EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0763-20181023

Consolidated text: A Bizottság határozata (2014. október 24.) a nedvszívó higiéniai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2014) 7735. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2014/763/EU)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/763/2018-10-23

02014D0763 — HU — 23.10.2018 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. október 24.)

a nedvszívó higiéniai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2014) 7735. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/763/EU)

(HL L 320, 2014.11.6., 46. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1590 HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2018. október 19.)

  L 264

24

23.10.2018
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. október 24.)

a nedvszívó higiéniai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2014) 7735. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/763/EU)1. cikk

(1)  A „nedvszívó higiéniai termékek” termékcsoportba tartoznak a babapelenkák, az intim betétek, a tamponok és a melltartóbetétek (más néven szoptatós betétek), amelyek egyszer használatosak, továbbá természetes szálak és polimerek keverékéből állnak, amelyek közül az előbbiek az össztömeg kevesebb mint 90 %-át teszik ki (kivéve a tamponokat).

(2)  A termékcsoport nem tartalmaz inkontinenciatermékeket, sem más, a 93/42/EGK irányelv ( 1 ) hatálya alá tartozó termékeket.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. a „cellulózpép” főként cellulózból álló szálasanyagot jelent, amely lignocellulóz-tartalmú anyagok pépesítő és/vagy fehérítő vegyi anyagok egy vagy több vizes oldatával való kezelésével állítanak elő;

2. az „optikai fehérítő” és „fluoreszkáló fehérítő anyag” minden olyan adalékanyagot jelent, amelyet az anyag fehérítése vagy világosítása céljából alkalmaznak;

3. a „műanyagok” szintetikus polimereket jelentenek, amelyek adalékanyagok vagy más anyagok hozzáadásával készülhetnek, formázhatók, továbbá végtermékként kapott anyagok és tárgyak fő szerkezeti alkotórészeként funkcionálhatnak;

4. a „szintetikus polimerek” cellúlózpéptől különböző makromolekuláris anyagokat jelentenek, amelyeket természetes vagy szintetikus makromolekulák polimerizációs eljárással való kezelésén vagy kémiai módosításán keresztül, vagy mikrobiológiai erjesztéssel szándékosan állítanak elő.

5. a „szuperabszorbens polimerek” szintetikus polimereket jelentenek, amelyeket saját tömegükhöz képest nagy mennyiségű folyadék felszívására és visszatartására terveztek.

3. cikk

A termék abban az esetben látható el a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 1. cikkében meghatározott „nedvszívó higiéniai termékek” termékcsoportba tartozik, valamint megfelel a mellékletben megállapított kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

▼M1

4. cikk

A „nedvszívó higiéniai termékek” termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2022. december 31-ig érvényesek.

▼B

5. cikk

A „nedvszívó higiéniai termékek” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „047”.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva.

Ha a kérelmezőnek a kritériumok teljesülésével kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy más bizonyítékokat kell bemutatnia, akkor ezek a kérelmezőtől és/vagy szállítójától származhatnak.

Az illetékes testületek előnyben részesítik az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálatokat és az EN 45011 szabvány vagy ezzel egyenértékű nemzetközi szabvány szerint akkreditált testület által végzett ellenőrzéseket.

Eseti alapon az egyes kritériumokra vonatkozóan megadott vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékűségüket a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja.

A hatáskörrel rendelkező szervek szükség esetén kérhetik a fentieket alátámasztó iratokat, és független ellenőrzéseket is végezhetnek.

Az uniós ökocímke odaítélésének előfeltétele az, hogy a termék megfeleljen azon ország(ok) valamennyi vonatkozó jogi követelményének, ahol a terméket forgalmazni kívánják. A kérelmező kijelenti, hogy a termék megfelel ennek a követelménynek.

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

A nedvszívó higiéniai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok:

1. Termékleírás

2. Pelyhesített cellulóz

3. Mesterséges cellulózszálak (ideértve a viszkóz-, a modál-, a lyocell-, a kupro- és a triacetátszálat)

4. Gyapot és más természetes cellulóz magszálak

5. Műanyagok és szuperabszorbens polimerek

6. Más anyagok és összetevők

7. Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok vagy keverékek

8. Nyersanyag-hatékonyság a gyártásban

9. A termék értékesítésére vonatkozó iránymutatások

10. Használatra való alkalmasság és termékminőség

11. Szociális szempontok

12. Az uniós ökocímkén feltüntetett információ

Az uniós ökocímke odaítélési kritériumai a nedvszívó higiéniai termékek piacán a legjobb környezeti teljesítményt nyújtó termékeket veszik alapul.

1. kritérium Termékleírás

A termék és a csomagolás leírását (terméknév, osztályozás, funkciók) az összes alábbi jellemzőre vonatkozó információval együtt be kell nyújtani:

 a termék és a csomagolás össztömege,

 a termékben felhasznált alkotóelemek, alap- és adalékanyagok a vonatkozó tömeggel és adott esetben a vonatkozó CAS-számokkal.

A termék tömegére vonatkozó információt a csomagoláson is fel kell tüntetni.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező termékmintát és jelentést nyújt be, amely tartalmazza a termék technikai leírását, valamint a termék és egyes alkotórészeinek tömegére és a felhasznált alap- és adalékanyagokra vonatkozó információkat.

2. kritérium Pelyhesített cellulóz

2.1.    Beszerzés

Valamennyi cellulózrost esetében a felügyeleti lánc ellenőrzését független harmadik fél, például az FSC vagy a PEFC tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni.

A cellulózrost legalább 25 %-a esetében a fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló forrásból való származást független harmadik fél, például az FSC vagy a PEFC érvényes tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni.

A cellulózrost fennmaradó részét olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak és megfelelnek az adott rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatban támasztott minden egyéb kívánalmának.

Az erdőgazdálkodási és/vagy felügyeleti lánccal kapcsolatos tanúsítványt kiállító tanúsító testületnek rendelkeznie kell a tanúsítási rendszer akkreditációjával/elismerésével.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező beszerez a cellulózgyártó(k)tól érvényes, független szerv által minősített, felügyeleti lánc ellenőrzését igazoló tanúsítványt annak tanúsítására, hogy a fa rostanyagot a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelően állították elő és/vagy jogszerű és ellenőrzött forrásokból származik. Az FSC, a PEFC, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációja elfogadható független harmadik fél tanúsítványaként.

2.2.    Fehérítés

A termékben használt cellulóz nem fehéríthető klórgázzal. A cellulóz gyártásából származó AOX-kibocsátás teljes mennyisége nem haladhatja meg a 0,170 kg/légszáraz tonnát [ADT– air dried tonne].

