Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0907

A Bizottság (EU) 2019/907 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/1935

OJ L 145, 4.6.2019, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/907/oj

4.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/907 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 14.)

a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 49b. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A síoktatók jelenleg a 2005/36/EK irányelvben meghatározott kölcsönös elismerés elve alapján ismertethetik el képesítésüket. Egy a síoktatók számára kidolgozott közös képzési vizsga (CTT) feltétel nélkül elismerhetővé tenne bizonyos síoktatói képesítéseket, így ezen képesítések megszerzői könnyebben mozoghatnának a tagállamok között. A CTT az egyik módja a síoktatók Unión belüli mobilitása megkönnyítésének. Azokra a síoktatókra, akik nem jogosultak részt venni a CTT-n vagy még nem tették le azt, továbbra is a 2005/36/EK irányelv szerinti általános képesítéselismerési keretfeltételek vonatkoznak.

(2)

A síoktatói szakma, illetve a síoktatói képesítés megszerzéséhez vezető oktatás és képzés a tagállamok több mint egyharmadában szabályozva van, ezáltal a 2005/36/EK irányelv 49b. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.

(3)

2012-ben kilenc tagállam – Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország és az Egyesült Királyság – egyetértési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötött egy Unión belüli síoktatói szakmai kártya kiadására irányuló kísérleti program létrehozásáról. 2014-ben Szlovénia és a Cseh Köztársaság is csatlakozott a megállapodáshoz. A megállapodás elismerte azon síoktatók szerzett jogait, akik a megállapodás aláírásakor az aláíró tagállamok állampolgárai voltak. A megállapodás azt is kimondta, hogy aláírásának időpontjától az Eurotest és az Eurosecurity vizsgák sikeres teljesítése az előfeltétele a síoktatói képesítés említett tagállamok közötti feltétel nélküli elismerésének. A jogbiztonság érdekében a CTT tartalmának kidolgozásakor helyénvaló és észszerű e két vizsgára támaszkodni, és a megállapodásban elfogadott rendelkezéseket közös alapnak tekinteni e rendelet kidolgozásához.

(4)

Az e rendelet hatálya alá tartozó összes síoktatónak képesnek kell lennie biztonságos síoktatási foglalkozásokat tartani teljesen önállóan havas, hegyvidéki környezetben, kivéve az olyan területeket, ahol hegymászási technikák szükségesek. A síoktatás magas színvonalának biztosítása érdekében a CTT letételére feljogosító képesítéseknek célszerű bizonyos pedagógia készségekre is kiterjedniük.

(5)

Adott esetben a Nemzetközi Síszövetség (FIS) által szervezett versenyeken való részvételt és az ilyen versenyeken szerzett FIS-pontokat is figyelembe kell venni a CTT technikai alkalmasságot igazoló I. része alóli felmentésre irányuló kérelmek elbírálásakor.

(6)

A jogbiztonság érdekében szükséges elismerni minden olyan síoktató szerzett jogait, akik rendelkeznek a megállapodás alapján kiállított szakmai kártyával, vagy a megállapodás aláírói között nem szereplő tagállamban szerezték meg az I. mellékletben felsorolt képesítések valamelyikét, amennyiben bizonyítani tudják meghatározott feltételek mellett a szükséges síoktatói tapasztalatot,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendelet hatálya alá tartozik minden olyan európai uniós állampolgár, aki síoktatói tevékenységet kíván folytatni egy másik tagállamban, mint amelyikben az I. mellékletben felsorolt képesítések valamelyikét megszerezte.

2. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet meghatározza a közös képzési vizsga (CTT) tartalmát, valamint az azon való részvételre és az annak teljesítésére vonatkozó feltételeket.

(2)   A CTT magában foglal egy, a síoktatók technikai alkalmasságának és egy másik, a síoktatók biztonsági ismereteinek bizonyítására szolgáló vizsgarészt a II. melléklet I., illetve II. részében meghatározott szabályoknak megfelelően.

3. cikk

Illetékes szervezetek

E rendelet alkalmazásában illetékes szervezetek alatt az I. mellékletben felsorolt szervezetek értendők, amelyek képesítései feljogosítanak az 5. cikk értelmében a CTT-n való részvételre.

4. cikk

A feltétel nélküli elismerés elve

(1)   A tagországok elismerik a CTT sikeres letételét igazoló, a 8. cikknek megfelelően kiállított bizonyítványokat. Ilyen bizonyítvány birtokában az Unió bármely polgára jogosult másik tagállamokban ugyanolyan feltételekkel végezni a síoktatói szakmai tevékenységet, mint azok a síoktatók, akik ezekben a tagállamokban szerezték meg képesítésüket.

