EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1228

A Bizottság (EU) 2021/1228 végrehajtási rendelete (2021. július 16.) az (EU) 2016/799 végrehajtási rendeletnek az intelligens menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/5125

OJ L 273, 30.7.2021, p. 1–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1228/oj

2021.7.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1228 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. július 16.)

az (EU) 2016/799 végrehajtási rendeletnek az intelligens menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

A 165/2014/EU rendelettel bevezetésre kerültek az intelligens menetíró készülékek, melyek kapcsolódni tudnak a globális navigációs műholdrendszerhez (GNSS), továbbá magukban foglalnak egy korai távészlelő eszközt és egy olyan interfészt is, amellyel az intelligens közlekedési rendszerekhez csatlakoznak.

(2)

A menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó műszaki követelményeket az (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelet (2) határozza meg.

(3)

Az (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) módosította a 165/2014/EU és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4). Az (EU) 2020/1054 rendelet további funkciók bevezetését írja elő az intelligens menetíró készülékek tekintetében. Következésképpen az (EU) 2016/799 végrehajtási rendelet módosítása révén meg kell határozni az intelligens menetíró készülékek új verzióját.

(4)

A 165/2014/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban a jármű helyzetét automatikusan rögzíteni kell minden alkalommal, amikor a jármű átlépi valamely tagállam határát, és minden alkalommal, amikor a jármű be- vagy kirakodási műveletet végez.

(5)

Az intelligens menetíró készülékek új verziója esetében kötelezővé kell tenni az intelligens közlekedési rendszerekhez való kapcsolódásra szolgáló interfészt, amelynek biztosítása az intelligens menetíró készülékek 2019. június 15-től bevezetett verziójában csak választható volt.

(6)

Az intelligens menetíró készülékek új verziójának alkalmasnak kell lennie a Galileo műholdjel hitelesítésére, amint a Galileo rendszer működésbe lép.

(7)

Annak érdekében, hogy a menetíró készülékekre vonatkozó műszaki előírások módosítása esetén elkerülhető legyen az adatrögzítő készülékek fizikai cseréje, biztosítani kell, hogy a menetíró készülékek jövőbeli funkcióit szoftverfrissítések révén lehessen bevezetni és továbbfejleszteni.

(8)

Az (EU) 2016/799 végrehajtási rendelet lehetővé teszi egy adapter beépítését a mozgásérzékelő és a menetíró készülék közé a 3,5 tonna alatti tömegű járművek esetében, jóllehet e járművek tömege bizonyos esetekben, például pótkocsi vontatásakor meghaladhatja ezt a küszöbértéket. Az 561/2006/EK rendelet módosításával a menetíró készülék beépítésére vonatkozó kötelezettséget kiterjesztették a 2,5 tonna feletti járművekre is. Az intelligens menetíró készülékek könnyű haszongépjárművekbe történő kötelező beszerelése szükségessé teszi az adapter által biztosított biztonsági szint növelését, ezért egy, a mozgásérzékelő jelétől független belső érzékelőt kell beépíteni a menetíró készülékekbe.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 165/2014/EU rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/799 végrehajtási rendelet I. C. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. augusztus 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

UrsulaVON DER LEYEN


(1)  HL L 60., 2014.2.28., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/799 végrehajtási rendelete (2016. március 18.) a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 139., 2016.5.26., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1054 rendelete (2020. július 15.) az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról (HL L 249., 2020.7.31., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/799 végrehajtási rendelet I. C. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő 3.6.4. ponttal egészül ki:

„3.6.4.

Berakodási/kirakodási művelet bevitele”;

b)

a szöveg a következő 3.9.18. ponttal egészül ki:

„3.9.18.

»GNSS-anomália«”;

c)

a szöveg a következő 3.12.17., 3.12.18. és 3.12.19. ponttal egészül ki:

„3.12.17.

Határátlépések

3.12.18.

Berakodási/kirakodási műveletek

3.12.19.

Digitális térkép”;

d)

a 3.20. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.20.

Adatcsere külső kiegészítő eszközökkel”;

e)

a szöveg a következő 3.27. és 3.28. ponttal egészül ki:

„3.27.

A határátlépések nyomon követése

3.28.

Szoftverfrissítés”;

f)

a szöveg a következő 4.5.3.2.1.1. ponttal egészül ki:

„4.5.3.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)”;

g)

a szöveg a következő 4.5.3.2.17–4.5.3.2.22. ponttal egészül ki:

„4.5.3.2.17.

Az azon helyekhez kapcsolódó helyzetek hitelesítési státusza, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.18.

Azon helyzetek hitelesítési státusza, ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három órát (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.19.

Határátlépések (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.20.

Berakodási/kirakodási műveletek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.21.

Szállítmánytípusra vonatkozó adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.22.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)”;

h)

a szöveg a következő 4.5.4.2.1.1. ponttal egészül ki:

„4.5.4.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)”;

i)

a szöveg a következő 4.5.4.2.16–4.5.4.2.22. ponttal egészül ki:

„4.5.4.2.16.

Az azon helyekhez kapcsolódó helyzetek hitelesítési státusza, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.17.

Azon helyzetek hitelesítési státusza, ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három órát (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.18.

Határátlépések (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.19.

Berakodási/kirakodási műveletek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.20.

Szállítmánytípusra vonatkozó adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.21.

Kiegészítő kalibrálási adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.22.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)”;

j)

a szöveg a 4.5.5.2.1. pont után a következő 4.5.5.2.1.1. ponttal egészül ki:

„4.5.5.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)”;

k)

a szöveg a következő 4.5.5.2.6. ponttal egészül ki:

„4.5.5.2.6.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)”;

l)

a szöveg a 4.5.6.2.1. pont után a következő 4.5.6.2.1.1. ponttal egészül ki:

„4.5.6.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)”;

m)

a szöveg a következő 4.5.6.2.6. ponttal egészül ki:

„4.5.6.2.6.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)”;

2.

a függelékek listája előtti bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„BEVEZETÉS

E melléklet azokat a követelményeket határozza meg, amelyek a második generációs adatrögzítő készülékekre és tachográfkártyákra vonatkoznak.

2019. június 15. óta az Európai Unióban első alkalommal nyilvántartásba vett járművekbe második generációs menetíró készülékeket építenek be, és második generációs tachográfkártyákat bocsátanak ki.

A második generációs tachográfrendszerek zökkenőmentes bevezetése érdekében a második generációs tachográfkártyákat úgy alakították ki, hogy azokat a 3821/85/EGK rendelet I. B. mellékletével összhangban gyártott első generációs járműegységekben is használni lehessen.

Hasonlóképpen, az első generációs tachográfkártyák a második generációs járműegységekben is használhatók. A második generációs járműegységek azonban csak második generációs műhelykártyákkal kalibrálhatók.

E melléklet az első és a második generációs tachográfrendszerek közötti interoperabilitásra vonatkozó követelményeket határozza meg. E tekintetben az 15. függelék további részleteket tartalmaz a két generáció párhuzamos alkalmazására vonatkozóan.

Ezenkívül mivel olyan új funkciók kerülnek bevezetésre, mint a Galileo nyilvános szolgáltatásai közé tartozó navigációsüzenet-hitelesítés, a határátlépések észlelése, a be- és kirakodási műveletek bevitele, továbbá mivel felmerült az igény a járművezetői kártya kapacitásának 56 napra való növelése iránt, e rendelet bevezeti a második generációs menetíró készülékek és tachográfkártyák második verziójára vonatkozó műszaki követelményeket.”;

3.

az 1. szakasz a következőképpen módosul:

a)

az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

az intelligens menetíró készülékek »kalibrálása«:

az adatmemóriában tárolandó járműparaméterek frissítése vagy megerősítése. A járműparaméterek magukban foglalják a jármű azonosító adatait (jármű-azonosító szám [VIN], rendszám [VRN] és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam), valamint a jármű jellemzőit (w, k, l, abroncsméret; a sebességkorlátozó készülék beállítása [adott esetben], az aktuális UTC idő, a kilométer-számláló aktuális értéke az alapértelmezett szállítmánytípus); az adatrögzítő készülék kalibrálása során minden, a típusjóváhagyás szempontjából lényeges plomba típusát és azonosítóját el kell menteni az adatmemóriába;

ha kizárólag az UTC idő frissítésére vagy megerősítésére kerül sor, azt nem kalibrálásnak, hanem időbeállításnak kell tekinteni, amennyiben ez nem mond ellent a 6.4. pontban meghatározott 409. követelménynek;

az adatrögzítő készülék kalibrálása megköveteli a műhelykártya használatát;”

b)

a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

»kártyaszám«:

azon 16 alfanumerikus karakterből álló szám, amely egyértelműen azonosítja a tachográfkártyát egy tagállamon belül. A kártya száma magában foglal egy azonosítót, amely a járművezető vagy a kártya tulajdonosának azonosítására szolgál, valamint a kártya konszekutív indexét, a kártyacsereindexet és a kártya megújítási indexét;

a kártya egyértelmű azonosítása tehát a kiállító tagállam kódjával és a kártyaszámmal lehetséges;”

c)

az i) és a j) pont helyébe a következő pontok lépnek:

„i)

»a kártya megújítási indexe«:

a kártyaszám tizenhatodik alfanumerikus karaktere, amely minden alkalommal eggyel nő, amikor egy adott azonosítóval – azaz a járművezető vagy a tulajdonos azonosításával és a konszekutív indexszel – azonosított tachográfkártyát megújítanak;

j)

»kártyacsereindex«:

a kártyaszám tizenötödik alfanumerikus karaktere, amely minden alkalommal eggyel nő, amikor egy adott azonosítóval – azaz a járművezető vagy a tulajdonos azonosításával és a konszekutív indexszel – azonosított tachográfkártyát kicserélnek;”

d)

az ee) pont helyébe a következő szöveg lép:

„ee)

»érvénytelen kártya«:

olyan kártya, amely hibásnak bizonyult, vagy amelynek hitelesítése nem sikerült, illetve amelynek érvényességi ideje még nem kezdődött meg vagy már lejárt;

a járműegység a következő esetekben is érvénytelennek tekinti a kártyát:

ha a járműegységbe korábban már behelyeztek ugyanazon tagállam által kiállított, ugyanazon azonosítóval – azaz járművezetői vagy tulajdonosi azonosítóval és konszekutív indexszel – azonosított és magasabb megújítási indexszel rendelkező kártyát, vagy

ha a járműegységbe korábban már behelyeztek ugyanazon tagállam által kiállított, ugyanazon azonosítóval – azaz járművezetői vagy tulajdonosi azonosítóval, valamint konszekutív és megújítási indexszel – azonosított, de magasabb csereindexszel rendelkező kártyát;”

e)

az ll) pont helyébe a következő szöveg lép:

„ll)

»távoli kommunikációs eszköz«, »távoli kommunikációs modul« vagy »korai távészlelő eszköz«:

a járműegység azon berendezése, amelyet célzott közúti ellenőrzések végzésére használnak;”

f)

az nn) pont helyébe a következő szöveg lép:

„nn)

»kártyamegújítás«:

egy új tachográfkártya kibocsátása abban az esetben, amikor a meglévő kártya érvényességi ideje lejárt, vagy a kártya meghibásodott, és a kibocsátó hatósághoz visszaküldték;”

g)

a pp) pont helyébe a következő szöveg lép:

„pp)

»kártyacsere«:

új kártya kibocsátása egy meglévő tachográfkártya pótlására, amelyről bejelentették, hogy elveszett, ellopták vagy meghibásodott, és nem küldték vissza a kibocsátó hatósághoz;”

h)

a tt) pont helyébe a következő szöveg lép:

„tt)

»időbeállítás«:

az aktuális idő kiigazítása; e kiigazítás lehet automatikus, a GNSS-vevő által szolgáltatott idő felhasználásával, vagy lehet kalibrálás közben végzett beállítás;”

i)

az yy) pontban az első franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

kizárólag az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 4. cikkében meghatározott M1 és N1 kategóriájú járművekbe építik be,”;

j)

az aaa) pont helyébe a következő szöveg lép:

„aaa)

későbbi használatra fenntartva;”

k)

a ccc) pont helyébe a következő szöveg lép:

„ccc)

»a bevezetés időpontja«:

a 165/2014/EU rendeletben meghatározott időpont, amelytől kezdve az első alkalommal nyilvántartásba vett járműveket fel kell szerelni az e rendeletnek megfelelő menetíró készülékkel.”;

4.

a 2.1. pont a következőképpen módosul:

a)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)

A járműegységnek magában kell foglalnia egy ITS-interfészt, melynek részleteit a 13. függelék határozza meg.

