EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0273

A Bizottság 273/2009/EK rendelete ( 2009. április 2. ) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó, a 2454/93/EGK bizottsági rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendelkezések megállapításáról

OJ L 91, 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/14


A BIZOTTSÁG 273/2009/EK RENDELETE

(2009. április 2.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó, a 2454/93/EGK bizottsági rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendelkezések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1875/2006/EK bizottsági rendelet (2) bevezette a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletbe (3) a gazdasági szereplők azon kötelezettségét, miszerint a Közösség vámterületére belépő vagy azt elhagyó áruk vonatkozásában elektronikus belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat kell benyújtaniuk a vámhatóságok számára annak érdekében, hogy a vámhatóságok még azelőtt számítógépes kockázatelemzést végezhessenek a benyújtott információk alapján, hogy az árukat a Közösség vámterületére behozzák vagy onnan kiviszik. Az 1875/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban ezt az információt 2009. július 1-jétől kell benyújtani.

(2)

Az elektronikus belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok bevezetési folyamatának összetettsége miatt nem várt késedelem merült fel a végrehajtási folyamatban, és így nem minden gazdasági szereplő lesz képes 2009. július 1-jétől információs technológiát és számítógépes hálózatokat használni e célra. Az információs technológia és a számítógépes hálózatok megkönnyítik a nemzetközi kereskedelmet, alkalmazásuk azonban automatikus adattovábbítási rendszerekbe történő beruházást is megkíván, ami rövid távon problémát jelenthet a gazdasági szereplők számára. Az ilyen helyzetekre figyelemmel indokolt úgy rendelkezni, hogy egy átmeneti időszakban a gazdasági szereplők számára lehetséges, de nem kötelező az elektronikus belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok benyújtása, és ezáltal rendszereiket az új jogi követelményekhez tudják igazítani.

(3)

Az elektronikus kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokra vonatkozóan az átmeneti időszak bevezetése indokolja, hogy ugyanerre az időszakra a helyi vámkezelési eljárásban részesülő elfogadott exportőröknek a 2454/93/EGK rendelet 285a. cikkének (2) bekezdése alapján adható mentesítése is fennmaradjon, feltéve hogy a kiléptető vámhivatal ugyanabban a tagállamban van, mint a kiviteli vámhivatal, és megkapja az áruk kiléptetéséhez szükséges adatokat.

(4)

Azokban az esetekben, ha a gazdasági szereplők nem nyújtanak be elektronikus belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot vagy ha a helyi vámkezelési eljárást használják a 2454/93/EGK rendelet 285a. cikkének (2) bekezdése értelmében, a vámhatóságok nem képesek a 2454/93/EGK rendelet 30A. mellékletében a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok tekintetében előírt adatok alapján a védelem és biztonság céljából kockázatelemzést végezni. Ilyen esetekben a vámhatóságok a rendelkezésre álló információt használják fel kockázatelemzésükhöz, legkésőbb a Közösség vámterületére belépő vagy azt elhagyó áruk vám elé állításakor.

(5)

A rendelkezésre álló információ alapján feltételezhető, hogy 18 hónap átmeneti időtartam elegendő ahhoz, hogy a gazdasági szereplők megfeleljenek a 2454/93/EGK rendeletben előírt összes követelménynek. Az e rendeletben meghatározott eltérés ezért 2010. december 31-én ér véget. Ennek megfelelően 2010. december 31. után a 2454/93/EGK rendelet 30A. mellékletében előírt adatokat tartalmazó elektronikus belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat a Közösség vámterületére belépő vagy azt elhagyó áruk esetében meghatározott határidőn belül be kell nyújtani, valamint nem alkalmazandó tovább a 2454/93/EGK rendelet 285a. cikkének (2) bekezdésében előírt mentesítés.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2009. július 1-jétől2010. december 31-ig nem kötelező a 2454/93/EGK rendelet 1. cikkének 17. pontjában és 183. cikkében említett belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása.

Az említett belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot önkéntes alapon be lehet nyújtani.

Ha az első bekezdésnek megfelelően a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására nem kerül sor, a 2454/93/EGK rendelet 184d. cikkében említett kockázatelemzést a vámhatóságok legkésőbb akkor elvégzik, amikor az áruknak a vám elé állítása a Közösség vámterületére való megérkezésükkor megtörténik, adott esetben az átmeneti megőrzésre vonatkozó vámáru-nyilatkozat, az árukra vonatkozó vámáru-nyilatkozat vagy az árukra vonatkozó bármely más rendelkezésre álló információ alapján.

Ha az első bekezdésnek megfelelően a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására nem kerül sor, a 2913/92/EGK rendelet III. címében és a 2454/93/EGK rendelet VI. címének I. részében a Közösség területére behozott árukra vonatkozóan meghatározott, 2009. június 30-án hatályos rendelkezések alkalmazandók.

2. cikk

2009. július 1-jétől2010. december 31-ig nem kötelező a 2454/93/EGK rendelet 592f. cikkének (1) bekezdésében, a 842a. és a 842b. cikkében említett kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása.

Az említett kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot önkéntes alapon be lehet nyújtani.

Ha az első bekezdésnek megfelelően a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására nem kerül sor, a 2454/93/EGK rendelet 842d. cikkének (2) bekezdésében említett kockázatelemzést a vámhatóságok legkésőbb akkor elvégzik, amikor az áruk vám elé állítása a kiléptető vámhivatalnál megtörténik, adott esetben az árukra vonatkozóan rendelkezésre álló információ alapján.

Ha az első bekezdésnek megfelelően a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására nem kerül sor, az újrakivitelről értesítik a vámhatóságokat a 2913/92/EGK rendelet 182. cikkének (3) bekezdésével összhangban, 2009. június 30-án hatályos változata szerint.

3. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 285a. cikkének (2) bekezdése 2010. december 31-ig alkalmazható az e rendelet hatálybalépésének időpontjában az említett mentesítésben részesülő elfogadott exportőrök tekintetében, feltéve hogy a kiléptető vámhivatal ugyanabban a tagállamban van, mint a kiviteli vámhivatal, és megkapja az áruk kiléptetéséhez szükséges adatokat.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2009. július 1-jétől2010. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 2-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  HL L 360., 2006.12.19., 64. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


Top