EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1321

A Bizottság (EU) 2022/1321 rendelete (2022. július 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található fluorion, oxifluorfen, piroxszulam, kinmerak és szulfuril-fluorid szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/5133

OJ L 200, 29.7.2022, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1321/oj

2022.7.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1321 RENDELETE

(2022. július 25.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található fluorion, oxifluorfen, piroxszulam, kinmerak és szulfuril-fluorid szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fluorion, az oxifluorfen, a piroxszulam, a kinmerak és a szulfuril-fluorid tekintetében alkalmazandó szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része állapította meg.

(2)

Az oxifluorfen tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt (2) adott ki. A Hatóság a citrusfélék, a fán termő héjas gyümölcsűek, az almatermésűek, a csonthéjasok, a szőlő, az étkezési olajbogyó, a kakiszilva/datolyaszilva, a gránátalma, a vöröshagyma, a fejképző káposztafélék és a napraforgómag tekintetében az MRL-ek csökkentését ajánlotta. Más termékek vonatkozásában a Hatóság a jelenlegi MRL-ek megtartását szorgalmazta. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, az MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében.

(3)

A piroxszulam tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (3) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság azt ajánlotta, hogy a jelenlegi MRL-ek maradjanak az adott kimutatási határnak megfelelő szinten vagy az alapértéken. Egyes áruk esetében bizonyos kimutatási határok az analitikai kivitelezhetőség fényében magasabb értékekhez való hozzáigazítást tesznek szükségessé. Ezeket a kimutatási határokat a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében.

(4)

A kinmerak tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (4) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság a növényi termékekre és a mézre vonatkozó szermaradék-meghatározásnak a kinmerak és a kinmerakként kifejezett BH 518-2 és BH 518-4 metabolit összegére történő módosítását javasolta. A Hatóság a cukorrépagyökér, az izom (sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske-, ló-, baromfi-), a zsír (sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske-, ló-, baromfi-), a máj (sertés-, baromfi-), a sertésvese, a tej (szarvasmarha-, juh-, kecske-, ló-) és a madártojás esetében az MRL-ek csökkentését ajánlotta. Más termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását szorgalmazta. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. A Hatóság megállapította, hogy a kérődzők és a lófélék mája és veséje tekintetében meghatározott MRL-ekkel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre bizonyos információk, és ezért a kockázatkezelőknek további megfontolás tárgyává kell tenniük a kérdést. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

(5)

A szulfuril-fluorid tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (5) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság azt javasolta, hogy a két jelenlegi szermaradék-meghatározás (szulfuril-fluorid és fluorion) maradjon továbbra is ideiglenes jellegű, mivel megerősítésükhöz további adatokra van szükség. Megállapította továbbá, hogy a szulfuril-fluorid és a fluorion tekintetében a 396/2005/EK rendelet I. mellékletében felsorolt valamennyi árura vonatkozóan megállapított MRL-ekkel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre bizonyos információk, és ezért a kockázatkezelőknek további megfontolás tárgyává kell tenniük a kérdést. Mivel az élelmiszer-vállalkozók által benyújtott kiegészítő ellenőrző adatokat figyelembe véve nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a gyógyteafőzetek, a csipkebogyó, a fekete bodza és a bazsalikom, valamint ehető virágok tekintetében a fluorionra vonatkozó MRL-eket a jelenleg érvényes szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

(6)

Azon termékek tekintetében, amelyeken a szóban forgó növényvédő szer használata nem engedélyezett, és amelyekre vonatkozóan nincs hatályban import tűréshatár vagy CXL (a Codex által meghatározott maximális szermaradék-határérték), az MRL-eket az adott kimutatási határnak megfelelő szinten vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértelmezett értéken kell megállapítani.

(7)

A Bizottság konzultált az Európai Unióban növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e az egyes kimutatási határok kiigazítása. Az említett laboratóriumok több anyag tekintetében is arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a technikai fejlődés miatt egyedi kimutatási határok megállapítása szükséges.

(8)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei és a kérdés szempontjából jelentős tényezők alapján az MRL-ek megfelelő módosításai megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeknek.

(9)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az új MRL-ekről, és figyelembe vette megállapításaikat.

(10)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(12)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-vállalkozók felkészülhessenek az MRL-ek módosulásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az Unióban 2023. február 21-ig előtt előállított, vagy oda ezen időpontot megelőzően behozott termékekre a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. február 21-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for oxyfluorfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indokolással ellátott vélemény az oxifluorfen tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2020;18(10):6269.

