Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:293E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 293, 2006. december 02.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 293E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. december 2.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2006-2007

 

2006. április 3-6-i ülések

 

2006. április 3., hétfő

2006/C 293E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az elnökség nyilatkozata

Ütemterv 2007-re

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Dokumentumok benyújtása

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

A máltai menekülttáborok helyzete (vita)

A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***II (vita)

A Bizottság versenypolitikája (2004) (vita)

A jogalkotói minőségében eljáró Tanács üléseinek megnyitása - Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés - (vita)

A leginkább rászorultak számára létrehozott közösségi segélyprogramok végrehajtására felhatalmazott jótékonysági szervezetek ellátásáról és a diabéteszről (írásbeli nyilatkozatok)

A dohai forduló értékelése a Kereskedelmi Világszervezet hongkongi miniszteri értekezletét követően (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

12

 

2006. április 4., kedd

2006/C 293E/02

JEGYZŐKÖNYV

14

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

A képviselőcsoportok tagjai

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A máltai menekülttáborok helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Határozat sürgősségi eljárásról

A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások * - Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás 2006-ra (vita)

Az Európai Unió munkaerőpiacán a munkavállalók szabad mozgását korlátozó átmeneti rendszer (vita)

Szavazások órája

A Régiók Bizottságának konzultációra irányuló kérelme, amelynek tárgya: Természeti katasztrófák (tűzvész, aszály, árvíz) - Régiófejlesztési kérdések (az Eljárási Szabályzat 118. cikke) (szavazás)

Tomczak úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***II (szavazás)

A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások * (szavazás)

A Bizottság versenypolitikája (2004) (szavazás)

A jogalkotói minőségében eljáró Tanács üléseinek megnyitása (szavazás)

Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés (szavazás)

A Kereskedelmi Világszervezet hongkongi miniszteri értekezlete (szavazás)

Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás 2006-ra (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A belső piacon nyújtott szolgáltatásokról szóló irányelvre vonatkozó módosított javaslat és a 96/71/EK irányelvre vonatkozó közlemény (munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő megbízatása) (vita)

A közösségi jog alkalmazásának nyomon követése (2003, 2004) - A jogalkotás minőségének javítása: a szubszidiaritás elvének alkalmazása (2004) - A hatályban lévő belső piaci jogszabályok végrehajtása, következményei és hatása - A szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégia (vita)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Polgárok Európáért program (2007-2013) ***I (vita)

A Kultúra Európai Fővárosai (2007-2019) ***I (vita)

Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***III - A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások ***III (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

26

I. MELLÉKLET

28

II. MELLÉKLET

39

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

113

P6_TA(2006)0117
Tomczak úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Az Európai Parlament határozata a Witold Tomczak kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2005/2129(IMM))

113

P6_TA(2006)0118
A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és a 96/391/EK és 1229/2003/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (10720/1/2005 - C6-0016/2006 - 2003/0297(COD))

114

P6_TC2-COD(2003)0297
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2006. április 4-én került elfogadásra a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

115

I. MELLÉKLET
TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

124

II. MELLÉKLET
TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

127

III. MELLÉKLET
TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

131

P6_TA(2006)0119
A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS))

140

P6_TA(2006)0120
A versenypolitikáról szóló 2004. évi bizottsági jelentés
Az Európai Parlament állásfoglalása a versenypolitikáról szóló 2004. évi bizottsági jelentésről (2005/2209(INI))

143

P6_TA(2006)0121
A Tanács jogalkotási üléseinek nyilvánossága
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai ombudsman által a Tanács jogalkotói minőségében tartott üléseinek nyilvánosságáról szóló 2395/2003/GG számú panasz ügyében az Európai Unió Tanácsához intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentéséről (2005/2243(INI))

146

P6_TA(2006)0122
Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés
Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférésről (2004/2125(INI))

151

MELLÉKLET
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRÓL SZÓLÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

153

P6_TA(2006)0123
A WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai forduló értékelése
Az Európai Parlament állásfoglalása a WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai forduló értékeléséről (2005/2247(INI))

155

P6_TA(2006)0124
Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai gazdaság helyzetéről: előkészítő jelentés a 2006-ra vonatkozó átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról (2006/2047(INI))

163

P6_TA(2006)0125
A legrászorultabbak élelmiszer-segélyezése európai programjának megvalósításában részt venni jogosult karitatív szervezetek ellátása
Az Európai Parlament nyilatkozata a legrászorultabbak élelmiszer-segélyezése európai programjának megvalósításában részt venni jogosult karitatív szervezetek ellátásáról

170

 

2006. április 5., szerda

2006/C 293E/03

JEGYZŐKÖNYV

172

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Köszöntés

A pénzügyi terv tárgyalásának folyamata (vita)

Az Európai Tanács következtetései - A lisszaboni stratégia (vita)

Szavazások órája

Ütemterv 2007-re

A tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***III (szavazás)

A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások ***III (szavazás)

Polgárok Európáért program (2007-2013) ***I (szavazás)

A Kultúra Európai Fővárosai (2007-2019) ***I (szavazás)

Az Európai Unió munkaerőpiacán a munkavállalók szabad mozgását korlátozó átmeneti rendszer (szavazás)