(2)   A tagállamok elismerik a 7. cikk értelmében szerzett jogokkal rendelkező síoktatók részére a 8. cikknek megfelelően kiállított bizonyítványokat. Ilyen bizonyítvány birtokában az Unió bármely polgára jogosult másik tagállamokban ugyanolyan feltételekkel végezni a síoktatói szakmai tevékenységet, mint azok a síoktatók, akik ezekben a tagállamokban szerezték meg képesítésüket.

5. cikk

A CTT-n való részvétel

Az Unió minden olyan polgára, aki rendelkezik az I. mellékletben (2) felsorolt képesítések valamelyikével, vagy képzésen vesz részt annak megszerzése céljából, jogosult a CTT-n való részvételre.

6. cikk

Felmentések

(1)   Az 5. cikk sérelme nélkül felmentést kaphatnak a II. melléklet I. részében említett technikai alkalmasságot bizonyító vizsgarész alól azok a síoktatók, akik rendelkeznek az I. mellékletben felsorolt képesítések valamelyikével, vagy képzésen vesznek részt annak megszerzése céljából, és vagy

a)

bizonyítani tudják, hogy bármely öt éves időszakon belül férfiak esetében legalább 100 pontot, nők esetében pedig legalább 85 pontot szereztek a Nemzetközi Síszövetség (FIS) alpesisíversenyein műlesiklás vagy óriás műlesiklás versenyszámban, vagy

b)

letették az Eurotest vizsgát.

(2)   Az 5. cikk sérelme nélkül felmentést kaphatnak a II. melléklet II. részében említett biztonsági vonatkozású kompetenciákat bizonyító vizsgarész alól azok a síoktatók, akik már rendelkeznek az I. mellékletben felsorolt képesítések valamelyikével, vagy képzésen vesznek részt annak megszerzése céljából.

(3)   Azoknak a síoktatóknak, akik a CTT részeként már teljesítették vagy a II. melléklet I. részében említett technikai alkalmasságot bizonyító vizsgarészt, vagy a II. melléklet II. részében említett biztonsági vonatkozású kompetenciákat bizonyító vizsgarészt, nem kell megismételniük a CTT-nek azt a részét, amelyet sikeresen elvégeztek.

7. cikk

Szerzett jogok

(1)   Azok a síoktatók, akik e rendelet hatálybalépése előtt rendelkeztek a megállapodás alapján kibocsátott szakmai kártyával, élhetnek a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltétel nélküli elismerés lehetőségével.

(2)   Azok az e rendelet hatálya alá tartozó síoktatók, akik sikeresen letették az Eurotest és Eurosecurity vizsgákat és rendelkeznek az I. mellékletben felsorolt képesítések valamelyikével, élhetnek a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltétel nélküli elismerés lehetőségével.

(3)   Azok a síoktatók, akik egy olyan tagállamban szerezték meg az I. mellékletben felsorolt képesítések valamelyikét, amely e rendelet hatálybalépésének pillanatában nem szerepel a megállapodás aláírói között, de igazolni tudják, hogy a rendelet hatálybalépését közvetlenül megelőző öt évben legalább 200 napos szakmai tapasztalatot szereztek, szintén élhetnek a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltétel nélküli elismerés lehetőségével.

(4)   Azok a síoktatók, akik az (1), (2) és (3) bekezdés értelmében szerzett jogokkal rendelkeznek, jogosultak a 8. cikknek megfelelő képesítő bizonyítvány igénylésére.

8. cikk

Képesítő bizonyítvány

(1)   Azok az e rendelet hatálya alá tartozó síoktatók, akik vagy sikeresen letették a CTT-t, vagy a 7. cikk értelmében szerzett jogokkal rendelkeznek, képesítő bizonyítványt kapnak. A bizonyítványt az a tagállam vagy a tagállam azon illetékes szervezete állítja ki, amely az 5. cikk értelmében a CTT-n való részvételre feljogosító szakmai képesítést kiadta.

(2)   A képesítő bizonyítványnak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a)

a síoktató neve;

b)

a CTT-n elért eredmények és adott esetben a CTT letételének dátuma;

c)

az a konkrét szerzett jog, amellyel adott esetben a síoktató a 7. cikk értelmében rendelkezik;

d)

a képesítést kiadó tagállam vagy illetékes szervezet megnevezése;

e)

az az I. mellékletben szereplő képesítés, amellyel a síoktató rendelkezik.

