EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0577-20160901

Consolidated text: A Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. június 28. ) a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2016-09-01

2013R0577 — HU — 01.09.2016 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 577/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 28.)

a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 178, 2013.6.28., 109. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 1219/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 13.)

  L 329

23

14.11.2014

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/561 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. április 11.)

  L 96

26

12.4.2016


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 215, 10.8.2016, o 37  (561/2016)
▼B

A BIZOTTSÁG 577/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 28.)

a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Az 576/2013/EU rendelet 7., 11. és 12. cikkében előírt nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozó követelmények

(1)  Az 576/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 11. cikke (2) bekezdésében előírt nyilatkozatokat az e rendelet I. mellékletének 1. részében meghatározott formátum és külső megjelenés szerint, valamint az I. melléklet 3. részében meghatározott nyelvi követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

(2)  Az 576/2013/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt nyilatkozatot az e rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott formátum és külső megjelenés szerint, valamint az I. melléklet 3. részében meghatározott nyelvi követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

2. cikk

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkében felsorolt területek és országok

(1)  Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzékét e rendelet II. mellékletének 1. része határozza meg.

(2)  Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzékét e rendelet II. mellékletének 2. része határozza meg.

3. cikk

A kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges útlevél mintája

(1)  Az 576/2013/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében előírt útlevelet az e rendelet III. mellékletének 1. részében meghatározott formátum és külső megjelenés szerint, valamint a III. melléklet 2. részében meghatározott további követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az 576/2013/EU rendelet 27. cikkének a) pontja alapján, az e rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt valamely terület vagy harmadik ország által kiállított útleveleket az e rendelet III. mellékletének 3. részében meghatározott mintának és a III. melléklet 4. részében meghatározott kiegészítő követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

4. cikk

A kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú, az Unióba való behozatalához szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány mintája

Az 576/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) bekezdése szerint az említett állat-egészségügyi bizonyítványt:

a) az e rendelet IV. mellékletének 1. részében található minta alapján kell elkészíteni;

b) az említett melléklet 2. részében található kitöltési útmutató szerint kell kitölteni és kiállítani;

c) az 576/2013/EU rendelet 25. cikkének (3) bekezdésében előírt, az említett melléklet 3. részének A. szakaszában szereplő mintának és B. szakaszában szereplő kiegészítő követelményeknek megfelelő írásos nyilatkozatnak kell kísérnie.

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2003/803/EK, a 2004/839/EK és a 2005/91/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. december 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

Az 576/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, 11. cikkének (2) bekezdésében és 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozó követelmények

1.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 11. cikkének (2) bekezdésében előírt nyilatkozat formátuma és külső megjelenése

image

2.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt nyilatkozat formátuma és külső megjelenése

image

3.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, 11. cikkének (2) bekezdésében és 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt nyilatkozatok nyelvére vonatkozó követelmények

A nyilatkozatokat legalább a rendeltetési hely/belépés szerinti tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani.

▼M1
II. MELLÉKLET

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikke szerinti területek és harmadik országok jegyzéke

1. RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzékeISO-kód

Terület vagy harmadik ország

AD

Andorra

CH

Svájc

FO

Feröer szigetek

GI

Gibraltár

GL

Grönland

IS

Izland

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvégia

SM

San Marino

VA

Vatikánváros

2. RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzékeISO-kód

Terület vagy harmadik ország

Ide tartozó területek

AC

Ascension

 

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

AG

Antigua és Barbuda

 

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

AW

Aruba

 

BA

Bosznia-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius és Saba (BES-szigetek)

 

BY

Belarusz

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidzsi

 

FK

Falkland-szigetek

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaika

 

JP

Japán

 

KN

Saint Kitts és Nevis

 

KY

Kajmán-szigetek

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

 

NC

Új-Kaledónia

 

NZ

Új-Zéland

 

PF

Francia Polinézia

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

RU

Oroszország

 

SG

Szingapúr

 

SH

Szent Ilona

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad és Tobago

 

TW

Tajvan

 

US

Amerikai Egyesült Államok

AS — Amerikai Szamoa

GU — Guam

MP — Északi-Mariana-szigetek

PR — Puerto Rico

VI — Amerikai Virgin-szigetek

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

VG

Brit Virgin-szigetek

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis és Futuna

 

▼B
III. MELLÉKLET

A macskák, kutyák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges útlevél mintája

1.   RÉSZ

A tagállamokban kiállított útlevelek mintája

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

2.   RÉSZ

A tagállamokban kiállított útlevelekre vonatkozó kiegészítő követelmények

(1) Az útlevél formátuma:

Az útlevélminta mérete 100 × 152 mm.

(2) Az útlevél borítója:

a) elülső borító:

i. szín: kék (PANTONE® Reflex Blue), a felső negyedben az európai jelkép ( 1 ) előírásaival megegyező sárga csillagokkal (PANTONE® Yellow);

ii. az „Európai Unió” szavakat és a kibocsátó tagállam nevét ugyanazzal a betűtípussal kell szedni;

iii. a kiállító tagállam ISO-országkódját és a dokumentum egyedi alfanumerikus kódját (az 1. részben szereplő mintán: „szám”) fel kell tüntetni az elülső borító alján.

b) a borító belső oldalai: szín: fehér;

c) hátsó borító: szín: kék (PANTONE® Reflex Blue).

