EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1518

A Bizottság (EU) 2022/1518 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. március 29.) a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/1840

HL L 236., 2022.9.13, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1518/oj

2022.9.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 236/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1518 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. március 29.)

a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

tekintettel a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 30a. cikkére,

mivel:

(1)

A 273/2004/EK rendelet intézkedéseket állapít meg a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének felügyeletére, a 111/2005/EK rendelet pedig a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelmét szabályozza. A 273/2004/EK rendelet I. melléklete és a 111/2005/EK rendelet melléklete is tartalmaz egy-egy listát a jegyzékben szereplő azon anyagokról, amelyek az adott rendeletben meghatározott, összehangolt ellenőrzési és felügyeleti intézkedések hatálya alá tartoznak.

(2)

Illetékes nemzeti hatóságok jelentették a Bizottságnak, hogy kábítószerek jogellenes előállításával kapcsolatban etil-alfa-fenilacetoacetátot (EAPA) és metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoátot (MAMDPA) foglaltak le.

(3)

Az EAPA a benzil-metil-keton (BMK) néven is ismert 1-fenil-2-propanon (P-2-P) előállítására használatos. A BMK az amfetamin és a metamfetamin prekurzora.

(4)

A MAMDPA a 3,4-metiléndioxifenilpropán-2-on (PMK) előállítására használatos, amely viszont a 3,4-metiléndioximetamfetamin (MDMA), közismert nevén „ecstasy”, prekurzora.

(5)

Az amfetamin, a metamfetamin és az MDMA az EU-ban tiltottan előállított legelterjedtebb kábítószerek közé tartozik. Súlyos hatással vannak az emberi egészségre, és az Unió egyes régióiban komoly társadalmi és népegészségügyi gondokat okoznak.

(6)

Ezért az EAPA-t és a MAMDPA-t jegyzékbe kell venni uniós szinten, a rájuk vonatkozó ellenőrzés és nyomon követés megerősítése érdekében.

(7)

A 273/2004/EK rendelet I. mellékletében és a 111/2005/EK rendelet mellékletében felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok különböző kategóriákba vannak sorolva, amelyekre eltérő intézkedések érvényesek, hogy az egyes anyagok jelentette veszély és a legális kereskedelemre háruló szabályozási teher arányban álljon egymással. A legszigorúbb ellenőrzési és felügyeleti intézkedések az 1. kategóriájú anyagok esetében alkalmazandók.

(8)

Az amfetamin, a metamfetamin és az MDMA prekurzoraként az EAPA és a MAMDPA jelentős társadalmi és népegészségügyi veszélyt jelent az Unióban. A kutatáson kívüli célokra történő jogszerű előállításuk, felhasználásuk és a velük való jogszerű kereskedelem nem ismeretes. Ezért a 273/2004/EK rendelet I. mellékletének 1. kategóriájába és a 111/2005/EK rendelet mellékletének 1. kategóriájába való felvételük megfelelő válaszlépés lenne a kábítószerek tiltott előállításához való felhasználásuk elkerüléséhez, ugyanakkor nem járna további jelentős adminisztratív teherrel az Unióban a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok számára.

(9)

A 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendelet közösen hajtja végre az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kábítószerek és a pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, Bécsben, 1988. december 20-án megkötött és a 90/611/EGK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott egyezményének egyes rendelkezéseit. A szóban forgó két rendeletben foglalt felhatalmazások közötti lényegi kapcsolat miatt indokolt a módosításokat egyetlen felhatalmazáson alapuló jogi aktusban elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 273/2004/EK rendelet módosításai

A 273/2004/EK rendelet I. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 111/2005/EK rendelet módosításai

A 111/2005/EK rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 47., 2004.2.18., 1. o.

(2)  HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

(3)  A Tanács 90/611/EGK határozata (1990. október 22.) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni egyezménynek az Európai Gazdasági Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 326., 1990.11.24., 56. o.).


I. MELLÉKLET

A 273/2004/EK rendelet I. mellékletében az 1. kategóriába sorolt anyagok táblázata a következő bejegyzésekkel egészül ki a KN-kód szerinti megfelelő helyen:

Anyag

KN-megnevezés (ha eltérő)

KN-kód

CAS-szám:

„etil-alfa-fenilacetoacetát (EAPA)  (*1)

 

Ex29183000

5413-05-8

metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoát (MAMDPA)  (*2)

metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoát

Ex29329900

1369021-80-6


(*1)  az IUPAC (az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) szerinti etil-3-oxo-2-fenilbutanoát néven is ismert.

(*2)  az IUPAC szerinti metil-2-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-3-oxobutanoát néven is ismert.”


II. MELLÉKLET

A 111/2005/EK rendelet mellékletében az 1. kategóriába sorolt anyagok táblázata a következő bejegyzésekkel egészül ki a KN-kód szerinti megfelelő helyen:

Anyag

KN-megnevezés (ha eltérő)

KN-kód

CAS-szám:

„etil-alfa-fenilacetoacetát (EAPA)  (*1)

 

Ex29183000

5413-05-8

metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoát (MAMDPA)  (*2)

metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoát

Ex29329900

1369021-80-6


(*1)  az IUPAC (az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) szerinti etil-3-oxo-2-fenilbutanoát néven is ismert.

(*2)  az IUPAC szerinti metil-2-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-3-oxobutanoát néven is ismert.”


Top