(3)   A képesítő bizonyítványhoz egy matrica is tartozik, amelyet a síoktató saját országában kiállított szakmai kártyájára kell felragasztani. Ez a matrica bizonyítja, hogy a síoktató részére kiállítottak egy képesítő bizonyítványt, és legalább az alábbiakat tartalmazza:

a)

a síoktató neve;

b)

a képesítő bizonyítvány kiadásának éve;

c)

a kiállító tagállam vagy illetékes szervezet megnevezése.

(4)   Egy síoktató kérésére bármikor ki kell állítani képesítő bizonyítványa másolatát.

9. cikk

Értesítési eljárás

A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot és a többi tagállamot az I. mellékletben felsorolt képesítéseket érintő összes változásról, illetve minden olyan új képesítésről, amely a készségek és ismeretek tekintetében az I. mellékletben szereplőkhöz hasonlítható. Ezeket az értesítéseket az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott belső piaci információs rendszeren keresztül kell megtenni.

10. cikk

Hosszú időtartamú képzés és tapasztalat

Azoknak a síoktatóknak, akik az I. mellékletben felsorolt képesítések valamelyikével rendelkeznek és bizonyítani tudják, hogy legalább 95 napos elméleti és gyakorlati síoktatói képzésben részesültek, valamint 95 napos síoktatási tapasztalattal rendelkeznek, Ausztriában „Diplomschilehrer” szinten (okleveles síoktatóként) ismerik el a képesítését.

11. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

(2)  Ausztria esetében ez alatt a „Diplomschilehrer” képesítés értendő, amely korábban „staatlich geprüfter Schilehrer” néven volt ismeretes.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Képesítések

Az e mellékletben felsorolt képesítések esetében gondoskodni kell arról, hogy kiegyensúlyozott arányban szerepeljen bennük az elméleti ismeretek elsajátítása és a – pályán, illetve pályán kívüli síelést is magában foglaló – szakmai gyakorlat, továbbá kifejezetten alkalmasak legyenek az alábbi készségek és ismeretek közvetítésére:

a)

a tanítási, oktatási és képzési módszertanok megértése és képesség ezeknek mind a pályán, mind a pályán kívüli alpesisí-oktatásban történő alkalmazására;

b)

képesség az egyes foglalkozások változó időjárási viszonyokhoz igazítására;

c)

képesség az alpesisí-oktatás bármely – kezdőktől a rutinos síelőkig terjedő – szintjén résztvevő bármely csoportjának megfelelő oktatási követelmények önálló módon történő kidolgozására, megvalósítására és értékelésére;

d)

képesség egy alpesisí-oktatási program kidolgozására megfelelő oktatási módszerek használatával;

e)

képesség helyzetgyakorlatok kidolgozására;

f)

képesség bármilyen típusú alpesisí-oktatásban használható tanítási, oktatási és képzési segédanyagok készítésére;

g)

képesség egy feladat technikai kivitelezésének bemutatására és azon belül a különböző elemek elmagyarázására az alpesisí-oktatás bármely szintjén részt vevő bármely csoport részére;

h)

képesség egy alpesisí-oktatási foglalkozás vagy tanfolyam értékelésére;

i)

az elsősegélynyújtás elveinek ismerete és képesség ezeknek egy télisportbaleset esetén történő alkalmazására, valamint mentőakció indítására.

Tagállam

Képesítés

A képesítéseket kiadó szervezetek

Ausztria

Diplomschilehrer or Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg

Bundessportakademie Innsbruck

Landesschilehrerverbände

Belgium

BE-fr: Moniteur sportif entraineur

BE-nl: Trainer A Alpijns Skiën/Skileraar

Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS)

Sport Vlaanderen

Bulgária

Ски учител клас C

Българско ски училище

Horvátország

Učitelj skijanja

Skijaško Učilište

Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)

Cseh Köztársaság

Instruktor lyžování APUL A

Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL)

Dánia

Euro Ski Pro

Den Danske Skiskole

Finnország

Level 3 – hiihdonopettaja

Suomen hiihdonopettajat ry (FNASI/SHOry)

Vuokatti Sports Institute

Franciaország

Diplôme d'Etat de ski

moniteur national de ski alpin

Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)

Németország

Staatlich geprüfter Skilehrer

Technische Universität München in Zusammenarbeit mit DSLV – Deutscher Skilehrerverband, soweit diesem Aufgaben übertragen wurden

Görögország

Downhill A síoktató

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Magyarország

Síoktató ****

Síktatók Magyarországi Szövetsége

Írország

Alpine Ski Teacher – Level 4

Irish Association of Snowsports instructors (IASI)

Olaszország

Maestro di Sci

Collegio Nazionale dei Maestri di Sci

Federazione Italiana Sport Invernali

Collegi Regionali e Provinciali

Lettország

Profesionāls slēpošanas instruktors

Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA)

