EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1933

A Bizottság (EU) 2022/1933 végrehajtási határozata (2022. október 12.) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országból származó gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényekre vonatkozó behozatali feltételekkel kapcsolatos eltérés kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2022) 7148. számú dokumentummal történt)

C/2022/7148

OJ L 266, 13.10.2022, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1933/oj

2022.10.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1933 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. október 12.)

a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országból származó gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényekre vonatkozó behozatali feltételekkel kapcsolatos eltérés kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2022) 7148. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 2008/90/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/90/EK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottságnak el kell döntenie, hogy egy harmadik országban előállított és a szállítók kötelezettségeire, az azonosságra, a jellemzőkre, a növényegészségügyre, a termesztési közegre, a csomagolásra, a vizsgálati rendelkezésekre, a címkézésre és fémzárolásra vonatkozóan azonos garanciákat nyújtó szaporítóanyagok és gyümölcstermő növények mindezekben a vonatkozásokban egyenértékűek-e az Unióban előállított és az irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő szaporítóanyagokkal és gyümölcstermő növényekkel. A 2008/90/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdése eltérést biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok az említett döntés meghozataláig a szaporítóanyagok és a gyümölcstermő növények behozatalára az Unióban előállított gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira, illetve gyümölcstermő növényekre alkalmazott feltételekkel legalább azonos feltételeket alkalmazzanak.

(2)

Az említett eltérést 2022. december 31-ig engedélyezték. A tagállamoknak ezért a 2014/96/EU (2), a 2014/97/EU (3) és a 2014/98/EU (4) bizottsági végrehajtási irányelv feltételeinek megfelelő feltételeket kell alkalmazniuk.

(3)

A gyümölcstermő növények egyes harmadik országokban előállított szaporítóanyagai és a gyümölcstermesztésre szánt, egyes harmadik országokban előállított gyümölcstermő növények egyenértékűségéről szóló bizottsági végrehajtási határozat előkészítés alatt áll. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az érintett harmadik országok vonatkozó jogszabályait, és el kell döntenie, hogy az említett országokban előállított növényi szaporítóanyagok és gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények egyenértékűek-e az Unióban előállított és a 2008/90/EK irányelvnek megfelelő növényi szaporítóanyagokkal és gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényekkel. A Bizottságnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy az említett harmadik országokban előállított növényi szaporítóanyagok és gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények tekintetében a szállítók kötelezettségeire, az azonosságra, a jellemzőkre, a növényegészségügyre, a termesztési közegre, a csomagolásra, a vizsgálati rendelkezésekre, a címkézésre és a fémzárolásra vonatkozóan azonos garanciák állnak-e fenn, mint az Unióban előállított és az említett irányelvnek megfelelő szóban forgó növényi anyagok esetében.

(4)

Tekintettel az ilyen értékelések elvégzéséhez szükséges időre és a harmadik országokból beérkezett kérelmek nagy számára, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a fent említett végrehajtási határozat elfogadása 2022. december 31-ig nem valósítható meg. Az említett végrehajtási határozat elfogadásáig, valamint hogy a kereskedelem szerkezete stabil maradjon, a tagállamoknak továbbra is részesülniük kell a 2008/90/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdése szerinti eltérés nyújtotta előnyökből.

(5)

Ezért a Bizottság a 2008/90/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eltérés alkalmazási időszakát 2025. december 31-ig kiterjeszti.

(6)

A 2008/90/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/90/EK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében a „2022. december 31-ig” szöveg helyébe a „2025. december 31-ig” szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. október 12-én.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 267., 2008.10.8., 8. o.

(2)  A Bizottság 2014/96/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve gyümölcstermesztésre szánt ültetési anyagok jelöléséről, fémzárolásáról és csomagolásáról (HL L 298., 2014.10.16., 12. o.).

(3)  A Bizottság 2014/97/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek a szállítók és a fajták nyilvántartásba vétele, valamint a közös fajtajegyzék tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2014.10.16., 16. o.).

(4)  A Bizottság 2014/98/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon irányelv I. mellékletében említett gyümölcstermő növénynemzetségekre és növényfajokra vonatkozó különleges követelmények, a szállítók által teljesítendő különleges követelmények és a hivatalos vizsgálatokra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2014.10.16., 22. o.).


Top