EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1155

A Bizottság 1155/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. augusztus 21. ) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról

HL L 306., 2013.11.16, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1155/oj

16.11.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/7


A BIZOTTSÁG 1155/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. augusztus 21.)

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1169/2011/EU rendelet 36. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók által esetlegesen nyújtott tájékoztatás nem lehet megtévesztő a fogyasztók számára, nem lehet bizonytalan értelmű vagy zavart keltő, és adott esetben vonatkozó tudományos adatokon kell alapulnia.

(2)

Az említett cikk (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság – a bekezdésben megállapított esetek tekintetében – végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett követelmények alkalmazására vonatkozóan.

(3)

Ugyanazon cikk (4) bekezdése rendelkezik a (3) bekezdés egyéb sajátos esetekkel való kiegészítésének lehetőségéről, mely esetben a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében a Bizottság gondoskodik a kiegészített követelmények végrehajtásáról.

(4)

A lisztérzékeny személyek állandó gluténintoleranciában szenvednek. A glutén káros hatással lehet e személyekre, ezért étrendjükben egyáltalán nem, vagy csak nagyon alacsony mennyiségben szabadna előfordulnia.

(5)

A 41/2009/EK bizottsági rendelet (2) harmonizált szabályokat állapít meg a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozóan nyújtott tájékoztatást illetően. A 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírja a 41/2009/EK rendelet (3)2016. július 20-ától történő hatályon kívül helyezését.

(6)

A fogyasztókat ugyanakkor továbbra is megfelelően tájékoztatni kell, és el kell kerülni, hogy a 41/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezését követően az élelmiszer-ipari vállalkozók által az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozóan nyújtott tájékoztatás félrevezesse vagy megtévessze őket. Ezért az 1169/2011/EU rendelet 36. cikkének (3) bekezdését módosítani kell annak érdekében, hogy a Bizottság egységes feltételeket állapíthasson meg az élelmiszer-ipari vállalkozók által az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozóan nyújtott tájékoztatást illetően,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1169/2011/EU rendelet 36. cikke (3) bekezdésének első albekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

(2)  A Bizottság 41/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről (HL L 16., 2009.1.21., 3. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).


Top