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja a cellulózgyártó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyártás során nem használnak klórgázt, továbbá a vizsgálati jelentést, amely igazolja a megfelelést az AOX határértéknek. Az ISO 9562 vagy az ezzel egyenértékű EPA 1650C megfelel vizsgálati módszerként; mellékelni kell az e követelménynek való megfelelést igazoló részletes számításokat és a fentieket alátámasztó dokumentációt.

Az igazoló dokumentációban fel kell tüntetni a mérés gyakoriságát. Az AOX-et csak olyan folyamatokban kell mérni, ahol klórvegyületeket használnak a cellulóz fehérítéséhez.

A kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni, az üzemben elvégzett kezelés vagy települési víztisztító telepen végzett kezelés után.

A mérési időszak a gyártás 12 hónapjára terjed ki. A vizsgálatokat havonta kell elvégezni a reprezentatív 24 órás egyesített mintákon.

Új építésű vagy átépített üzem, továbbá az üzemi termelési folyamatok megváltozása esetében a méréseket nyolc egymást követő héten keresztül hetente kell elvégezni, miután az üzem elérte egyenletes működését. A mérésnek az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

2.3.    Optikai fehérítők és színezőanyagok

Optikai fehérítők és színezőanyagok, ideértve a fluoreszkáló fehérítő anyagokat, nem adhatók szándékosan a cellulózhoz.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát annak igazolására, hogy teljesülnek a követelmények.

2.4.    KOI és foszfor (P) vízbe, illetve kénvegyületek (S) és NOx levegőbe történő kibocsátása a gyártás során

A cellulózgyártás során a levegőbe, illetve vízbe történő kibocsátást terhelési pontokban kell kifejezni (PKOI, PP, PS, PNOx). A pontok értékét a tényleges kibocsátás és az 1. táblázatban feltüntetett referenciaértékek hányadosa adja meg.

 A PKOI, PP, PS, PNOx terhelési pontok egyike sem haladhatja meg az 1,5-ös értéket.

 A pontok összege (Pösszes = PKOI + PP + PS + PNOx) nem haladhatja meg a 4,0-es értéket.

Minden egyes felhasznált „i” cellulózra a kapcsolódó kibocsátásokat (kg/ADT-benkifejezve) súlyozni kell az egyes felhasznált cellulózok aránya szerint („i” cellulóz a cellulóz légszáraz tonnájaként), majd értéküket össze kell adni. Az egyes felhasznált cellulóztípusok és a papírgyártás referenciaértékeit az 1. táblázat tartalmazza. Végül az összkibocsátást el kell osztani az összreferencia-értékkel, a következő KOI-képlet szerint:

image1. táblázat

A cellulóz különböző típusaiból származó kibocsátások referenciaértékei

Cellulózfajta

Referenciaértékek (kg/ADT)

KOIref

Pref

Sref

NOxref

Fehérített kémiai cellulóz (nem szulfit)

18,0

0,045 (1)

0,6

1,6

Fehérített kémiai cellulóz (szulfit)

25,0

0,045

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,2

0,3

(*1)   A számításban a nettó P-kibocsátást kell figyelembe venni. A fa nyersanyagban és vízben természetes módon található P levonható a teljes P-kibocsátás összegéből. Levonás legfeljebb 0,010 kg/ADT-ig fogadható el.

Amennyiben egyazon gyártóüzem hőenergiát és villamos energiát is termel, a villamosenergia-termelésből eredő S- és NOx-kibocsátás értékét le kell vonni az összes mennyiségből. A hőenergia-termelésből eredő kibocsátás arányát az alábbi képlet segítségével kell kiszámítani: [MWh(hőenergia) – MWh(hőenergia)eladott]/[MWh(hőenergia) + 2 × MWh(villamos energia)]

Ahol

 Az MWh(villamos energia) a képletben a kapcsolt energiatermelő létesítményben termelt villamos energiát jelenti.

 Az MWh(hőenergia) a képletben a kapcsolt energiatermelés folyamata során termelt hasznos hőt jelenti.

 MWh(hőenergia)eladott a képletben a cellulózgyártó üzemen kívül felhasznált hasznos hőt jelenti.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja azokat a részletes számításokat, amelyek igazolják ennek a kritériumnak a teljesítését, valamint mellékeli az ezt alátámasztó dokumentációt, amelyben szerepelnie kell az alábbi vizsgálati módszerek szerint végzett vizsgálatok jelentéseinek:

 KOI: ISO 6060, EPA SM 5220D vagy HACH 8000,

 P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 vagy Dr Lange LCK 349.,

 S(oxid.): EPA 8 vagy ekvivalens módszer,

 S(red.): EPA 8, EPA16A vagy ekvivalens módszer,

 Olaj kéntartalma: ISO 8754 vagy EPA 8,

 Szén kéntartalma: ISO 351 vagy EPA 8,

 NOx: ISO 11564 vagy EPA 7E.

Az ezt alátámasztó dokumentációban fel kell tüntetni a mérések gyakoriságát és a KOI, P, S és NOx terhelési pontok kiszámítását. A dokumentáció tartalmazza az összes S- és NOx-kibocsátást, amely a cellulóz előállítása során keletkezik, beleértve a gyártóüzemen kívül előállított gőzt, kivéve azokat a kibocsátásokat, amelyek az villamosenergia-termeléshez kapcsolódnak.

A méréseknek ki kell terjedniük a regeneráló kazánokra, mészégető kemencékre, gőzkazánokra és az erős szagú gázok égetőkemencéire. A diffúz kibocsátásokat figyelembe kell venni.

A levegőbe történő kénkibocsátásról szóló jegyzőkönyvben megadott értékben szerepelnie kell mind az oxidált, mind a redukált kénkibocsátásoknak (dimetil-szulfid, metil-merkaptán, hidrogén-szulfid és hasonló kibocsátások). Az olaj, szén és más, ismert kéntartalmú külső tüzelőanyag segítségével történő hőenergia-előállításhoz kapcsolódó kénkibocsátások mérés helyett kiszámíthatók, és ezeket figyelembe kell venni.

A vízbe történő kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni, az üzemben elvégzett kezelés vagy települési víztisztító telepen végzett kezelés után.

A mérési időszak a termelés 12 hónapjára terjed ki. A KOI és a P mérését havonta, az S és NOx mérését évente kell elvégezni. Alternatív megoldásként a folyamatos mérés is lehetséges, amennyiben évente legalább egyszer harmadik fél hitelesíti az eredményeket.