(3)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyroxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indokolással ellátott vélemény a piroxszulam jelenlegi szermaradék-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2020;18(10):6260.

(4)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quinmerac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indoklással ellátott vélemény a kinmerak jelenlegi szermaradék-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2020;18(10):6257.

(5)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sulfuryl fluoride according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indoklással ellátott vélemény a szulfuril-fluorid jelenlegi szermaradék-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2021;19(1):6390.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a fluorionra, az oxifluorfenre, a piroxszulamra, a kinmerakra és a szulfuril-fluoridra vonatkozó alábbi oszlopokkal egészül ki:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók  (1)

Fluorion

Oxifluorfen (F)

Piroxszulam

Kinmerak (a kinmerak és a kinmerakként kifejezett BH 518-2 és BH 518-4 metabolit összege) (R)

Szulfuril-fluorid

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0110000

Citrusfélék

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grapefruitfélék

(+)

 

 

 

 

0110020

Narancs

(+)

 

 

 

 

0110030

Citrom

(+)

 

 

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

(+)

 

 

 

 

0110050

Mandarin

(+)

 

 

 

 

0110990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

 

 

0,15  (*1)

 

0120010

Mandula

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120020

Paradió/brazil dió

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120030

Kesu/kesudió

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120040

Gesztenye

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120050

Kókuszdió

15 (+)

 

 

 

3 (+)

0120060

Mogyoró

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120080

Pekándió

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120090

Fenyőmag

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120100

Pisztácia

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120110

Dió

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120990

Egyéb (2)

30 (+)

 

 

 

0,01  (*1) (+)

0130000

Almatermésűek

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Alma

(+)

 

 

 

 

0130020

Körte

(+)

 

 

 

 

0130030

Birsalma

(+)

 

 

 

 

0130040

Naspolya

(+)

 

 

 

 

0130050

Japán naspolya

(+)

 

 

 

 

0130990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0140000

Csonthéjasok

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Sárgabarack/kajszi

(+)

 

 

 

 

0140020

Cseresznye

(+)

 

 

 

 

0140030

Őszibarack

(+)

 

 

 

 

0140040

Szilva

(+)

 

 

 

 

0140990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

(+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0151000

a)

Szőlő

0,2 (+)

 

 

 

(+)

0151010

Csemegeszőlő

(+)

 

 

 

(+)

0151020

Borszőlő

(+)

 

 

 

(+)

0152000

b)

Szamóca

0,2 (+)

 

 

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

0,2 (+)

 

 

 

 

0153010

Feketeszeder

(+)

 

 

 

 

0153020

Hamvas szeder

(+)

 

 

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

(+)

 

 

 

 

0153990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

0154010

Fürtös áfonya

0,2 (+)

 

 

 

 

0154020

Tőzegáfonya

0,2 (+)

 

 

 

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154050

Csipkebogyó

2 (+)

 

 

 

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,2 (+)

 

 

 

 

0154080

Fekete bodza

2 (+)

 

 

 

 

0154990

Egyéb (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,2 (+)

 

 

 

0,01  (*1)

0161000

a)

ehető héjúak

(+)

 

 

 

 

0161010

Datolya

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161020

Füge

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161030

Étkezési olajbogyó

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161050

Karambola/uborkafa

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161990

Egyéb (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

(+)

 

 

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

(+)

 

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

(+)

 

 

 

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

(+)

 

 

 

 

0162050

Csillagalma

(+)

 

 

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

(+)

 

 

 

 

0162990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

(+)

 

 

 

 

0163010

Avokádó

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0163020

Banán

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163030

Mangó

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163040

Papája

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163050

Gránátalma

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163060

Csirimojó/krémalma

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163070

Guáva/guajava

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163080

Ananász

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163090

Kenyérgyümölcs

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163100

Durián

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163110

Tüskés annóna

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163990

Egyéb (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

(+)

 

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0211000

a)

burgonya

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

(+)

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

(+)

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

(+)

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

(+)

 

 

 

 

0212990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

(+)

 

 

 

 

0213010

Cékla

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0213020

Sárgarépa

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213030

Gumós zeller

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213040

Torma

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213050

Csicsóka

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213060

Pasztinák/paszternák

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213070

Petrezselyemgyökér

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213080

Retek

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213090

Bakszakáll

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213100

Karórépa

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213110

Tarlórépa

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213990

Egyéb (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0220000

Hagymafélék

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Fokhagyma

(+)

 

 

 

 