Az adatrögzítő készüléket további interfészek és/vagy az ITS-interfész segítségével egyéb eszközökhöz is csatlakoztatni lehet.”;

b)

a (7) bekezdés utolsó albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez az adatvédelemre vonatkozó uniós jogszabályokkal és a 165/2014/EU rendelet 7. cikkével összhangban történik.”;

5.

a 2.2. pont a következőképpen módosul:

a)

a hatodik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

a járművezetők által végzett kézi adatbevitel:

azon helyek bevitele, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek,

a járművezető tevékenységének és a járművezető ITS-interfésszel kapcsolatos hozzájárulásának kézi bevitele,

különleges körülmények bevitele,

berakodási/kirakodási művelet bevitele”;

b)

a szöveg a következő franciabekezdésekkel egészül ki:

„-

a határátlépések nyomon követése,

-

szoftverfrissítés,”;

6.

a 2.3. pont a következőképpen módosul:

a)

a (12) bekezdés ötödik franciabekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„-

a letöltési funkció a működési üzemmódban nem hozzáférhető, kivéve a következő eseteket:

a)

a 193. követelmény szerinti eset;

b)

ha egy járművezetői kártya adatait töltik le, amikor nincs más kártyatípus behelyezve a járműegységbe.”;

b)

a (13) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a második franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

a vállalkozási üzemmódban a járművezetőre vonatkozó adatok (102., 105., 108., 133a. és 133e. követelmény) csak olyan időszakokban jelezhetők ki, amikor nincs lezárás, illetve másik vállalkozás (amelyet a vállalkozáskártya számának első 13 karaktere azonosít) sem hajt végre lezárást,”;

ii.

a negyedik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

a menetíró készülék vagy a tachográfkártyák által rögzített vagy előállított személyes adatokat a járműegység ITS-interfésze csak abban az esetben jelezheti ki, ha az a járművezető, akire az adatok vonatkoznak, hozzájárulását adta, és a hozzájárulást ellenőrizték,”;

7.

a 2.4. pont (14) bekezdésének negyedik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„-

külső GNSS-eszköz (ez a profil csak a külső GNSS-eszközváltozat esetében szükséges, és csak arra vonatkozik).”;

8.

a 3.1. pont a következőképpen módosul:

a)

a (16) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(16)

Kártyabehelyezéskor (vagy távoli kártyahitelesítéskor) az adatrögzítő készüléknek érzékelnie kell, hogy a kártya az 1. szakasz ee) pontja szerinti fogalommeghatározás értelmében érvényes tachográfkártya-e, és ha igen, akkor azonosítania kell a kártya típusát és generációját.

Annak ellenőrzésére, hogy egy kártyát korábban már behelyeztek-e, az adatrögzítő készüléknek a 133. követelménnyel összhangban az adatmemóriájában tárolt tachográfkártya-adatokat kell használnia.”;

b)

a (20) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(20)

A tachográfkártya kivétele csak akkor lehetséges, amennyiben a jármű már nincs mozgásban, és miután a szükséges adatok a kártyán tárolásra kerültek. A kártyát kivételéhez a felhasználónak szándékos, erre irányuló műveletet kell végeznie.”;

9.

a 3.2. pont a következőképpen módosul:

a)

a (26) és a (27) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(26)

A mozgásadatok manipulálásának észleléséhez a mozgásérzékelőből származó információkat meg kell erősíteni a GNSS-vevőből és a mozgásérzékelőtől független további adatforrás(ok)ból származó, a jármű mozgására vonatkozó információkkal. A járműegységen belül rendelkezésre kell állnia legalább egy másik független járműmozgás-adatforrásnak, amely nem támaszkodik külső interfészre.

„(27)

E funkció a következő adatok rögzítése céljából méri a jármű helyzetét:

azok a helyzetek, ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő megkezdi munkanapját,

azok a helyzetek, ahol a járművezető halmozott járművezetési ideje eléri a három óra többszörösét,

azok a helyzetek, ahol a jármű átlépte egy ország határát,

azok a helyzetek, ahol berakodási vagy kirakodási műveleteket végeznek,

azok a helyzetek, ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő befejezi munkanapját.”;

b)

a 3.2.1. pont (30) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A tűréshatárok nem használhatók a mért távolság szándékos módosítására.”;

c)

a 3.2.2. pont (33) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(33)

Annak érdekében, hogy a kijelzett sebesség a ±6 km/h megengedhető tűréshatáron belül maradjon üzemeltetés közben, valamint figyelembe véve a következőket:

±2 km/h tűréshatár a bemeneti eltérésekre való tekintettel (eltérő gumiabroncsok stb.),

±1 km/h tűréshatár a beépítés és az időszakos vizsgálatok során végzett méréseknél,

az adatrögzítő készüléknek 20 és 180 km/h közötti sebességnél és a jármű 2 400 és 25 000 imp/km közötti jellemző együtthatójánál ±1 km/h tűréshatáron belül kell mérnie a sebességet (állandó sebesség mellett).

Megjegyzés: Az adattárolási pontosság miatt további ±0,5 km/h tűréshatárral kell számolni az adatrögzítő készülék által tárolt sebességadatok tekintetében.”;

d)

a 3.2.3. pont (37) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(37)

Az abszolút helyzetet a földrajzi szélesség és hosszúság koordinátáival kell mérni, fokokban és percekben kifejezve, 1/10 perc pontossággal.”;

10.

a 3.3. pont a következőképpen módosul:

a)

a (41) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(41)

Időbeállítás hiányában a 213. követelménynek megfelelő hőmérsékleti viszonyok mellett az időbeli eltérés nem haladhatja meg a napi ±1 másodpercet.”;

b)

a szöveg a következő (41a), (41b) és (41c) bekezdéssel egészül ki:

„(41a)

„A műhelyeknek a 212. követelménnyel összhangban legalább 3 másodperces pontossággal kell beállítaniuk az időt.

(41b)

A járműegységnek magában kell foglalnia egy eltérésszámlálót, amely kiszámítja a 3.23. pont szerinti utolsó időbeállítás óta bekövetkezett időeltérést. A maximális időeltérést a járműegység gyártójának kell meghatároznia, és az nem haladhatja meg a napi 1 másodpercet, a 41. követelménnyel összhangban.

(41c)

Az eltérésszámlálót az adatrögzítő készülék minden egyes, 3.23. pont szerinti időbeállítása után 1 másodpercre kell állítani. Időbeállításnak minősülnek a következők:

az automatikus időbeállítások,

a kalibrálási üzemmódban végrehajtott időbeállítások.”;

11.

a 3.6. pont a következőképpen módosul:

a)

a 3.6.1. pont a következőképpen módosul:

i.

az (57)–(59) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(57)

Hely alatt az országot, és ahol emellett szükséges, a régiót kell érteni.

(58)

A járművezetői (vagy műhely-) kártya kivétele esetén az adatrögzítő készüléknek meg kell jelenítenie a jármű aktuális helyét a GNSS-adatok és a 3.12.19. ponttal összhangban tárolt digitális térkép alapján, és fel kell kérnie a kártyatulajdonost a hely megerősítésére vagy manuális helyesbítésére.

(59)

Az 58. követelménynek megfelelően bevitt hely minősül annak a helynek, ahol a munkanap véget ér. Ezt az adatot a megfelelő járművezetői (vagy műhely-) kártyán ideiglenesen kell rögzíteni, hogy később felülírható legyen.

A legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen létrehozott bejegyzés az alábbi feltételek esetén érvényesítésre kerül (azaz a továbbiakban nem írható felül):

azon hely bevitele, ahol az aktuális munkanap kezdődik a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során,

a következő olyan hely bevitele, ahol az aktuális munkanap kezdődik, amennyiben a kártyatulajdonos a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helyeként.

A legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen létrehozott bejegyzés az alábbi feltételek esetén felülíródik, és az új érték kerül érvényesítésre:

a következő olyan hely bevitele, ahol az aktuális munkanap véget ér, amennyiben a kártyatulajdonos a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helyeként.”;

ii.

a (60) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az adatrögzítő készüléknek meg kell jelenítenie a jármű aktuális helyét a GNSS-adatok és a 3.12.19. ponttal összhangban tárolt digitális térkép(ek) alapján, és fel kell kérnie a járművezetőt a hely megerősítésére vagy manuális helyesbítésére.”;

b)

a 3.6.2. pont (61) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(61)

A járművezetői (vagy műhely-) kártya behelyezésekor, és csak ekkor, az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a tevékenységekkel kapcsolatos adatok kézi bevitelét. A tevékenységek kézi bevitelét a járműegység esetében aktuálisan beállított időzóna (UTC-től való eltérés) szerinti idő- és dátum-paramétereket megadva kell elvégezni.

A járművezetői (vagy műhely-) kártya behelyezésekor az adatrögzítő készüléknek a következőkre kell emlékeztetnie a kártya tulajdonosát:

az utolsó kártyakivétel dátuma és időpontja,

opcionálisan: a járműegység esetében aktuálisan beállított helyi idő eltérése.

A járműegység számára az adott pillanatban ismeretlen járművezetői kártya vagy műhelykártya első behelyezésekor a készüléknek fel kell kérnie a kártya tulajdonosát, hogy járuljon hozzá a menetíró készülékkel kapcsolatos személyes adatainak az ITS-interfészen keresztüli továbbításához. Annak ellenőrzésére, hogy egy kártyát korábban már behelyeztek-e, az adatrögzítő készüléknek a 133. követelménnyel összhangban az adatmemóriájában tárolt tachográfkártya-adatokat kell használnia.

A járművezető (illetve a műhely) hozzájárulása bármikor megadható vagy visszavonható a menüben szereplő parancsok segítségével, ha a járművezetői (illetve műhely-) kártya be van helyezve.

A tevékenységek a következő feltételek mellett vihetők be:

a tevékenységtípus csak MUNKA, KÉSZENLÉT vagy SZÜNET/PIHENÉS lehet,

minden egyes tevékenység kezdési és befejezési időpontjának az utolsó kártyakivétel és az aktuális kártyabehelyezés közti időszakba kell esnie,

a tevékenységek között nem lehet időbeli átfedés.

Szükség esetén lehetővé kell tenni a kézi bevitelt a korábban nem használt járművezetői (vagy műhely-) kártya első behelyezésekor.

A tevékenységek kézi bevitelének annyi egymást követő lépést kell magában foglalnia, amennyi az egyes tevékenységek típusának, valamint kezdési és befejezési időpontjának meghatározásához szükséges. A kártyatulajdonos az utolsó kártyakivétel és az aktuális kártyabehelyezés közötti időszak bármely részét illetően választhatja azt a lehetőséget, hogy nem jelent be tevékenységet.

A kártyatulajdonos számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kártyabehelyezéssel kapcsolatos kézi adatbevitel során – adott esetben – rögzítse a következő adatokat:

az előző munkanap befejezésének helye, a megfelelő időponthoz kapcsolva (ezzel felülírva és érvényesítve a legutóbbi kártyakivételnél bevitt adatot),

az aktuális munkanap kezdetének helye, a megfelelő időponthoz kapcsolva (ezzel érvényesítve a legutóbbi kártyakivételnél bevitt ideiglenes adatot).

Azon a helyen, amelyet az aktuális kártyabehelyezéskor az aktuális munkanap kezdetének helyeként bevittek, az adatrögzítő készüléknek meg kell jelenítenie a jármű aktuális helyét a GNSS-adatok és a 3.12.19. ponttal összhangban tárolt digitális térkép(ek) alapján, és fel kell kérnie a járművezetőt a hely megerősítésére vagy manuális helyesbítésére.

Ha a kártyatulajdonos nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helyeként a kártyabehelyezéskor lehetséges kézi adatbevitel során, akkor úgy kell tekinteni, mintha nyilatkozatot tett volna arról, hogy munkanapja nem változott az utolsó kártyakivétel óta. Amikor a következő alkalommal rögzítik az előző munkanap végének helyét, ez az adatbevitel felülírja a legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen bevitt adatokat.

Helyre vonatkozó adatok bevitele során a megfelelő tachográfkártyán kell rögzíteni azokat.

A kézi adatbevitel megszakad, ha:

kiveszik a kártyát, vagy

a jármű mozgásban van, és a kártya be van helyezve a járművezetői kártyaolvasó egységbe.

További megszakítás is megengedett, például időtúllépés miatt, ha a felhasználó bizonyos ideig inaktív volt. Amennyiben a kézi bevitel félbeszakad, az adatrögzítő készüléknek érvényesítenie kell minden, a hellyel és a tevékenységgel kapcsolatban már hiánytalanul bevitt adatot (egyértelműen meghatározott hely és idő, illetve egyértelműen meghatározott tevékenységtípus, kezdési és befejezési idővel).

Amennyiben egy második járművezetői vagy műhelykártya behelyezésére kerül sor, miközben az előzőleg behelyezett kártyára irányuló kézi adatbevitel még folyamatban van, lehetővé kell tenni az előzőleg behelyezett kártyára történő kézi bevitel befejezését, mielőtt a második kártyára történő kézi bevitel megkezdődik.

A kártyatulajdonos számára lehetővé kell tenni, hogy a kézi adatbevitelt a következő minimumeljárásnak megfelelően végezhesse:

Időrendi sorrendben kézzel viszi be a tevékenységeket az utolsó kártyakivétel és az aktuális behelyezés közötti időszakra vonatkozóan.

Az első tevékenység kezdési időpontját a kártyakivétel időpontjához kell igazítani. Minden ezt követő adatbevitel kezdési időpontját úgy kell előre beállítani, hogy közvetlenül az előző bevitel befejezési időpontját kövesse. Minden egyes tevékenység esetében ki kell választani a tevékenységtípust és befejezési időpontot.

Az eljárás akkor fejeződik be, amikor valamely, kézzel bevitt tevékenység befejezésének ideje megegyezik a kártyabehelyezés idejével.

Az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a járművezetők és a műhelyek számára, hogy a 13. függelékben meghatározott ITS-interfészen és opcionálisan más interfészeken keresztül felváltva töltsék fel a manuális bejegyzéseket, amelyeket az eljárás során be kell vinni.

Az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie, hogy a kártya tulajdonosa a kézzel bevitt tevékenységeket módosíthassa, mindaddig, amíg egy meghatározott parancs megadásával nem érvényesíti az adatokat. Ezután ilyen módosítások már nem végezhetők.”;

c)

a 3.6.3. pont (62) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(62)

Az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a járművezető számára, hogy az alábbi két különleges körülményt valós időben vigye be:

MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES (kezdet, vég),

KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT (kezdet, vég).

A KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT nem fordulhat elő MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény esetén. Megnyitott MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény fennállása esetén az adatrögzítő készülék nem engedheti meg, hogy a felhasználók bevigyék a KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT kezdete körülményt.

A megnyitott MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülményt az adatrögzítő készülék automatikusan lezárja járművezetői kártya behelyezése vagy kivétele esetén.

A megnyitott MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény letiltja a következő eseményeket és figyelmeztetéseket:

járművezetés megfelelő kártya nélkül,

a megszakítás nélküli járművezetési idővel kapcsolatos figyelmeztetések.

