kg-t.

2.  A felsorolt 18 PAH összkoncentrációs határértéke nem érheti el a 1 mg/kg-ot.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek és/vagy a beszállító(k)nak az AfPS GS 2014:01 PAK vizsgálati módszer szerint elvégzett vizsgálat eredményei alapján kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk.

b)  N-nitrózaminok

Természetes és szintetikus gumi

A következő N-nitrózaminokat a természetes és szintetikus gumi nem tartalmazhatja.N-nitrózamin

CAS-szám

N-nitróz-dietanol-amin (NDELA)

1116-54-7

N-nitróz-dimetil-amin (NDMA)

62-75-9

N-nitróz-dipropil-amin (NDPA)

621-64-7

N-nitróz-dietil-amin (NDEA)

55-18-5

N-nitróz-di-izopropil-amin (NDiPA)

601-77-4

N-nitróz-dibutil-amin (NDBA)

924-16-3

N-nitróz-piperidin (NPIP)

100-75-4

N-nitróz-di-izobutil-amin (NdiBA)

997-95-5

N-nitróz-di-izononil-amin (NdiNA)

1207995-62-7

N-nitróz-morfolin (NMOR)

59-89-2

N-nitróz N-metil N-fenilamin (NMPhA)

614-00-6

N-nitróz N-etil N-fenilamin (NEPhA)

612-64-6

N-Nitróz-pirrolidin

930-55-2

Nem kimutatható

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a gumi beszállítójának az EN 12868 vagy EN 14602 szabvány szerinti vizsgálati módszerrel végzett vizsgálat alapján kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

c)  Szerves ónvegyületek

Végtermék

Az alább felsorolt ónvegyületek koncentrációja a végtermékben nem érheti el vagy haladhatja meg a megadott határértékeket.Ón-tributil-vegyületek (TBT)

0,025 mg/kg

Dibutil-ón-vegyületek (DBT)

1 mg/kg

Monobutil-ón-vegyületek (MBT)

1 mg/kg

Dioktil-ón-vegyületek (DOT)

1 mg/kg

Trifenil-ón (TPT)

1 mg/kg

Az egyes szerves ónvegyületekre vonatkozó határértékek

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek az ISO/TS 16179 szabvány szerinti módszerrel elvégzett vizsgálat eredményeivel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

d)  Ftalátok

Műanyagok, gumi, szintetikus anyagok, anyagok bevonatai és nyomatai

i.  Csak olyan ftalátok használhatók a termékben, amelyek a kérelem időpontjában már átestek kockázatértékelésen, és megfelelnek az 5. kritérium követelményeinek.

n.a.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek biztonsági adatlappal alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania

ii.  A következő lágyítószerek nem adhatók hozzá szándékosan a termékhez, annak bármely árucikkéhez vagy bármely homogén alkotórészéhez:

— 1,2-Benzol-dikarbonsav, di-C6-8-szétágazó-alkilészterek, C7-ben gazdag (DIHP) CAS-szám: 71888-89-6

— 1,2-Benzol-dikarbonsav, di-C7-11-szétágazó-alkilészterek, ((DHNUP), CAS-szám: 68515-42-4

— Bisz(2-metoxietil)-ftalát (DMEP), CAS-szám: 117-82-8

— Diizobutil-ftalát (DIPB), CAS-szám: 84-69-5

— Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), CAS-szám: 117-81-7

— Dibutil-ftalát (DBP), CAS-szám: 84-74-2

— Benzil-butil-ftalát (BBP), CAS-szám: 85-68-7

— Di-n-pentil-ftalát (DPP), CAS-szám: 131-18-0

— 1,2-benzol-dikarbonsav, dipentil-észter, szétágazó- és lineáris, CAS-szám: 84777-06-0

— Di-izopentil-ftalát (DIPP), CAS-szám: 605-50-5

— Dihexil-ftalát (DnHP), CAS-szám: 84-75-3

— N-pentil-izopentil-ftalát, CAS-szám: 607-426-00-1

iii.  A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelikben az alábbi ftalátok nem használhatók fel:

— Diizononil-ftalát (DINP)* CAS-szám: 28553-12-0; 68515-48-0

— Di-n-oktil-ftalát (DNOP)* CAS-szám: 117-84-0

— Diizodecil-ftalát (DIDP)* CAS-szám: 26761-40-0; 68515-49-1

A korlátozás alá eső lágyítók összmennyisége nem érheti el a 0,10 tömegszázalékot.