0220020

Vöröshagyma

(+)

 

 

 

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

(+)

 

 

 

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

(+)

 

 

 

 

0220990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

(+)

 

 

 

 

0231010

Paradicsom

(+)

 

 

 

 

0231020

Étkezési paprika

(+)

 

 

 

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

(+)

 

 

 

 

0231040

Okra/bámia

(+)

 

 

 

 

0231990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

(+)

 

 

 

 

0232010

Uborka

(+)

 

 

 

 

0232020

Apró uborka

(+)

 

 

 

 

0232030

Cukkini

(+)

 

 

 

 

0232990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

(+)

 

 

 

 

0233010

Dinnye

(+)

 

 

 

 

0233020

Sütőtök

(+)

 

 

 

 

0233030

Görögdinnye

(+)

 

 

 

 

0233990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

(+)

 

 

 

 

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

(+)

 

 

 

 

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

(+)

 

 

 

 

0241010

Brokkoli

(+)

 

 

 

 

0241020

Karfiol

(+)

 

 

 

 

0241990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

(+)

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

(+)

 

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta

(+)

 

 

 

 

0242990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

(+)

 

 

 

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

(+)

 

 

 

 

0243020

Kel

(+)

 

 

 

 

0243990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0244000

d)

karalábé

(+)

 

 

 

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0251010

Galambbegysaláta

(+)

 

 

 

 

0251020

Fejessaláta-félék

(+)

 

 

 

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

(+)

 

 

 

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

(+)

 

 

 

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

(+)

 

 

 

 

0251060

Borsmustár/rukkola

(+)

 

 

 

 

0251070

Vörös mustár

(+)

 

 

 

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

(+)

 

 

 

 

0251990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0252010

Spenótfélék

(+)

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin

(+)

 

 

 

 

0252030

Mangold

(+)

 

 

 

 

0252990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0256010

Turbolya

0,2 (+)

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

0,2 (+)

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél

0,2 (+)

 

 

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

0,2 (+)

 

 

 

 

0256050

Zsálya

0,2 (+)

 

 

 

 

0256060

Rozmaring

0,2 (+)

 

 

 

 

0256070

Kakukkfű

0,2 (+)

 

 

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

2 (+)

 

 

 

 

0256090

Babérlevél

0,2 (+)

 

 

 

 

0256100

Tárkony

0,2 (+)

 

 

 

 

0256990

Egyéb (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bab (hüvelyben)

(+)

 

 

 

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

(+)

 

 

 

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

(+)

 

 

 

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

(+)

 

 

 

 

0260050

Lencse

(+)

 

 

 

 

0260990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Spárga

(+)

 

 

 

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

(+)

 

 

 

 

0270030

Szárzeller

(+)

 

 

 

 

0270040

Olasz édeskömény

(+)

 

 

 

 

0270050

Articsóka

(+)

 

 

 

 

0270060

Póréhagyma

(+)

 

 

 

 

0270070

Rebarbara

(+)

 

 

 

 

0270080

Bambuszrügy

(+)

 

 

 

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

(+)

 

 

 

 

0270990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Termesztett gomba

(+)

 

 

 

 

0280020

Vadgomba

(+)

 

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

(+)

 

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300000

HÜVELYESEK

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Bab

(+)

 

 

 

 

0300020

Lencse

(+)

 

 

 

 

0300030

Borsó

(+)

 

 

 

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

(+)

 

 

 

 

0300990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

2 (+)

 

0,01  (*1)

0,15  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Olajos magvak

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Lenmag

(+)

 

 

 

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

(+)

 

 

 

 

0401030

Mák

(+)

 

 

 

 

0401040

Szezámmag

(+)

 

 

 

 

0401050

Napraforgómag

(+)

 

 

 

 

0401060

Repcemag

(+)

 

 

 

 

0401070

Szójabab

(+)

 

 

 

 

0401080

Mustármag

(+)

 

 

 

 

0401090

Gyapotmag

(+)

 

 

 

 

0401100

Tökmag

(+)

 

 

 

 

0401110

Pórsáfránymag

(+)

 

 

 

 

0401120

Borágó magja

(+)

 

 

 

 

0401130

Gomborkamag

(+)

 

 

 

 

0401140

Kendermag

(+)

 

 

 

 

0401150

Ricinusbab

(+)

 

 

 

 

0401990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

(+)

 

 

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

(+)

1

 

 

 

0402020

Olajpálma magja

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Kapok

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Egyéb (2)

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

GABONAFÉLÉK

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Árpa

(+)