Litvánia

A kategorijos instruktorių pažymėjimai

National Russian League of Instructors (NRLI)/DruSkiSchool

Hollandia

Ski-instructeur niveau 4

Nederlandse Ski Vereniging

Lengyelország

Instruktor Zawodowy – PZN

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN)

Portugália

Treinadores de esqui alpino de grau 2

Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal)

Instituto Português do Desporto e Juventude

Románia

Monitor de schi I

Federația română de schi biatlon

Szlovákia

Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa

A 2016. január 1. óta kiadott képesítések: a pozsonyi Comenius Egyetem (Testnevelési és Sporttudományi Kar); az Eperjesi Egyetem (Sporttudományi Kar); a besztercebányai Matej Bel Egyetem (Bölcsészettudományi Kar); és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Pedagógiai Kar), valamint Slovenská lyžiarska asociácia (SLA)

A 2015. december 31. előtt kiadott képesítések: a „Tatranská, akciová spoločnosť” alá tartozó Slovenská lyžiarska asociácia (SLA), vagy a Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL)

Szlovénia

Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko

Smučarska zveza Slovenije

Spanyolország

Técnico deportivo de esquí alpino

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Svédország

Svenska skidlärarexamen

Det svenska skidrådet

Egyesült Királyság

Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma

BASI – British Association of Snowsport Instructors


II. MELLÉKLET

A közös képzési vizsga (CTT) megszervezése

1.   I. RÉSZ – A TECHNIKAI ALKALMASSÁGOT BIZONYÍTÓ VIZSGARÉSZ (A TOVÁBBIAKBAN: TECHNIKAI VIZSGA)

1.1.   Általános elvek

1.1.1.   Alkalmazandó szabályok

A technikai vizsga egy óriás-műlesiklási feladatból áll. A feladatot a Nemzetközi Síszövetség (FIS) által meghatározott technikai szabályoknak megfelelően, a technikai vizsga célkitűzéseinek figyelembevételével kell lebonyolítani.

1.1.2.   részvételre jogosult jelöltek

A technikai vizsgán a rendelet hatálya alá tartozó uniós polgárok vehetnek részt. A részvételre jogosult jelöltek korlátozás nélkül megismételhetik azt a vizsgarészt, amelyen a korábbi próbálkozások alkalmával nem jártak sikerrel. A részvételre jogosult jelölteknek közvetlenül az egyik szervező tagállamnál vagy a vizsgát szervező tagállam illetékes szervezeténél kell jelezniük, hogy részt kívánnak venni a technikai vizsgán.

1.1.3.   Futamok

A technikai vizsga két futamból áll. Az első futamon a rajtsorrendet sorshúzással döntik el, a második futam pedig az elsővel ellentétes sorrendben zajlik. Azoknak a jelölteknek, akik az első futamon sikeresen teljesítik a technikai vizsgát, nem kell részt venniük a második futamon. Azok a jelöltek, akiknek nem sikerül az első futamon a technikai vizsga, részt vehetnek a második futamon.

1.1.4.   Vizsgabizottságok

A technikai vizsga megfelelő lebonyolítását egy vizsgabizottság felügyeli és biztosítja. A technikai vizsgarész vizsgabizottságaiban bármely tagállam megfelelően felkészült polgárai vállalhatnak tagságot, de csak olyan polgárok tekinthetők alkalmasnak a technikai vizsga feladatait értékelő vizsgabizottságokban való tagságra, akik vagy letették az Eurotest vizsgát e rendelet hatálybalépése előtt, vagy teljesítették a CTT-t.

A vizsgabizottságok tagjait a szervező tagállam vagy adott esetben az illetékes szervezet nevezi ki szakértelmük és a szakterületen szerzett tapasztalataik alapján. A szervező tagállam vagy illetékes szervezet átruházhatja e kinevezési jogkört harmadik felekre, de a vizsgabizottság tagjainak minden esetben legalább három tagállamot képviselniük kell. A CTT szervezőin kívüli tagállamok vagy illetékes szervezetek javaslatokat tehetnek a vizsgabizottság összetételére vonatkozóan. Ha erre sor kerül, a szervező tagállam vagy illetékes szervezet csak kellően alátámasztott indokkal utasíthat vissza egy ilyen javaslatot.

1.1.5.   Felülvizsgálati eljárás

A jelöltek kérhetik a vizsgabizottságtól a technikai vizsgaeredményük felülvizsgálatát, amennyiben úgy vélik, hogy a vizsgájuk során lényegi hibák történtek. Ilyen esetekben a vizsgabizottság megvizsgálja a kérelmet és késedelem nélkül megküldi válaszát, amelyben megindokolja, hogy miért tartja fenn, illetve miért változtatja meg az adott vizsgázó technikai vizsgájának eredményét. A vizsgabizottság a tagjainak egyszerű többségével hoz határozatot.

