EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0828

A Bizottság 828/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 30. ) a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről EGT-vonatkozású szöveg

HL L 228., 2014.7.31, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/828/oj

31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/5


A BIZOTTSÁG 828/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 30.)

a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (3) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

A gluténérzékeny személyek állandó gluténintoleranciában szenvednek. A búza (vagyis minden Triticum fajta, például a durumbúza, a tönköly és a khorasan búza), a rozs és az árpa olyan gabonafélék, amelyekről tudományosan kimutatták, hogy glutént tartalmaznak. Az e gabonákban található glutén káros hatást gyakorolhat a gluténérzékenyek egészségére, ezért e gabonákat ők nem fogyaszthatják.

(2)

A fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozóan nyújtott tájékoztatás segítséget nyújt a gluténérzékenyek számára a megfelelő élelmiszerek kiválasztásában, és lehetővé teszi, hogy otthonukban vagy azon kívül változatos étrendet kövessenek.

(3)

A 41/2009/EK bizottsági rendelet (2) harmonizált szabályokat állapít meg az élelmiszerek gluténmentessége („gluténmentes”) vagy csökkentett gluténtartalma („nagyon alacsony gluténtartalmú”) tekintetében a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás vonatkozásában. Az említett rendeletben foglalt szabályok tudományos adatokon alapulnak, és biztosítják, hogy a fogyasztók számára az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatás a sokfélesége révén ne legyen megtévesztő vagy zavaró.

(4)

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló jogszabályok felülvizsgálatának összefüggésében a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)2016. július 20-tól hatályon kívül helyezi a 41/2009/EK rendeletet. Biztosítani kell, hogy az említett időpontot követően az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott információ az 1169/2011/EU rendelet 36. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vonatkozó tudományos adatokon alapuljon, továbbá, hogy a tájékoztatás módja egységes legyen annak érdekében, hogy ne idézhesse elő a fogyasztók megtévesztését, vagy ne legyen számukra zavart keltő. Ezért az Unióban fenn kell tartani az élelmiszer-ipari vállalkozók által az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelmények alkalmazásának egységes feltételeit, az említett feltételeknek pedig a 41/2009/EK rendeleten kell alapulniuk.

(5)

Egyes élelmiszerekben a glutént tartalmazó egy vagy több összetevő gluténtartalmát a gyártás, az előkészítés és/vagy a feldolgozás útján csökkentik, vagy a glutént tartalmazó összetevőt más, természetes módon gluténmentes összetevővel helyettesítik. Más élelmiszerek kizárólag természetesen gluténmentes összetevőkből készülnek.

(6)

A glutén eltávolítása a glutént tartalmazó gabonákból jelentős technikai nehézséget okoz és komoly gazdasági ráfordítást igényel, ezért ilyen gabonák felhasználásával nehéz teljesen gluténmentes élelmiszereket gyártani. Ennek következtében számos, a piacon jelen lévő élelmiszer, amelyet különleges eljárással úgy állítanak elő, hogy a benne levő egy vagy több, gluténtartalmú összetevő gluténtartalmát csökkentik, tartalmazhat kis mennyiségű gluténmaradékot.

(7)

A gluténérzékenyek többségének étrendje tartalmazhat zabot, anélkül, hogy ez az egészségükre kedvezőtlen hatást fejtene ki. E kérdés jelenleg tudományos tanulmányok és kutatások tárgyát képezi. Komoly gondot jelent azonban a zabnak a búzával, rozzsal vagy árpával történő szennyeződése a gabona betakarítása, szállítása, raktározása vagy feldolgozása során. Ezért a zabot tartalmazó termékek gluténszennyezettségének kockázatát figyelembe kell venni az érintett élelmiszerekre vonatkozó információk élelmiszer-ipari vállalkozók általi feltüntetése kapcsán.

(8)

Egyes gluténérzékenyek képesek lehetnek tolerálni egy adott, korlátozott tartományon belül különböző, kis mennyiségű glutént. Annak érdekében, hogy a piacon mindenki hozzáférhessen az igényeinek és érzékenységi szintjének megfelelő élelmiszer-választékhoz, lehetővé kell tenni e korlátozott tartományon belül, különböző mennyiségű glutént tartalmazó termékkínálatot. Fontos azonban, hogy a különböző termékeket megfelelő módon jelöljék annak biztosítása érdekében, hogy a gluténintoleranciában szenvedők – a tagállamok tájékoztató kampányainak segítségével – megfelelően használják azokat.

(9)

Lehetővé kell tenni, hogy az olyan élelmiszerek esetében, amelyek glutént tartalmazó egy vagy több összetevőjének gluténtartalmát gyártás, előkészítés és/vagy feldolgozás útján csökkentették, vagy amelyekben a glutént tartalmazó összetevőt más, természetes módon gluténmentes összetevővel helyettesítették, az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően feltüntethető legyen a termék gluténmentes voltára („gluténmentes”) vagy a csökkentett gluténtartalomra („nagyon alacsony gluténtartalmú”) vonatkozó jelzés. Emellett lehetővé kell tenni olyan kijelentés feltüntetését az érintett élelmiszeren, amely tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy az adott élelmiszert kifejezetten gluténérzékenyeknek szánják.