 

 

 

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

(+)

 

 

 

 

0500030

Kukorica

(+)

 

 

 

 

0500040

Köles

(+)

 

 

 

 

0500050

Zab

(+)

 

 

 

 

0500060

Rizs

(+)

 

 

 

 

0500070

Rozs

(+)

 

 

 

 

0500080

Cirok

(+)

 

 

 

 

0500090

Búza

(+)

 

 

 

 

0500990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

 

0610000

Tea

400 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0620000

Kávébab

5 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0631000

a)

virág

(+)

 

 

 

 

0631010

Kamilla

(+)

 

 

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

(+)

 

 

 

 

0631030

Rózsa

(+)

 

 

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

(+)

 

 

 

 

0631050

Kislevelű hárs

(+)

 

 

 

 

0631990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

(+)

 

 

 

 

0632010

Kerti szamóca

(+)

 

 

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

(+)

 

 

 

 

0632030

Maté

(+)

 

 

 

 

0632990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0633000

c)

gyökér

(+)

 

 

 

 

0633010

Macskagyökér

(+)

 

 

 

 

0633020

Ginszeng

(+)

 

 

 

 

0633990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

(+)

 

 

 

 

0640000

Kakaóbab

5 (+)

 

 

 

0,03 (+)

0650000

Szentjánoskenyér

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0700000

KOMLÓ

10 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0800000

FŰSZEREK

5 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810000

Mag

(+)

 

 

 

 

0810010

Ánizsmag

(+)

 

 

 

 

0810020

Fekete kömény

(+)

 

 

 

 

0810030

Zeller

(+)

 

 

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

(+)

 

 

 

 

0810050

Kömény

(+)

 

 

 

 

0810060

Kapor

(+)

 

 

 

 

0810070

Édeskömény

(+)

 

 

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

(+)

 

 

 

 

0810090

Szerecsendió

(+)

 

 

 

 

0810990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0820000

Termés

(+)

 

 

 

 

0820010

Szegfűbors

(+)

 

 

 

 

0820020

Szecsuáni bors

(+)

 

 

 

 

0820030

Kömény

(+)

 

 

 

 

0820040

Kardamom

(+)

 

 

 

 

0820050

Borókabogyó

(+)

 

 

 

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

(+)

 

 

 

 

0820070

Vanília

(+)

 

 

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

(+)

 

 

 

 

0820990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0830000

Kéreg

(+)

 

 

 

 

0830010

Fahéj

(+)

 

 

 

 

0830990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0840000

Gyökér és rizóma

(+)

 

 

 

 

0840010

Édesgyökér

(+)

 

 

 

 

0840020

Gyömbér (10)

(+)

 

 

 

 

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

(+)

 

 

 

 

0840040

Torma (11)

(+)

 

 

 

 

0840990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0850000

Bimbó

(+)

 

 

 

 

0850010

Szegfűszeg

(+)

 

 

 

 

0850020

Kapribogyó

(+)

 

 

 

 

0850990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0860000

Virágbibe

(+)

 

 

 

 

0860010

Sáfrány

(+)

 

 

 

 

0860990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0870000

Magköpeny

(+)

 

 

 

 

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

(+)

 

 

 

 

0870990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0900020

Cukornád

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900030

Cikóriagyökér

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900990

Egyéb (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

 

 

1010000

Áruk a következő állatokból

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

sertés

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1011010

Izom

(+)

 

 

 

 

1011020

Zsír

(+)

 

 

 

 

1011030

Máj

(+)

 

 

 

 

1011040

Vese

(+)

 

 

 

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

 

 

 

 

1011990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

1012000

b)

szarvasmarha

(+)

 

 

 

 

1012010

Izom

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012020

Zsír

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012030

Máj

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012040

Vese

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012990

Egyéb (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013000

c)

juh

(+)

 

 

 

 

1013010

Izom

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013020

Zsír

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013030

Máj

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013040

Vese

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013990

Egyéb (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014000

d)

kecske

(+)

 

 

 

 

1014010

Izom

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014020

Zsír

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014030

Máj

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014040

Vese

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014990

Egyéb (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015000

e)

lófélék

(+)

 

 

 

 

1015010

Izom

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015020

Zsír

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015030

Máj

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015040

Vese

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015990

Egyéb (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016000

f)

baromfi

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016010

Izom

(+)

 

 

 

 

1016020

Zsír

(+)

 

 

 

 

1016030

Máj

(+)

 

 

 

 

1016040

Vese

(+)

