EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0717

A Bizottság (EU) 2017/717 végrehajtási rendelete (2017. április 10.) az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2017/2234

OJ L 109, 26.4.2017, p. 9–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/717/oj

26.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 109/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/717 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. április 10.)

az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állattenyésztési rendelet”) (1) és különösen annak 30. cikke (10) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1012 rendelet meghatározza a tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmével és az Unióba való beléptetésükkel kapcsolatos tenyésztéstechnikai és származástani szabályokat, beleértve az említett árukra vonatkozó származási igazolások kiadásának szabályait is. Az említett rendelet 30. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a valamely tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe felvett vagy hibridtenyésztő szervezet által vezetett tenyésztési nyilvántartásba vett tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmi forgalmazása esetén, és amennyiben e tenyészállatokat vagy az e szaporítóanyagokból származó utódokat be kívánnak jegyezni vagy nyilvántartásba kívánnak venni egy másik törzskönyvben, illetve tenyésztési nyilvántartásban, e tenyészállatokat vagy szaporítóanyagokat származási igazolással kell ellátni.

(2)

Ezenkívül az (EU) 2016/1012 rendelet 30. cikkének (5) bekezdése értelmében a szóban forgó rendelet 34. cikke szerinti névjegyzékben szereplő harmadik országbeli tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe felvett vagy tenyésztési nyilvántartásba vett tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetésekor, és amennyiben e tenyészállatokat vagy az e szaporítóanyagokból származó utódokat be kívánják jegyezni egy tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe vagy nyilvántartásba kívánnak venni egy hibridtenyésztő szervezet által vezetett tenyésztési nyilvántartásban, e tenyészállatokat vagy szaporítóanyagaikat származási igazolással kell ellátni.

(3)

Az (EU) 2016/1012 rendelet 30. cikkében előírt, tenyészállatokra vagy azok szaporítóanyagaira vonatkozó származási igazolást a szállítmányok Unión belüli kereskedelme esetében csak a feladás helye szerinti tenyésztőszervezet, hibridtenyésztő szervezet vagy illetékes hatóság, a szállítmányok Unióba történő beléptetésekor pedig csak a feladás helye szerinti harmadik ország állattenyésztő szervezete vagy hivatalos szerve adhatja ki.

(4)

Az (EU) 2016/1012 rendelet 31. cikkének (1) bekezdése előírja továbbá, hogy az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a szaporítóanyagokat a tenyésztőszervezettől vagy hibridtenyésztő szervezettől kapott információk alapján olyan spermagyűjtő vagy -tároló központ, vagy olyan embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport által kibocsátott származási igazolás kísérje, amelyet az uniós állategészségügyi jogszabályoknak megfelelően jóváhagytak az említett szaporítóanyagok Unión belüli kereskedelme céljából.

(5)

Az (EU) 2016/1012 rendelet 30. cikkének (6) bekezdése értelmében a származási igazolásoknak tartalmazniuk kell az említett rendelet V. mellékletének releváns részeiben és fejezeteiben meghatározott információkat, és meg kell felelniük a Bizottság által elfogadott végrehajtási jogi aktusokban a vonatkozó származási igazolások tekintetében meghatározott mintáknak.

(6)

Ezért meg kell határozni azon származási igazolások mintáit, amelyeknek a tenyészállatok és szaporítóanyagaik szállítmányait az Unión belüli kereskedelem esetében, illetve az Unióba való belépéskor kísérniük kell.

(7)

Az (EU) 2016/1012 rendelet 31. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy amennyiben a teljesítményvizsgálat vagy a tenyészértékbecslés eredményei egy honlapon közzétételre kerültek, a származási igazolásban a szóban forgó eredmények feltüntetése helyett megadható az azon honlapra vonatkozó hivatkozás is, ahol az eredmények elérhetők. Ennek a lehetőségnek meg kell jelennie a származási igazolások e rendelettel létrehozott mintáiban.

(8)

Az (EU) 2016/1012 rendelet 32. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az említett rendelet V. melléklete 2. részének I. fejezetében meghatározott információkat a lófélék egész élettartamra szóló azonosítására szolgáló dokumentumban kell feltüntetni, és arról is rendelkezik, hogy a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell elfogadnia az ilyen azonosító dokumentumok tartalmára és formátumára vonatkozóan. Következésképpen a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolások mintáját nem szükséges e rendeletben megállapítani.

(9)

Ezt a rendeletet az (EU) 2016/1012 rendeletben előírt alkalmazási időponttal összhangban 2018. november 1-jétől kell alkalmazni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet az (EU) 2016/1012 rendelet VII. fejezetében előírtak szerint szabályokat állapít meg a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelméhez és Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolásokra vonatkozóan.