1.1.6.   Az eredmények dokumentálása

A szervező tagállam vagy illetékes szervezet a CTT lebonyolítása céljából szervezett vizsgaalkalmat követő 7 munkanapon belül tájékoztatja az I. mellékletben felsorolt képesítéseket kiadó tagállamokat vagy illetékes szervezeteket a technikai vizsga eredményeiről. A tagállamok vagy illetékes szervezetek nyilvántartást vezetnek és évente nyilvánosságra hoznak egy frissített listát azokról a síoktatókról, akik vagy sikerrel teljesítették a technikai vizsgát, vagy pedig szerzett jogok vagy mentesség útján részesültek az I. mellékletben felsoroltaknak megfelelő képesítésben.

1.2.   A pálya

1.2.1.   Általános pályajellemzők

A technikai vizsgát egy olyan óriás-műlesikló pályán kell megrendezni, amely megfelel a FIS által meghatározott kritériumoknak és figyelembe veszi a technikai vizsga célkitűzéseit, különösen a pálya hossza, a szintkülönbség és a kapuk száma tekintetében. A vizsgát szervező tagállam vagy illetékes szervezet legalább 2 hónappal előre tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, valamint azok illetékes szervezeteit a technikai vizsga időpontjairól.

A szintkülönbségnek 250 és 300 méter között kell lennie. A kapuk számának a méterben kifejezett szintkülönbség 11 %-a és 15 %-a, ideális esetben 12 %-a és 13 %-a közé kell esnie ahhoz, hogy inkább a síoktatók fordulási képességének felmérésére legyen alkalmas, mint lesiklási képességük felmérésére.

Az ebben a szakaszban és az 1.2.2. pontban meghatározott kritériumok általában 45 és 60 másodperc közötti korrekció nélküli időt eredményeznek a technikai vizsga elején pályára lépő előfutók részéről.

A technikai vizsgán lehetőséget kell adni külső kapuk nélküli pálya kijelölésére, az első és az utolsó, valamint a lassító kapuk kivételével.

1.2.2.   Lejtési profilok

Az óriás-műlesikló pálya lejtési profiljának a lehető legjobban meg kell felelnie az alábbi előírásoknak:

a)

a pálya egyharmadát 26 % és 43 % közötti átlagos lejtésű terepnek kell alkotnia;

b)

a pálya egyharmadát 45 % és 52 % közötti meredek lejtésű terepnek kell alkotnia;

c)

a pálya egyharmadát 25 % és 26 % közötti enyhe lejtésű terepnek kell alkotnia.

1.2.3.   A pálya jóváhagyása

A pályát jóvá kell hagynia egy technikai bizottságnak, amelynek tagjait a szervező tagállam vagy illetékes szervezet nevezi ki szakértelmük és szakmai tapasztalataik alapján. A CTT szervezőin kívüli tagállamok vagy illetékes szervezetek javaslatokat tehetnek a technikai bizottság összetételére vonatkozóan. Ha erre sor kerül, a szervező tagállam vagy illetékes szervezet csak kellően alátámasztott indokkal utasíthat vissza egy ilyen javaslatot. A jóváhagyást követően a tagállam vagy illetékes szervezet legalább két hónappal előre tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az adott pályán a CTT lebonyolítása érdekében szervezett összes esemény gyakorlati részleteiről.

1.3.   Előfutók

1.3.1.   A technikai vizsgán részt vevő előfutókra vonatkozó elvárások

A technikai vizsgán legalább három előfutó részvétele szükséges. Az előfutókat a szervező tagállam vagy illetékes szervezet köteles kiválasztani.

Az előfutók bármely tagállam polgárai lehetnek, akik vagy e rendelet hatálybalépése előtt letették az Eurotest és Eurosecurity vizsgákat, vagy úgy teljesítették a CTT-t, hogy korrekciós tényezőjük az aktuális vizsgaszezon kalibrációs tesztjén elérte vagy meghaladta a 0,8700-t.

1.3.2.   Az előfutók számára előírt kalibrációs teszt

A technikai vizsga előfutóinak részt kell venniük egy kalibrációs teszten. A kalibrációs teszt célja, hogy minden előfutóhoz egy korrekciós tényezőt rendeljen a technikai vizsga résztvevőire vonatkozó bázisidő meghatározása céljából. Minden előfutó két futamon vehet részt a kalibrációs teszt során, és mindegyikükhöz a jobbik eredményét fogják hozzárendelni. Az egyes előfutókhoz rendelt korrekciós tényezőt évente felül kell vizsgálni.