Miután a járművezető kiválasztotta a SZÜNET/PIHENÉS lehetőséget a kompon vagy a vonaton, azonnal be kell vinnie a KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT kezdete körülményt.

A megnyitott KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT körülményt az adatrögzítő készüléknek le kell zárnia az alábbi lehetőségek bármelyikének előfordulása esetén:

a járművezető manuálisan lezárja a KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT körülményt a komp/vonat célállomására való megérkezéskor, mielőtt lehajtana a kompról/vonatról,

a MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény kerül megnyitásra,

a járművezető kiveszi a kártyáját,

a 3.4. ponttal összhangban a rendszer a járművezetői tevékenységet egy naptári percig JÁRMŰVEZETÉS tevékenységnek számítja.

Ha egy naptári percen belül egynél több különleges körülményre vonatkozó bejegyzésre kerül sor, csak az utolsót kell rögzíteni.”;

d)

a szöveg a következő 3.6.4. ponttal egészül ki:

„3.6.4.

Berakodási/kirakodási művelet bevitele

(62a)

Az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a járművezető számára, hogy valós időben bevigye és megerősítse a jármű berakodási, kirakodási vagy egyidejű berakodási/kirakodási műveleteire vonatkozó információkat.

Ha egy naptári percen belül egynél több berakodási/kirakodási műveletre vonatkozó bejegyzésre kerül sor, csak az utolsót kell rögzíteni.

(62b)

A berakodási, kirakodási vagy egyidejű berakodási/kirakodási műveleteket külön eseményekként kell rögzíteni.

(62c)

A berakodásra/kirakodásra vonatkozó információkat azt megelőzően kell megadni, hogy a jármű elhagyja azt a helyet, ahol a berakodás/kirakodás történik.”;

12.

a 3.9. pont a következőképpen módosul:

a)

a 3.9.12. pont (83) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(83)

Ezt az eseményt az idézi elő, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – megszakad a normál adatfolyam a mozgásérzékelő és a járműegység között, és/vagy hiba lép fel az adatintegritásban vagy adathitelesítésben a mozgásérzékelő és a járműegység közötti adatcsere során. Ezt az eseményt az is előidézi, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – a mozgásérzékelő impulzusaiból számított sebesség 1 másodpercen belül 0 km/h-ról több mint 40 km/h-ra nő, majd legalább 3 másodpercig 40 km/h felett marad.”;

b)

a 3.9.13. pont (84) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(84)

Ezt az eseményt a 12. függelékkel összhangban az idézi elő, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – a mozgásérzékelő adatai alapján a jármű mozgására vonatkozóan kiszámított információk ellentmondanak a belső GNSS-vevőből vagy a külső GNSS-eszközből vagy további független adatforrás(ok)ból származó adatok alapján a 26. követelménnyel összhangban kiszámított információknak. Ez az esemény nem következhet be kompon/vonaton megtett út során.”;

c)

a 3.9.15. pont (86) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(86)

Ezt az eseményt az idézi elő, ha egy nem kalibrálási üzemmódban lévő járműegység ellentmondást észlel a járműegység időmérő funkciója által kijelzett idő és a GNSS-vevő vagy a külső GNSS-eszköz által továbbított hitelesített helyzetekhez kapcsolódó időadatok között. »Időbeli ellentmondás« akkor észlelhető, ha az időkülönbség meghaladja a 41a. követelményben meghatározott pontosságnak megfelelő ±3 másodpercet, ez utóbbi időtartamot megnövelve a napi maximális időeltéréssel. Ezt az eseményt az adatrögzítő készülék belső órájának adatával együtt kell rögzíteni. A járműegységnek közvetlenül azt megelőzően kell ellenőriznie az »időütközés« esemény fennállását, hogy a járműegység automatikusan kiigazítja a járműegység belső óráját a 211. követelménnyel összhangban.”;

d)

a 3.9.17. pontban a nyolcadik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

az ITS-interfész hibája.”;

e)

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„3.9.18.

»GNSS-anomália«

(88a)

Ezt az eseményt az idézi elő, amikor – a kalibrálási üzemmódon kívül –a GNSS-vevő támadást észlel, vagy ha a navigációs üzenetek hitelesítése sikertelen volt a 12. függelékben meghatározottak szerint. Valamely »GNSS-anomália« esemény kiváltását követően a járműegység a következő 10 percben nem generálhat újabb »GNSS-anomália« eseményt.”;

13.

a 3.10. pontban a táblázat utolsó sorának helyébe a következő szöveg lép:

„ITS-interfész

Megfelelő működés”;

 

14.

a 3.12. pont a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„E pont alkalmazásában:

»365 nap«: egy adott járműben végzett, 365 naptári napnak megfelelő átlagos járművezetői tevékenység. Egy járműben végzett átlagos napi járművezetői tevékenység a meghatározás szerint a következő: legalább 6 járművezető vagy járműkísérő, 6 kártyabehelyezési és -kivételi ciklus és 256 tevékenységváltoztatás. Ezért a »365 nap« legalább 2 190 járművezetőt vagy járműkísérőt, 2 190 kártyabehelyezési és -kivételi ciklust, valamint 93 440 tevékenységváltoztatást foglal magában.

A helyekre vonatkozó bevitelek napi átlagos száma a meghatározás szerint a következő: legalább 6 bevitel ott, ahol a munkanap kezdődik, és 6 bevitel ott, ahol a munkanap befejeződik, tehát a »365 nap« legalább 4 380 helyre vonatkozó bevitelt foglal magában.

Azon helyzetek napi átlagos száma, ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét, a meghatározás szerint a következő: legalább 6 helyzet, tehát a »365 nap« legalább 2 190 ilyen helyzetet foglal magában.

A határátlépések napi átlagos száma a meghatározás szerint a következő: legalább 20 határátlépés, tehát a »365 nap« legalább 7 300 határátlépést foglal magában.

A berakodási/kirakodási műveletek napi átlagos száma a meghatározás szerint a következő: legalább 25 művelet (függetlenül a művelet típusától), tehát a »365 nap« legalább 9 125 berakodási/kirakodási műveletet foglal magában.

Eltérő utasítások hiányában az időt egyperces pontossággal kell rögzíteni.

A kilométer-számláló értékeit egy kilométeres pontossággal kell rögzíteni.

A sebességadatokat 1 km/h pontossággal kell rögzíteni.

A helyzetet (szélesség és hosszúság) fokban és percben kell megadni, 1/10 perc pontossággal, a kapcsolódó GNSS-pontosságot és az adatfelvétel idejét, valamint azt is megadva, hogy a helyzet hitelesítve van-e.”;

b)

a 3.12.1.1. pont a következőképpen módosul:

i.

a (93) bekezdés a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„-

digitális térképverzió-azonosító (133l követelmény).”;

ii.

a (94) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(94)

A járműegység-azonosítási adatokat a járműegység gyártója rögzíti és véglegesen tárolja, kivéve azokat az adatokat, amelyek e rendelettel összhangban szoftverfrissítéssel módosíthatók, valamint az első generációs tachográfkártyák használatára irányuló képességet.”;

c)

a 3.12.1.2. pontban a (97) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(97)

A járműegységnek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájában rögzítse és tárolja a következő, a 20 legutóbbi sikeres mozgásérzékelő-párosítással kapcsolatos adatokat (ha ugyanazon a naptári napon több párosítás történt, csak az aznapi elsőt és utolsót kell tárolni):”;

d)

a 3.12.1.3. pontban a (100) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(100)

A járműegységnek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájában rögzítse és tárolja a következő, a külső GNSS-eszközök 20 legutóbbi sikeres rákapcsolódásával kapcsolatos adatokat (ha ugyanazon a naptári napon több rákapcsolódás történt, csak az aznapi elsőt és utolsót kell tárolni).”;

e)

a 3.12.5. pont a következőképpen módosul:

i.

a (110) bekezdés a következőképpen módosul:

(1)

az első franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

a járművezetői és/vagy járműkísérői kártya száma és a kártyát kiállító tagállam”,

(2)

a szöveg az alábbi franciabekezdéssel egészül ki:

„-

arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e.”;

ii.

a szöveg a következő (110a) bekezdéssel egészül ki:

„(110a)

Azokon a helyeken, amelyeket a 61. követelménynek megfelelő, kártyabehelyezéskor történő kézi beviteli eljárás során a munkanap kezdetének vagy végének helyeként bevittek, el kell tárolni a jármű kilométer-számlálójának aktuális értékét és a jármű aktuális helyzetét.”;

f)

a 3.12.8. pont (117) bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

i.

az ötödik sor helyébe a következő szöveg lép:

„Az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása

a 10 legutóbbi esemény.

a kártyabehelyezés dátuma és időpontja,

a kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

a kártyáról leolvasott utolsó kártyakapcsolat adatai:

a kártyabehelyezés dátuma és időpontja.”;

ii.

a táblázat a következő sorral egészül ki:

„GNSS-anomália

a leghosszabb események az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikére vonatkozóan,

az 5 leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

az esemény végének dátuma és időpontja,

az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.”;

g)

a 3.12.10. pont (120) bekezdése az alábbi franciabekezdésekkel egészül ki:

„-

a mozgásérzékelő, a külső GNSS-eszköz (ha van) és a külső távoli kommunikációs eszköz (ha van) sorozatszáma,

-

a járműhöz kapcsolódó alapértelmezett szállítmánytípus (áruk vagy utasok),

-

az ország, ahol a kalibrálást elvégezték, valamint az a dátum és időpont, amikor a GNSS-vevő megadta az ezen ország meghatározásához használt helyzetet.”;

h)

a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„3.12.17.   Határátlépések

(133a)

Az adatrögzítő készüléknek rögzítenie és adatmemóriájában tárolnia kell az alábbi, határátlépésekre vonatkozó adatokat:

az ország, amelyet a jármű elhagyott,

az ország, amelybe a jármű belépett,

a helyzet, ahol a jármű átlépte az országhatárt.

(133b)

Az adatrögzítő készüléknek minden egyes országgal és helyzettel együtt az alábbi adatokat kell rögzítenie és tárolnia adatmemóriájában:

a járművezetői és/vagy járműkísérői kártya száma és a kártyát kiállító tagállam,

a kártya generációja,

a kapcsolódó GNSS-pontosság, valamint dátum és időpont,

arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e,

a jármű kilométer-számlálójának értéke a határátlépés észlelésekor.

(133c)

Az adatmemóriának legalább 365 napig meg kell őriznie a határátlépésekre vonatkozó adatokat.

(133d)

Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatoknak felül kell írniuk a régebbieket.

3.12.18.   Berakodási/kirakodási műveletek

(133e)

Az adatrögzítő készüléknek rögzítenie és adatmemóriájában tárolnia kell az alábbi, berakodási és kirakodási műveletekre vonatkozó adatokat:

a művelet típusa (berakodás, kirakodás vagy egyidejű berakodás/kirakodás),

az a helyzet, ahol a berakodási/kirakodási műveletet elvégezték.

(133f)

Amennyiben a berakodási/kirakodási művelet időpontjában a GNSS-vevő nem ad információt a jármű helyzetéről, az adatrögzítő készüléknek a legutolsó rendelkezésre álló helyzetmeghatározási adatot kell használnia, a kapcsolódó dátummal és időponttal.

(133g)

Az adatrögzítő készüléknek minden egyes művelettípussal és helyzettel együtt az alábbi adatokat kell rögzítenie és tárolnia adatmemóriájában:

a járművezetői és/vagy járműkísérői kártya száma és a kártyát kiállító tagállam,

a kártya generációja,

a berakodási/kirakodási művelet dátuma és időpontja,

a kapcsolódó GNSS-pontosság, valamint adott esetben a dátum és az időpont,

arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e,

a jármű kilométer-számlálójának értéke.

(133h)

Az adatmemóriának legalább 365 naptári napig meg kell őriznie a berakodási/kirakodási műveletekre vonatkozó adatokat.

(133i)

Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatoknak felül kell írniuk a régebbieket.

3.12.19.   Digitális térkép

(133j)

A jármű helyzetének a határátlépésekkor történő rögzítése céljából az adatrögzítő készüléknek digitális térképet kell tárolnia az adatmemóriájában.

(133k)

Az adatrögzítő készülék határátlépés-ellenőrző funkciójának támogatására szolgáló, engedélyezett digitális térképeket az Európai Bizottság egy erre a célra létrehozott, biztonságos honlapon bocsátja rendelkezésre, különböző letölthető formátumokban.

(133l)

A honlapon minden térkép esetében szerepelnie kell egy verzióazonosítónak és egy hash értéknek.

(133m)

A térképeknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája szerinti 0 NUTS-szintnek megfelelő felbontás,

1:1 milliós méretarány.

(133n)

A menetírókészülék-gyártóknak ki kell választaniuk egy térképet a honlapról, és biztonságos módszerrel le kell tölteniük azt.

(133o)

A menetírókészülék-gyártók csak azt követően használhatják a honlapról letöltött térképet, hogy a térkép hash értékének segítségével ellenőrizték annak integritását.

(133p)

A kiválasztott térképet a gyártónak kell megfelelő formátumban importálnia az adatrögzítő készülékbe, és ennek során az importált térkép szemantikai adatai nem módosulhatnak.

(133q)

A gyártónak az adatrögzítő készülékben használt térkép verzióazonosítóját is tárolnia kell.

(133r)

Lehetővé kell tenni a tárolt digitális térkép frissítését vagy az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott új térképpel való felváltását.

(133s)

A digitálistérkép-frissítéseket a 226d. és 226e. követelmények alkalmazásában a gyártó által meghatározott szoftverfrissítési mechanizmusok alkalmazásával kell elvégezni oly módon, hogy a korábbi térkép lecserélése és az új térkép tárolása előtt az adatrögzítő készülék ellenőrizni tudja az új, importált térkép hitelességét és sértetlenségét.