Új építésű vagy átépített üzem, továbbá az üzemi termelési folyamatok megváltozása esetében a méréseket nyolc egymást követő héten keresztül hetente kell elvégezni, miután az üzem elérte egyenletes működését. A mérésnek az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

2.5.    A gyártásból származó CO2 kibocsátás

A szén-dioxid nem megújuló forrásokból történő kibocsátása, beleértve a villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is (akár a gyártóüzem telephelyén történik, akár azon kívül) nem haladhatja meg az előállított cellulóz tonnájára számítva a 450 kg-ot. A tüzelőanyagból származó CO2 kibocsátások számításánál a 2. táblázat szerinti kibocsátási referenciaértékeket kell felhasználni.2. táblázat

A különböző energiaforrásokból származó CO2 kibocsátások referenciaértékei

Tüzelőanyag

CO2 fosszilis kibocsátás

Mértékegység

Szén

95

g CO2 fosszilis/MJ

Nyersolaj

73

g CO2 fosszilis/MJ

Fűtőolaj 1.

74

g CO2 fosszilis/MJ

Fűtőolaj 2–5.

77

g CO2 fosszilis/MJ

PB-gáz

69

g CO2 fosszilis/MJ

Földgáz

56

g CO2 fosszilis/MJ

Hálózati villamos energia

400

g CO2 fosszilis/kWh

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja az e követelmény teljesülését igazoló, részletes számításokat a kapcsolódó alátámasztó dokumentációval együtt.

A levegőbe kibocsátott szén-dioxid mennyiségéről szintén adatokat kell közölni. Ezek között szerepelnie kell a cellulózgyártás során felhasznált összes nem megújuló tüzelőanyag-forrásnak, beleértve a villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is (függetlenül attól, hogy az energiát a gyártóüzem telephelyén vagy azon kívül termelik).

A mérési időszak a termelés 12 hónapjára terjed ki. A méréseket évente kell elvégezni.

Új építésű vagy átépített üzem, továbbá az üzemi termelési folyamatok megváltozása esetében a méréseket nyolc egymást követő héten keresztül hetente kell elvégezni, miután az üzem elérte egyenletes működését. 12 hónapi gyártás után újfent be kell mutatni az eredményeket. A mérésnek az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

A gyártási folyamatokhoz beszerzett és felhasznált, megújuló energiaforrásokból származó energia mennyiségét ( 2 ) nem kell figyelembe venni a CO2-kibocsátások kiszámításakor: a kérelmezőnek ugyanakkor megfelelő dokumentációval kell igazolnia, hogy az üzemben ténylegesen ilyen jellegű energiát használtak fel, illetve ezt az energiát külső forrásból vásárolták.

3. kritérium Mesterséges cellulózszálak (ideértve a viszkóz-, a modál-, a lyocell-, a kupro- és a triacetátszálakat)

3.1.    Beszerzés

a) Valamennyi cellulózrost esetében a felügyeleti lánc ellenőrzését független harmadik fél, például az FSC vagy a PEFC tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni.

A cellulózrost legalább 25 %-a esetében a fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló forrásból való származást független harmadik fél, például az FSC vagy a PEFC érvényes tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni.

A cellulózrost fennmaradó részét olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak és megfelelnek az adott rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatban támasztott minden egyéb kívánalmának.

Az erdőgazdálkodási és/vagy felügyeleti lánccal kapcsolatos tanúsítványt kiállító tanúsító testületnek rendelkeznie kell a tanúsítási rendszer akkreditációjával/elismerésével.

b) A gyapothulladékból előállított viszkózcellulóznak meg kell felelnie a gyapotra vonatkozó 4.1-es kritériumnak (beszerzés és nyomonkövethetőség).

Értékelés és ellenőrzés:

a) A kérelmező beszerez a cellulózgyártó(k)tól érvényes, független szerv által minősített felügyeleti lánc ellenőrzését igazoló tanúsítványt annak igazolására, hogy a fa rostanyag a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelően állították elő és/vagy jogszerű és ellenőrzött forrásokból származik. Az FSC, a PEFC, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációja elfogadható független harmadik fél tanúsítványaként.

b) A kérelem bizonyítékokkal támasztja alá a 4.1-es, gyapotra vonatkozó kritériumnak való megfelelést (beszerzés és nyomonkövethetőség).

3.2.    Fehérítés

A cellulózrost gyártására felhasznált cellulóz nem fehéríthető klórgázzal. Az adszorbeálható szervesen kötött halogének (AOX) és a szerves kötésű klór (OCl) összmennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

 0,170 kg/ADT, amennyiben a cellulózgyártásból származó szennyvízben mérik (AOX), vagy

 150 ppm, amennyiben a kész cellulózrostokban mérik (OCl).

Értékelés és ellenőrzés:s

A kérelmező benyújtja a cellulózszállító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyártás során nem használnak klórgázt, továbbá egy vizsgálati jelentést, amely igazolja a megfelelést vagy az AOX vagy az OCl határértéknek, a következő vizsgálati módszereket alkalmazva:

 ISO 9562 vagy az evvel ekvivalens EPA 1650C az AOX méréséhez,

 ISO 11480 az OCl méréséhez.

Az AOX mérésének gyakoriságát a pelyhesített cellulózra vonatkozó 2.2-es kritériummal összhangban kell megállapítani.

3.3.    Optikai fehérítők és színezőanyagok

Optikai fehérítők és színezőanyagok, ideértve a fluoreszkáló fehérítő anyagokat, nem adhatók szándékosan a cellulózrostokhoz.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát annak igazolására, hogy teljesülnek a követelmények.

3.4.    Cellulózrostok előállítása

a) A szálak előállításához felhasznált cellulóz több mint 50 %-át olyan viszkózcellulóz-gyárakból kell beszerezni, amelyek a gyártás során keletkezett folyadékot hasznosítják vagy

 helyszíni villamosenergia és gőz termelésén, vagy

 vegyi társtermékek gyártásán keresztül.

b) A kénvegyületek levegőbe történő kibocsátásának következő határértékeit kell figyelembe venni a viszkóz- és modálszálak gyártási folyamata során:3. táblázat

Viszkóz- és modálszálak gyártására vonatkozó kénvegyület-kibocsátási értékek

Cellulózrosttípus

Kén levegőbe történő kibocsátása – határérték (g/kg)

Vágott szál

30

Végtelen elemi szál

 

—  tételenkénti mosás

40

—  integrált mosás

170

Megjegyzés: A határértékek éves átlagban kifejezve.

