EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0025-20201216

Consolidated text: A Bizottság határozata (2006. december 22.) a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról (az értesítés a C(2006) 6958. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2007/25/EK)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2020-12-16

02007D0025 — HU — 16.12.2020 — 011.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról

(az értesítés a C(2006) 6958. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/25/EK)

(HL L 008, 2007.1.13., 29. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. december 19.)

  L 344

50

28.12.2007

 M2

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. december 17.)

  L 4

15

8.1.2009

 M3

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. november 6.)

  L 291

27

7.11.2009

►M4

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 30.)

  L 316

10

2.12.2010

 M5

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. május 7.)

  L 123

42

9.5.2012

►M6

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

 M7

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. október 31.)

  L 293

40

5.11.2013

 M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2225 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. november 30.)

  L 316

14

2.12.2015

►M9

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2410 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. december 20.)

  L 342

13

21.12.2017

 M10

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1687 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. november 7.)

  L 279

36

9.11.2018

 M11

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2214, VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. december 20.)

  L 332

166

23.12.2019

►M12

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2107 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. december 14.)

  L 425

103

16.12.2020
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról

(az értesítés a C(2006) 6958. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/25/EK)1. cikk

Harmadik országból történő behozatal

(1)  

A tagállamok csak abban az esetben engedélyezik kedvtelésből tartott élő madarak harmadik országokból történő mozgását, amennyiben a szállítmány legfeljebb öt madárból áll és:

a) 

a madarak az I. melléklet A. részében felsorolt regionális bizottság hatásköre alá tartozó OIE-tagállamból származnak; vagy

b) 

a madarak az I. melléklet B. részében felsorolt regionális bizottság hatásköre alá tartozó OIE-tagállamból származnak a következő feltételek mellett:

▼M4

i. 

a kivitel előtt 30 napra elkülönítették a 206/2010/EU bizottsági rendelet ( 1 ) I. mellékletének 1. részében vagy a II. melléklet 1. részében felsorolt valamely harmadik országban található kiindulási helyen; vagy

▼M9

ii. 

alkalmazták velük szemben a behozatalt követő 30 napos karanténintézkedéseket a rendeltetési hely szerinti tagállamban a 139/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 2 ) 6. cikkének első bekezdésével összhangban engedélyezett helyen, vagy

iii. 

az elmúlt hat hónapban és legkésőbb 60 nappal a harmadik országból történő szállítást megelőzően az érintett fajok vonatkozásában jóváhagyott, madárinfluenza elleni H5 és H7 vakcinával történő, a termelő utasításaival összhangban elvégzett vakcinázásban és legalább egyszer ismételt vakcinázásban részesültek, vagy

iv. 

a kivitel előtt legalább 10 napra elkülönítették és egy legkorábban az elkülönítés harmadik napján vett mintán elvégzett, a madárinfluenza H5 és H7 antigénjének vagy genomjának kimutatására szolgáló vizsgálatnak vetették őket alá az Állategészségügyi Világszervezet által rendszeresen aktualizált, a szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyv előírásai szerint, és

▼M9

v. 

az Unión belül egy háztartásba vagy más lakóhelyre szállítják őket, és az Unióba való belépésüket követő 30 napig nem léphetnek be rendezvények, bemutatók, vásárok, kiállítások vagy egyéb, madarakat összegyűjtő események területére, kivéve az engedélyezett karanténlétesítményeket az Unióba való behozatalt követően a ii. alpontban említettek szerint.

▼B

(2)  
Az (1) bekezdés feltételeinek való megfelelést hatósági állatorvos hitelesíti – az (1) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában meghatározott feltételek esetén a tulajdonosok nyilatkozata alapján – a küldő harmadik országban, a II. mellékletben előírt bizonyítványmintával összhangban.
(3)  
Az állatorvosi bizonyítványt a III. melléklettel összhangban a tulajdonos vagy a tulajdonos képviselőjének nyilatkozatával kell kiegészíteni.

2. cikk

Állat-egészségügyi ellenőrzések

(1)  
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a harmadik országból a Közösség területére szállított, kedvtelésből tartott madarakat az illetékes hatóságok a Közösség területére való belépés helyén okmányellenőrzésnek és azonossági vizsgálatnak vessék alá.
(2)  
A tagállamok kijelölik azokat az (1) bekezdésben említett hatóságokat, amelyek ezekért az ellenőrzésekért felelnek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
(3)  
Minden tagállam elkészíti az (1) bekezdésben említett belépési helyek jegyzékét, és továbbítja azt a többi tagállamnak, valamint a Bizottságnak.

▼M9

(4)  
Amennyiben ezek az ellenőrzések kimutatják, hogy az állatok nem felelnek meg az ebben a határozatban előírt követelményeknek, az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 35. cikke alkalmazandó.

▼B

3. cikk

Ez a határozat nem alkalmazandó a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madaraknak az Andorrából, ►M6  ————— ◄ a Feröer-szigetekről, Grönlandról, Izlandról, Liechtensteinből, Monacóból, Norvégiából, San Marinóból, Svájcból és Vatikánváros Államból a Közösség területére történő mozgására.

4. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

A 2005/759/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Ezt a határozatot ►M12  2021. december 31-ig ◄ kell alkalmazni.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett OIE regionális bizottságok hatáskörébe tartozó OIE-tagállamok:

B.   RÉSZ

Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett OIE regionális bizottságok hatáskörébe tartozó OIE-tagállamok:

— 
Afrika,
— 
Amerika,
— 
Ázsia, Távol-Kelet és Óceánia,
— 
Európa és
— 
Közel-Kelet.

▼M4
II. MELLÉKLET

image