EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1622

A Bizottság (EU) 2023/1622 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 9.) az Unióban elismert adatközvetítő szolgáltatók és adataltruista szervezetek azonosítására szolgáló közös logók mintájáról

C/2023/5266

HL L 200., 2023.8.10, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1622/oj

2023.8.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1622 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. augusztus 9.)

az Unióban elismert adatközvetítő szolgáltatók és adataltruista szervezetek azonosítására szolgáló közös logók mintájáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/868 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (adatkormányzási rendelet) (1), és különösen annak 11. cikke (9) bekezdése második albekezdésére és 17. cikke (2) bekezdése második albekezdésére,

az adatpolitikai bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy az elismert adatközvetítő szolgáltatók és adataltruista szervezetek Unió-szerte könnyen azonosíthatók legyenek, meg kell határozni az Unióban elismert ilyen szolgáltatók és szervezetek által használandó közös logók mintáit.

(2)

A logóknak olyan uniós bizalmi védjegyként kell szolgálniuk, amelyek az elismert szolgáltatásokat megkülönböztetik a többi szolgáltatástól, és ezáltal hozzájárulnak az önkéntes adatmegosztásba vetett bizalomhoz és a piac átláthatóságához.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Egyetlen cikk

Az (EU) 2022/868 rendelet 11. cikkének (9) bekezdésében és 17. cikkének (2) bekezdésében említett közös logók mintáinak az e rendelet mellékletében meghatározott mintákat kell követniük.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 152., 2022.6.3., 1. o.


MELLÉKLET

A közös logók 1. cikkben említett mintái a következők:

a)

Az elsődleges logók a horizontális logók. Színes formában – kék és türkiz színben – használhatók.

Image 1

b)

A referenciaszínek a következők:

 

Zöld: #00A99D | RGB: 0 169 157

 

Kék: #1743CE | RGB: 23 67 206

 

Sárga: #FFFF10 | RGB: 255 255 16

c)

A közös logók szélessége nyomtatott változatok esetében legalább 40 mm, digitális alkalmazások esetében pedig 300 pixel.

d)

Prospektusok, szórólapok, brosúrák és egyéb nyomtatott anyagok esetében a logókat a torzulás elkerülése érdekében vektoros, bitmap vagy.pdf formátumban kell megadni.

e)

A közös logóknak statikusnak kell lenniük, animációt nem tartalmazhatnak.

f)

Sötét háttéren való elhelyezés esetén a vízszintes logók alábbi negatív változatait kell használni:

Image 2

g)

Azokra az esetekre, amikor helyszűke vagy esztétikai okok miatt a vízszintes logókat nem lehet alkalmazni, a szabványos logók alternatív formatervezési mintáját a függőleges logók jelentik. Színes formában – kék és türkiz színben – használhatók.

Image 3

h)

Sötét háttéren való elhelyezés esetén a függőleges logók alábbi negatív változatait kell használni:

Image 4

i)

A logók körüli védősáv a logókat a háttértől és a környező elemektől elhatároló sáv. Ennek az „n” szimbólummal jelzett sávnak a négy oldalán semmilyen egyéb jelölés nem szerepelhet. Például:

Image 5

j)

E logók társmárkázás esetén történő használata során a következő elveket kell tiszteletben tartani: a logóknak összhangban kell lenniük a többi logóval: vagy mindet színes, vagy mindet negatív változatban kell használni. Emellett azonos méretűnek kell lenniük, és egymástól azonos távolságra, egy sorba kell őket elhelyezni, például így:

Image 6

Top