Értékelés és ellenőrzés:

a) A kérelmezőnek köteleznie kell a cellulózrost-gyártókat arra, hogy listát nyújtsanak be az előállításhoz használt cellulózrost szállítóiról és a szállított anyag mennyiségéről. Alátámasztó dokumentációt és bizonyítékokat kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy a szállítók előírt aránya rendelkezik a megfelelő energiatermelő berendezéssel vagy társtermékek hasznosítására és előállítására alkalmas rendszerekkel az érintett gyártóüzemekben.

b) A kérelmező az e kritériumnak való megfelelést tanúsító részletes dokumentációt és a vizsgálatról szóló jegyzőkönyveket, valamint egy megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

4. kritérium Gyapot és más természetes cellulóz magszálak

4.1.    Beszerzés és nyomonkövethetőség

a) A gyapotot a 834/2007/EK tanácsi rendelet ( 3 ) rendelkezései, az USA-beli Nemzeti Organikus Program (NOP) vagy ezekkel egyenértékű, az Unió kereskedelmi partnereinél érvényes jogi követelmények szerint kell termeszteni. A biogyapot-tartalom magában foglalhat ökológiai termesztésű vagy ökológiai termelésre való átállásból származó gyapotot.

b) A 4.1. a) kritériumnak megfelelően termesztett és a nedvszívó higiéniai termék gyártásához felhasznált gyapotnak nyomon követhetőnek kell lennie a gyártási normák ellenőrizhetősége szempontjából.

Értékelés és ellenőrzés:

a) A biogyapot-tartalomról független ellenőrző szerv tanúsítja, hogy a termesztése a 834/2007/EK rendelet és az USA-beli Nemzeti Organikus Program (NOP) termesztési és ellenőrzési előírásainak, vagy más kereskedelmi partnerek által meghatározott jogi követelményeknek megfelelően történt. Az ellenőrzést évente kell elvégezni az egyes származási országokat tekintve.

b) A kérelmezőnek évesített adatok alapján igazolnia kell, hogy a végtermék(ek) gyártásához beszerzett éves gyapotmennyiség valamennyi termékcsoport tekintetében megfelel a gyapottartalomra vonatkozó előírásnak. Be kell nyújtani a mezőgazdasági termelőktől vagy termelő csoportoktól évenként megvásárolt gyapot mennyiségére vonatkozó, illetve az tanúsított bálák össztömegét dokumentáló tranzakciós adatokat vagy számlákat.

4.2.    Fehérítés

A gyapot nem fehéríthető klórgázzal.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyártás során nem használnak klórgázt.

4.3.    Optikai fehérítők és színezőanyagok

Optikai fehérítők és színezőanyagok, ideértve a fluoreszkáló fehérítő anyagokat, nem adhatók szándékosan a gyapothoz.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát annak igazolására, hogy teljesülnek a követelmények.

5. kritérium Műanyagok és szuperabszorbens polimerek

5.1.    Szintetikus polimerek és műanyagok gyártása

Minden olyan üzemnek, amelyben szintetikus polimereket és műanyagot gyártanak, berendezésekkel kell rendelkeznie a következők teljesítésére:

 víztakarékosság (például a berendezésekben történő vízmozgás felügyelete és zárt rendszerekben történő vízkeringés),

 integrált hulladékkezelési terv a hulladékkeletkezés megelőzésének, a hulladék újrafelhasználásának, újrafeldolgozásának, hasznosításának és végleges ártalmatlanításának optimalizálása céljából (különböző hulladékfrakciók különválasztása),

 az energiahatékonyság és energiagazdálkodás optimalizálása (például a szuperabszorbens polimerek gyártása során keletkezett gőz újrafelhasználása).

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja a szállítók nyilatkozatát az előírt követelményeknek való megfelelésről. A nyilatkozathoz mellékelni kell egy jelentést, amely részletesen leírja a szállítók által alkalmazott folyamatokat, annak érdekében, hogy valamennyi érintett gyártóüzem megfeleljen a követelményeknek.

5.2.    Adalékanyagok a műanyagokban

a) A termékhez felhasznált valamennyi műanyag és szintetikus polimer tömegének legfeljebb 0,01 %-át (100 ppm) alkothatja ólom, kadmium, hexavalens króm és rokon vegyületeik.

b) A műanyagokban használt adalékanyagok 0,10 % feletti tömegalapú koncentráció esetében nem tartozhatnak az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) osztályozási szabályai szerint az alábbi osztályokba:

 rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagok, 1a., 1b. és 2. kategória (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

 akut toxicitású, 1-2. kategória (H300, H310, H330, H304),

 célszervi toxicitású (STOT), 1. kategória: (H370, H372),

 a vízi környezetre veszélyes, 1-2. kategória (H400, H410, H411).

Értékelés és ellenőrzés:

a), b): A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát a követelményeknek való megfelelésről. Be kell nyújtani egy biztonsági adatlapokkal alátámasztott listát a hozzáadott anyagokról, amelynek tartalmaznia kell az anyagok koncentrációját és a vonatkozó figyelmeztető és R-mondatokat.

A benyújtott dokumentáció nyomon követésének és ellenőrzésének megkönnyítése céljából ellenőrizhető a szállítók véletlenszerűen kiválasztott mintája. A szállítónak biztosítania kell a hozzáférést a gyártó létesítményhez, raktárakhoz és más berendezésekhez. Bármely benyújtott és megosztott dokumentációra és információra vonatkozik a bizalmas kezelés.

5.3.    Szuperabszorbens polimerek

a) Akrilamid (CAS-szám: 79-06-1) nem adható szándékosan a termékhez.

b) A termékben felhasznált szuperabszorbens polimerek legfeljebb 1 000 ppm értékben tartalmazhatnak olyan maradék monomereket, amelyekre a tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagokról vagy keverékekről szóló 7. kritériumban felsorolt figyelmeztető mondatok vonatkoznak. A nátrium-poliakrilát esetében ezek a nem reagált akrilsav és a keresztkötők teljes mennyiségére vonatkoznak.

c) A termékekben használt szuperabszorbens polimerek legfeljebb 10 tömegszázaléka tartalmazhat vízoldható kivonatokat, és ezeknek meg kell felelniük a tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok vagy keverékekről szóló 7. kritériumnak. A nátrium-poliakrilát esetében ezek az akrilsav olyan monomerjeit és oligomerjeit jelentik, amelyek molekuláris tömege az ISO 17190 vizsgálati módszer szerint kisebb, mint a szuberabszorbens polimeré.

Értékelés és ellenőrzés:

a) A kérelmező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem használta fel a szóban forgó anyagot.

b) A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát, amely dokumentálja a termékben használt szuperabszorbens polimer(ek) összetételét. Ezt termékbiztonsági adatlapok használatával kell megtenni, amelyeken szerepel az anyag teljes neve és CAS-száma, továbbá a termékben található, az előírásoknak megfelelően besorolt maradék monomerek és azok tömege. Az ajánlott vizsgálati módszerek az ISO 17190- és a WSP 210-módszer. Ismertetni kell az analízishez használt módszereket, továbbá meg kell adni az analízist végző laboratóriumok nevét.

c) A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát, meghatározva a vízben oldódó kivonatok mennyiségét a szuperabszorbens polimer(ek)ben. Az ajánlott vizsgálati módszerek az ISO 17190- és a WSP 270-módszer. Ismertetni kell az analízishez használt módszereket, továbbá meg kell adni az analízist végző laboratóriumok nevét.

