Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1674

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1674 határozata (2018. október 23.) a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazil Szövetségi Köztársaságban a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazil Szövetségi Köztársaságban termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovai Köztársaságban a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovai Köztársaságban termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

PE/32/2018/REV/1

OJ L 284, 12.11.2018, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj

12.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/31


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1674 HATÁROZATA

(2018. október 23.)

a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazil Szövetségi Köztársaságban a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazil Szövetségi Köztársaságban termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovai Köztársaságban a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovai Köztársaságban termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 2003/17/EK tanácsi határozat (3) úgy rendelkezik, hogy meghatározott feltételek mellett a felsorolt harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzéseket egyenértékűnek kell tekinteni az uniós joggal összhangban végrehajtott szántóföldi ellenőrzésekkel, valamint hogy meghatározott feltételek mellett bizonyos takarmánynövény-, gabona-, cukorrépa-, olajnövény- és rostnövényfajoknak az említett országokban termesztett vetőmagjait egyenértékűnek kell tekinteni az uniós joggal összhangban termesztett vetőmagokkal.

(2)

A Brazil Szövetségi Köztársaság (a továbbiakban: Brazília) kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések brazíliai rendszere, valamint a Brazíliában termesztett és minősített takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűségének megállapítása iránt.

(3)

A Bizottság megvizsgálta Brazília vonatkozó jogszabályait, és a takarmánynövény- és gabonavetőmagok brazíliai hatósági ellenőrzési és minősítési rendszerére, valamint az említett rendszer uniós követelményeknek való megfelelésére vonatkozó, 2016-ban elvégzett ellenőrzése alapján a „Zárójelentés a 2016. április 11-től2016. április 19-ig Brazíliában elvégzett ellenőrzésről, amelynek célja a vetőmagok hatósági ellenőrzési és minősítési rendszerének, valamint annak értékelése volt, hogy az említett rendszer megfelel-e az uniós követelményeknek” című jelentésben tette közzé a megállapításait.

(4)

Az ellenőrzést követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzéseket, valamint a takarmánynövény- és gabonavetőmagokon végzett mintavételeket, vizsgálatokat és utólagos hatósági ellenőrzéseket megfelelő módon hajtják végre, és azok eleget tesznek a 2003/17/EK határozat II. mellékletében foglalt feltételeknek, továbbá a 66/401/EGK (4) és a 66/402/EGK (5) tanácsi irányelvben meghatározott, vonatkozó követelményeknek. Ezenkívül arra a következtetésre jutott, hogy Brazíliában a vetőmagok minősítésének végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok kompetensek és megfelelően működnek.

(5)

A Moldovai Köztársaság kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a gabona-, zöldség-, valamint az olaj- és rostnövényvetőmagok termesztése során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések moldovai köztársasági rendszere, valamint a Moldovai Köztársaságban termesztett és minősített gabona-, zöldség-, valamint olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűségének megállapítása iránt.

(6)

A Bizottság megvizsgálta a Moldovai Köztársaság vonatkozó jogszabályait, és a gabona-, zöldség-, valamint az olaj- és rostnövényvetőmagok Moldovai Köztársaságban érvényes hatósági ellenőrzési és minősítési rendszerére, valamint az említett rendszer uniós követelményeknek való megfelelésére vonatkozó, 2016-ban elvégzett ellenőrzése alapján a „Zárójelentés a 2016. június 14-től2016. június 21-ig a Moldovai Köztársaságban elvégzett ellenőrzésről, amelynek célja a vetőmagok hatósági ellenőrzési és minősítési rendszerének, valamint annak értékelése volt, hogy az említett rendszer megfelel-e az uniós követelményeknek” című jelentésben tette közzé a megállapításait.

(7)

Az ellenőrzést követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzéseket, valamint a gabona-, zöldség-, valamint az olaj- és rostnövényvetőmagokon végzett mintavételeket, vizsgálatokat és utólagos hatósági ellenőrzéseket megfelelő módon hajtják végre, és azok eleget tesznek a 2003/17/EK határozat II. mellékletében foglalt feltételeknek, továbbá a 66/402/EGK, a 2002/55/EK (6) és a 2002/57/EK (7) tanácsi irányelvben meghatározott, vonatkozó követelményeknek. Ezenkívül arra a következtetésre jutott, hogy a Moldovai Köztársaságban a vetőmagok minősítésének végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok kompetensek és megfelelően működnek.

(8)

Ezért helyénvaló megállapítani az egyenértékűséget a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmagok termesztése során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések rendszere, valamint a Brazíliában termesztett és a brazil hatóságok által hivatalosan minősített takarmánynövény- és gabonavetőmagok tekintetében.

(9)

Ugyancsak helyénvaló megállapítani az egyenértékűséget a Moldovai Köztársaságban a gabona-, zöldség-, valamint olaj- és rostnövényvetőmagok termesztése során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések rendszere, valamint a Moldovai Köztársaságban termesztett és a Moldovai Köztársaság hatóságai által hivatalosan minősített gabona-, zöldség-, valamint olaj- és rostnövényvetőmagok tekintetében.

(10)

Az Unióban igény van zöldségvetőmagok harmadik országokból, többek között a Moldovai Köztársaságból történő behozatalára. Ezért a 2003/17/EK határozatnak ki kell terjednie a 2002/55/EK irányelvben említett, hivatalosan minősített zöldségvetőmagokra, a Moldovai Köztársaságból és egyéb harmadik országokból származó ilyen vetőmagok iránti jövőbeli igény kielégítése érdekében.