 

 

 

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

 

 

 

 

1016990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1017010

Izom

(+)

 

 

 

 

1017020

Zsír

(+)

 

 

 

 

1017030

Máj

(+)

 

 

 

 

1017040

Vese

(+)

 

 

 

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

 

 

 

 

1017990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

1020000

Tej

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Szarvasmarha

(+)

 

 

 

 

1020020

Juh

(+)

 

 

 

 

1020030

Kecske

(+)

 

 

 

 

1020040

(+)

 

 

 

 

1020990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

1030000

Madártojás

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Csirke

(+)

 

 

 

 

1030020

Kacsa

(+)

 

 

 

 

1030030

Liba

(+)

 

 

 

 

1030040

Fürj

(+)

 

 

 

 

1030990

Egyéb (2)

(+)

 

 

 

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,5  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

 

 

 

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

 

 

 

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

 

 

 

 

Fluorion

A)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az előfordulási adatok alapján 0,2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát. B) 3 mg/kg-os szermaradék-határértéket állapítottak meg, amely tükrözi a fluorionnak a mazsola gázzal történő fertőtlenítésére való engedélyezett alkalmazását. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegét és az általános toxicitást vizsgáló tanulmányokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0151000 a) Szőlő

0151010 Csemegeszőlő

0151020 Borszőlő

A)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a terepvizsgálatokkal, az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegével és az általános toxicitási profillal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az előfordulási adatok alapján 2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát. B) 0,5 mg/kg-os, 2 mg/kg-os és 4 mg/kg-os szermaradék-határértéket állapítottak meg, amely tükrözi a fluorionnak a fényezett rizs, a gabonaliszt, illetve a gabonakorpa gázzal történő fertőtlenítésére való engedélyezett alkalmazását. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegét és az általános toxicitást vizsgáló tanulmányokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0500060 Rizs

A)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a terepvizsgálatokkal, az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegével és az általános toxicitási profillal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az előfordulási adatok alapján 2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát. B) 1 mg/kg-os, 2 mg/kg-os és 4 mg/kg-os szermaradék-határértéket állapítottak meg, amely tükrözi a fluorionnak a kukoricakeményítő, a gabonaliszt, illetve a gabonakorpa gázzal történő fertőtlenítésére való engedélyezett alkalmazását. 0,5 mg/kg-os szermaradék-határértéket állapítottak meg, amely tükrözi a fluorionnak a kukoricakövecsek, a kukoricaolaj és a kukoricaliszt gázzal történő fertőtlenítésére való engedélyezett alkalmazását. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegét és az általános toxicitást vizsgáló tanulmányokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0500030 Kukorica

A)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a terepvizsgálatokkal, az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegével és az általános toxicitási profillal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az előfordulási adatok alapján 2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát. B) 1 mg/kg-os, 2 mg/kg-os és 4 mg/kg-os szermaradék-határértéket állapítottak meg, amely tükrözi a fluorionnak a búzacsíra, a gabonaliszt, illetve a gabonakorpa gázzal történő fertőtlenítésére való engedélyezett alkalmazását. 0,5 mg/kg-os szermaradék-határértéket állapítottak meg, amely tükrözi a fluorionnak a keménybúzadara és a búzatakarmányliszt gázzal történő fertőtlenítésére való engedélyezett alkalmazását. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegét és az általános toxicitást vizsgáló tanulmányokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0500090 Búza

A)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a terepvizsgálatokkal, az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegével és az általános toxicitási profillal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az előfordulási adatok alapján 2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát. B) 2 mg/kg-os és 4 mg/kg-os szermaradék-határértéket állapítottak meg, amely tükrözi a fluorionnak a gabonaliszt, illetve a gabonakorpa gázzal történő fertőtlenítésére való engedélyezett alkalmazását. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegét és az általános toxicitást vizsgáló tanulmányokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0500000 GABONAFÉLÉK

0500010 Árpa

0500020 Hajdina és egyéb álgabonafélék

0500040 Köles

0500050 Zab

0500070 Rozs

0500080 Cirok

0500990 Egyéb (2)

Az előfordulási adatok alapján 0,2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0161030 Étkezési olajbogyó

0163010 Avokádó

1020000 Tej

1020010 Szarvasmarha

1020020 Juh

1020030 Kecske

1020040 Ló

1020990 Egyéb (2)

1030000 Madártojás

1030010 Csirke

1030020 Kacsa

1030030 Liba

1030040 Fürj

1030990 Egyéb (2)

Az előfordulási adatok alapján 0,3 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