(133t)

A menetírókészülék-gyártók további információkkal (például az uniós régiók határaival) egészíthetik ki a 133m. követelményben említett alaptérképet a határátlépések rögzítésétől eltérő célból, feltéve, hogy az alaptérkép szemantikai adatait nem módosítják.”;

15.

a 3.13. pont a következőképpen módosul:

a)

a (134) bekezdés harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„-

a járművezető megszakítás nélküli járművezetési idejének, halmozott pihenőidejének és halmozott járművezetési idejének kiszámítása, az előző és a folyó hétre vonatkozóan,”;

b)

a szöveg a következő (135a) bekezdéssel egészül ki:

„(135a)

„A »TACHO_G2« alkalmazás szerkezete a verziótól függ. A 2. verziójú kártyák további elemi fájlokat tartalmaznak az 1. verziójú kártyákhoz képest, különösen a következőket:

a járművezetői és műhelykártyák esetében:

Az EF Places_Authentication elemi fájlnak tartalmaznia kell az EF Places elemi fájlban tárolt járműhelyzetek hitelesítési státuszát. Minden hitelesítési státusszal együtt egy időbélyegzőt is el kell tárolni, amelynek pontosan meg kell egyeznie az EF Places elemi fájlban tárolt megfelelő helyzethez tartozó dátummal és időponttal.

Az EF Places_Authentication elemi fájlnak tartalmaznia kell az EF GNSS_Places elemi fájlban tárolt járműhelyzetek hitelesítési státuszát. Minden hitelesítési státusszal együtt egy időbélyegzőt is el kell tárolni, amelynek pontosan meg kell egyeznie az EF Places elemi fájlban tárolt megfelelő helyzethez tartozó dátummal és időponttal.

Az EF Border_Crossings, az EF Load_Unload_Operations és az EF Load_Type_Entries elemi fájlnak a határátlépésekre, a berakodási/kirakodási műveletekre és szállítmánytípusra vonatkozó adatokat kell tartalmaznia.

a műhelykártyák esetében:

Az EF Calibration_Add_Data elemi fájlnak az EF Calibration elemi fájlban tároltakon felüli, kiegészítő kalibrálási adatokat kell tartalmaznia. Minden kiegészítő kalibrálási adatokkal együtt el kell tárolni a régi dátumot és időt, valamint a jármű-azonosító számot, amelyeknek pontosan meg kell egyezniük az EF Calibration elemi fájlban a megfelelő kalibrálási adatokkal együtt tárolt régi dátummal és idővel, illetve jármű-azonosítószámmal.

valamennyi tachográfkártya esetében:

Az EF VU_Configuration elemi fájlnak a kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállításokat kell tartalmaznia.

A járműegységnek figyelmen kívül kell hagynia az EF Places_Authentication vagy az EF GNSS_Places_Authentication elemi fájlban szereplő hitelesítési státuszokat, ha az EF Places vagy az EF GNSS_Places elemi fájlban nem található azonos időbélyegzővel rendelkező járműhelyzet.

A járműegységnek minden kártyán figyelmen kívül kell hagynia az EF VU_Configuration elemi fájlt, amennyiben nincsenek külön szabályok előírva az ilyen elemi fájl használatára vonatkozóan. Ezeket a szabályokat az I. C. melléklet módosítása révén kell meghatározni, amelynek magában kell foglalnia e bekezdés módosítását vagy törlését is.“;

16.

a 3.14. pont a következőképpen módosul:

a)

a 3.14.1. pont a következőképpen módosul:

i.

a (140) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(140)

Azok az események és hibák, amelyek az első generációs adatrögzítő készülék vonatkozásában nem lettek meghatározva, nem kerülnek tárolásra az első generációs járművezetői és műhelykártyákon.”;

ii.

a (143) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(143)

Miután a vonatkozó adatok a járművezetői vagy műhelykártyán tárolásra kerültek, de még a kártya kivétele előtt az adatrögzítő készüléknek vissza kell állítania a »kártyakapcsolati adatokat«.”;

b)

a 3.14.2. pont a következőképpen módosul:

i.

a (144) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A »TACHO_G2« alkalmazás szerkezete a verziótól függ. A 2. verziójú kártyák további elemi fájlokat tartalmaznak az 1. verziójú kártyákhoz képest.”;

ii.

a szöveg a következő (147a) és (147b) bekezdéssel egészül ki:

„(147a)

„A járművezetői vagy műhelykártya behelyezésekor az adatrögzítő készüléknek el kell tárolnia a kártyán a jármű alapértelmezett szállítmánytípusát.

(147b)

A járművezetői vagy műhelykártya behelyezésekor és a kézi beviteli eljárást követően az adatrögzítő készüléknek ellenőriznie kell a kártyán tárolt legutóbbi olyan helyet, ahol a munkanap elkezdődött vagy befejeződött. Ez a hely az 59. követelménnyel összhangban ideiglenes is lehet. Ha ez a hely nem abban az országban található, ahol a jármű aktuálisan tartózkodik, az adatrögzítő készüléknek el kell tárolnia a kártyán egy határátlépési bejegyzést a következő adatokkal:

az ország, amelyet a járművezető elhagy: nem áll rendelkezésre,

az ország, amelybe a járművezető belépett: a jármű aktuális tartózkodási helye szerinti ország,

a határátlépés dátuma és időpontja: a kártya behelyezésének ideje,

a járművezető helyzete a határátlépéskor: nem áll rendelkezésre,

a jármű kilométer-számlálójának értéke: nem áll rendelkezésre.”;

iii.

a szöveg a következő (150a) bekezdéssel egészül ki:

„(150a)

A járműegységnek minden kártyán figyelmen kívül kell hagynia az EF VU_Configuration elemi fájlt, amennyiben nincsenek külön szabályok előírva az ilyen elemi fájl használatára vonatkozóan. Ezeket a szabályokat az I. C. melléklet módosítása révén kell meghatározni, amelynek magában kell foglalnia e bekezdés módosítását vagy törlését is.”;

17.

a 3.15.4. pont (167) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a második franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

a 169. követelményben felsorolt kinyomatok bármelyikének tartalma a kinyomatokkal megegyező formátumban,”;

b)

az ötödik és a hatodik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

a járművezető halmozott járművezetési ideje az előző és a folyó hétre,

-

a járműkísérő halmozott járművezetési ideje az előző és a folyó hétre,”;

c)

a nyolcadik, a kilencedik és a tizedik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

a járművezető halmozott járművezetési ideje a folyó hétre,

-

a járműkísérő halmozott járművezetési ideje a folyó munkanapra,

-

a járművezető halmozott járművezetési ideje a folyó munkanapra.”;

18.

a 3.18. pont a következőképpen módosul:

a)

a (193) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(193)

Emellett opcionális lehetőségként az adatrögzítő készülék – bármely üzemmódban – bármilyen más interfészen keresztül adatokat tölthet le az ezen a csatornán keresztül hitelesített vállalkozás részére. Ilyen esetben e letöltésre a vállalkozási üzemmód adathozzáférési jogai vonatkoznak.”;

b)

a szöveg a következő (196a) és (196b) bekezdéssel egészül ki:

„(196a)

„Az e mellékletnek megfelelő és az 561/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó adatrögzítő készülékkel felszerelt járműveket használó fuvarozási vállalkozásnak gondoskodnia arról, hogy minden adat letöltésre kerüljön a járműegységről és a járművezetői kártyákról.

A maximális időtartam, amelyen belül a vonatkozó adatokat le kell tölteni, nem haladhatja meg:

a 90 napot a járműegységen tárolt adatok esetében,

a 28 napot a járművezetői kártyán tárolt adatok esetében.

(196b)

A fuvarozási vállalkozásoknak a rögzítést követően legalább tizenkét hónapig meg kell őrizniük a járműegységről és a járművezetői kártyákról letöltött adatokat.”;

19.

a 3.19. pont (199) bekezdése az alábbi franciabekezdésekkel egészül ki:

„-

a jármű helyzete,

-

annak jelzése, hogy a járművezető esetében aktuálisan fennállhat-e az előírt vezetési idők megszegése.”;

20.

a 3.20. pont a következőképpen módosul:

a)

a címsor helyébe a következő szöveg lép:

„3.20.

Adatcsere külső kiegészítő eszközökkel”;

b)

a (200) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(200)

Az adatrögzítő készüléket a 13. függelékkel összhangban ITS-interfésszel is fel kell szerelni, amely lehetővé teszi a menetíró készülék vagy a tachográfkártyák által rögzített vagy előállított adatok külső eszköz általi felhasználását.

Működési üzemmódban a járművezető hozzájárulására van szükség a személyes adatoknak az ITS-interfészen keresztüli továbbításához. A járművezető hozzájárulása azonban nem vonatkozik a menetíró készülék vagy a tachográfkártyák azon adataira, amelyekhez ellenőrzési, vállalkozási vagy kalibrálási üzemmódban fértek hozzá. Az ezen üzemmódokra vonatkozó adat- és funkcionális hozzáférési jogokat a 12. és a 13. követelmény határozza meg.

Az említett interfészen keresztül rendelkezésre bocsátott ITS-adatokra a következő követelmények vonatkoznak:

a személyes adatok csak akkor bocsáthatók rendelkezésre, ha a járművezető ellenőrizhető hozzájárulását adta ehhez, elfogadva, hogy a személyes adatok elhagyhatják a járműhálózatot.

Az ITS-interfészen keresztül rendelkezésre bocsátható, meglévő adatok körét és az adatok személyesként vagy nem személyesként való besorolását a 13. függelék határozza meg. A 13. függelékben megadott adatokon kívül más adatok is továbbíthatók. A járműegység gyártójának ezeket az adatokat »személyes« vagy »nem személyes« adatként kell besorolnia, a »személyes« minősítésű adatok esetében pedig szükséges a járművezető hozzájárulása,

a járművezető hozzájárulása bármikor megadható vagy visszavonható a menüben szereplő parancsok segítségével, ha a járművezetői kártya be van helyezve,

az ITS-interfész jelenléte semmi esetre sem zavarhatja vagy befolyásolhatja a járműegység megfelelő működését és biztonságát.

A készüléknek emellett kiegészítő interfészei is lehetnek, amennyiben azok teljes mértékben megfelelnek a 13. függelék követelményeinek a járművezető hozzájárulását illetően. Az adatrögzítő készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy értesítést küldjön a járművezető hozzájárulásáról a járműhálózat többi platformjára és külső eszközökre.

A járműhálózatba bevitt olyan személyes adatok esetében, amelyek a járműhálózaton kívül további adatkezelésen esnek át, nem a menetírókészülék-gyártó felelőssége, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelemre vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően történjen.

Az ITS-interfésznek a 61. követelménynek megfelelő kézi beviteli eljárás során lehetővé kell tennie az adatbevitelt a járművezető és a járműkísérő számára egyaránt.

Az ITS-interfész felhasználható további információk valós idejű bevitelére is, például a következőkére:

a járművezető tevékenységének kiválasztása a 46. követelménnyel összhangban,

helyek bevitele az 56. követelménnyel összhangban,

különleges körülmények bevitele a 62. követelménnyel összhangban,

berakodási/kirakodási műveletek bevitele a 62a. követelménnyel összhangban.

Ezek az információk más interfészeken keresztül is bevihetők.”;

c)

a (201) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(201)

A visszamenőleges kompatibilitásra tekintettel a menetíró készülékeket továbbra is fel lehet szerelni a 3821/85/EGK rendelet legutóbb módosított változatának I. B. mellékletében meghatározott soroskapcsolat-interfésszel. A soros kapcsolat a 200. követelmény szerint a járműhálózat részének minősül.”;

21.

a 3.21. pont a következőképpen módosul:

a)

a (202) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a kilencedik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

az adatrögzítő készülék által ismert egyéb paraméterek aktualizálása vagy megerősítése: a jármű azonosítása, w, l, abroncsméret, adott esetben a sebességkorlátozó készülék beállítása, és az alapértelmezett szállítmánytípus,”;

ii.

a szöveg az alábbi franciabekezdéssel egészül ki:

„-

a következő adatok tárolása: az ország, ahol a kalibrálást elvégezték, valamint az a dátum és időpont, amikor a GNSS-vevő megadta az ezen ország meghatározásához használt helyzetet.”;

b)

a (205) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(205)

A külső GNSS-eszköznek a járműegységre való rákapcsolódása során legalább a következő műveleteknek végbe kell menniük:

a külső GNSS-eszköz által tárolt, a külső GNSS-eszköz telepítésével kapcsolatos adatok aktualizálása (szükség szerint),

a külső GNSS-eszköz azonosításához szükséges adatok, köztük a külső GNSS-eszköz sorozatszámának átmásolása a külső GNSS-eszközről a járműegység adatmemóriájába.”;

22.

a 3.22. pont (209) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

„Ha a kalibrálási I/O jelvonal I/O üzemmódja e követelménnyel összhangban aktív, a járműegység nem aktiválhatja a »Járművezetés megfelelő kártya nélkül« figyelmeztetést (75. követelmény).”;

23.

a 3.23. pont a következőképpen módosul:

a)

a (211) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(211)

A járműegység beépített órájának időbeállítását változó időintervallumokban automatikusan ki kell igazítani. Az automatikus időkiigazítást az előzőt követő 72–168 órával kell elindítani, azután, hogy a járműegység a 12. függelékkel összhangban egy érvényes és hitelesített helyzetmeghatározási üzenettel hozzáfér a GNSS-időhöz. Az időkiigazítás azonban soha nem haladhatja meg a járműegység gyártója által a 41b. követelménynek megfelelően kiszámított, összesített napi maximális időeltérést. Ha a járműegység belső órája és a GNSS-vevő által jelzett idő közötti különbség nagyobb, mint az összesített napi maximális időeltérés, akkor az időkiigazítás során a járműegység belső óráját a GNSS-vevő idejéhez a lehető legközelebb kell állítani. Az időbeállításra csak akkor kerülhet sor, ha a GNSS-vevő által jelzett időadathoz a 12. függelékben meghatározott hitelesített helyzetmeghatározási üzenetek segítségével férnek hozzá. A járműegységbe épített óra automatikus beállításához a hitelesített helyzetmeghatározási üzenetben szereplő időt kell használni.”;

b)

a (212) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(212)

Az időbeállítási funkciónak az aktuális idő kalibrálási üzemmódban történő, külső körülmény által kiváltott beállítását is lehetővé kell tennie.