6. kritérium: Más anyagok és összetevők

6.1.    Öntapadó anyagok

Az öntapadó anyagok nem tartalmazhatják semelyik következő anyagot:

 fenyőgyanták (CAS-számok: 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

 diizobutil-ftalát (DIBP, CAS-szám 84-69-5),

 diizonil-ftalát (DINP, CAS-szám 28553-12-0),

 formaldehid (CAS-szám 50-00-0).

Ez a követelmény nem alkalmazandó, amennyiben az említett anyagokat nem szándékosan adták az anyaghoz vagy a végtermékhez, továbbá az öntapadó anyagokban 100 ppm alatti koncentrációban (0,010 tömegszázalékban) vannak jelen.

A formaldehid esetében az öntapadó anyag gyártása során keletkezett formaldehid-tartalom legfelső határértéke az újonnan előállított polimer diszperzióban nem haladhatja meg a 250 ppm-t. A szabad formaldehid-tartalom a kikeményedett öntapadó anyagban (ragasztó) nem haladhatja meg a 10 ppm-t. E követelmény nem terjed ki a az olvadékragasztókra.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát annak igazolására, hogy teljesülnek a követelmények. Bizonyítékként biztonsági adatlapok használhatók. Be kell nyújtani a formaldehidre vonatkozó teszteredményeket, kivéve az olvadékragasztókat.

6.2.    Festékek és színezékek

Sem a termék, sem bármely homogén alkotórésze nem színezhető. A követelménytől való eltérés a lehetséges a következők esetében:

 tamponzsinórok, csomagolóanyagok és ragasztószalagok,

 titán-dioxid polimerekben és viszkózban,

 a bőrrel közvetlenül nem érintkező anyagokat lehet színezni, amennyiben a színezés konkrét funkciókat tölt be (pl. a termék fehér vagy világos ruhán keresztüli észrevehetőségének csökkentése, a ragasztószalagok rögzítési helyének jelzése, a nedvesség jelzése).

A festékek és színezékeknek szintén meg kell felelniük a tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagokról vagy keverékekről szóló 7. kritériumnak.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania nyilatkozatát, és a szállítókat is köteleznie kell arra, hogy benyújtsák nyilatkozatukat az előírt követelmények teljesülésére vonatkozóan. Színezékek használata esetében alkalmazásukat a konkrét funkció meghatározásával kell megindokolni.

6.3.    Illatanyagok

a) A gyermekek számára tervezett és szánt termékeknek, továbbá a tamponoknak és melltartóbetéteknek illatanyagoktól mentesnek kell lenniük.

b) A termékhez illatanyagként hozzáadott valamennyi alapanyagot vagy keveréket a Nemzetközi Illatanyag-ipari Szövetség (IFRA) eljárási kódexének megfelelően kell gyártani és kezelni. A kódex az IFRA honlapján érhető el: http://www.ifraorg.org. A gyártónak be kell tartania az IFRA ajánlásait a tilalomra és korlátozott mértékű felhasználásra, valamint az anyagtisztasági követelményekre vonatkozóan.

c) Bármely felhasznált illatanyagnak szintén meg kell felelnie a tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagokról vagy keverékekről szóló 7. kritériumnak.

d) Nem használhatók fel sem olyan illatanyagok vagy illatanyag-keverékek összetevői, amelyeket a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság ( 5 ) különösen aggályos kontaktallergénként határozott meg, sem olyan illatanyagok, amelyeket az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) III. mellékletének megfelelően fel kell tüntetni az összetevők felsorolásában. Továbbá tilos a nitropézsmák és policiklusos pézsmák használata.

e) Az illatanyagok használatát fel kell tüntetni a termék csomagolásán. Továbbá, meg kell nevezni azokat az illatanyagokat és/vagy az illatanyag-keverékek azon összetevőit, amelyeket a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság emberi kontaktallergénként határozott meg, és amelyekre nem vonatkozik a 6.3. kritérium c) és d) pontjának korlátozása.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania, amely igazolja az a)–e) pontokban megállapított követelmények teljesülését, adott esetben alátámasztva az illatanyagok előállítójának nyilatkozatával. Illatanyagok használata esetében a felhasznált illatanyagok listája és az információk kiegészülésének látható bizonyítéka megjelenik a csomagoláson.

6.4.    Lotionok

a) A lotionok nem használhatók fel intim betétekben, tamponokban és melltartóbetétekben. Más termékek esetében a lotionok használatát fel kell tüntetni a csomagoláson.

b) Az intim betétektől, tamponoktól és melltartóbetétektől eltérő termékekben használt lotionnak meg kell felelnie az illatanyagokkal kapcsolatos 6.3. kritériumnak és a tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagokról vagy keverékekről szóló 7. kritériumnak, függetlenül attól, hogy a végtermékben milyen koncentrációban van jelen.

c) A következő anyagok nem használhatók fel: triklozán, parabének, formaldehid és formaldehidet kibocsátó anyagok.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmező benyújtja nyilatkozatát a követelményeknek való megfelelésről, adott esetben a lotion gyártójának nyilatkozatával együtt. A lotionok használata esetében a csomagoláson megjelenített információk kiegészítésének látható bizonyítékát is be kell nyújtani.

6.5.    Szilikon

a) Amennyiben a termék alkotórészeit szilikonnal kezelik, a gyártó biztosítja alkalmazottai védelmét az oldószerekkel szemben.

b) Az alkotórészek szilikonos kezelése esetében a felhasznált vegyszerek sem oktametil-ciklotetrasziloxánt D4 (CAS 556-67-2), sem dekametil-ciklopentasziloxánt D5 (CAS 541-02-6) nem tartalmazhatnak. Ez a követelmény nem alkalmazandó, amennyiben a D4-et és D5-öt nem szándékosan adták az anyaghoz vagy a végtermékhez, és amennyiben a D4 és D5 100 ppm alatti koncentrációban (0,010 tömegszázalékban) van jelen a szilikonban.

Értékelés és ellenőrzés:

a) A kérelmező az alkalmazott szilikonkezelési módszerről információt, az alkalmazottai védelmének igazolására pedig dokumentációt nyújt be.

b) A kérelmező benyújtja a szállító nyilatkozatát annak igazolására, hogy teljesülnek ezek a követelmények.

6.6.    Nanoméretű ezüstrészecskék

Sem a termékhez, sem bármely homogén alkotórészéhez nem adhatók hozzá nanoméretű ezüstrészecskék.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania nyilatkozatát, és a szállítókat is köteleznie kell arra, hogy benyújtsák nyilatkozatukat a követelmények teljesülésére vonatkozóan.