A kalibrációs tesztet egy kalibrációsteszt-bizottság szervezi. A kalibrációsteszt-bizottság tagjait a szervező tagállam vagy illetékes szervezet nevezi ki szakértelmük és szakmai tapasztalataik alapján. A kalibrációs teszt szervezőin kívüli tagállamok vagy illetékes szervezetek javaslatokat tehetnek a kalibrációsteszt-bizottság összetételére vonatkozóan. Ha erre sor kerül, a szervező tagállam vagy illetékes szervezet csak megfelelő indokkal utasíthat vissza egy ilyen javaslatot.

A vizsgát szervező tagállam vagy illetékes szervezet legalább két hónappal előre tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, valamint azok illetékes szervezeteit a kalibrációs teszt időpontjairól.

A szervező tagállamnak már azelőtt nyilvánosságra kell hoznia a kalibrációs teszt eredményeit, mielőtt az adott tagállamban kitűzik a CTT időpontját.

1.3.3.   Az előfutók korrekciós tényezői

Az előfutók korrigált idejét az adott előfutó által a kalibrációs teszten elért idő és a hozzá rendelt korrekciós tényező szorzata adja.

A kalibrációs teszt bázisidejét a referencia-előfutók két legjobb korrigált idejének átlaga adja. A kalibrációsteszt-bizottság négy referencia-előfutót jelöl ki az előző év előfutóinak eredményeit tartalmazó lista alapján.

Az előfutók korrekciós tényezőjének kiszámítási módja:

korrekciós tényező = kalibrációs teszt bázisideje/előfutók időeredménye

1.4.   A technikai vizsga teljesítése

1.4.1.   A technikai vizsga bázisidejének kiszámítása

A technikai vizsga bázisidejét legalább három rajthoz állt, és legalább kettő célba ért előfutó bevonásával, az alábbi szabályok szerint kell kiszámítani:

a)

azon előfutók két legjobb korrigált idejének átlaga, akik a futam első vizsgázójának elindulása előtt befejezték a futamot;

b)

azon előfutók két legjobb korrigált idejének átlaga, akik a futam utolsó vizsgázójának elindulása után fejezték be a futamot;

c)

a technikai vizsga bázisidejét az a) és b) pontban meghatározott két átlagérték átlaga adja.

Minden olyan előfutó újra rajthoz állhat, aki nem tudta megfelelően teljesíteni a futamot.

A technikai vizsga résztvevőit a vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell az előfutók eredményeiről.

1.4.2.   A maximális teljesítési idő

A technikai vizsga azon jelöltek esetében tekinthető sikeresnek, akik

a)

férfi vizsgázók esetében a technikai vizsga 19 %-kal megnövelt bázisideje alatt teljesítették a futamot;

b)

női vizsgázók esetében a technikai vizsga 25 %-kal megnövelt bázisideje alatt teljesítették a futamot.

A sikeres teljesítéshez maximálisan megengedett időt tehát a következőképpen kell kiszámolni:

a)

maximálisan megengedett teljesítési idő férfiaknál = a technikai vizsga bázisideje × 1,19;

b)

maximálisan megengedett teljesítési idő nőknél = a technikai vizsga bázisideje × 1,25.

2.   II. RÉSZ – A BIZTONSÁGI VONATKOZÁSÚ KOMPETENCIÁKAT BIZONYÍTÓ VIZSGA (A TOVÁBBIAKBAN: BIZTONSÁGI VIZSGA)

2.1.   Általános elvek

2.1.1.   A biztonsági vizsga célja

A biztonsági vizsga célja, hogy felmérje azoknak a biztonsági vonatkozású minimális követelményeknek a vizsgázók általi teljesítését, amelyekre a sajátos környezetben dolgozó síoktatóknak feltétlenül szükségük van.

2.1.2.   részvételre jogosult jelöltek

Azok az uniós polgárok vehetnek részt a biztonsági vizsgán, akik sikerrel teljesítették a technikai vizsgát. A részvételre jogosult jelöltek korlátozás nélkül megismételhetik azt a vizsgarészt, amelyen a korábbi próbálkozások alkalmával nem jártak sikerrel. A részvételre jogosult jelölteknek közvetlenül az egyik szervező tagállamnál vagy a vizsgát szervező tagállam illetékes szervezeténél kell jelezniük, hogy részt kívánnak venni a biztonsági vizsgán.