2. cikk

A fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik, valamint a hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolások

(1)   A fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelme tekintetében az (EU) 2016/1012 rendelet V. mellékletének 1. és 2. részében meghatározott, a szóban forgó áruk szállítmányait kísérő származási igazolásokban feltüntetendő információkat az e rendelet I. mellékletének következő szakaszaiban foglalt mintáknak megfelelően kell közzétenni:

a)

A. szakasz: a szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék és a kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai;

b)

B. szakasz: a szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék, a kecskefélék és a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak spermája;

c)

C. szakasz: a szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék, a kecskefélék és a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak petesejtjei;

d)

D. szakasz: a szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék, a kecskefélék és a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak embriói.

(2)   A hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik kereskedelme tekintetében az (EU) 2016/1012 rendelet V. mellékletének 1. és 3. részében meghatározott, a szóban forgó áruk szállítmányait kísérő származási igazolásokban feltüntetendő információkat az e rendelet II. mellékletének következő szakaszaiban foglalt mintáknak megfelelően kell közzétenni:

a)

A. szakasz: hibrid tenyészsertések;

b)

B. szakasz: a hibrid tenyészsertések spermája;

c)

C. szakasz: a hibrid tenyészsertések petesejtjei;

d)

D. szakasz: a hibrid tenyészsertések embriói.

3. cikk

A fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik, valamint a hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolások

(1)   A fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/1012 rendelet V. mellékletének 1. és 2. részében meghatározott, a szóban forgó áruk szállítmányait kísérő származási igazolásokban feltüntetendő információkat az e rendelet III. mellékletének következő szakaszaiban foglalt mintáknak megfelelően kell közzétenni:

a)

A. szakasz: a szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék, a kecskefélék és a lófélék fajtatiszta tenyészállatai;

b)

B. szakasz: a szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék, a kecskefélék és a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak spermája;

c)

C. szakasz: a szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék, a kecskefélék és a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak petesejtjei;

d)

D. szakasz: a szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék, a kecskefélék és a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak embriói.

(2)   A hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/1012 rendelet V. mellékletének 1. és 3. részében meghatározott, a szóban forgó áruk szállítmányait kísérő származási igazolásokban feltüntetendő információkat az e rendelet IV. mellékletének következő szakaszaiban foglalt mintáknak megfelelően kell közzétenni:

a)

A. szakasz: hibrid tenyészsertések;

b)

B. szakasz: a hibrid tenyészsertések spermája;

c)

C. szakasz: a hibrid tenyészsertések petesejtjei;

d)

D. szakasz: a hibrid tenyészsertések embriói.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 171., 2016.6.29., 66. o.


I. MELLÉKLET

A FAJTATISZTA TENYÉSZÁLLATOK ÉS SZAPORÍTÓANYAGAIK KERESKEDELMÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁSOK MINTÁI

A. SZAKASZ

A szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék és a kecskefélék fajtatiszta tenyészállatainak kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

B. SZAKASZ

A fajtatiszta tenyészállatok spermájának kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

C. SZAKASZ

A fajtatiszta tenyészállatok petesejtjeinek kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

D. SZAKASZ

A fajtatiszta tenyészállatok embrióinak kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

II. MELLÉKLET

A HIBRID TENYÉSZSERTÉSEK ÉS SZAPORÍTÓANYAGAIK KERESKEDELMÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁSOK MINTÁI

A. SZAKASZ

A hibrid tenyészsertések kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

B. SZAKASZ

A hibrid tenyészsertések spermájának kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

C. SZAKASZ

A hibrid tenyészsertések petesejtjeinek kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

D. SZAKASZ

A hibrid tenyészsertések embrióinak kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

III. MELLÉKLET

A FAJTATISZTA TENYÉSZÁLLATOK ÉS SZAPORÍTÓANYAGAIK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁSOK MINTÁI

A. SZAKASZ

A szarvasmarhafélék, a sertésfélék, a juhfélék, a kecskefélék és a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak az Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

B. SZAKASZ

Fajtatiszta tenyészállatok spermájának az Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

C. SZAKASZ

Fajtatiszta tenyészállatok petesejtjeinek az Unióba történő beléptetésére vonatkozó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

D. SZAKASZ

Fajtatiszta tenyészállatok embrióinak az Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

IV. MELLÉKLET

A HIBRID TENYÉSZSERTÉSEK ÉS SZAPORÍTÓANYAGAIK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁSOK MINTÁI

A. SZAKASZ

A hibrid tenyészsertések Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

B. SZAKASZ

A hibrid tenyészsertések spermájának az Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

C. SZAKASZ

A hibrid tenyészsertések petesejtjeinek az Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

D. SZAKASZ

A hibrid tenyészsertések embrióinak az Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolás

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Top