EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1108-20190220

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2015/1108 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) az ecet, mint egyszerű anyag jóváhagyásáról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1108/2019-02-20

02015R1108 — HU — 20.02.2019 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1108 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

az ecet, mint egyszerű anyag jóváhagyásáról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 181, 2015.7.9., 75. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/149 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 30.)

  L 27

20

31.1.2019
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1108 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

az ecet, mint egyszerű anyag jóváhagyásáról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Egyszerű anyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott ecet az ugyanazon mellékletben foglalt feltételek mellett egyszerű anyagként jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének C. része e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLETKözhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

Ecet

CAS-szám: 90132-02-8

Nem alkalmazandó

Élelmiszer-minőségű, legfeljebb 10 % ecetsavat tartalmaz.

2015. július 1.

A jóváhagyás kizárólag gomba- és baktériumölő egyszerű anyagként történő felhasználására vonatkozik.

►M1  Az ecet felhasználása során figyelembe kell venni az ecetről szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseiben (SANCO/12896/2014) és különösen annak I. és II. függelékében foglalt egyedi feltételeket. ◄

(1)   Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.
II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének C. része a következő bejegyzéssel egészül ki:Szám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

„5.

Ecet

CAS-szám: 90132-02-8

Nem alkalmazandó

Élelmiszer-minőségű, legfeljebb 10 % ecetsavat tartalmaz.

2015. július 1.

A jóváhagyás kizárólag gomba- és baktériumölő egyszerű anyagként történő felhasználására vonatkozik.

Az ecet felhasználása során figyelembe kell venni a felülvizsgálati jelentés következtetéseiben (SANCO/12896/2014) és különösen annak I. és II. függelékében meghatározott feltételeket.”

(1)   Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.

Top