1010000 Áruk a következő állatokból

1011000 a) sertés

1011010 Izom

1011020 Zsír

1011030 Máj

1011040 Vese

1011050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1011990 Egyéb (2)

1012000 b) szarvasmarha

1012010 Izom

1012020 Zsír

1012030 Máj

1012040 Vese

1012050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1012990 Egyéb (2)

1013000 c) juh

1013010 Izom

1013020 Zsír

1013030 Máj

1013040 Vese

1013050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1013990 Egyéb (2)

1014000 d) kecske

1014010 Izom

1014020 Zsír

1014030 Máj

1014040 Vese

1014050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1014990 Egyéb (2)

1015000 e) lófélék

1015010 Izom

1015020 Zsír

1015030 Máj

1015040 Vese

1015050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1015990 Egyéb (2)

1016000 f) baromfi

1016010 Izom

1016020 Zsír

1016030 Máj

1016040 Vese

1016050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1016990 Egyéb (2)

1017000 g) egyéb szárazföldi haszonállatok

1017010 Izom

1017020 Zsír

1017030 Máj

1017040 Vese

1017050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1017990 Egyéb (2)

1050000 Kétéltűek és hüllők

1060000 Szárazföldi gerinctelen állatok

1070000 Vadon élő szárazföldi gerincesek

Az előfordulási adatok alapján 10 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0650000 Szentjánoskenyér

0700000 KOMLÓ

Az előfordulási adatok alapján 2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0300000 HÜVELYESEK

0300010 Bab

0300020 Lencse

0300030 Borsó

0300040 Csillagfürt/farkasbab

0300990 Egyéb (2)

0400000 OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0401000 Olajos magvak

0401010 Lenmag

0401020 Földimogyoró/amerikai mogyoró

0401030 Mák

0401040 Szezámmag

0401050 Napraforgómag

0401060 Repcemag

0401070 Szójabab

0401080 Mustármag

0401090 Gyapotmag

0401100 Tökmag

0401110 Pórsáfránymag

0401120 Borágó magja

0401130 Gomborkamag

0401140 Kendermag

0401150 Ricinusbab

0401990 Egyéb (2)

0402000 Olajtartalmú gyümölcsök

0402010 Olajbogyó olajkinyerésre

0402020 Olajpálma magja

0402030 Afrikai olajpálma gyümölcs

0402040 Kapok

0402990 Egyéb (2)

Az előfordulási adatok alapján 2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0900000 CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0900010 Cukorrépagyökér

0900020 Cukornád

0900030 Cikóriagyökér

0900990 Egyéb (2)

Az előfordulási adatok alapján 400 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0610000 Tea

Az előfordulási adatok alapján 5 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0620000 Kávébab

0800000 FŰSZEREK

0810000 Mag

0810010 Ánizsmag

0810020 Fekete kömény

0810030 Zeller

0810040 Koriander/kerti koriander

0810050 Kömény

0810060 Kapor

0810070 Édeskömény

0810080 Görögszéna/lepkeszeg

0810090 Szerecsendió

0810990 Egyéb (2)

0820000 Termés

0820010 Szegfűbors

0820020 Szecsuáni bors

0820030 Kömény

0820040 Kardamom

0820050 Borókabogyó

0820060 Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

0820070 Vanília

0820080 Tamarinduszgyümölcs

0820990 Egyéb (2)

0830000 Kéreg

0830010 Fahéj

0830990 Egyéb (2)

0840000 Gyökér és rizóma

0840010 Édesgyökér

0840020 Gyömbér (10)

0840030 Kurkuma/indiai sáfrány

0840040 Torma (11)

0840990 Egyéb (2)

0850000 Bimbó

0850010 Szegfűszeg

0850020 Kapribogyó

0850990 Egyéb (2)

0860000 Virágbibe

0860010 Sáfrány

0860990 Egyéb (2)

0870000 Magköpeny

0870010 Szerecsendió-virág/mácisz

0870990 Egyéb (2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel és az általános toxicitási profillal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. A tudományos adatok nem teszik lehetővé annak egyértelmű megállapítását, hogy a fluorion előfordul-e természetes módon az érintett haszonnövényben, sem pedig a fluorion képződési mechanizmusának pontos megállapítását. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0150000 Bogyósgyümölcsűek

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az előfordulási adatok alapján 0,2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0110000 Citrusfélék