(10)

A természetes módon gluténmentes termékek esetében lehetővé kell tenni olyan jelölés feltüntetését, amely jelzi a gluténmentességet, az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, amennyiben az 1169/2011/EU rendeletben a tisztességes tájékoztatási gyakorlatokra vonatkozó általános feltételek teljesülnek. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás mindenekelőtt nem tévesztheti meg a fogyasztókat, azt sugallva, hogy az adott élelmiszer különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha a szóban forgó tulajdonságokkal valójában minden hasonló élelmiszer rendelkezik.

(11)

A 2006/141/EK bizottsági irányelv (4) az anyatej-helyettesítő tápszerek és anyatej-kiegészítő tápszerek előállítása során tiltja a gluténtartalmú összetevők használatát. Ezért az e termékekkel kapcsolatos tájékoztatásban meg kell tiltani a „nagyon alacsony gluténtartalmú”, valamint a „gluténmentes” kijelentések használatát, hiszen e rendelet értelmében ezek a kijelentések a 100 mg/kg, illetve 20 mg/kg mennyiséget meg nem haladó gluténtartalom megjelölésére szolgálnak.

(12)

A gluténérzékenyek különleges táplálkozási igényeinek kielégítésére szánt élelmiszerekről szóló Codex-szabványt (5) megfelelő módon figyelembe kell venni e rendelet alkalmazásában.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály és tárgy

Ez a rendelet a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozóan nyújtott tájékoztatás követelményeire vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „glutén”: búzában, rozsban, árpában, zabban és ezek keresztezett változataiban, valamint származékaiban megtalálható fehérjefrakció, amellyel szemben bizonyos személyek intoleranciát mutatnak, és amely vízben és 0,5 M nátrium-klorid-oldatban egyaránt oldhatatlan;

b)   „búza”: valamennyi Triticum fajta.

3. cikk

A fogyasztók tájékoztatása

(1)   Amennyiben az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó kijelentésekkel tájékoztatják a fogyasztókat, kizárólag a mellékletben foglalt kijelentések használhatók az ott megállapított feltételek mellett.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatást a következő kijelentések kísérhetik: „gluténérzékenyek is fogyaszthatják” vagy „coeliakiában szenvedők is fogyaszthatják”.

(3)   Az (1) bekezdésben említett, élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatást a következő kijelentések kísérhetik: „kifejezetten gluténérzékenyek számára készült” vagy „kifejezetten coeliakiában szenvedők számára készült”, amennyiben az élelmiszert kifejezetten úgy gyártották, készítették elő és/vagy dolgozták fel, hogy:

a)

az élelmiszer glutént tartalmazó egy vagy több összetevőjének gluténtartalmát csökkentették;

b)

a glutént tartalmazó összetevőt más, természetes módon gluténmentes összetevővel helyettesítették.

4. cikk

Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

A 2006/141/EK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek esetében tilos az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás nyújtása.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 20-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

(2)  A Bizottság 2009. január 20-i 41/2009/EK rendelete a gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről (HL L 16., 2009.1.21., 3. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 12-i 609/2013/EU rendelete a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

(4)  A Bizottság 2006. december 22-i 2006/141/EK irányelve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról (HL L 401., 2006.12.30., 1. o.).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


MELLÉKLET

Az élelmiszerek gluténmentességére vagy alacsony gluténtartalmára vonatkozó, megengedett kijelentések és ezek használatának feltételei

A.   Általános követelmények

GLUTÉNMENTES

A „gluténmentes” kijelentés csak abban az esetben használható, ha az élelmiszer a végső fogyasztónak értékesített formájában legfeljebb 20 mg/kg glutént tartalmaz.

NAGYON ALACSONY GLUTÉNTARTALMÚ

A „nagyon alacsony gluténtartalmú” kijelentés csak abban az esetben használható, ha az élelmiszer – amely egy vagy több, búzából, rozsból, árpából, zabból vagy ezek keresztezett változataiból származó összetevőből áll, vagy ilyen összetevőt tartalmaz, amelyet különleges eljárással úgy állítottak elő, hogy a gluténtartalmat csökkentsék – a végső fogyasztó számára értékesített formájában legfeljebb 100mg/kg glutént tartalmaz.

B.   A zabot tartalmazó élelmiszerre vonatkozó kiegészítő követelmények

A gluténmentesként vagy nagyon alacsony gluténtartalmúként megjelölt élelmiszerekben csak olyan zab használható, amelynek termesztése, előkészítése és/vagy feldolgozása során kifejezetten kerülték a búzával, rozzsal, árpával vagy ezek keresztezett változataival való szennyeződést, és amelynek gluténtartalma legfeljebb 20 mg/kg.


Top