Help Print this page 

Document 32016R0459

Title and reference
A Bizottság (EU) 2016/459 végrehajtási rendelete (2016. március 18.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/1581
  • In force
OJ L 80, 31.3.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/459/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 80/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/459 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 18.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (2) III. melléklete meghatározza azon harmadik országok jegyzékét, amelyek a mezőgazdasági termékek ökológiai termelése tekintetében a 834/2007/EK rendeletben meghatározott termelési rendszerekkel és ellenőrzési intézkedésekkel egyenértékűnek elismert termelési rendszereket és ellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.

(2)

Kanadának a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerinti elismerése jelenleg egyebek mellett a Kanadában előállított ökológiai összetevőket tartalmazó, élelmiszerként és takarmányként való felhasználásra szánt, feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó. Kanada kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz arra vonatkozóan, hogy kiterjessze az elismerését a harmadik országokból importált és az ökológiai termékre vonatkozó kanadai jogszabályoknak megfelelően minősített ökológiai összetevőket tartalmazó, élelmiszerként és takarmányként való felhasználásra szánt feldolgozott termékekre. A kérelemmel együtt benyújtott információk vizsgálata, a kanadai hatóságok által szolgáltatott további információk és az importált összetevőket tartalmazó feldolgozott termékekre alkalmazott termelési és ellenőrzési intézkedések helyszíni vizsgálata arra engedtek következtetni, hogy az említett országban az importált ökológiai összetevőket tartalmazó feldolgozott termékek termelésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok egyenértékűek a 834/2007/EK rendeletben és a 889/2008/EK bizottsági rendeletben (3) megállapított szabályokkal. Következésképp Kanada termelési rendszerei és ellenőrzési intézkedései egyenértékűségének elismerését alkalmazni kell a kanadai jogszabályoknak megfelelően minősített, importált ökológiai összetevőket tartalmazó, élelmiszerként és takarmányként való felhasználásra szánt feldolgozott termékekre is.

(3)

Ezenfelül Kanada meglévő elismerése kizárja az ökológiai bort. Kanada kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz arra vonatkozóan, hogy kiterjessze az elismerését az ökológiai termékekre vonatkozó kanadai jogszabályoknak megfelelően minősített ökológiai borokra is. A kérelemmel együtt benyújtott információk vizsgálata és a kanadai hatóságok által szolgáltatott további információk arra engedtek következtetni, hogy az említett országban az ökológiai bor termelésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok egyenértékűek a 834/2007/EK rendeletben és a 889/2008/EK rendeletben megállapított szabályokkal. Következésképp Kanada termelési rendszerei és ellenőrzési intézkedései egyenértékűségének elismerését a kanadai jogszabályoknak megfelelően minősített ökológiai borokra is alkalmazni kell.

(4)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete tartalmazza azon illetékes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékét, amelyek az egyenértékűség tekintetében harmadik országokban ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki. Annak következtében, hogy Kanada elismerését kiterjesztik a kanadai jogszabályokkal és az említett rendelet III. mellékletének megfelelő módosításaival összhangban minősített importált ökológiai összetevőket tartalmazó, élelmiszerként és takarmányként való felhasználásra szánt feldolgozott termékekre és az ökológiai borokra is, az említett rendelet IV. mellékletéből törölni kell az importált ökológiai összetevőket tartalmazó, élelmiszerként és takarmányként való felhasználásra szánt feldolgozott termékek és az ökológiai borok (a D kategóriába tartozó termékek) Kanadából való behozatala tekintetében eddig elismert megfelelő ellenőrző szerveket.

(5)

Az 1235/2008/EK rendelet III. és IV. mellékletét mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(6)

Annak érdekében, hogy az importált ökológiai összetevőket tartalmazó, élelmiszerként és takarmányként való felhasználásra szánt feldolgozott termékek és az ökológiai borok tekintetében elismert, az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt kanadai ellenőrző szervek alkalmazkodni tudjanak az e rendelettel létrejött módosításokhoz, az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletének módosítása csak ésszerű időtartamot követően alkalmazandó.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (2) bekezdése 2016. július 7-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).

(3)  A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Kanadára vonatkozó bejegyzés 1. „Termékkategóriák” pontjából a „Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek” sorban az 1. lábjegyzetet el kell hagyni;

2.

A 2. „Származás” pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A, B és F kategóriába tartozó termékek, amelyeket Kanadában állítottak elő, valamint a D és E kategóriába tartozó, Kanadában ökológiai termeléssel előállított vagy a kanadai jogszabályok szerint importált összetevők felhasználásaval készült feldolgozott termékek.”


II. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „CCOF Certification Services”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sort el kell hagyni;

2.

Az „Ecocert SA”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sort el kell hagyni;

3.

Az „IMOswiss AG”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sort el kell hagyni;

4.

Az „International Certification Services, Inc.”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sort el kell hagyni;

5.

A „Letis S.A.”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sort el kell hagyni;

6.

Az „Oregon Tilth”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sort el kell hagyni;

7.

Az „Organic crop improvement association”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sort el kell hagyni;

8.

A „Quality Assurance International”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sort el kell hagyni.


Top