0110010 Grapefruitfélék

0110020 Narancs

0110030 Citrom

0110040 Zöldcitrom/lime

0110050 Mandarin

0110990 Egyéb (2)

0130000 Almatermésűek

0130010 Alma

0130020 Körte

0130030 Birsalma

0130040 Naspolya

0130050 Japán naspolya

0130990 Egyéb (2)

0140000 Csonthéjasok

0140010 Sárgabarack/kajszi

0140020 Cseresznye

0140030 Őszibarack

0140040 Szilva

0140990 Egyéb (2)

0152000 b) Szamóca

0153000 c) Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

0153010 Feketeszeder

0153020 Hamvas szeder

0153030 Málna (piros és sárga)

0153990 Egyéb (2)

0154000 d) Egyéb bogyósgyümölcsűek

0154010 Fürtös áfonya

0154020 Tőzegáfonya

0154030 Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0154040 Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0154060 Faeper (fekete és fehér)

0154070 Azarólgalagonya/franciagalagonya

0154990 Egyéb (2)

0160000 Egyéb gyümölcsök

0161000 a) ehető héjúak

0161010 Datolya

0161020 Füge

0161040 Kumkvat/japán törpemandarin

0161050 Karambola/uborkafa

0161060 Kakiszilva/datolyaszilva

0161070 Jávai szilva/dzsambolán

0161990 Egyéb (2)

0162000 b) kisebbek, nem ehető héjúak

0162010 Kivi (zöld, piros, sárga)

0162020 Licsiszilva/kínai ikerszilva

0162030 Passiógyümölcs/marakuja

0162040 Fügekaktusz

0162050 Csillagalma

0162060 Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

0162990 Egyéb (2)

0163000 c) nagyobbak, nem ehető héjúak

0163020 Banán

0163030 Mangó

0163040 Papája

0163050 Gránátalma

0163060 Csirimojó/krémalma

0163070 Guáva/guajava

0163080 Ananász

0163090 Kenyérgyümölcs

0163100 Durián

0163110 Tüskés annóna

0163990 Egyéb (2)

0200000 FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

0210000 Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0211000 a) burgonya

0212000 b) trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0212010 Kasszava gyökér/manióka

0212020 Édesburgonya/batáta

0212030 Jamszgyökér

0212040 Nyílgyökér

0212990 Egyéb (2)

0213000 c) egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

0213010 Cékla

0213020 Sárgarépa

0213030 Gumós zeller

0213040 Torma

0213050 Csicsóka

0213060 Pasztinák/paszternák

0213070 Petrezselyemgyökér

0213080 Retek

0213090 Bakszakáll

0213100 Karórépa

0213110 Tarlórépa

0213990 Egyéb (2)

0220000 Hagymafélék

0220010 Fokhagyma

0220020 Vöröshagyma

0220030 Salotta/mogyoróhagyma

0220040 Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

0220990 Egyéb (2)

0230000 Termésükért termesztett zöldségek

0231000 a) Burgonyafélék és mályvafélék

0231010 Paradicsom

0231020 Étkezési paprika

0231030 Padlizsán/tojásgyümölcs

0231040 Okra/bámia

0231990 Egyéb (2)

0232000 b) kabakosok – ehető héjúak

0232010 Uborka

0232020 Apró uborka

0232030 Cukkini

0232990 Egyéb (2)

0233000 c) kabakosok – nem ehető héjúak

0233010 Dinnye

0233020 Sütőtök

0233030 Görögdinnye

0233990 Egyéb (2)

0234000 d) csemegekukorica

0239000 e) egyéb termésükért termesztett zöldségek

0240000 Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0241000 a) virágukért termesztett káposztafélék

0241010 Brokkoli

0241020 Karfiol

0241990 Egyéb (2)

0242000 b) fejképző káposztafélék

0242010 Kelbimbó

0242020 Fejeskáposzta

0242990 Egyéb (2)

0243000 c) leveles káposzta

0243010 Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

0243020 Kel

0243990 Egyéb (2)

0244000 d) karalábé

0250000 Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

0251000 a) saláta és egyéb salátafélék

0251010 Galambbegysaláta

0251020 Fejessaláta-félék

0251030 Endívia/széles levelű batáviai endívia

0251040 Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

0251050 Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0251060 Borsmustár/rukkola

