EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0173

2013/173/EU: A Bizottság határozata ( 2013. április 8. ) a többfunkciós földmunkagépek egy típusának betiltásával kapcsolatban Dánia által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről (az értesítés a C(2013) 1874. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 101, 10.4.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/173(1)/oj

10.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. április 8.)

a többfunkciós földmunkagépek egy típusának betiltásával kapcsolatban Dánia által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről

(az értesítés a C(2013) 1874. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/173/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

A dán hatóságok a 2006/42/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően értesítették a Bizottságot és a többi tagállamot arról az intézkedésükről, amelyet a C.S.F. Srl. (via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse [Vicenza], Olaszország) által gyártott Multione S630 típusú gépekkel kapcsolatban meghoztak. A szóban forgó gépek CE jelzést viseltek, és a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK bizottsági irányelv (2) és a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról szóló 2000/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) alapján EK-megfelelőségi nyilatkozattal voltak ellátva.

(2)

A Multione S630 olyan többfunkciós földmunkagép, amely számos különböző, erdészeti, mezőgazdasági, kertészeti, tájrendezési, útfenntartási és építési műveletek széles skálájának elvégzését lehetővé tévő munkaszerelékkel látható el.

(3)

Dánia intézkedését az indokolta, hogy a gépek nem teljesítik a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 3.4.4. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt, amelynek értelmében ha egy kezelőhellyel ellátott önjáró gép esetében fennáll a leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély lehetősége, akkor a gépet, amennyiben ezt mérete lehetővé teszi, e veszély figyelembevételével megfelelő védelmi berendezéssel kell megtervezni és gyártani.

(4)

A dán hatóságok jelezték, hogy a gépek rendeltetésszerű használata során a leeső tárgyak vagy anyagok számos művelet esetében veszélyeztethetik a gépen ülő kezelőt, a szóban forgó gépek mégis úgy kerültek forgalomba, hogy nem voltak ellátva olyan berendezéssel, amely a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújthatna (a továbbiakban: védelmi berendezés). A dán hatóságok felszólították a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére. Mivel a gyártó ennek a felszólításnak nem tett eleget, a dán hatóságok megtiltották a védelmi berendezés nélküli Multione S630 típusú gépek forgalomba hozatalát, és arra kötelezték a gyártót, hogy a már forgalomba hozott gépek esetében tegyen korrekciós intézkedéseket.

(5)

A Bizottság levélben megkereste a gyártót, és felkérte a Dánia által meghozott intézkedéssel kapcsolatos észrevételeinek megtételére. Válaszában a gyártó jelezte, hogy megítélése szerint a gépet nem szükséges védelmi berendezéssel ellátni, ha szállítása olyan funkciók ellátására történik, amelyek esetében a leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély nem áll fenn. Ugyanakkor azonban arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy a dán hatóságok intézkedése nyomán gondoskodott arról, hogy a Dániában forgalomba hozott gépek el legyenek látva védelmi berendezéssel.

(6)

A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.1.2. a) pontja szerint a gépeket úgy kell tervezni és gyártani, hogy funkciójuknak megfeleljenek, és kezelésük, beállításuk és karbantartásuk ne veszélyeztesse a személyeket, amikor ezeket a műveleteket előre látható körülmények között végzik, ugyanakkor azonban figyelembe kell venni az ésszerűen előre látható rendellenes használatot is. Az intézkedéseket úgy kell meghozni, hogy a gépek egész élettartama alatt kiküszöböljenek minden kockázatot, beleértve a szállítási, az összeszerelési, a szétszerelési, az üzemből kivonási és a leselejtezési fázist is.

(7)

Függetlenül attól, hogy a Multione S630-hoz hasonló többfunkciós gépek szállítása olyan funkciók ellátására történik, amelyek esetében a leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély nem áll fenn, a gépet az előre látható élettartama során valószínűsíthetően olyan, a gép rendeltetésének egyébként megfelelő funkciókra is fogják használni, amelyek a kezelőt veszélynek teszik ki. Ezért e gépek tervezése és gyártása során a leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszélyt figyelembe kell venni.

(8)

A dán hatóságok által szolgáltatott adatok és a gyártó észrevételei megerősítik, hogy a védelmi berendezés nélküli Multione S630 típusú gépek nem teljesítik a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 3.4.4. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt, és ennek következtében a gépen ülő kezelő a leeső tárgyak, illetve anyagok miatt súlyos balesetveszélynek lehet kitéve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Indokolt a dán hatóságok által meghozott azon intézkedés, amelyben megtiltják a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtó védelmi berendezéssel el nem látott Multione S630 típusú gépek forgalomba hozatalát, és a már forgalomba hozott gépekkel kapcsolatban a gyártót korrekciós intézkedések megtételére kötelezik.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 8-án.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(2)  HL L 337., 2004.11.13., 13. o.

(3)  HL L 162., 2000.7.3., 1. o.


Top