7. kritérium: Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok vagy keverékek

7.1.    Veszélyes anyagok és keverékek

Az uniós ökocímke nem ítélhető oda, ha a termék, annak bármely, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott árucikke vagy homogén alkotórésze olyan anyagokat vagy keverékeket tartalmaz, amelyre az 1272/2008/EK rendelet vagy a 67/548/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) alábbi táblázatban foglalt egy vagy több figyelmeztető mondata vagy R-mondata vonatkozik, vagy az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében említett anyagokat vagy keverékeket tartalmaz, kivéve, ha azok kifejezett mentességet élveznek.

Az Unió által elfogadott legfrissebb osztályozási szabályok elsőbbséget élveznek a felsorolt veszélyességi osztályokkal és a R-mondatokkal szemben. A kérelmezőnek ezért gondoskodnia kell arról, hogy az esetleges osztályozás a legfrissebb osztályozási szabályokon alapuljon.

Az 4. táblázatban felsorolt figyelmeztető és R-mondatok általában anyagokra vonatkoznak. Ha azonban az anyagokról nem lehetséges külön adatokat beszerezni, a keverékekre vonatkozó besorolási szabályokat kell alkalmazni.

A 7.1-es kritérium teljesítése alól mentesülnek azok az anyagok vagy keverékek, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására módosulnak, például biológiai úton nem vehetők fel, vagy kémiailag oly módon alakulnak át, hogy az esetükben korábban azonosított veszélyek már nem állnak fenn. E körbe tartoznak például a módosított polimerek és monomerek vagy a műanyagokon belül kovalens kötéssel összekapcsolódó adalékanyagok.

Azoknak az anyagoknak és keverékeknek a koncentrációs határértékei, amelyek kimerítik a veszélyességi osztályokba vagy kategóriákba való besorolás feltételeit, és amelyekhez a 4. táblázatban felsorolt figyelmeztető mondatokat vagy kockázatra utaló figyelmeztetéseket rendelték vagy rendelhetik, valamint az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a), b) vagy c) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg az 1272/2008/EK rendelet 10. cikkével összhangban meghatározott általános és egyedi koncentrációs határértékeket. Amennyiben egyedi koncentrációs határérték került meghatározásra, akkor elsősorban annak kell megfelelni, és csak utána az általános határértékeknek.4. táblázat

Figyelmeztető mondatok és vonatkozó R-mondatok

Figyelmeztető mondat ()

R-mondat ()

H300 Lenyelve halálos.

R28

H301 Lenyelve mérgező.

R25

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

R65

H310 Bőrrel érintkezve halálos.

R27

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

R24

H330 Belélegezve halálos.

R23/26

H331 Belélegezve mérgező.

R23

H340 Genetikai károsodást okozhat.

R46

H341 Feltételezhetően genetikai károsodást okozhat.

R68

H350 Rákot okozhat.

R45

H350i Belélegezve rákot okozhat.

R49

H351 Feltehetően rákot okoz.

R40

H360F Károsíthatja a termékenységet.

R60

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket.

R61

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

R60/61/60-61

H360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

R60/63

H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.

R61/62

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet.

R62

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

R63

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

R62-63

H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.

R64

H370 Károsítja a szerveket.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Károsíthatja a szerveket.

R68/20/21/22

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

R48/25/24/23

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

R48/20/21/22

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

R50

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R50-53

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R51-53

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R52-53

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra

R53

EUH059 Veszélyes az ózonrétegre.

R59

EUH029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

R29

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

R31

EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

R32

EUH070 Szembe kerülve mérgező.

R39-41

H317 (1A. alkategória): Allergiás bőrreakciót válthat ki (kiváltó koncentráció: ≥ 0,1 tömegszázalék) ().

R43

H317 (1 B. alkategória): Allergiás bőrreakciót válthat ki (kiváltó koncentráció: ≥ 1,0 tömegszázalék) ().

H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

R42

(1)   A 1272/2008/EK rendelettel összhangban.

(2)   A 67/548/EGK irányelvnek, valamint az 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 200., 1999.7.30., 1. o.) megfelelően.

(3)   Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2011. március 10-i 286/2011/EU bizottsági rendeletnek (HL L 83., 2011.3.30., 1. o.) megfelelően.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania a termék anyagjegyzékét, amely a termék összes árucikkének és homogén alkotórészének felsorolását is tartalmazza.

A kérelmezőnek ellenőriznie kell olyan anyagok és keverékek jelenlétét, amelyek e kritériumban foglalt figyelmeztető mondatokkal vagy R-mondatokkal jellemezhetők. A kérelmező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy a termék, annak bármely árucikke vagy bármely homogén alkotórésze megfelel e kritériumnak.

A kérelmezőnek a megfelelő ellenőrzési formát kell kiválasztania. A fő ellenőrzési formák a következők:

 Homogén alkotórészek és bármilyen kapcsolódó kezelés vagy idegen anyag (például szuperabszorbens polimer réteg) esetében: biztonsági adatlapokat kell benyújtani a termék e részét alkotó anyagokra, továbbá az anyagok összeállítása és kezelése során felhasznált, a kész részben 0,10 tömegszázalékos határértéket meghaladó anyagokról és keverékekről, amennyiben nincs alacsonyabb koncentrációs határérték érvényben az 1272/2008/EK rendelet 10. cikke szerint.

 A termék vagy annak összetevői meghatározott funkcióval való felruházására használt kémiai receptúrák (pl. ragasztók és öntapadó anyagok, színezékek) esetében: biztonsági adatlapokat kell benyújtani a végtermék összeállításához használt anyagokra és keverékekre, valamint az alkotórészekhez felhasznált és azokban megmaradó anyagokra és keverékekre vonatkozóan.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kapcsolódó dokumentációt, például a szállítók által aláírt megfelelőségi nyilatkozatokat arról, hogy az anyagok, keverékek és alapanyagok nincsenek besorolva a fenti listában említett figyelmeztető mondatokhoz vagy R-mondatokhoz tartozó, az 1272/2008/EK rendelet szerinti veszélyességi osztályokba, amennyire ezt meg lehet ítélni legalább az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő információk alapján.

Az adatoknak az anyagok vagy keverékek végtermékben felhasznált formáira vagy fizikai állapotaira kell vonatkozniuk.