A műhelyek a következő eljárásokkal állíthatják be az időt:

időérték beírása a járműegységbe a WriteDataByIdentifier szolgáltatás használatával, a 8. függelék 6.2. szakaszának megfelelően, vagy

a járműegység órájának a GNSS-vevő által biztosított időhöz való hozzáigazításának kérése. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a GNSS-vevő által jelzett időadathoz hitelesített helyzetmeghatározási üzenetek segítségével férnek hozzá. Ez utóbbi esetben a 8. függelék 8. szakaszának megfelelően a RoutineControl szolgáltatást alkalmazni.”;

24.

a szöveg a következő 3.27. és 3.28. ponttal egészül ki:

„3.27.

A határátlépések nyomon követése

(226a)

E funkció feladata annak észlelése, hogy a jármű átlépte-e egy ország határát, valamint hogy a jármű melyik országot hagyta el, és melyik ország került bevitelre.

(226b)

A határátlépés észlelésének az adatrögzítő készülék által mért és a 3.12.19. pontnak megfelelő, tárolt digitális térképen meghatározott helyzeten kell alapulnia.

(226c)

Amennyiben a jármű 120 másodpercnél rövidebb ideig tartózkodik egy országban, a határátlépést nem kell rögzíteni.

3.28.

Szoftverfrissítés

(226d)

A járműegységnek rendelkeznie kell az olyan szoftverfrissítések végrehajtására szolgáló funkcióval, amelyek esetében a 226f. követelményben meghatározott erőforrásokon felül nem állnak rendelkezésre további hardveres erőforrások, és amelyekre a típusjóváhagyó hatóságok az 165/2014/EU rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban engedélyt adnak a meglévő típusjóváhagyással rendelkező járműegység alapján.

(226e)

A szoftverfrissítési funkciót úgy kell kialakítani, hogy támogassa a következő funkcionális jellemzőket, amennyiben azok jogilag előírtak:

a 2.2. pontban említett funkciók módosítása, kivéve magát a szoftverfrissítési funkciót,

a közúti fuvarozásra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó új funkciók hozzáadása,

a 2.3. pontban említett üzemmódok módosítása,

a fájlszerkezet módosítása, például új adatok hozzáadása vagy a fájl méretének növelése,

hibajavító csomagok telepítése a szoftverhibák, valamint a biztonsági hiányosságok vagy a menetíró készülék funkcióit ért támadások kezelésére.

(226f)

A járműegység gyártójának a szoftverek és adatok tárolására szolgáló hardveres erőforrások legalább 35 %-át szabadon kell hagynia a 226e. követelmény végrehajtása céljából, valamint a 2021. évi NUTS 0 térképverzióhoz szükséges hardvererőforrások alapján a digitális térképek tárolására szolgáló hardvererőforrások legalább 65 %-át szabadon kell hagynia térképfrissítés céljából.”;

25.

a 4.1. pontban a (235) bekezdés után szereplő, a tachográfkártyák közösségi modelljét bemutató képen az ellenőrzőkártya hátoldalát ábrázoló kép helyébe a következő kép lép:

Image 1

”;

26.

a 4.5. pont a következőképpen módosul:

a)

a (246) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(246)

„A tachográfkártyákon bármely további adat is tárolható, feltéve, hogy ezen adatok tárolása megfelel az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályoknak.”;

b)

a (247) bekezdés a második mondata után a következő szövegrésszel egészül ki:

„Megjegyzés: a második generációs kártyák 2. verziója további elemi fájlokat tartalmaz a DF Tachograph_G2 adatfájlban.”;

(c)

a 4.5.3.2. pont a következőképpen módosul:

i.

a címsor helyébe a következő szöveg lép:

„4.5.3.2.

Második generációs tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek esetében nem elérhető, a második generációs járműegységek 1. és 2. verziója esetében elérhető)”;

ii.

a szöveg a 4.5.3.2.1. pont után a következő 4.5.3.2.1.1. ponttal egészül ki:

„4.5.3.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(278a)

A járművezetői kártyának alkalmasnak kell lennie a kizárólag a 2. verzió esetében használatos kiegészítő alkalmazásazonosító adatok tárolására.”;

iii.

a 4.5.3.2.7. pont (287) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(287)

A járművezetői kártyának minden egyes eseménytípussal összefüggésben tárolnia kell a 12 legutóbbi eseményre vonatkozó adatokat (azaz 132 eseményt).”;

iv.

a 4.5.3.2.8. pont (290) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(290)

A járművezetői kártyának minden egyes hibatípussal összefüggésben tárolnia kell a 24 legutóbbi hibára vonatkozó adatokat (azaz 48 hibát).”;

v.

a 4.5.3.2.9. pont (292) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(292)

A járművezetői kártya memóriájának a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat 56 napon át kell tárolnia (egy járművezető átlagos tevékenysége e követelménnyel összefüggésben napi 117 tevékenységváltozás).”;

vi.

a 4.5.3.2.10. pont (295) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(295)

A járművezetői kártyának képesnek kell lennie 200 ilyen rekord tárolására.”;

vii.

a 4.5.3.2.11. pont (297) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(297)

A járművezetői kártya memóriájának képesnek kell lennie 112 ilyen rekord tárolására.”;

viii.

a 4.5.3.2.14. pont (302) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(302)

A járművezetői kártyának képesnek kell lennie 112 ilyen rekord tárolására.”;

ix.

a 4.5.3.2.15. pont (304) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(304)

A járművezetői kártyának képesnek kell lennie 200 ilyen rekord tárolására.”;

x.

a 4.5.3.2.16. pont (306) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(306)

A járművezetői kártyának képesnek kell lennie 336 ilyen rekord tárolására.”;

xi.

a szöveg a következő 4.5.3.2.17–4.5.3.2.22. ponttal egészül ki:

„4.5.3.2.17.

Az azon helyekhez kapcsolódó helyzetek hitelesítési státusza, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(306a)

A járművezetői kártyának azokkal a helyekkel kapcsolatban, amelyeket a járművezető a 4.5.3.2.11. ponttal összhangban a munkanapok kezdetének és/vagy végének helyeként bevitt a készülékbe, a következő kiegészítő adatokat kell tárolnia:

a bevitel dátuma és időpontja, amelynek pontosan meg kell egyeznie a DF Tachograph_G2 adatfájl EF Places elemi fájljában tárolt dátummal és időponttal,

arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e.

(306b)

A járművezetői kártya memóriájának képesnek kell lennie 112 ilyen rekord tárolására.”;

4.5.3.2.18.

Azon helyzetek hitelesítési státusza, ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három órát (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(306c)

A járművezetői kártyának a következő kiegészítő adatokat kell tárolnia a jármű azokban az időpontokban elért helyzetével kapcsolatban, amikor a 4.5.3.2.16. ponttal összhangban a halmozott járművezetési idő elérte a három óra többszörösét:

az a dátum és időpont, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét, amelynek pontosan meg kell egyeznie a DF Tachograph_G2 adatfájl EF GNSS_Places elemi fájljában tárolt dátummal és időponttal,

arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e.

(306d)

A járművezetői kártyának képesnek kell lennie 336 ilyen rekord tárolására.

4.5.3.2.19.

Határátlépések (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(306e)

A járművezetői kártyának képesnek kell lennie a határátlépéssel kapcsolatos következő adatok eltárolására, amikor a 147b. követelménynek megfelelően behelyezik a kártyát, vagy amikor a kártya be van helyezve:

az ország, amelyet a jármű elhagyott,

az ország, amelybe a jármű belépett,

a határátlépés dátuma és időpontja,

a jármű helyzete a határátlépéskor,

a GNSS pontossága,

arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e,

a jármű kilométer-számlálójának értéke.

(306f)

A járművezetői kártya memóriájának képesnek kell lennie 1120 ilyen rekord tárolására.

4.5.3.2.20.

Berakodási/kirakodási műveletek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(306g)

A járművezetői kártyának a berakodási/kirakodási műveletekkel kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

a művelet típusa (berakodás, kirakodás vagy egyidejű berakodás/kirakodás),

a berakodási/kirakodási művelet dátuma és időpontja,

a jármű helyzete,

a GNSS pontossága és a helyzet meghatározásának dátuma és időpontja,

arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e,

a jármű kilométer-számlálójának értéke.

(306h)

A járművezetői kártyának képesnek kell lennie 1624 ilyen berakodási/kirakodási művelet tárolására.

4.5.3.2.21.

Szállítmánytípusra vonatkozó adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(306i)

A járművezetői kártyának minden egyes kártyabehelyezéskor tárolnia kell a szállítmánytípussal kapcsolatban a járműegység által automatikusan bevitt következő adatokat:

a megadott szállítmánytípus (áruk vagy utasok),

az adatbevitel dátuma és időpontja.

(306j)

A járművezetői kártyának képesnek kell lennie 336 ilyen rekord tárolására.

4.5.3.2.22.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(306k)

A járművezetői kártyának el kell tárolnia a kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállításokat.

(306l)

A kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállítások számára 3072 bájt tárolókapacitást kell biztosítani a járművezetői kártyán.”;

d)

a 4.5.4.2. pont a következőképpen módosul:

i.

a címsor helyébe a következő szöveg lép:

„4.5.4.2.

Második generációs tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek esetében nem elérhető, a második generációs járműegységek 1. és 2. verziója esetében elérhető)”;

ii.

a szöveg a 4.5.4.2.1. pont után a következő 4.5.4.2.1.1. ponttal egészül ki:

„4.5.4.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(330a)

A műhelykártyának alkalmasnak kell lennie a kizárólag a 2. verzió esetében használatos kiegészítő alkalmazásazonosító adatok tárolására.”;

iii.

a 4.5.4.2.6. pont (338) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(338)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 255 ilyen rekord tárolására.”;

iv.

a 4.5.4.2.8. pont (344) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(344)

A műhelykártyának a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat 240 tevékenységváltásig és legalább egy napig tárolnia kell.”;

v.

a 4.5.4.2.9. pont (346) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(346)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 8 ilyen rekord tárolására.”;

vi.

a 4.5.4.2.10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.5.4.2.10.

A munkanap kezdő és/vagy végső helyére és helyzetére vonatkozó adatok

(347)

A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a munkanapok kezdő és/vagy végső helyére és helyzetére vonatkozó adatokat.

(348)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 4 ilyen rekordpár tárolására.”;

vii.

a 4.5.4.2.13. pont (352) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(352)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 8 ilyen rekord tárolására.”;

viii.

a 4.5.4.2.14. pont (354) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(354)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 24 ilyen rekord tárolására.”;

ix.

a 4.5.4.2.15. pont (356) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(356)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 4 ilyen rekord tárolására.”;

x.

a szöveg a következő 4.5.4.2.16–4.5.4.2.22. ponttal egészül ki:

„4.5.4.2.16.

Az azon helyekhez kapcsolódó helyzetek hitelesítési státusza, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(356a)

A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a munkanapok kezdő és/vagy végső helyével kapcsolatos kiegészítő adatokat.

(356b)

A műhelykártya memóriájának képesnek kell lennie 4 ilyen rekordpár tárolására.

4.5.4.2.17.

Azon helyzetek hitelesítési státusza, ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három órát (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(356c)

A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a jármű azokban az időpontokban elért helyzetével kapcsolatos kiegészítő adatokat, amikor a halmozott járművezetési idő elérte a három óra többszörösét.

(356d)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 24 ilyen rekord tárolására.

4.5.4.2.18.

Határátlépések (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(356e)

A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a határátlépésekre vonatkozó adatokat.

(356f)

A műhelykártya memóriájának képesnek kell lennie 4 ilyen rekord tárolására.

4.5.4.2.19.

Berakodási/kirakodási műveletek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(356g)

A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a berakodási/kirakodási műveletekre vonatkozó adatokat.

(356h)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 8 ilyen berakodási, kirakodási vagy egyidejű berakodási/kirakodási művelet tárolására.

4.5.4.2.20.

Szállítmánytípusra vonatkozó adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(356i)

A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a szállítmánytípusra vonatkozó adatokat.

(356j)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 4 ilyen rekord tárolására.

4.5.4.2.21.

Kiegészítő kalibrálási adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(356k)

A műhelykártyának alkalmasnak kell lennie a következő, a kizárólag a 2. verzió esetében használatos kiegészítő kalibrálási adatok tárolására:

a régi dátum és idő, valamint a jármű-azonosító szám, amely adatoknak pontosan meg kell egyezniük a DF Tachograph_G2 adatfájl EF Calibration elemi fájljában tárolt adatokkal,

a kalibrálás során bevitt alapértelmezett szállítmánytípus,

az ország, ahol a kalibrálást elvégezték, valamint az a dátum és időpont, amikor a GNSS-vevő megadta az ezen ország meghatározásához használt helyzetet.

(356l)

A műhelykártyának képesnek kell lennie 255 ilyen rekord tárolására.

4.5.4.2.22.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(356m)

A műhelykártyának el kell tárolnia a kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállításokat.