A háromévesnél kisebb gyermekek számára tervezett lábbelik esetében a korlátozás alá eső lágyítók összmennyisége nem érheti el a 0,05 tömegszázalékot.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy az anyag gyártójától beszerzett, biztonsági adatlappal alátámasztott nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a keverék-összetételben lágyítószereket nem használtak, vagy az ISO/TS 16181 szabvány szerint elvégzett vizsgálat eredményeit.

e)  Extrahálható fémek

Végtermék

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbelik esetében az alábbiakban felsorolt anyagok koncentrációja a végtermékben nem haladhatja meg a megadott határértékeket.Antimon (Sb)

30,0 mg/kg

Arzén (As)

0,2 mg/kg

Kadmium (Cd)

0,1 mg/kg

Króm (Cr)

1,0 mg/kg (textíliák esetében)

Kobalt (Co)

1,0 mg/kg

Réz (Cu)

25,0 mg/kg

Ólom (Pb)

0,2 mg/kg

Nikkel (Ni)

1,0 mg/kg

Higany (Hg)

0,02 mg/kg

A háromévesnél kisebb gyermekeknek szánt lábbeliktől eltérő lábbelikre a következő határértékeket kell alkalmazni:Antimon (Sb)

30,0 mg/kg

Arzén (As)

1,0 mg/kg

Kadmium (Cd)

0,1 mg/kg

Króm (Cr)

2,0 mg/kg (textíliák esetében)

Kobalt (Co)

4,0 mg/kg

Réz (Cu)

50,0 mg/kg

Ólom (Pb)

1,0 mg/kg

Nikkel (Ni)

1,0 mg/kg

Higany (Hg)

0,02 mg/kg

Az egyes anyagokra vonatkozó határértékek

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak az alábbi vizsgálati módszerek egyike alapján kiállított vizsgálati jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk: az EN ISO 105-E04-2013 szabvány szerinti extrahálás (savas izzadságoldat) Detektálás: készbőr esetében az EN ISO 17072-1 szabvány, textília és műanyag esetében induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS) és induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometria (ICP-OES) alkalmazásával

A vizsgálatot a licensz időtartama alatt évente kell elvégezni a kritériumnak való folyamatos megfelelés bizonyítása érdekében.

Fém összetevők

A bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező, nikkelt tartalmazó fémötvözetekből történő nikkelmigrálás nem érheti el a 0,5 μg/cm2/hét értéket.

0,5μg/cm2/hét

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak a fém részek gyártójának tanúsítványával alátámasztott nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk arról, hogy a lábbeli alkatrészeiben nem található nikkel, vagy az EN ISO 1811 szabvány szerint elvégzett vizsgálatok eredményeivel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk.

Krómmal cserzett bőr

A krómmal cserzett bőrt tartalmazó lábbelik esetében a végtermék nem tartalmazhat króm (VI)-ot.

Nem kimutatható

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak az EN ISO 17075 szabvány szerint elvégzett vizsgálat eredményei alapján kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk. (kimutatási határérték: 3 ppm). A vizsgálati mintát az EN ISO 4044 szabvány szerint kell előkészíteni.

A vizsgálatot a licensz időtartama alatt évente kell elvégezni a kritériumnak való folyamatos megfelelés bizonyítása érdekében. A nem krómmal cserzett bőr mentesül a követelmény teljesítése alól.

A krómmal cserzett bőrt tartalmazó lábbelik esetében a végtermékben az extrahálható króm tartalma nem érheti el a 200 mg/kg-ot.

200 mg/kg

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak az EN ISO 17072-1 szabvány szerint elvégzett vizsgálat eredményei alapján kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk.