0251070 Vörös mustár

0251080 Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

0251990 Egyéb (2)

0252000 b) spenót és hasonló levelek

0252010 Spenótfélék

0252020 Kövér porcsin

0252030 Mangold

0252990 Egyéb (2)

0253000 c) szőlőlevél és hasonló fajok

0254000 d) vízitorma

0255000 e) cikóriasaláta

0256000 f) fűszernövények és ehető virágok

0256010 Turbolya

0256020 Metélőhagyma

0256030 Zellerlevél

0256040 Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

0256050 Zsálya

0256060 Rozmaring

0256070 Kakukkfű

0256090 Babérlevél

0256100 Tárkony

0256990 Egyéb (2)

0260000 Hüvelyes zöldségek

0260010 Bab (hüvelyben)

0260020 Bab (hüvely nélkül)

0260030 Borsó (hüvelyben)

0260040 Borsó (hüvely nélkül)

0260050 Lencse

0260990 Egyéb (2)

0270000 Szárukért termesztett zöldségek

0270010 Spárga

0270020 Kardonna/szúrós articsóka

0270030 Szárzeller

0270040 Olasz édeskömény

0270050 Articsóka

0270060 Póréhagyma

0270070 Rebarbara

0270080 Bambuszrügy

0270090 Pálmafa csúcsrügy

0270990 Egyéb (2)

0280000 Gombák, mohák és zuzmók

0280010 Termesztett gomba

0280020 Vadgomba

0280990 Moha és zuzmó

0290000 Algák és prokarióta szervezetek

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az előfordulási adatok alapján 10 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az említett információt, amennyiben azt 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0630000 Gyógyteafőzet a következőből:

0631000 a) virág

0631010 Kamilla

0631020 Rozella/szudáni hibiszkusz

0631030 Rózsa

0631040 Jázminvirág/fehér jázmin

0631050 Kislevelű hárs

0631990 Egyéb (2)

0632000 b) levelek és fűszernövények

0632010 Kerti szamóca

0632020 Vörös fokföldirekettye/rooibos

0632030 Maté

0632990 Egyéb (2)

0633000 c) gyökér

0633010 Macskagyökér

0633020 Ginszeng

0633990 Egyéb (2)

0639000 d) a növény bármely más részei

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az előfordulási adatok alapján 2 mg/kg-nál alacsonyabb MRL elérése nem lehetséges. Ennek az értéknek a jövőbeli csökkentése érdekében a jelenlegi szint további megfigyelése szükséges. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0154050 Csipkebogyó

0154080 Fekete bodza

0256080 Bazsalikom, valamint ehető virágok

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegével, az analitikai módszerekkel és az általános toxicitási profillal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0640000 Kakaóbab

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegével és az általános toxicitási profillal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0120000 Fán termő héjas gyümölcsűek

0120010 Mandula

0120020 Paradió/brazil dió

0120030 Kesu/kesudió

0120040 Gesztenye

0120050 Kókuszdió

0120060 Mogyoró

0120070 Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0120080 Pekándió

0120090 Fenyőmag

0120100 Pisztácia

0120110 Dió

0120990 Egyéb (2)

Oxifluorfen (F)

(F)

= zsírban oldódó

Kinmerak (a kinmerak és a kinmerakként kifejezett BH 518-2 és BH 518-4 metabolit összege) (R)

(R)

= a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző: kód: 1000000 , kivéve: 1040000 : kinmerak

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a cukor- és takarmányrépafejekre vonatkozó szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

1012030 Máj

1012040 Vese

1012050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1013030 Máj

1013040 Vese

1013050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1014030 Máj

1014040 Vese

1014050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1015030 Máj

1015040 Vese

1015050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

Szulfuril-fluorid

0,06 mg/kg-os szermaradék-határértéket állapítottak meg, amely tükrözi a szulfuril-fluoridnak a mazsola gázzal történő fertőtlenítésére való engedélyezett alkalmazását. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0151000 a) Szőlő

0151010 Csemegeszőlő

0151020 Borszőlő

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az élelmiszermátrixokban a gázzal történő fertőtlenítést követően előforduló szermaradékok jellegével és a fluorion toxicitásával kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2024. július 29-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0120000 Fán termő héjas gyümölcsűek

0120010 Mandula

0120020 Paradió/brazil dió

0120030 Kesu/kesudió

0120040 Gesztenye

0120050 Kókuszdió

0120060 Mogyoró

0120070 Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0120080 Pekándió

0120090 Fenyőmag

0120100 Pisztácia

0120110 Dió

0120990 Egyéb (2)

0640000 Kakaóbab”

2.

A III. melléklet A. részében a fluorionra, az oxifluorfenre, a piroxszulamra, a kinmerakra és a szulfuril-fluoridra vonatkozó oszlopokat el kell hagyni.


(*1)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.

(1)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.


Top