2.1.3.   Felelős hatóság

A biztonsági vizsga megszervezése annak a tagállamnak a síoktatók képzésében illetékes szervezetének a felelőssége alá tartozik, amelyben a biztonsági vizsga megrendezésre kerül az e célból létrehozott technikai bizottsággal kötött megállapodás nyomán. A technikai bizottság bármely tagállam megfelelően képzett polgáraiból áll, akik legalább három tagállamot képviselnek. A bizottság tagjait a szervező tagállam vagy illetékes szervezet nevezi ki szakértelmük és az adott szakterületen szerzett tapasztalataik alapján. A vizsgát szervező tagállam vagy illetékes szervezet legalább két hónappal előre tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot vagy azok illetékes szervezeteit a biztonsági vizsga időpontjairól.

2.1.4.   Vizsgabizottságok

A biztonsági vizsgarész megfelelő lebonyolítását egy vizsgabizottság felügyeli és biztosítja. A biztonsági vizsgarész vizsgabizottságaiban bármely tagállam megfelelően felkészült polgárai tagságot vállalhatnak, de csak olyan polgárok tekinthetők alkalmasnak a biztonsági vizsga feladatait értékelő vizsgabizottságokban való tagságra, akik vagy letették az Eurotest vizsgát e rendelet hatálybalépése előtt, vagy teljesítették a CTT-t.

A vizsgabizottságok tagjait a szervező tagállam vagy illetékes szervezet nevezi ki szakértelmük és az adott szakterületen szerzett tapasztalataik alapján. A szervező tagállam vagy illetékes szervezet átruházhatja e kinevezési jogkört harmadik felekre, de a vizsgabizottság tagjainak minden esetben legalább három tagállamot képviselniük kell. A CTT szervezőin kívüli tagállamok vagy illetékes szervezetek javaslatokat tehetnek a vizsgabizottság összetételére vonatkozóan. Ha erre sor kerül, a szervező tagállam vagy illetékes szervezet csak kellően alátámasztott indokkal utasíthat vissza egy ilyen javaslatot.

2.1.5.   Felülvizsgálati eljárás

A jelöltek kérhetik a vizsgabizottságtól a biztonsági vizsgaeredményük felülvizsgálatát, amennyiben úgy vélik, hogy a vizsgájuk során lényegi hibák történtek. Ilyen esetekben a vizsgabizottság megvizsgálja a kérelmet és késedelem nélkül megküldi válaszát, amelyben megindokolja, hogy miért tartja fenn, illetve miért változtatja meg az adott vizsgázó biztonsági vizsgájának eredményét. A vizsgabizottság a tagjainak egyszerű többségével hoz határozatot.

2.1.6.   Az eredmények dokumentálása

A szervező tagállam vagy illetékes szervezet a CTT lebonyolítása céljából szervezett vizsgaalkalmat követő 7 munkanapon belül tájékoztatja az I. mellékletben felsorolt képesítéseket kiadó tagállamokat vagy illetékes szervezeteket a biztonsági vizsga eredményéről. A tagállamok vagy illetékes szervezetek nyilvántartást vezetnek és évente nyilvánosságra hoznak egy frissített listát azokról a síoktatókról, akik vagy sikerrel teljesítették a biztonsági vizsgát, vagy pedig szerzett jogok vagy mentesség útján részesültek az I. mellékletben felsoroltaknak megfelelő képesítésben.

2.2.   A vizsga felépítése

A biztonsági vizsga két részből áll, amelyek mind az öt kötelező feladata külön értékelés tárgyát képezi. A biztonsági vizsga a jelöltek biztonsággal kapcsolatos ismereteinek és készségeinek egy elméleti és egy gyakorlati vizsgarész általi felmérésére szolgál.

Ha egy jelölt egy vagy több feladatot nem tud teljesíteni, vagy ha a biztonsági vizsga nem tartalmazza az összes feladatot, akkor a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.

A különböző feladatok tartalma az alábbiakban kerül bemutatásra.

2.2.1.   Elméleti vizsgarész

Feladat: „Kezdeményezzen segélyhívást a fogadó ország nyelvén a helyi mentőszolgálatok felé egy lavinabalesetet követően.”

Az elméleti vizsgarész sikeres teljesítéséhez a mentőszolgálatokat riasztó segélyhívást világos és érthető módon, a feladatuk végrehajtásához szükséges információk megadásával kell elvégezni.

2.2.2.   Gyakorlati vizsgarész

A pályán kívüli síelési gyakorlati vizsgarész három csoportvezetési készségeket fejlesztő feladatot, valamint egy olyan feladatot foglal magában, amely két lavina alá temetett személy felkutatására és mentésére irányul. A gyakorlati vizsgarész a vizsga helyszínéül szolgáló tagállam valamelyik hivatalos nyelvén zajlik.