A következő műszaki adatokat kell megadni az egyes anyagok és keverékek besorolásáról vagy be nem sorolásáról szóló nyilatkozatok alátámasztására:

i. az 1907/2006/EK rendelet szerint nem regisztrált vagy harmonizált CLP-osztályozással még nem rendelkező anyagok esetében: az említett rendelet VII. mellékletében felsorolt követelményeknek megfelelő adatok;

ii. az 1907/2006/EK rendelet szerint regisztrált és a harmonizált CLP-osztályozásra vonatkozó követelményeknek meg nem felelő anyagok esetében: az anyag osztályozatlanságát igazoló REACH regisztrációs dosszién alapuló adatok;

iii. a harmonizált osztályozással rendelkező vagy önállóan besorolt anyagok esetében: biztonsági adatlapok, amennyiben rendelkezésre állnak. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az anyag önállóan besorolt, akkor az anyagoknak 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti veszélyességi osztályozásáról kell adatokat szolgáltatni;

iv. keverékek esetében: biztonsági adatlapok, amennyiben rendelkezésre állnak. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor a keverék osztályozásának az 1272/2008/EK rendeletben foglalt szabályok szerinti számítását kell megadni, továbbá a keverékeknek az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti veszélyességi osztályozásáról kell adatokat szolgáltatni.

A biztonsági adatlapokat az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez) 2., 3., 9., 10., 11. és 12. szakaszában nyújtott útmutatás alapján kell kitölteni. A hiányosan kitöltött biztonsági adatlapokat a vegyi anyagok szállítóinak nyilatkozataiból származó adatokkal kell kiegészíteni.

Az anyagok lényegi jellemzőiről a vizsgálatokon kívül más eszközökkel, például alternatív módszerekkel is nyerhetők adatok: alkalmazhatók például in vitro módszerek, mennyiségi szerkezet-hatás modellek vagy az 1907/2006/EK rendelet XI. melléklete szerinti csoportosítás vagy kereszthivatkozás. A releváns adatokat kifejezetten ajánlott megosztani az ellátási lánc szereplőivel.

7.2.    Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti anyagok

Nem engedélyezhető eltérés a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében említett tilalom alól a keverékekben, árucikkekben, illetve termékek bármely homogén alkotórészében 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban jelen levő azon anyagok esetében, amelyek a kockázatok szempontjából különösen aggályos vegyi anyagoknak minősülnek, és amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jegyzékben.

Értékelés és ellenőrzés

A kockázatok szempontjából különösen aggályosnak minősülő vegyi anyagok legfrissebb jegyzékére hivatkozni kell a kérelmezés benyújtásakor. A kérelmező köteles megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani, amelyben igazolja a 7.2. kritérium teljesülését, továbbá mellékelnie kell minden kapcsolódó dokumentációt, köztük az anyagok szállítói által aláírt megfelelőségi nyilatkozatokat, valamint a felhasznált anyagoknak vagy keverékeknek az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti biztonsági adatlapjait. Az anyagok és készítmények koncentrációs határértékeit fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint.

8. kritérium Nyersanyag-hatékonyság az gyártásban

A termékek gyártása és csomagolása során keletkezett hulladék mennyiségének és az újrafelhasznált vagy hasznos anyagokká és/vagy energiává átalakított résznek a különbsége nem haladhatja meg:

 a tamponok esetében a végtermék tömegének 10 %-át,

 minden egyéb termék esetében a végtermék tömegének 5 %-át.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek bizonyítékot kell benyújtania arról a hulladékmennyiségről, amely a gyártási folyamat során nem használtak fel újra, vagy amelyet nem alakítottak át más anyagokká és/vagy energiává.

A számításokat az ISO 14025 módszernek megfelelően kell végezni továbbá a kérelmezőnek az alábbi paraméterek mindegyikét ismertetnie kell:

 a termék és a csomagolás tömege,

 a gyártás során keletkező összes hulladékáram, és

 a vonatkozó kezelés folyamata (újrafeldolgozás, égetés), ideértve a visszanyert és ártalmatlanított hulladékfrakciót.

A nettó hulladékmennyiséget a termelt hulladék és a hasznosított hulladék mennyiségének különbsége adja meg.

9. kritérium: A termék értékesítésére vonatkozó iránymutatások

A gyártóknak szöveggel vagy vizuális szimbólumokkal kell jelezniük a csomagoláson a következőket:

 a terméket tilos a WC-n lehúzni,

 miként kell a használt terméket megfelelően ártalmatlanítani.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania a csomagolás egy mintapéldányát.

10. kritérium Használatra való alkalmasság és termékminőség

A termék hatékonyságának/minőségének kielégítőnek és legalább a már forgalomban lévő termékekkel egyenértékűnek kell lennie. A használatra való alkalmasságot az 5. táblázatban feltüntetett jellemzők és paraméterek szerint kell tesztelni. Amennyiben megállapítottak teljesítményküszöböket, ezeket el kell érni.5. táblázat

A vizsgálandó termék használatra való alkalmasságát leíró jellemzők és paraméterek

Jellemzők

Előírt vizsgálati eljárás (teljesítményküszöb)

Babapelenkák

Intim betétek

Tamponok

Melltartóbetétek

Alkalmazási vizsgálatok

U1.  Nedvszívás és szivárgás elleni védelem (1)

Fogyasztói vizsgálat (szivárgás a használt termékek legfeljebb 5 %-ánál fordul elő)

U2.  Bőrszárazság

Fogyasztói vizsgálat (a terméket tesztelő fogyasztók 80 %-a kielégítőnek ítéli a teljesítményt)

Nem alkalmazható

Mint a babapelenkák esetében

U3.  Illeszkedés és kényelem

Fogyasztói vizsgálat (a terméket tesztelő fogyasztók 80 %-a kielégítőnek ítéli a teljesítményt)

U4.  Összteljesítmény

Fogyasztói vizsgálat (a terméket tesztelő fogyasztók 80 %-a kielégítőnek ítéli a teljesítményt)

Technikai vizsgálatok

T1.  Nedvszívás és szivárgás elleni védelem

Nedvszívási arány és szivárgás előtti nedvszívás

Syngina-módszer

Nincs javasolt módszer

T2.  Bőrszárazság

TEWL (transzepidermális vízvesztés), újranedvesítési módszer vagy korneometrikus vizsgálatok

Nem alkalmazható

Nincs javasolt módszer

(*1)   Nem vonatkozik azokra az egészségügyi betétekre, amelyek nem rendelkeznek a női alsóneműt védő nedvszívó maggal (könnyű egészségügyi betétek).

Értékelés és ellenőrzés:

Vizsgálati jelentést kell benyújtani az alkalmazási és technikai vizsgálatokról, megadva a vizsgálati módszert, az eredményeket és a felhasznált adatokat. A vizsgálatokat olyan laboratóriumok végezhetik, amelyeket külső vagy belső minőségbiztosítási rendszerek kivitelezésére hitelesítettek.