(356n)

A kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállítások számára 3072 bájt tárolókapacitást kell biztosítani a műhelykártyán.”;

e)

a 4.5.5. pont a következőképpen módosul:

i.

a 4.5.5.1.5. pont második franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„-

ellenőrzés típusa (kijelzés és/vagy nyomtatás és/vagy járműegység adatainak letöltése és/vagy kártyaletöltés),”;

ii.

a szöveg a 4.5.5.2.1. pont után a következő 4.5.5.2.1.1. ponttal egészül ki:

„4.5.5.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(363a)

Az ellenőrzőkártyának alkalmasnak kell lennie a kizárólag a 2. verzió esetében használatos kiegészítő alkalmazásazonosító adatok tárolására.”;

iii.

a szöveg a 4.5.5.2.5. pont után a következő ponttal egészül ki:

„4.5.5.2.6.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(368a)

Az ellenőrzőkártyának el kell tárolnia a kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállításokat.

(368b)

A kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállítások számára 3072 bájt tárolókapacitást kell biztosítani az ellenőrzőkártyán.”;

f)

a 4.5.6.2. pont a következőképpen módosul:

i.

a szöveg a 4.5.6.2.1. pont után a következő ponttal egészül ki:

„4.5.6.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(375a)

A vállalkozáskártyának alkalmasnak kell lennie a kizárólag a 2. verzió esetében használatos kiegészítő alkalmazásazonosító adatok tárolására.”;

ii.

a szöveg a következő 4.5.6.2.6. ponttal egészül ki:

„4.5.6.2.6.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

(380a)

A vállalkozáskártyának el kell tárolnia a kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállításokat.

(380b)

A kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállítások számára 3072 bájt tárolókapacitást kell biztosítani a vállalkozáskártyán.”;

27.

az 5. pont a következőképpen módosul:

a)

az 5.1. pont a következőképpen módosul:

i.

a (383) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(383)

Az adatrögzítő készülék aktiválása előtt se nem rögzíti, se nem tárolja a 102–133. követelményben említett adatokat. Mindazonáltal az adatrögzítő készülék az aktiválása előtt rögzítheti és tárolhatja a biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérleteket a 117. követelménnyel összhangban, valamint az adatrögzítő készülék hibáit a 118. követelménnyel összhangban.”;

ii.

a (392) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(392)

A beépítést követően kalibrálást kell végezni. Az első kalibrálás nem feltétlenül foglalja magában a jármű-azonosító adatok (rendszám és tagállam) bevitelét, ha azt a kalibrálással megbízott jóváhagyott műhely nem ismeri. Ilyen esetben és csakis ekkor lehetséges, hogy a járműtulajdonos a járműnek az 561/2006/EK rendelet alkalmazási körében történő használatát megelőzően vállalkozáskártyáját használva (például a járműegység felhasználói/gépi interfész megfelelő menüstruktúrájában a megfelelő parancsok megadásával) vigye be a rendszámot és a tagállamot. A bevitt adat aktualizálása vagy megerősítése csak a műhelykártya felhasználásával lehetséges.”;

b)

az 5.2. pont a következőképpen módosul:

i.

a (395) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Miután az adatrögzítő készülék ellenőrzése a beépítés során megtörtént, egy gravírozással vagy tartós nyomtatással feliratozott illesztési címkét kell elhelyezni a készüléken, jól látható és könnyen hozzáférhető helyen. Amennyiben ez nem lehetséges, a címkét a jármű »B« oszlopán kell elhelyezni, jól látható helyen. Azokban a járművekben, amelyeknek nincsen »B« oszlopa, az illesztési címkét az ajtókereten kell elhelyezni a járművezetői oldalon, minden esetben jól látható helyen.”;

ii.

a (396) bekezdés a következőképpen módosul:

(1)

a tizedik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„-

a távoli kommunikációs eszköz (ha van) sorozatszáma,”;

(2)

a szöveg a következő tizenhatodik franciabekezdéssel egészül ki:

„-

a járműhöz kapcsolódó alapértelmezett szállítmánytípus.”;

28.

a 6.4. pont a következőképpen módosul:

a)

a (409) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(409)

A járműbe szerelt berendezések bármilyen javítását követően, a jármű jellemző együtthatójának vagy a gumiabroncsok tényleges kerületének megváltozása után, valamint ha a berendezés UTC ideje több mint 5 perccel eltér a pontos időtől, vagy ha a rendszám megváltozott, de az utolsó vizsgálattól számítva legalább kétévente (24 havonta) egyszer el kell végezni a járművekbe beépített berendezések időszakos vizsgálatát.”;

b)

a (410) bekezdés a következő kilencedik franciabekezdéssel egészül ki:

„-

a tárolt digitális térkép a legfrissebb verzióazonosítóval rendelkezik-e.”;

c)

a szöveg a következő (410a) bekezdéssel egészül ki:

„(410a)

„Ha az illetékes nemzeti hatóságok manipulálást észlelnek, a járművet az adatrögzítő készülék újrakalibrálása céljából el lehet küldeni egy engedéllyel rendelkező műhelybe.”;

29.

a 8. pont a következőképpen módosul:

a)

a 8.1. pont (429) és (430) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(429)

A már beépített adatrögzítő készülék szoftverfrissítési eljárásait azon hatósághoz kell jóváhagyásra benyújtani, amely a készüléket típusjóváhagyásban részesítette. A szoftverfrissítés nem módosíthat vagy törölhet az adatrögzítő készülékben a járművezetői tevékenységre vonatkozóan tárolt egyetlen adatot sem. A szoftvert csak a készülék gyártójának felelősségére lehet frissíteni.

(430)

Az előzőleg típusjóváhagyásban részesített adatrögzítő készülék frissítésére irányuló szoftvermódosítások típusjóváhagyása nem utasítható el, ha a szóban forgó módosítások csakis olyan funkciókat érintenek, amelyekre e melléklet nem tér ki. Az adatrögzítő készülék szoftverfrissítése kizárhatja új karakterkészletek bevezetését, amennyiben ez technikailag kivitelezhetetlen.”;

b)

a 8.4. pont a következőképpen módosul:

i.

a (443) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(443)

A 432. követelményben ismertetett kivételes körülmények kivételével a laboratórium nem végezhet interoperabilitási teszteket azon adatrögzítő készülékeken és tachográfkártyákon, amelyek nem feleltek meg a biztonsági értékelésük sebezhetőségi elemzésén és a működési értékelésen.”;

ii.

a (447) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(447)

„A 432. követelményben ismertetett kivételes körülmények kivételével a laboratórium csak azt követően állíthatja ki a gyártónak az interoperabilitási tanúsítványt, hogy valamennyi előírt interoperabilitási vizsgálatot sikeresen elvégeztek, és a gyártó bizonyította, hogy a termék érvényes működési tanúsítvánnyal és érvényes biztonsági tanúsítvánnyal is rendelkezik.”;

30.

az 1. függelék a következőképpen módosul:

a)

a tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

i.

a szöveg a következő 2.11a. és 2.11b. ponttal egészül ki:

„2.11a.

CardBorderCrossing

2.11b.

CardBorderCrossingRecord”;

ii.

a szöveg a következő 2.24a., 2.24b., 2.24c. és 2.24d. ponttal egészül ki:

„2.24a.

CardLoadTypeEntries

2.24b.

CardLoadTypeEntryRecord

2.24c.

CardLoadUnloadOperations

2.24d.

CardLoadUnloadRecord”;

iii.

a szöveg a következő 2.26a. ponttal egészül ki:

„2.26a.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod”;

iv.

a szöveg a következő 2.48a. ponttal egészül ki:

„2.48a.

CompanyCardApplicationIdentificationV2”;

v.

a szöveg a következő 2.50a. ponttal egészül ki:

„2.50a.

ControlCardApplicationIdentificationV2”;

vi.

a szöveg a következő 2.60a. ponttal egészül ki:

„2.60a.

DownloadInterfaceVersion”;

vii.

a szöveg a következő 2.61a. ponttal egészül ki:

„2.61a.

DriverCardApplicationIdentificationV2”;

viii.

a szöveg a következő 2.79a., 2.79b. és 2.79c. ponttal egészül ki:

„2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

2.79b.

GNSSAuthStatusADRecord

2.79c.

GNSSPlaceAuthRecord”;

ix.

a 2.84. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.84.

Későbbi használatra fenntartva”;

x.

a szöveg a következő 2.89a. ponttal egészül ki:

„2.89a.

LengthOfFollowingData”;

xi.

a szöveg a következő 2.90a. ponttal egészül ki:

„2.90a.

LoadType”;

xii.

a szöveg a következő 2.101a. ponttal egészül ki:

„2.101a.

NoOfBorderCrossingRecords”;

xiii.

a szöveg a következő 2.111a. ponttal egészül ki:

„2.111a.

NoOfLoadUnloadRecords”;

xiv.

a szöveg a következő 2.112a. ponttal egészül ki:

„2.112a.

NoOfLoadTypeEntryRecords”;

xv.

a szöveg a következő 2.114a. ponttal egészül ki:

„2.114a.

OperationType”;

xvi.

a szöveg a következő 2.116a. és 2.116b. ponttal egészül ki:

„2.116a.

PlaceAuthRecord

2.116b.

PlaceAuthStatusRecord”;

xvii.

a szöveg a következő 2.117a. ponttal egészül ki:

„2.117a.

PositionAuthenticationStatus”;

xviii.

a szöveg a következő 2.158a. ponttal egészül ki:

„2.158a.

TachographCardsGen1Suppression”;

xix.

a szöveg a következő 2.166a. ponttal egészül ki:

„2.166a.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray”;

xx.

a szöveg a következő 2.185a. ponttal egészül ki:

„2.185a.

VuConfigurationLengthRange”;

xxi.

a szöveg a következő 2.192a. ponttal egészül ki:

„2.192a.

VuDigitalMapVersion”;

xxii.

a szöveg a következő 2.203a. és 2.203b. ponttal egészül ki:

„2.203a.

VuBorderCrossingRecord

2.203b.

VuBorderCrossingRecordArray”;

xxiii.

a szöveg a következő 2.204a. ponttal egészül ki:

„2.204a.

VuGnssMaximalTimeDifference”;

xxiv.

a szöveg a következő 2.208a. és 2.208b. ponttal egészül ki:

„2.208a.

VuLoadUnloadRecord

2.208b.

VuLoadUnloadRecordArray”;

xxv.

a szöveg a következő 2.222a. ponttal egészül ki:

„2.222a.

VuRtcTime”;

xxvi.

a szöveg a következő 2.234a., 2.234b. és 2.234c. ponttal egészül ki:

„2.234a.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

2.234b.

WorkshopCardCalibrationAddData

2.234c.

WorkshopCardCalibrationAddDataRecord”;

b)

a 2. pontban a 2.1. pont előtti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Ellenkező értelmű jelzés hiányában a következő adattípusok bármelyike esetében az »ismeretlen« vagy »nem alkalmazható« tartalomnak megfelelő alapértelmezett érték az adatelem Hex »FF« bájtokkal történő kitöltését jelenti.

Ellenkező értelmű jelzés hiányában valamennyi adattípus felhasználásra kerül mind az 1. generációs, mind a 2. generációs alkalmazásokban. A kizárólag a 2. generációs, 2. verziójú alkalmazásoknál használt adattípusok külön jelölve vannak.

Az 1. és 2. generációs alkalmazásokhoz használt kártyaadattípusokra vonatkozóan az e függelékben meghatározott méret a 2. generációs alkalmazásra vonatkozó méret. A leolvasó elvileg már ismeri az 1. generációs alkalmazásra vonatkozó méretet. Az I. C. mellékletben szereplő, ilyen adattípusokra vonatkozó számozott követelmények az 1. generációs és a 2. generációs alkalmazásokra egyaránt vonatkoznak.

Az 1. generációs kártyákra nem meghatározott kártyaadattípusok nem kerülnek tárolásra a 2. generációs kártyák 1. generációs alkalmazásaiban. Így különösen:

a 2. generációs kártyák 1. generációs alkalmazásában tárolt típusjóváhagyási számok szükség esetén az első 8 karakterre rövidíthetők,

a 2. generációs kártyák 1. generációs alkalmazásában a »KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT« különleges körülményből csak a »KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT kezdete« szerepel.”;

c)

a szöveg a következő 2.11a. és 2.11b. ponttal egészül ki:

„2.11a.

CardBorderCrossings

2. generáció, 2. verzió:

A járművezetői vagy műhelykártyán abban az esetben eltárolt, a jármű határátlépéséhez kapcsolódó információ, amennyiben a jármű átlépi egy ország határát (I. C. melléklet, 306f. és 356f. követelmény).

Image 2

borderCrossingPointerNewestRecord a kártya utoljára frissített határátlépési rekordjának indexe.

Érték-hozzárendelés: a kártya határátlépési rekordjának számlálójával megegyező szám, amely a kártya határátlépési rekordjának a struktúrában való első előfordulásakor »0«.

cardBorderCrossingRecords a kártya határátlépési rekordjainak sorozata.

2.11b.

CardBorderCrossingRecord

2. generáció, 2. verzió:

A járművezetői vagy műhelykártyán abban az esetben eltárolt, a jármű határátlépéséhez kapcsolódó információ, amennyiben a jármű átlépi egy ország határát (I. C. melléklet, 147b., 306e. és 356e. követelmény).