A három csoportvezetési feladat mindegyike 15 percig tart, 15 perces felkészülési idő mellett. Ezen oktatási feladatok sikeres teljesítéséhez legalább a gyakorlatok 75 %-át megfelelően kell teljesíteni.

2.2.2.1.   Csoportvezetési feladatok

1. feladat: „Értelmezze csoportjával együtt a lavina-előrejelzést. Hasonlítsa össze az előrejelzésben szereplő információkat saját helyszíni megfigyeléseivel és értékelje a helyzetet.”

2. feladat: „Vezesse csoportját egy pályán kívüli lejtőre és javasoljon nekik egy útvonalat, olyan tényezők szem előtt tartásával, mint a hó minősége, a találkozási pontok és az együtt haladó csoportok megszervezése. A csoporttal együtt mérlegeljék a lejutás kockázatait.”

3. feladat: Egy további feladatot véletlenszerűen kell kiválasztani az alábbi lehetőségek közül:

a)

Időjárás-jelentés értelmezése és megértése

1.

A hegyi időjárás-előrejelzés „Nordstau” helyzetet, vagyis erőtejes csapadékot jelez észak felől (magas légnyomás nyugat felé, alacsony légnyomás kelet felé) Hogyan áll elő ez a helyzet? Hol és milyen hozzávetőleges mennyiségben várható csapadék? Milyen hatással lehet ez a helyzet a lavinákra?

2.

Az időjárás-előrejelzés szerint erős főnszél érheti el a magas hegyek éjszaki lejtőit. Milyen időjárás várható a hegyvidék északi és déli részein, és miként befolyásolhatja ez a lavinahelyzetet?

3.

Értékelje a vizsgahelyszín időjárási helyzetét. Milyen tényezők okozhatnak változásokat az időjárásban, és véleménye szerint hogyan fog alakulni az időjárás a következő napokban?

b)

A magas hegyek veszélyeinek ismerete

1.

Milyen tényezők vezethetnek kihűléshez, és milyen megelőző lépéseket kell tennie? Milyen megkülönböztető jelei vannak a kihűlésnek és hogyan kell rájuk reagálnia? Milyen tünetek jelzik azt, hogy orvoshoz kell fordulni?

2.

Milyen tényezők okozhatnak fagysérülést, és milyen megelőző lépéseket kell tennie? Milyen megkülönböztető jelei vannak a fagysérülésnek és hogyan kell reagálnia egy körülhatárolható fagysérülésre? Milyen tényezők súlyosbítják az ilyen fagysérüléseket? Milyen tünetek jelzik azt, hogy orvoshoz kell fordulni?

3.

Egy hosszú lesiklópálya közepéig jutott a csoportjával. Köd miatt fokozatosan romlanak a látási viszonyok. Hogyan tudja megtalálni a megfelelő irányt GPS használata nélkül, és milyen csapatvezetői technikákat alkalmaz?

c)

A hótakaró vizsgálata és ismerete

1.

Elemezze az aktuális hótakaró stabilitását.

2.

Írja le, milyen hótakaróra számíthat egy olyan télen, amikor kevés hó esik. Magyarázza el, milyen időjárási események vezethetnek a hótakaró instabillá válásához.

3.

Írja le, milyen hótakaróra számíthat egy olyan télen, amikor sok hó esik. Magyarázza el, milyen időjárási események vezethetnek a hótakaró instabillá válásához.

2.2.2.2.   Lavina alá temetett személyek felkutatására és mentésére irányuló feladat

Ennek a feladatnak a célja két lavinaáldozat-kereső, röviden AVD-készülék helyének meghatározása, és legalább az egyik készülék begyűjtése. Mindkét AVD-készüléket egy szigeteléssel ellátott kb. 60 cm széles tasakban, mindenféle felszíni jelzés nélkül kb. 1 méter mélyre kell elrejteni. Oktató AVD használata megengedett. A keresést egy legfeljebb 50 méter x 50 méteres területre kell korlátozni. A két AVD megtalálásához és az egyik begyűjtéséhez legfeljebb 8 perc áll rendelkezésre. A keresési feladat elvégzéséhez a vizsgázóknak egy legalább három antennával felszerelt digitális AVD-re van szükségük. Analóg AVD-készülékkel rendelkező vizsgázók nem végezhetik el ezt a feladatot. E feladat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha adott időn belül mind a két hó alá temetett AVD-készülék helyét sikerül megállapítani, és az egyiket sikerül begyűjteni.


Top