A vizsgálatot a licensz időtartama alatt évente kell elvégezni a kritériumnak való folyamatos megfelelés bizonyítása érdekében. A nem krómmal cserzett bőr mentesül a követelmény teljesítése alól.

f)  TDA és MDA

PU

2,4-toluoldiamin (2,4-TDA, 95-80-7)

4,4′-diamino-difenil-metán (4,4′-MDA, 101-77-9)

Mindkettő esetében: 5 mg/kg-nál kevesebb

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek az alábbi eljárás eredményeivel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania: Extrahálás ecetsav 1 %-os vizes oldatával. A mintának hat részből kell állnia, amelyeket az egyes minták felülete alól (a felszíntől legfeljebb 2 cm-re) venni. Ugyanazon a habmintán egymás után négyszer kell extrahálást végezni, ügyelve arra, hogy a minta tömeg-térfogat aránya minden esetben 1:5 legyen. A kivonatokat egyesíteni kell, ismert térfogatra feltölteni, megszűrni, majd nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával (HPLC-UV) vagy nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával kombinált tömegspektrometriával (HPLC-MS) elemezni. Ha a nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC-UV) alkalmazása esetén felmerül az interferencia gyanúja, akkor meg kell ismételni az elemzést nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával kombinált tömegspektrometriával (HPLC-MS).

g)  Formaldehid

Végtermék/készbőr, textília

A szabad és hidrolizált formaldehid mennyisége a lábbeli alkatrészeiben nem haladhatja meg az alábbi határértékeket:

— textíliák: < 20 mg/kg,

— készbőr: < 20 mg/kg (a gyerekcipők esetében); 75 mg/kg (a bélések esetében); 100 mg/kg a termék egyéb részei esetében.

Meghatározott határértékek

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a beszállító(k)nak az alábbi módszerek szerint elvégzett vizsgálat eredményei alapján kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania/benyújtaniuk: textíliák: EN ISO 14184-1; készbőr: EN ISO 17226-1.

h)  Antimon

Nyers poliészterszálak

A poliészterszálakban jelenlevő antimon mennyisége nem haladhatja meg a 260 ppm-et.

260 mg/kg

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek vagy a szál gyártójának vagy arra vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania, hogy a gyártási folyamat során antimon használatra nem került sor, vagy az alábbi módszerek egyike szerint elvégzett vizsgálat jegyzőkönyvével alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania: direkt meghatározás atomabszorpciós spektrometriával vagy induktív csatolású plazma-spektroszkópia (ICP) tömegspektrometriával. A vizsgálatot nyers szálak összetett mintáján kell elvégezni mindennemű nedves feldolgozás előtt.( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1994. március 23-i 94/11/EK irányelve a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 100., 1994.4.19., 37. o.).

( 2 ) A Tanács 1989. december 21-i 89/686/EGK irányelve az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 399., 1989.12.30., 18. o.).

( 3 ) http://www.iucnredlist.org/

( 4 ) A Bizottság 2014. június 5-i 2014/350/EU határozata a textiltermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 174., 2014.6.13., 45. o.).

( 5 ) A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 995/2010/EU rendelete a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 2010.11.12., 23. o.).

( 7 ) A Bizottság 2013. február 11-i 2013/84/EU végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nyersbőr és irha cserzése tekintetében történő meghatározásáról, (az értesítés a C(2013) 618. számú dokumentummal történt) (HL L 45., 2013.2.16., 13. o.)

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 136., 2007.5.29., 3. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

( 10 ) Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA), Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája, http://www.echa.europa.eu/hu/candidate-list-table

( *1 ) STOT = célszervi toxicitással rendelkező

( 11 ) ECHA, Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája, http://www.echa.europa.eu/hu/candidate-list-table.

( 12 ) ECHA, REACH regisztrált anyagok adatbázisa, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

( 13 ) ECHA, Együttműködés más szabályozó ügynökségekkel, http://echa.europa.eu/hu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

( 14 ) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org

( 15 ) Lásd: ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) és támogató iránymutatások

( 16 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365. szám, 1994.12.31., 10. o.).

Top