Image 3

countryLeft az ország, amelyet a jármű elhagyott, vagy »nem áll rendelkezésre« az I. C. melléklet 147b. követelményével összhangban. »Egyéb ország« (NationNumeric kód: ‘FF ’H) információ használandó, ha a járműegység nem tudja meghatározni azt az országot, ahol a jármű található (pl. mivel az aktuális ország nem szerepel a tárolt digitális térképeken).

countryEntered az ország, amelybe a jármű belép, vagy az ország, amelyben a jármű a kártyabehelyezés időpontjában található. »Egyéb ország« (NationNumeric kód: ‘FF’H) információ használandó, ha a járműegység nem tudja meghatározni azt az országot, ahol a jármű található (pl. mivel az aktuális ország nem szerepel a tárolt digitális térképeken).

gnssPlaceAuthRecord a jármű helyzetére vonatkozó információ abban az esetben, ha a járműegység észlelte, hogy a jármű áthaladt egy ország határán, vagy »nem áll rendelkezésre« az I. C. melléklet 147b. követelményével összhangban, valamint az információ hitelesítési státusza.

vehicleOdometerValue a kilométer-számláló értéke, ha a járműegység észlelte, hogy a jármű áthaladt egy ország határán, vagy »nem áll rendelkezésre« az I. C. melléklet 147b. követelményével összhangban.”;

d)

a szöveg a következő 2.24a., 2.24b., 2.24c. és 2.24d. ponttal egészül ki:

„2.24a.

CardLoadTypeEntries

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártya járműegységbe történő behelyezésekor megadott szállítmánytípusokra vonatkozik (I. C. melléklet, 306j. és 356j. követelmény).

Image 4

loadTypeEntryPointerNewestRecord a kártya utoljára frissített szállítmánytípus-rekordjának indexe.

Érték-hozzárendelés: a kártya szállítmánytípus-rekordjának számlálójával megegyező szám, amely a kártya szállítmánytípus-rekordjának a szerkezetben való első előfordulásakor »0«-val kezdődik.

cardLoadTypeEntryRecords a bevitel dátumát és időpontját, valamint a bevitt szállítmánytípust tartalmazó rekordok sorozata.

2.24b.

CardLoadTypeEntryRecord

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártya járműegységbe történő behelyezésekor megadott szállítmánytípus-változásokra vonatkozik (I. C. melléklet, 306i. és 356i. követelmény).

Image 5

timeStamp a szállítmánytípus bevitelének dátuma és időpontja.

loadTypeEntered a bevitt szállítmánytípus.

2.24c.

CardLoadUnloadOperations

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a jármű berakodási/kirakodási műveleteire vonatkozik (I. C. melléklet, 306h. és 356h. követelmény).

Image 6

loadUnloadPointerNewestRecord a kártya utoljára frissített berakodási/kirakodási rekordjának indexe.

Érték-hozzárendelés: a kártya berakodási/kirakodási rekordjának számlálójával megegyező szám, amely a kártya berakodási/kirakodási rekordjának a szerkezetben való első előfordulásakor »0«-val kezdődik.

cardLoadUnloadRecords az elvégzett művelet típusát (berakodás, kirakodás vagy egyidejű berakodás és kirakodás), a berakodási/kirakodási művelet bevitelének dátumát és időpontját, a jármű helyzetére vonatkozó információkat, valamint a jármű kilométer-számlálójának értékét tartalmazó rekordok sorozata.

2.24d.

CardLoadUnloadRecord

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a jármű berakodási/kirakodási műveleteire vonatkozik (I. C. melléklet, 306g. és 356g. követelmény).

Image 7

timeStamp a berakodási/kirakodási művelet kezdetének dátuma és időpontja,

operationType a bevitt művelet típusa (berakodás, kirakodás vagy egyidejű berakodás/kirakodás).

gnssPlaceAuthRecord a jármű helyzetére vonatkozó információ.

vehicleOdometerValue a kilométer-számláló értéke a berakodási/kirakodási művelet kezdetekor.”;

e)

a szöveg a következő 2.26a. ponttal egészül ki:

„2.26a.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely azon hely hitelesítési státuszára vonatkozik, ahol a munkanap kezdődik és/vagy végződik (I. C. melléklet, 306b. és 356b. követelmény).

Image 8

placeAuthPointerNewestRecord az utoljára frissített helyhitelesítési státusz rekordjának indexe.

Érték-hozzárendelés: a helyhitelesítési státusz rekordjának számlálójával megegyező szám, amely a helyhitelesítési státusz rekordjának a struktúrában való első előfordulásakor »0«.

placeAuthStatusRecords a bevitt helyekre vonatkozó helyhitelesítési státuszokat tartalmazó rekordok sorozata.”;

f)

a 2.36. pontban a ‘bb’H érték-hozzárendeléshez szöveg helyébe a következő szöveg lép:

 

„‘bb’H A magasabb helyértékű bájttal megadott struktúrához meghatározott adatelemek használatára vonatkozó váltások indexe.

 

‘00’H az 1. generációs alkalmazások esetében

 

‘00’H a 2. generációs alkalmazások 1. verziója esetében

 

‘01’H a 2. generációs alkalmazások 2. verziója esetében”;

g)

a 2.40. pontban a címsor és a kód közötti bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2. generáció:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonos által használt járműegységekre vonatkozik (I. C. melléklet, 304. és 352. követelmény).”;

h)

a szöveg a következő 2.48a. ponttal egészül ki:

„2.48a.

CompanyCardApplicationIdentificationV2

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, vállalkozáskártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (I. C: melléklet, 375a. követelmény).

Image 9

lengthOfFollowingData a rekordban szereplő bájtok száma.

vuConfigurationLengthRange a tachográfkártyán a járműegység-konfigurációk tárolására rendelkezésre álló bájtok száma.”;

i)

a szöveg a következő 2.50a. ponttal egészül ki:

„2.50a.

ControlCardApplicationIdentificationV2

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, ellenőrzőkártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (I. C: melléklet, 363a. követelmény).

Image 10

lengthOfFollowingData a rekordban szereplő bájtok száma.

vuConfigurationLengthRange a tachográfkártyán a járműegység-konfigurációk tárolására rendelkezésre álló bájtok száma.”;

j)

a szöveg a következő 2.60a. ponttal egészül ki:

„2.60a.

DownloadInterfaceVersion

2. generáció, 2. verzió:

A járműegység letöltési interfészének verzióját jelölő kód.

Image 11

Érték-hozzárendelés: ‘aabb’H:

 

‘aa’H ‘00’H: nem használatos,

 

‘01’H: 2. generációs járműegység,

 

‘bb’H ‘00’H: nem használatos,

 

‘01’H: 2. generációs járműegység 2. verziója.”;

k)

a szöveg a következő 2.61a. ponttal egészül ki:

„2.61a.

DriverCardApplicationIdentificationV2

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői kártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (I. C: melléklet, 278a. követelmény).

Image 12

lengthOfFollowingData a rekordban szereplő bájtok száma.

noOfBorderCrossingRecords a járművezetői kártyán tárolható határátlépési rekordok száma.

noOfLoadUnloadRecords a járművezetői kártyán tárolható berakodási/kirakodási rekordok száma.

noOfLoadTypeEntryRecords a járművezetői kártyán tárolható szállítmánytípus-rekordok száma.

vuConfigurationLengthRange a tachográfkártyán a járműegység-konfigurációk tárolására rendelkezésre álló bájtok száma.”;

l)

a 2.63. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.63.

DSRCSecurityData

2. generáció:

Ennek az adattípusnak a meghatározását lásd a 11. függelékben.”;

m)

a 2.66. pontban a 2. generációhoz tartozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„2. generáció

Image 13

Érték-hozzárendelés: az ISO/IEC8824-1 szabványnak megfelelően.”;

n)

a 2.70. pont a következőképpen módosul:

i.

a 2. generációra vonatkozó alcím helyébe a következő szöveg lép:

„2. generáció, 1. verzió:”;

ii.

a pont a következő szöveggel egészül ki:

 

„2. generáció, 2. verzió:

‘0x’H

Általános események,

‘00’H

Nincsenek további részletek,

‘01’H

Érvénytelen kártya behelyezése,

‘02’H

Kártyaütközés,

‘03’H

Időátfedés,

‘04’H

Járművezetés megfelelő kártya nélkül,

‘05’H

Kártya behelyezése járművezetés közben,

‘06’H

Az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása,

‘07’H

Gyorshajtás,

‘08’H

Az áramellátás megszakadása,

‘09’H

Mozgásadatok hibája,

‘0A’H

A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás,

‘0B’H

Időütközés (a GNSS és a járműegység belső órája között),

‘0C’H

Kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel,

‘0D’H

A GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya,

‘0E’H

Kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel,

‘0F’H

GNSS-anomália,

‘1x’H

A járműegységgel kapcsolatos, a biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérletek,

‘10’H

Nincsenek további részletek,

‘11’H

A mozgásérzékelő hitelesítési hibája,

‘12’H

A tachográfkártya hitelesítési hibája,

‘13’H

A mozgásérzékelő jogosulatlan cseréje,

‘14’H

A kártyaadatok bevitelét érintő integritási hiba,

‘15’H

A tárolt felhasználói adatokat érintő integritási hiba,

‘16’H

Belső adatátviteli hiba,

‘17’H

Jogosulatlan burkolatfelnyitás,

‘18’H

Hardverrongálás,

‘19’H

A GNSS-rendszer manipulálásészlelése,

‘1A’H

A külső GNSS-eszköz hitelesítési hibája,

‘1B’H

A külső GNSS-eszköz tanúsítványának érvényessége lejárt,

‘1C’H

A mozgásadatok és a járművezető tevékenységére vonatkozóan tárolt adatok közötti ellentmondás,

‘1D’H-tól ‘1F’H-ig

RFU,

‘2x’H

Az érzékelővel kapcsolatos, a biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérletek,

‘20’H

Nincsenek további részletek,

‘21’H

Hitelesítési hiba,

‘22’H

A tárolt adatok integritási hibája,

‘23’H

Belső adatátviteli hiba,

‘24’H

Jogosulatlan burkolatfelnyitás,

‘25’H

Hardverrongálás,

‘26’H-tól ‘2F’H-ig

RFU,

‘3x’H

Az adatrögzítő készülék hibái,

‘30’H

Nincsenek további részletek,

‘31’H

A járműegység belső hibája,

‘32’H

Nyomtatóhiba,

‘33’H

Kijelzőhiba,

‘34’H

Letöltési hiba,

‘35’H

Érzékelőhiba,

‘36’H

Belső GNSS-vevő,

‘37’H

Külső GNSS-eszköz,

‘38’H

Távoli kommunikációs eszköz,

‘39’H

ITS-interfész,

‘3A’H

A belső érzékelő hibája,

‘3b’H-tól ‘3F’H-ig

RFU,

‘4x’H

Kártyahibák,

‘40’H

Nincsenek további részletek,

‘41’H-tól ‘4F’H-ig

RFU,

‘50’H-tól ‘7F’H-ig

RFU,

‘80’H-tól ‘FF’H-ig

Gyártóspecifikus.”;

o)

a 2.71. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.71.

ExtendedSealIdentifier

2. generáció:

A bővített plombaazonosító egyedileg azonosítja a plombát (I. C. melléklet, 401. követelmény).

Image 14

manufacturerCode a plomba gyártójának kódja. Érték-hozzárendelés: lásd az Európai Bizottság által kezelt adatbázis-regisztrációt (https://dtc.jrc.ec.europa.eu).

sealIdentifier a gyártó egyedi plombájának azonosítója. Érték-hozzárendelés: alfanumerikus szám, amely az [ISO8859-1] szabvány szerint egyedi a gyártói tartományban.”;

p)

a 2.76. pontban a címsor és a kód közötti bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2. generáció:

A földrajzi koordinátákat egész számként kell kódolni. Ezek az egész számok a ± DDMM.M többszörösei a szélesség, és a ± DDDMM.M többszörösei a hosszúság esetében. Itt a ± DD, illetve a ± DDD a fokokat, az MM.M pedig a perceket jelöli. Egy ismeretlen helyzet hosszúságát és szélességét a következő hexadecimális értékkel kell jelölni: »7FFFFF« (tízes számrendszerben: 8388607).”;

q)

a szöveg a következő 2.79a., 2.79b. és 2.79c. ponttal egészül ki:

„2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a jármű azon időpontbeli GNSS-helyzetének hitelesítési státuszát adja meg, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét (I. C. melléklet, 306d. és 356d. követelmény).

Image 15

gnssAuthADPointerNewestRecord az utoljára frissített GNSS-helyzethitelesítési státusz rekordjának indexe.

Érték-hozzárendelés: a GNSS-helyzethitelesítési státusz rekordjának számlálójával megegyező szám, amely a GNSS-helyzethitelesítési státusz rekordjának a struktúrában való első előfordulásakor »0«.

gnssAuthStatusADRecords azon rekordok sorozata, amelyek tartalmazzák annak az időpontnak a dátumát és idejét, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét, valamint a GNSS-helyzet hitelesítési státuszát.

2.79b.

GNSSAuthStatusADRecord

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a jármű azon időpontbeli GNSS-helyzetére vonatkozó hitelesítési státuszt adja meg, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét (I. C. melléklet, 306c. és 356c. követelmény). A magával a GNSS-helyzettel kapcsolatos egyéb információkat egy másik rekord tartalmazza (lásd: 2.79. GNSSAccumulatedDrivingRecord).

Image 16

timeStamp az a dátum és időpont, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét (amely megegyezik a megfelelő GNSSAccumulatedDrivingRecord rekordban tárolt dátummal és idővel).

authenticationStatus az azon időpontbeli GNSS-helyzet hitelesítési státusza, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét.

2.79c.

GNSSPlaceAuthRecord

2. generáció, 2. verzió:

A jármű GNSS-helyzetére vonatkozó információ (I. C. melléklet, 108., 109., 110., 296., 306a., 306c., 306e., 306g., 356a., 356c., 356e. és 356g. követelmény).

Image 17

timeStamp az a dátum és időpont, amikor a jármű GNSS-helyzete meghatározásra került.

gnssAccuracy a GNSS-helyzetmeghatározási adatok pontossága.

geoCoordinates a GNSS segítségével rögzített helyzet.

authenticationStatus a GNSS-helyzetnek a meghatározás időpontjában érvényes hitelesítési státusza.”;

r)

a 2.84. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.84.

Későbbi használatra fenntartva”;

s)

a szöveg a következő 2.89a. ponttal egészül ki:

„2.89a.

