EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0001

Az Európai Parlament és a Tanács 95/1/EK irányelve (1995. február 2.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességéről, valamint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos teljesítményéről

OJ L 52, 8.3.1995, p. 1–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 8 - 47
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 258 - 297
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 258 - 297
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 63 - 102

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; hatályon kívül helyezte: 32013R0168 . Latest consolidated version: 28/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/1/oj

31995L0001

Az Európai Parlament és a Tanács 95/1/EK irányelve (1995. február 2.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességéről, valamint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos teljesítményéről

Hivatalos Lap L 052 , 08/03/1995 o. 0001 - 0040
CS.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47
ET.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47
HU.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47
LT.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47
LV.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47
MT.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47
PL.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47
SK.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47
SL.ES fejezet 13 kötet 015 o. 8 - 47


Az Európai Parlament és a Tanács 95/1/EK irányelve

(1995. február 2.)

a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességéről, valamint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos teljesítményéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról [1] szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelvre,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

a Szerződés 189b. cikkében említett eljárásnak megfelelően [4],

mivel a belső piac egy belső határok nélküli térség, amelyben az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított; mivel ebből a célból megfelelő intézkedéseket kell elfogadni;

mivel a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebessége, valamint a motor legnagyobb nyomatéka és legnagyobb hasznos teljesítménye megállapításának módszerei tagállamonként különbözők; mivel ez akadályozza az áruforgalmat a Közösségben;

mivel a belső piac működésének akadályait meg lehet szüntetni, ha az összes tagállam nemzeti jogi előírásai helyett azonos előírásokat fogad el;

mivel a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebessége, valamint a motor legnagyobb nyomatéka és legnagyobb hasznos teljesítménye megállapításának módszereire összehangolt előírások bevezetése szükséges ahhoz, hogy a járművek valamennyi típusára a típus-jóváhagyási és az alkatrész-típusjóváhagyási eljárás a 92/61/EGK irányelv szerint alkalmazható legyen,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazni kell valamennyi, az 91/61/EGK irányelv 1. cikke szerinti gépjárműtípus legnagyobb tervezési sebessége, valamint a motor legnagyobb nyomatéka és legnagyobb hasznos teljesítménye megállapításának módszereire.

2. cikk

Az alkatrész-típusjóváhagyás kiadásának eljárását a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebessége, valamint a motor legnagyobb nyomatéka és legnagyobb hasznos teljesítménye (mérési módszerek) vonatkozásában, valamint ezen járművek szabad áruforgalmára vonatkozó feltételeket a 92/61/EGK irányelv állapította meg.

3. cikk

Az irányelv elfogadása után két éven belül a Bizottság új, beható vizsgálatot végez annak megállapítására, hogy balesetek és a 74 kW-nál nagyobb legnagyobb hasznos motorteljesítmény között fennáll-e összefüggés. Ennél a vizsgálatnál a legújabb tudományos kutatási eredményeket kell tekintetbe venni és elemezni, egyidejűleg további megfelelő új kutatási munkát végezni, hogy végleges ajánlásokat lehessen kialakítani a megfelelő politikára. A vizsgálat eredményeiből kiindulva a Bizottság szükség esetén javaslatokat nyújt be új jogi előírásokra.

4. cikk

Az I. és II. melléklet követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat a 70/156/EGK [5] irányelv 13. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1996. augusztus 2-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Az első albekezdésben említett időponttól a tagállamok nem tilthatják meg az olyan járművek első forgalomba helyezését, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek.

Ezeket a rendelkezéseket 1997. február 2-tól kell alkalmazni.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

A nemzeti jogszabályok a tagállamok számára megnyitják azt a lehetőséget, hogy a gépjárművek első nyilvántartásba vételét, valamint az ezt követő nyilvántartásba vételeket a több mint 74 kW legnagyobb hasznos teljesítménynél területükön elutasítsák.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. február 2-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

A. Juppé

[1] HL L 225., 1992.8.10., 72. o.

[2] HL C 93., 1992.4.13., 166. o.

[3] HL C 313., 1992.11.30., 7. o.

[4] Az Európai Parlament 1993. február 11-i véleménye (HL C 72., 1993.3.15., 128. o.), a Tanács 1993. június 28-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 1994. május 4-i határozata (HL C 205., 1994.7.25, 159. o.); az egyeztetőbizottság 1994. december 13-i együttes javaslata.

[5] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.; a legutóbb a 92/53/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 225., 1992.8.10., 1. o.)

--------------------------------------------------

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET: | A legnagyobb tervezési sebesség mérési módszerére vonatkozó előírások … | 11 |

1. függelék: | A gyűrű formájú próbapálya korrekciós tényezőinek megállapítási eljárása … | 15 |

2. függelék: | A járműtípus legnagyobb tervezési sebességét befolyásoló fő jellemzőire vonatkozó adatközlő lap … | 16 |

3. függelék: | Alkatrész-típusbizonyítvány a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességére vonatkozóan … | 16 |

II. MELLÉKLET: | Előírások a motor legnagyobb nyomatékának és legnagyobb hasznos teljesítményének megállapítására … | 17 |

1. függelék: | A segédmotoros kerékpárok külső gyújtású motorjai legnagyobb nyomatékának és legnagyobb hasznos teljesítményének megállapítása … | 17 |

1. alfüggelék: | A motortípus legnagyobb nyomatékát és legnagyobb hasznos teljesítményét befolyásoló fő jellemzőire vonatkozó adatközlő lap … | 25 |

2. alfüggelék: | Alkatrész-típusbizonyítvány a segédmotoroskerékpár-típusok motorjainak legnagyobb nyomatékára és legnagyobb hasznos teljesítményére vonatkozóan … | 25 |

2. függelék: | Motorkerékpárok és motoros triciklik külső gyújtású motorjai legnagyobb nyomatékának és legnagyobb hasznos teljesítményének meghatározása … | 26 |

1. alfüggelék: | A motor legnagyobb nyomatékának és legnagyobb hasznos teljesítményének meghatározása a hőmérsékleti módszer segítségével … | 35 |

2. alfüggelék: | A motortípus legnagyobb nyomatékát és legnagyobb hasznos teljesítményét befolyásoló fő jellemzőire vonatkozó adatközlő lap … | 36 |

3. alfüggelék: | Alkatrész-típusbizonyítvány a motorkerékpár- vagy motorostricikli-típusok motorjának legnagyobb nyomatékára és legnagyobb hasznos teljesítményére vonatkozóan … | 36 |

3. függelék: | Kompressziós gyújtású motorral felszerelt motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb nyomatékának és legnagyobb hasznos teljesítményének meghatározása … | 37 |

1. alfüggelék: | A motortípus legnagyobb nyomatékát és legnagyobb hasznos teljesítményét befolyásoló fő jellemzőire vonatkozó adatközlő lap … | 47 |

2. alfüggelék: | Alkatrész-típusbizonyítvány motorkerékpár- és segédmotoroskerékpár-típusok motorjának legnagyobb nyomatékára és legnagyobb hasznos teljesítményére vonatkozóan … | 47 |

--------------------------------------------------

Top