Az uniós ökocímkére pályázó termékek meghatározott típusait és méreteit vizsgálatoknak kell alávetni. Ha azonban bizonyítható, hogy a termékek teljesítménye azonos, elégséges csak egy méretet vagy termékcsoportonként különböző méretek reprezentatív keverékét megvizsgálni. Különösen ügyelni kell a termékek mintavételére, szállítására és tárolására annak érdekében, hogy az eredmények reprodukálhatók legyenek. Javasolt elkerülni a termék azonosíthatatlanná tételét vagy a termék átcsomagolását semleges csomagolásba annak érdekében, hogy a termék és/vagy a csomagolás teljesítménye ne módosuljon.

A vizsgálatokra vonatkozó információkat, az adatok bizalmas kezelésének tiszteletben tartása mellett, illetékes szervek rendelkezésére kell bocsátani A vizsgálatok eredményeit egyértelműen kell ismertetni és bemutatni az adatfelhasználó számára érthető nyelven, egységeken és szimbólumokon keresztül. A következő elemeket kell meghatározni: a vizsgálatok helye és időpontja; a termékek kiválasztásához alkalmazott kritériumok és a reprezentativitásuk; kiválasztott vizsgálati jellemzők és adott esetben jellemzők kihagyásának okai; alkalmazott vizsgálati módszerek és adott esetben korlátaik. A vizsgálatok eredményeinek felhasználását illetően egyértelmű iránymutatások szükségesek.

A fogyasztói vizsgálatok további iránymutatásai:

 A mintavételnek, a vizsgálat megtervezésének, a tesztelők kiválasztásának és a vizsgálati eredmények kiértékelésének meg kell felelniük a standard statisztikai eljárásoknak (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 vagy egyenértékű módszer).

 Minden terméket kérdőív alapján kell értékelni. A vizsgálatnak legkevesebb 72 óráig, amennyiben lehetséges, egy hétig kell tartania, és a termék termék szokásos alkalmazási feltételei között kell megvalósulnia.

 A tesztelők ajánlott száma legalább 30 fő. A felmérésben résztvevő összes személy a vizsgált termék meghatározott típusának/méretének tényleges használója.

 Amennyiben a terméket nem kizárólag az egyik nem fogyasztói számára tervezték, a férfi és női tesztelők arányának 1:1-nek kell lennie.

 A vizsgálaton résztvevő személyeknek reprezentálniuk kell a piacon jelenlevő fogyasztók különböző csoportjainak arányait. Az életkort, az országot és a nemet egyértelműen meg kell adni.

 Beteg vagy krónikus bőrbetegségben szenvedő személyek nem vehetnek részt a vizsgálaton. Azokat az eseteket, amikor a tesztelő személy megbetegszik a fogyasztói vizsgálat során, fel kell tüntetni a kérdőíven, továbbá a válaszok nem vehetők figyelembe a kiértékelésnél.

 A tesztelő fogyasztók 80 %-ának kielégítőnek kell megítélnie teljesítményt a bőrszárazság, az illeszkedés és kényelem és az összteljesítmény tekintetében; ez például jelentheti azt, hogy a fogyasztó 60 pont felettinek értékeli a terméket (1-100-ig terjedő pontozási skálán), vagy hogy a terméket jónak, illetve nagyon jónak értékeli (öt minősítési fokozat esetében: nagyon gyenge, gyenge, átlagos, jó, nagyon jó). A nedvszívás és szivárgás elleni védelem esetében a szivárgás a tesztelt termékek legfeljebb 5 %-ánál fordulhat elő.

 Az eredményeket a fogyasztói vizsgálat befejezését követően statisztikailag ki kell értékelni.

 Ismertetni kell azokat a külső tényezőket, mint például márkázás, piaci részesedés és reklám, amelyek hatással lehetnek a termékek vélt teljesítményére.

A technikai vizsgálatok további követelményei:

 Amennyire lehetséges, a vizsgálatok termékre szabott, megismételhető és szigorú módszereken alapulnak.

 A méréseket legalább öt mintán kell elvégezni. Az átlageredményeket a szórással együtt kell megadni.

Az 1. kritériumnak megfelelően be kell nyújtani a termék tömegére, méreteire és tervezési sajátosságaira vonatkozó leírást.

11. kritérium Szociális szempontok

A kérelmező gondoskodik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normái, az ENSZ Globális Megállapodása és az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásai szerinti munkára vonatkozó alapvető elvek és jogok tiszteletben tartásáról az engedélyezett termék előállításának teljes ellátási láncához kapcsolódó gyártóüzemekben. Az ellenőrzés céljából az ILO következő alapvető munkaügyi normáira kell hivatkozni:

029.

a kényszermunkáról

087.

az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről

098.

a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról

100.

az egyenlő díjazásáról

105.

a kényszermunka felszámolásáról

111.

a foglalkoztatásból és foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről

138.

a foglalkoztatás alsó korhatáráról

155.

a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről

182.

a gyermekmunka legrosszabb formáinak megszüntetéséről

Ezekről a normákról tájékoztatni kell a végtermék előállításának teljes ellátási láncához kapcsolódó gyártóüzemeket.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek harmadik féltől származó, a követelményeknek való megfelelést igazoló tanúsítványt kell benyújtania, amely független ellenőrzésen és dokumentáción alapul, ideértve az ellenőrök által, az ökocímke odaítélésének ellenőrzési folyamata alatt az ellátási lánc gyártóüzemeinél tett helyszíni látogatásokat. Ennek megkeresés alapján kell történnie, majd az ökocímke érvényességi ideje alatt mindannyiszor, ahányszor új gyártóüzemek kapcsolódnak be a gyártási folyamatba.

12. kritérium Az uniós ökocímkén feltüntetett információ

Az uniós ökocímke a termék csomagolásán helyezhető el. Az uniós ökocímke 2. rovatába a következő szöveget kell írni:

 „Erőforrás-felhasználásból adódó csökkentett környezeti hatás”

 „Veszélyes anyagok korlátozott használata”

 „A termék megfelelt a teljesítmény- és minőségvizsgálatoknak”

Ezenfelül az alábbi szöveg jelenhet meg a csomagoláson: „A következő honlapon bővebb információt találhat arra vonatkozóan, hogy miért kapta meg ez a termék az uniós ökocímkét http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmező a követelményeknek való megfelelésről nyilatkozatot, továbbá látható bizonyítékot nyújt be.( 1 ) A Tanács 1993. június 14-i 93/42/EGK irányelve az orvostechnikai eszközökről (HL L 169., 1993.7.12., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.)

( 3 ) A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

( 5 ) SCCS Opinion on Fragrance allergens in cosmetic products adopted in June 2012 (A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FTBT) 2012. júniusában elfogadott véleménye a kozmetikai termékek illatanyagaiban található allergénekről). http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

( 8 ) A Tanács 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.).

Top