LengthOfFollowingData

2. generáció, 2. verzió:

A kiterjeszthető rekordok hosszának mutatója.

Image 18

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.”;

t)

a szöveg a következő 2.90a. ponttal egészül ki:

„2.90a.

LoadType

2. generáció, 2. verzió:

A bevitt szállítmánytípust azonosító kód.

Image 19

Érték-hozzárendelés:

‘00’H

Meghatározatlan szállítmánytípus,

‘01’H

Áruk,

‘02’H

Utasok,

‘03’H .. ‘FF’H

RFU.”;

u)

a szöveg a következő 2.101a. ponttal egészül ki:

„2.101a.

NoOfBorderCrossingRecords

2. generáció, 2. verzió:

Egy járművezetői vagy műhelykártyán tárolható határátlépési rekordok száma.

Image 20

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.”;

v)

a szöveg a következő 2.111a. ponttal egészül ki:

„2.111a.

NoOfLoadUnloadRecords

2. generáció, 2. verzió:

Egy kártyán tárolható berakodási/kirakodási rekordok száma.

Image 21

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.”;

w)

a szöveg a következő 2.112a. ponttal egészül ki:

„2.112a.

NoOfLoadTypeEntryRecords

2. generáció, 2. verzió:

Egy járművezetői vagy műhelykártyán tárolható szállítmánytípus-rekordok száma.

Image 22

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.”;

x)

a szöveg a következő 2.114a. ponttal egészül ki:

„2.114a.

OperationType

2. generáció, 2. verzió:

A bevitt művelettípust azonosító kód.

Image 23

Érték-hozzárendelés:

‘00’H

RFU,

‘01’H

Berakodási művelet,

‘02’H

Kirakodási művelet,

‘03’H

Egyidejű berakodási/kirakodási művelet,

‘04’H .. ‘FF’H

RFU.”;

y)

a szöveg a következő 2.116a. és 2.116b. ponttal egészül ki:

„2.116a.

PlaceAuthRecord

A munkanap kezdetének vagy végének helyére vonatkozó információ (I. C. melléklet, 108., 271., 296., 324. és 347. követelmény).

2. generáció, 2. verzió:

Image 24

entryTime a bevitel dátuma és időpontja.

entryTypeDailyWorkPeriod a bevitel típusa.

dailyWorkPeriodCountry a bevitt ország.

dailyWorkPeriodRegion a bevitt régió.

vehicleOdometerValue a kilométer-számláló értéke a hely bevitele idején.

entryGNSSPlaceAuthRecord a rögzített helyzet, a GNSS-hitelesítési státusz és az időpont.

2.116b.

PlaceAuthStatusRecord

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely azon hely hitelesítési státuszára vonatkozik, ahol a munkanap kezdődik vagy végződik (I. C. melléklet, 306a. és 356a. követelmény). A magával a hellyel kapcsolatos egyéb információkat egy másik rekord tartalmazza (lásd: 2.117. PlaceRecord).

Image 25

entryTime a bevitel dátuma és időpontja, amely megegyezik a megfelelő PlaceRecord rekordban tárolt dátummal és idővel.

authenticationStatus a rögzített GNSS-helyzet hitelesítési státusza.”;

z)

a szöveg a következő 2.117a. ponttal egészül ki:

„2.117a.

PositionAuthenticationStatus

2. generáció, 2. verzió:

Image 26

Érték-hozzárendelés (lásd a 12. függeléket):

‘00’H

Nem hitelesített (lásd a 12. függelék GNS_39 követelményét),

‘01’H

Hitelesített (lásd a 12. függelék GNS_39 követelményét),

‘02’H .. ‘FF’H

RFU.”;

aa)

a 2.120. pontban a „‘22’H to ‘7F’H” érték-hozzárendelések helyébe a következő szöveg lép:

„‘22’H

VuBorderCrossingRecord,

‘23’H

VuLoadUnloadRecord,

‘24’H

VehicleRegistrationIdentification,

‘25’H-tól ‘7F’H-ig

RFU.”;

bb)

a szöveg a következő 2.158a. ponttal egészül ki:

„2.158a.

TachographCardsGen1Suppression

2. generáció, 2. verzió:

A második generációs járműegység képessége a járművezetői, ellenőrző- és vállalkozáskártyák első generációjának használatára (lásd a 15. függeléket: MIG_002).

Image 27 Érték-hozzárendelés:

‘0000’H

A járműegység képes az 1. generációs tachográfkártyák használatára (alapértelmezett érték),

‘A5E3’H

A járműegység nem képes az 1. generációs tachográfkártyák használatára,

Minden más érték

Nem használatos.”;

cc)

a szöveg a következő 2.166a. ponttal egészül ki:

„2.166a.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray

2. generáció, 2. verzió:

A jármű-azonosító adatok plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

Image 28

recordType a rekord (VehicleRegistrationIdentification) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: lásd: RecordType.

recordSize a VehicleRegistrationIdentification mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a jármű-azonosító adatok sorozata.”;

dd)

a 2.168. pontban a címsor utáni első sor helyébe a következő szöveg lép:

„2. generáció, 1. verzió:”;

ee)

a 2.174. pont a következőképpen módosul:

i.

a 2. generációra vonatkozó alcím helyébe a következő szöveg lép:

„2.generáció, 1. verzió:”;

ii.

a pont a következő szöveggel egészül ki:

„2.generáció, 2. verzió:

Image 29

Az 1. generáció adatelemein túlmenően a következő adatelemet kell alkalmazni:

sensorSerialNumber a járműegységgel a kalibrálás végén párosított mozgásérzékelő sorozatszáma.

sensorGNSSSerialNumber a járműegységgel a kalibrálás végén párosított külső GNSS-eszköz (ha van) sorozatszáma.

rcmSerialNumber a járműegységgel a kalibrálás végén párosított távoli kommunikációs eszköz (ha van) sorozatszáma.

sealDataVu a jármű különböző alkatrészeire erősített plombákról szolgáltat információkat.

byDefaultLoadType a jármű alapértelmezett szállítmánytípusa (csak a 2. verzióban szerepel).

calibrationCountry az az ország, ahol a kalibrálást elvégezték.

calibrationCountryTimestamp az a dátum és időpont, amikor a GNSS-vevő megadta azt a helyzetet, amelyet a kalibrálás helye szerinti ország meghatározásához használtak.”;

ff)

a szöveg a következő 2.185a. ponttal egészül ki:

„2.185a.

VuConfigurationLengthRange

2. generáció, 2. verzió:

A tachográfkártyán a járműegység-konfigurációk tárolására rendelkezésre álló bájtok száma.

Image 30

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.”;

gg)

a szöveg a következő 2.192a. ponttal egészül ki:

„2.192a.

VuDigitalMapVersion

2. generáció, 2. verzió:

A járműegységben tárolt digitális térkép verziója (I. C. melléklet, 133j. követelmény).

Image 31

Érték-hozzárendelés: az Európai Bizottság által e célra létrehozott biztonságos honlapon meghatározottak szerint (I. C. melléklet, 133k. követelmény).”;

hh)

a 2.203. pont a következőképpen módosul:

i.

a 2. generációra vonatkozó alcím helyébe a következő szöveg lép:

„2. generáció, 1. verzió:”;

ii.

a pont a következő szöveggel egészül ki:

„2. generáció, 2. verzió:

A járműegységben abban az esetben eltárolt, a jármű GNSS-helyzetére vonatkozó információ, ha a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét (I. C. melléklet, 108. és 110. követelmény).

Image 32

A 2. generáció 2. verziója esetében a gnssPlaceRecord a gnssPlaceAuthRecord használatos, amely a GNSS-helyzet hitelesítési státuszát is tartalmazza.”;

ii)

a szöveg a következő 2.203a. és 2.203b. ponttal egészül ki:

„2.203a.

VuBorderCrossingRecord

2. generáció, 2. verzió:

A járműegységben abban az esetben eltárolt, a jármű határátlépéséhez kapcsolódó információ, amennyiben a jármű átlépi egy ország határát (I. C. melléklet, 133a. és 133b. követelmény).

Image 33

cardNumberAndGenDriverSlot a járművezetői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát és annak generációját azonosítja.

cardNumberAndGenCodriverSlot a járműkísérői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát és annak generációját azonosítja.

countryLeft az az ország, amelyet a jármű elhagyott, a határátlépés észlelése előtti utolsó rendelkezésre álló helyzet alapján. »Egyéb ország« (NationNumeric kód: ‘FF’H) információ használandó, ha a járműegység nem tudja meghatározni azt az országot, ahol a jármű található (pl. mivel az aktuális ország nem szerepel a tárolt digitális térképeken).

countryEntered az az ország, ahová a jármű belépett. »Egyéb ország« (NationNumeric kód: ‘FF’H) információ használandó, ha a járműegység nem tudja meghatározni azt az országot, ahol a jármű található (pl. mivel az aktuális ország nem szerepel a tárolt digitális térképeken).

gnssPlaceAuthRecord a járműnek a határátlépés észlelésekor érvényes helyzetére és a helyzet hitelesítési státuszára vonatkozó információkat tartalmaz.

vehicleOdometerValue a kilométer-számláló értéke, ha a járműegység észlelte, hogy a jármű áthaladt egy ország határán.

2.203b.

VuBorderCrossingRecordArray

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely a jármű határátlépéseire vonatkozik (I. C. melléklet, 133c. követelmény).

Image 34

recordType a rekord (VuBorderCrossingRecord) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: lásd: RecordType.

recordSize a VuBorderCrossingRecord mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a határátlépési rekordok sorozata.”;

jj)

a szöveg a következő 2.204a. ponttal egészül ki:

„2.204a.

VuGnssMaximalTimeDifference

2. generáció, 2. verzió:

Az I. C. melléklet 041. követelményében meghatározott, a járműegység által (a 12. függelék GNS_3g követelményével összhangban) egy külső GNSS-eszközre továbbított maximális időeltérésen alapuló legnagyobb eltérés a valós idő és a járműegység valós idejű órája által mutatott idő között.

Image 35

”;

kk)

a 2.205. pontban a 2. generációhoz tartozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„2. generáció:

Image 36

Az 1. generáció adatelemein túlmenően a következő adatelemeket kell alkalmazni:

vuGeneration a járműegység generációját azonosítja.

vuAbility arról szolgáltat információt, hogy a járműegység támogatja-e a tachográfkártyák 1. generációját.

vuDigitalMapVersion a járműegységben tárolt digitális térkép verziója (csak a 2. verzióban használatos).”;

ll)

a szöveg a következő 2.208a. és 2.208b. ponttal egészül ki:

„2.208a.

VuLoadUnloadRecord

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, a járműegységben tárolt információ, amely a bevitt berakodási/kirakodási műveletre vonatkozik (I. C. melléklet, 133e., 133f. és 133g. követelmény).

Image 37

timeStamp a berakodási/kirakodási művelet bevitelének dátuma és időpontja.

operationType a bevitt művelet típusa (berakodás, kirakodás vagy egyidejű berakodás/kirakodás).

cardNumberAndGenDriverSlot a járművezetői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát és annak generációját azonosítja.

cardNumberAndGenCodriverSlot a járműkísérői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát és annak generációját azonosítja.

gnssPlaceAuthRecord a jármű helyzetére és a helyzet hitelesítési státuszára vonatkozó információkat tartalmaz.

vehicleOdometerValue a kilométer-számláló értéke a berakodási/kirakodási művelethez kapcsolódóan.

2.208b.

VuLoadUnloadRecordArray

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, a járműegységben tárolt információ, amely egy bevitt berakodási/kirakodási műveletre vonatkozik (I. C. melléklet, 133h. követelmény).

Image 38

recordType a rekord (VuLoadUnloadRecord) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: lásd: RecordType.

recordSize a VuLoadUnloadRecord mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a berakodási/kirakodási műveleteket tartalmazó rekordok sorozata.”;

mm)

a 2.219. pont a következőképpen módosul:

i.

a 2. generációra vonatkozó alcím helyébe a következő szöveg lép:

„2. generáció, 1. verzió:”;

ii.

a pont a következő szöveggel egészül ki:

„2. generáció, 2. verzió:

Olyan, a járműegységben tárolt információ, amely olyan helyre vonatkozik, ahol a járművezető a munkanapot megkezdi vagy befejezi (I. B. melléklet, 087. követelmény és I. C. melléklet, 108. és 110. követelmény).

Image 39

A placeRecord helyett a 2. generáció 2. verziójának adatstruktúrája a következő adatelemeket alkalmazza.

placeAuthRecord a bevitt helyre, a rögzített pozícióra, a GNSS-helyzet hitelesítési státuszára és a helyzetmeghatározás idejére vonatkozó információkat tartalmazza.”;

nn)

a szöveg a 2.222. pont után a következő ponttal egészül ki:

„2.222a.

VuRtcTime

2. generáció, 2. verzió:

A járműegység RTC órája által mutatott idő, amelyet a járműegység egy külső GNSS-eszköznek továbbít, lásd a 12. függelék GNS_3f követelményét.

Image 40

”;

oo)

a szöveg a következő 2.234a., 2.234b. és 2.234c. ponttal egészül ki:

„2.234a.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

2. generáció, 2. verzió:

Olyan, műhelykártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (I. C: melléklet, 330a. követelmény).

Image 41

lengthOfFollowingData a rekordban szereplő bájtok száma.

noOfBorderCrossingRecords a műhelykártyán tárolható határátlépési rekordok száma.

noOfLoadUnloadRecords a műhelykártyán tárolható berakodási/kirakodási rekordok száma.

noOfLoadTypeEntryRecords a műhelykártyán tárolható szállítmánytípus-rekordok száma.

vuConfigurationLengthRange a tachográfkártyán a járműegység-konfigurációk tárolására rendelkezésre álló bájtok száma.