(11)

Figyelembe véve a Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség (ISTA) alkalmazandó szabályait, helyénvaló, hogy az érintett harmadik ország hivatalos tájékoztatásnak minősülő nyilatkozatot adjon arról, hogy a vetőmagokat az ISTA nemzetközi vetőmagvizsgálati szabályaiban (a továbbiakban: az ISTA szabályai) foglalt, a vetőmagtételekhez kiállított narancsbizonyítványokra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban mintavételnek és vizsgálatnak vetették alá, helyénvaló továbbá, hogy a vetőmagtételeket az említettek szerinti bizonyítvány kísérje.

(12)

Mivel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a nemzetközi kereskedelemben mozgó vetőmagra vonatkozó fajtaminősítési rendszereiről szóló, 2000. szeptember 28-i OECD tanácsi határozat V. mellékletének A. részében meghatározott „Eltérő vetőmag-mintavételi és vetőmag-elemzési kísérlet” lezárult, az e kísérletre történő hivatkozásokat el kell hagyni.

(13)

El kell hagyni a Horvátországra mint harmadik országra történő hivatkozásokat, tekintettel arra, hogy Horvátország 2013-ban csatlakozott az Unióhoz.

(14)

A 2003/17/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/17/EK határozat módosításai

A 2003/17/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:

„Az e határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országokban az említett mellékletben meghatározott fajokra vonatkozó, vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűnek tekintendők a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK és a 2002/57/EK irányelvvel, valamint a 2002/55/EK tanácsi irányelvvel (*1) összhangban végzett szántóföldi ellenőrzésekkel, azzal a feltétellel, hogy:

(*1)  A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 33. o.)”;"

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az e határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országokban termesztett, az említett mellékletben meghatározott fajokhoz tartozó és az ugyanezen mellékletben felsorolt hatóságok által hivatalosan minősített vetőmag egyenértékűnek tekintendő a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek megfelelő vetőmaggal, amennyiben eleget tesz az e határozat II. mellékletének B. pontjában megállapított feltételeknek.”

3.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Abban az esetben, ha az egyenértékű vetőmagot az OECD nemzetközi kereskedelemben mozgó vetőmagra vonatkozó fajtaminősítési rendszereinek megfelelően a Közösségen belül »újracímkézik és újrazárolják«, értelemszerűen a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a Közösségen belül előállított csomagok újrazárolására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az első albekezdés nem érinti az említett tevékenységekre alkalmazandó OECD-szabályokat.”;

b)

a (2) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a 66/401/EGK, a 2002/54/EK vagy a 2002/55/EK irányelv szerinti kis kiszerelésű EK-vetőmag esetében.”

4.

A 2003/17/EK határozat mellékletei e határozat mellékletével összhangban módosulnak.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2018. október 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

K. EDTSTADLER


(1)  HL C 227., 2018.6.28., 76. o.

(2)  Az Európai Parlament 2018. szeptember 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. október 9-i határozata.

(3)  A Tanács 2003/17/EK határozata (2002. december 16.) a harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről (HL L 8., 2003.1.14., 10. o.).

(4)  A Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.).

(5)  A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.).

(6)  A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 33. o.).

(7)  A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 74. o.).


MELLÉKLET

A 2003/17/EK határozat I. és a II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EGK

66/402/EGK”

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EGK

2002/55/EK

2002/57/EK”

b)

az a) pontban említett táblázathoz tartozó lábjegyzet a következő kifejezésekkel egészül ki betűrend szerinti sorrendben: „BR – Brazília,”, „MD – Moldovai Köztársaság,”;

c)

az említett táblázathoz tartozó lábjegyzetből el kell hagyni a „HR – Horvátország,” szövegrészt.

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az A. rész 1. pontja a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

zöldségvetőmag, a 2002/55/EK irányelvben említett fajok esetében.”;

b)

a B. rész az alábbiak szerint módosul:

i.

az 1. pont első albekezdése a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

zöldségvetőmag, a 2002/55/EK irányelvben említett fajok esetében.”;

ii.

a 2.1. alpontba a következő franciabekezdés kerül beillesztésre a harmadik franciabekezdés után:

„—

2002/55/EK irányelv, II. melléklet,”;

iii.

a 2.2. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

A 2.1 bekezdésben foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzésére irányuló vizsgálat céljából az ISTA szabályaival összhangban hivatalos mintákat vesznek vagy hatósági felügyelet mellett mintákat vesznek, és ezek tömege megfelel az említett módszerek alapján meghatározott tömegnek, figyelembe véve az alábbi irányelvekben előírt tömegeket:

66/401/EGK irányelv, III. melléklet, 3. és 4. oszlop,

66/402/EGK irányelv, III. melléklet, 3. és 4. oszlop,

2002/54/EK irányelv, II. melléklet, második sor,

2002/55/EK irányelv, III. melléklet,

2002/57/EK irányelv, III. melléklet, 3. és 4. oszlop.”;

iv.

a 2.3. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„2.3.

A vizsgálatot hivatalosan vagy hatósági felügyelet mellett végzik el az ISTA szabályaival összhangban.”;

v.

a 2.4. alpontot el kell hagyni;

vi.

a 3.1. alpontban a második franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

nyilatkozat arról, hogy a vetőmaggal kapcsolatos mintavételt és vizsgálatot a hatályos nemzetközi módszerekkel összhangban végezték: »Az ISTA nemzetközi vetőmagvizsgálati szabályaiban foglalt, a vetőmagtételekhez kiállított narancsbizonyítványokra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a mintavételt és vizsgálatot végezte: … (az ISTA vetőmagvizsgáló állomás neve vagy tagsági kódja)«,”;

vii.

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

A vetőmagtételekhez mellékelni kell a 2. pontban foglalt feltételekkel kapcsolatos információkat tartalmazó ISTA narancsbizonyítványt.”


Top