EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002E0402-20110801

Consolidated text: A Tanács közös álláspontja (2002. május 27.) az Al-Qaida szervezet tagjaival, valamint a velük összeköttetésben álló egyéb személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről (2002/402/KKBP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/402/2011-08-01

2002E0402 — HU — 01.08.2011 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

▼M1

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2002. május 27.)

az Al-Qaida szervezet tagjaival, valamint a velük összeköttetésben álló egyéb személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről

(2002/402/KKBP)

▼B

(HL L 139, 29.5.2002, p.4)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 2011/487/KKBP HATÁROZATA (2011. augusztus 1.)

  L 199

73

2.8.2011
▼B

▼M1

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2002. május 27.)

az Al-Qaida szervezet tagjaival, valamint a velük összeköttetésben álló egyéb személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről

(2002/402/KKBP)

▼BAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

2001. október 19-én az Európai Tanács kijelentette, hogy világszerte kész fellépni a terrorizmus minden formájával szemben, és hogy folytatni fogja a nemzetközi közösségnek a terrorizmus valamennyi módja és formája elleni küzdelemre létrejött koalíciója megszilárdítására irányuló erőfeszítéseit.

(2)

2002. január 16-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa elfogadta az Oszáma Bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival, a Tálibannal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni intézkedések bevezetéséről szóló 1390(2002) határozatot, a továbbiakban „1390(2002) BTH”.

(3)

Az 1390(2002) BTH kiigazítja az 1267(1999) és 1333(2000) BTH által bevezetett, a pénzeszközök befagyasztásával, a vízumkiadási tilalommal, valamint a fegyverutánpótlásra, a fegyvereladásra, illetve a fegyverszállításra vonatkozó tilalomra, továbbá a katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadásra, segítségnyújtásra, illetve képzésre vonatkozó tilalommal kapcsolatos szankciók alkalmazási körét.

(4)

Az 1390(2002) BTH (3) bekezdése értelmében a fenti intézkedéseket az ENSZ Biztonsági Tanácsa 12 hónappal a határozat elfogadását követően felülvizsgálja, és az említett időszak végén a Biztonsági Tanács vagy beleegyezik, hogy az intézkedések továbbra is érvényben maradjanak, vagy úgy határoz, hogy azokat módosítani kell.

(5)

Az 1390(2002) BTH utazási tilalmat vezet be Oszáma Bin Ládenre, az Al-Qaida szervezet tagjaira, a Tálibanra, valamint a velük összeköttetésben álló személyekre.

(6)

Az 1267(1999) és 1333(2000) BTH által bevezetett repülési tilalommal és az ecetsav-anhidrid eladásának embargójával kapcsolatos szankciók az 1333(2000) BTH (23) bekezdésének és az 1390(2002) BTH (1) bekezdésének értelmében érvényüket vesztik. A 2002. január 15-i 1388(2002) BTH megszüntette továbbá az Ariana Afghan Airlines ellen bevezetett valamennyi korlátozó intézkedést.

(7)

Ennek megfelelően az 1333(2000) BTH értelmében elfogadott európai uniós korlátozó intézkedéseket az 1390(2002) BTH-ban foglaltaknak megfelelően módosítani kell.

(8)

Az intézkedések érthetősége és átláthatósága érdekében a vonatkozó tanácsi közös álláspontokban említett európai uniós korlátozó intézkedéseket egységes jogi eszközbe kell foglalni, s ezért hatályon kívül kell helyezni a 96/746/KKBP ( 1 ), 1999/727/KKBP ( 2 ), 2001/154/KKBP ( 3 ) és a 201/771/KKBP ( 4 ) közös álláspontot.

(9)

Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében a Közösség fellépésére van szükség,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:▼M1

1. cikk

Ezt a közös álláspontot az 1267(1999) és az 1333 (2000) ENSZ BT-határozat értelmében összeállított, és az 1267(1999) ENSZ BT-határozattal felállított bizottság által rendszeresen felülvizsgálandó listában említetteknek megfelelően az Al-Qaida szervezet tagjaira, valamint a velük összeköttetésben álló egyéb személyekre, csoportokra, vállalkozásokra és szervezetekre kell alkalmazni.

▼B

2. cikk

(1)  Tilos mindenfajta fegyver és fegyverrel kapcsolatos anyag – beleértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket, valamint a felsorolt eszközök alkatrészeit – a tagállamok területéről, illetve azok lobogója alatt közlekedő hajók vagy repülőgépek felhasználásával vagy a tagállamoknak az ország területén kívül tartózkodó állampolgárai által történő közvetlen vagy közvetett utánpótlása, értékesítése vagy szállítása az 1. cikkben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek számára az 1390(2002) BTH-ban meghatározott feltételeknek megfelelően.

(2)  Az Európai Közösség a tagállamok közhatalmának gyakorlása sérelme nélkül az Európai Uniót létrehozó szerződésben ráruházott hatáskör keretein belül megakadályozza az 1. cikkben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek részére az 1390(2002) BTH-ban meghatározott feltételeknek megfelelően a tagállamok területéről, illetve azok lobogója alatt közlekedő hajók vagy repülőgépek felhasználásával vagy a tagállamoknak az ország területén kívül tartózkodó állampolgárai által történő, katonai tevékenységgel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett műszaki tanácsadást, segítségnyújtást, illetve kiképzést.

3. cikk

Az Európai Uniót létrehozó szerződésben ráruházott hatáskör keretein belül eljárva az Európai Közösség:

 elrendeli az 1. cikkben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeinek és egyéb pénzügyi eszközeinek vagy gazdasági forrásainak befagyasztását,

 biztosítja, hogy a pénzeszközök, az egyéb pénzügyi eszközök és gazdasági források közvetlenül vagy közvetve ne válhassanak hozzáférhetővé az 1. cikkben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek számára vagy javára.

4. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak megakadályozása érdekében, hogy az 1390(2002) BTH (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek szerint az 1. cikkben említett személyek a tagállamok területére ne léphessenek be, illetve azon át ne utazhassanak.

5. cikk

A 96/746/KKBP, 1999/727/KKBP, 2001/154/KKBP és 201/771/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

6. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a közös álláspontot folyamatosan felül kell vizsgálni.

7. cikk

Ezt a közös álláspontot a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.( 1 ) HL L 342., 1996.12.31. 1. o.

( 2 ) HL L 294., 1999.11.16. 1. o.

( 3 ) HL L 57., 2001.2.27., 1. o.

( 4 ) HL L 289., 2001.11.6., 36. o.

Top