EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0125

A Tanács 125/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. február 10. ) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 714/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 40, 11.2.2014, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2014; hatályon kívül helyezte: 32014R0790

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/125/oj

11.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/9


A TANÁCS 125/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 10.)

a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 714/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. július 25-én elfogadta a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló 714/2013/EU végrehajtási rendeletet (2), amely naprakésszé teszi azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, akikre vagy amelyekre a 2580/2001/EK rendeletet alkalmazni kell (a továbbiakban: a lista).

(2)

A Tanács valamennyi szóban forgó személy, csoport és szervezet számára – amennyiben ez gyakorlatilag lehetséges volt – indokolást adott arról, hogy miért kerültek fel a listára.

(3)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés útján a Tanács tájékoztatta a listán szereplő személyeket, csoportokat és szervezeteket azon döntéséről, hogy továbbra is szerepelteti őket a listán. A Tanács arról is tájékoztatta az érintett személyeket, csoportokat és szervezeteket, hogy kérhetik a Tanács indokolását a listára való felvételükkel kapcsolatban, amennyiben arról még nem kaptak tájékoztatást.

(4)

A Tanács – a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdése értelmében – felülvizsgálta a listát. Ennek során figyelembe vette az érintettek által a Tanácshoz benyújtott észrevételeket.

(5)

A Tanács megállapította, hogy bizonyos csoportok esetében nem indokolt a további szerepeltetésük a listán.

(6)

A Tanács továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a listán szereplő más személyek, csoportok és szervezetek a 2001/931/KKBP közös álláspont (3) 1. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vettek részt, az említett közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdése értelmében illetékes hatóság velük szemben határozatot hozott, és hogy ezen személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a továbbiakban is a 2580/2001/EK rendeletben előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(7)

Ennek megfelelően a listát naprakésszé kell tenni, és a 714/2013/EU végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott listát e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Az 714/2013/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(2)  A Tanács 2013. július 25-i 714/2013/EU végrehajtási rendelete a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 1169/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 201., 2013.7.26., 10. o.).

(3)  A Tanács 2001. december 27-i 2001/931/KKBP közös álláspontja a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája

1.   SZEMÉLYEK

1.

ABDOLLAHI Hamed (más néven Mustafa Abdullahi), született: 1960.8.11., Irán. Útlevélszám: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

4.

ARBABSIAR Manssor (más néven Mansour Arbabsiar), született: 1955.3.6. vagy 1955.3.15., Irán. Iráni és amerikai állampolgár. Útlevélszám: C2002515 (Irán); Útlevélszám: 477845448 (USA). Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 07442833, lejárati ideje: 2016.3.15. (USA-beli vezetői engedély).

5.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR, más néven SOBIAR, más néven Abu ZOUBAIR), született: 1978.3.8., Amszterdam (Hollandia) – A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) – Az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (más néven Abdol Reza Shala’i, más néven Abd-al Reza Shalai, más néven Abdorreza Shahlai, más néven Abdolreza Shahla’i, más néven Abdul-Reza Shahlaee, más néven Hajj Yusef, más néven Haji Yusif, más néven Hajji Yasir, más néven Hajji Yusif, más néven Yusuf Abu-al-Karkh), született: 1957 körül, Irán. Címei: 1. Kermansháh, Irán; 2. mehráni katonai bázis, Ilám tartomány, Irán.

10.

SHAKURI Ali Gholam, született: 1965 körül, Teherán (Irán).

11.

SOLEIMANI Qasem (más néven Ghasem Soleymani, más néven Qasmi Sulayman, más néven Qasem Soleymani, más néven Qasem Solaimani, más néven Qasem Salimani, más néven Qasem Solemani, más néven Qasem Sulaimani, más néven Qasem Sulemani), született: 1957.3.11., Irán. Iráni állampolgár. Útlevélszám: 008827 (iráni diplomata-útlevél), kibocsátás dátuma: 1999. Titulusa: vezérőrnagy.

2.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

„Abu Nidal Szervezet” – „ANO”, (más néven „Fatah-Forradalmi Tanács”, más néven „Arab Forradalmi Brigádok”, más néven „Fekete Szeptember”, más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” („Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”).

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Al-Takfir” és „Al-Hidzsra”.

5.

„Babbar Khalsa”.

6.

Az „Új Néphadsereget” („NPA”) is magában foglaló „Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”, Fülöp-szigetek.

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Iszlám Csoport”).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Nagy Iszlám Keleti Harci Front”).

9.

„Hamas”, („Hamász”), ide tartozik a „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Hizballah Military Wing” (más néven „Hezbollah Military Wing”, más néven „Hizbullah Military Wing”, más néven „Hizbollah Military Wing”, más néven „Hezballah Military Wing”, más néven „Hisbollah Military Wing”, más néven „Hizbu’llah Military Wing”, más néven „Hizb Allah Military Wing”, más néven „Jihad Council” (és az irányítása alá tartozó minden egység, köztük a Külső Biztonsági Szervezet)).

11.

„Hizbul Mujahideen” („Hezb-i-Mudzsahedin”) – „HM”.

12.

„Hofstadgroep”.

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development” – („Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért”).

14.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” („Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége”).

15.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Khaliszán Zindabad Erő”).

16.

„Kurd Munkáspárt” – „PKK”, (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA GEL”).

17.

„A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” – „LTTE”.

18.

„Ejército de Liberación Nacional” („Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”).

19.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”).

20.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Népi Front Palesztina Felszabadításért”).

21.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (más néven „PFLP – General Command”). („Népi Front Palesztina Felszabadításért Főparancsnokság” [más néven „PFLP – Főparancsnokság”]).

22.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia” – „FARC” („Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők”).

23.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol” [„Forradalmi Baloldal”], más néven „Dev Sol”) („Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”).

24.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”).

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdisztáni Szabadság Sólymai” vagy „Kurdisztáni Szabadság Héjái”).


Top