(3) Az útlevél rovatcímeinek sorrendje és oldalainak számozása:

a) a (római számokkal jelölt) rovatcímek sorrendjét szigorúan be kell tartani;

b) az útlevél oldalainak alján a következő formátumú oldalszámnak kell szerepelnie: „x/n”, ahol x az adott oldal száma, n pedig az útlevél összesített oldalszáma;

c) a kiállító tagállam ISO-országkódját és a dokumentum egyedi alfanumerikus kódját az útlevél minden oldalán fel kell tüntetni;

d) az 1. részben szereplő útlevélminta oldalainak száma, valamint rovatainak mérete és alakja csak útmutatásul szolgál.

(4) Nyelv:

Minden nyomtatott szövegnek a kibocsátó tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) és angolul kell szerepelnie.

(5) Biztonsági jellemzők:

a) miután bejegyezték a szükséges adatokat az útlevél III. szakaszába, átlátszó ragasztófóliával kell laminálni az oldalt;

b) amennyiben valamelyik adatot beragasztott matrica formájában rögzítik az útlevél valamely oldalán, és a matrica eltávolítás után felhasználható marad, átlátszó ragasztófóliával kell laminálni a matricát is.

3.   RÉSZ

Az e rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt területeken és harmadik országokban kiállított útlevelek mintája

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

4.   RÉSZ

Az e rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt területeken és harmadik országokban kiállított útlevelekre vonatkozó kiegészítő követelmények

(1) Az útlevél formátuma:

Az útlevélminta mérete 100 × 152 mm.

(2) Az útlevél borítója:

a) elülső borító:

i. szín: a PANTONE® színskálának megfelelő, egyszínű, a felső negyedben a nemzeti jelképpel;

ii. a kiállító terület vagy harmadik ország ISO-országkódját és a dokumentum egyedi alfanumerikus kódját (az 3. részben szereplő mintán: „szám”) fel kell tüntetni az elülső borító alján.

b) a borító belső oldalai: szín: fehér;

c) hátsó borító: szín: PANTONE®, egyszínű.

(3) Az útlevél rovatcímeinek sorrendje és oldalainak számozása

a) a (római számokkal jelölt) rovatcímek sorrendjét szigorúan be kell tartani;

b) az útlevél oldalainak alján a következő formátumú oldalszámnak kell szerepelnie: „x/n”, ahol x az adott oldal száma, n pedig az útlevél összesített oldalszáma;

c) a kiállító terület vagy harmadik ország ISO-országkódját és a dokumentum egyedi alfanumerikus kódját az útlevél minden oldalán fel kell tüntetni;

d) a 3. részben szereplő útlevélminta oldalainak száma, valamint rovatainak mérete és alakja csak útmutatásul szolgál.

(4) Nyelvek

Minden nyomtatott szövegnek a kibocsátó terület vagy harmadik ország hivatalos nyelvén (nyelvein) és angolul kell szerepelnie.

(5) Biztonsági jellemzők

a) miután bejegyezték a szükséges adatokat az útlevél III. szakaszába, átlátszó ragasztófóliával kell laminálni az oldalt;

b) amennyiben valamelyik adatot beragasztott matrica formájában rögzítik az útlevél valamely oldalán, és a matrica eltávolítás után felhasználható marad, átlátszó ragasztófóliával kell laminálni a matricát is.
IV. MELLÉKLET

▼M2

1.   RÉSZ

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

2.   RÉSZ

Magyarázó megjegyzések az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltéséhez

a) Amennyiben a bizonyítványban az szerepel, hogy a nem kívánt szövegrész törlendő, akkor a nem releváns állításokat a hatósági állatorvos áthúzhatja, kézjegyével elláthatja és lepecsételheti, vagy teljes egészében törölheti a bizonyítványból.

b) A bizonyítvány eredeti példánya egyetlen lapból áll, vagy amennyiben a szöveg hossza miatt ez nem lehetséges, a lapoknak összetartozó és szétválaszthatatlan egységet kell alkotniuk.

c) A bizonyítványt legalább a belépés szerinti tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani. A bizonyítványt nyomtatott betűkkel, legalább a belépés szerinti tagállam egyik hivatalos nyelvén vagy angolul kell kitölteni.

d) Ha a bizonyítványhoz kiegészítő lapokat vagy igazoló okmányokat csatolnak, akkor ezeket a lapokat vagy okmányokat is a bizonyítvány eredeti példányának részeként kell kezelni, és valamennyi lapot el kell látni a hatósági állatorvos aláírásával és bélyegzőjével.

e) Ha a bizonyítvány, beleértve a d) pontban említett kiegészítő lapokat is, egynél több oldalból áll, az oldalakat a lap alján számozással látják el (oldalszám/összoldalszám) formátumban, a lap tetején pedig feltüntetik a bizonyítvány illetékes hatóság által adott hivatkozási számát.

f) A bizonyítvány eredeti példányát a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország hatósági állatorvosa vagy egy jogosult állatorvos állítja ki, és a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága hitelesíti. A feladás szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága biztosítja, hogy a bizonyítványok kiállítása a 96/93/EK irányelvben meghatározottakkal egyenértékű szabályoknak és elveknek megfelelően történjen.

Az aláírás színének a nyomtatvány betűinek színétől eltérőnek kell lennie. Ez a követelmény a szárazbélyegzőtől vagy vízjelektől eltérő pecsétekre is vonatkozik.

g) A bizonyítvány I.2. és II.a. rovatokban szereplő hivatkozási számát a feladás szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága adja ki.

3.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 25. cikkének (3) bekezdése szerinti írásos nyilatkozat

A.    szakasz

Nyilatkozatminta

image

B.    szakasz

A nyilatkozatra vonatkozó további követelmények

A nyilatkozatot legalább a tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani, és nyomtatott betűkkel kell kitölteni.( 1 ) Az európai jelkép grafikai ismertetője: http://publications.europa.eu/code/hu/hu-5000100.htm

Top