Ünnepélyes ülés - Málta

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A közel-keleti helyzet az izraeli választások után (vita)

Választások Fehéroroszországban (vita)

Választások Ukrajnában (vita)

A közlekedési ágazat biztonsági intézkedései és finanszírozása (SAFETY és SECURITY) (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Egészségügyi Világnap (vita)

Rendkívüli piactámogatási intézkedések (baromfi-ágazat) * (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

181

I. MELLÉKLET

183

II. MELLÉKLET

187

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

206

P6_TA(2006)0126
A tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazása *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kezdeményezéséről a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadására tekintettel (10706/2005 - C6-0255/2005 - 2005/0808(CNS))

206

P6_TA(2006)0127
Polgárok Európáért program (2007-2013) ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2007-2013. évi, aktív európai polgárságot támogató „Polgárok Európáért” című program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0116 - C6-0101/2005 - 2005/0041(COD))

210

P6_TC1-COD(2005)0041
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. április 5-én került elfogadásra a 2007-2013. évi, az Európai Unió alapjogi chartájában meghatározott aktív európai értékeket és aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

211

MELLÉKLET

219

P6_TA(2006)0128
Európai kulturális fővárosok (2007-2019) ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai kulturális főváros eseménysorozat 2007-2019. évekre szóló közösségi cselekvési programjának megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0209 - C6-0157/2005 - 2005/0102(COD)

222

P6_TC1-COD(2005)0102
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. április 5-én került elfogadásra a európai kulturális főváros eseménysorozat 2007-2019. évekre szóló közösségi fellépésének megállapításáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

223

MELLÉKLET
AZ EURÓPAI KULTURÁLIS FŐVÁROSSÁ JELÖLÉSRE JOGOSULTSÁG SORRENDJE

229

P6_TA(2006)0129
Az EU munkaerőpiacán a munkavállalók szabad mozgását korlátozó átmeneti rendszer
Az Európai Parlament állásfoglalása az EU munkaerőpiacán a munkavállalók szabad mozgását korlátozó átmeneti rendszerről (2006/2036(INI))

230

 

2006. április 6., csütörtök

2006/C 293E/04

JEGYZŐKÖNYV

234

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Egy képviselő mentelmi joga

A megállapodások szövegeinek a Tanács általi előterjesztése

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésének munkája 2005-ben (vita)

A támogatás hatékonysága és korrupció a fejlődő országokban (vita)

Szavazások órája

Egyszerűsített személyellenőrzési rendszer a külső határokon, amely a Svájc és Liechtenstein által kiadott bizonyos tartózkodási engedélyek tagállamok általi egyoldalú elismerésén alapul ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Egyszerűsített személyellenőrzési rendszer a külső határokon ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Rendkívüli piactámogatási intézkedések (baromfiágazat) * (szavazás)

Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***III (szavazás)

A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások ***III (szavazás)

Az európai ombudsmannak az Európai Iskolákkal szembeni panaszt követő különjelentése (szavazás)

A máltai menekülttáborok helyzete (szavazás)

Választások Fehéroroszországban (szavazás)

Választások Ukrajnában (szavazás)

Egészségügyi Világnap (szavazás)

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés munkája 2005-ben (szavazás)

A támogatás hatékonysága és a korrupció a fejlődő országokban (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A következő plenáris üléshét napirendje

A délkelet-törökországi helyzet (vita)

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Darfúr

Irak: asszír közösség, helyzet az iraki börtönökben

Egyiptom: az Ayman Nour-ügy

Szavazások órája

Darfúr (szavazás)

Irak: asszír közösség, helyzet az iraki börtönökben (szavazás)

Egyiptom: az Ayman Nour-ügy (szavazás)

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Dokumentumok benyújtása

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

247

I. MELLÉKLET

249

II. MELLÉKLET

258

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

282

P6_TA(2006)0130
A Svájc és Liechtenstein által kiadott tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló, azonossági ellenőrzésének egyszerűsített rendszere ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása Svájc és Liechtenstein által a területükön történő átutazás céljából kiadott bizonyos tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló, a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0381 - C6-0254/2005 - 2005/0159(COD))

282

P6_TC1-COD(2005)0159
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. április 6-án került elfogadásra a Svájc és Liechtenstein által a területükön történő átutazás céljából kiadott bizonyos tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló, a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

282

MELLÉKLET
A Svájci Államszövetség és Liechtenstein által kiadott, a 2. cikkben említett tartózkodási engedélyek listája

285

P6_TA(2006)0131
Egyszerűsített személyellenőrzési rendszer a külső határokon ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a bizonyos dokumentumoknak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített rendszere bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0381 - C6-0253/2005 - 2005/0158(COD))

288

P6_TC1-COD(2005)0158
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. április 6-án került elfogadásra a bizonyos dokumentumoknak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

289

MELLÉKLET
AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÁLTAL KIADOTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA

291

P6_TA(2006)0132
Rendkívüli piactámogató intézkedések alkalmazása *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2771/75/EGK és a 2777/75/EGK tanácsi rendeleteknek a rendkívüli piactámogató intézkedések alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS))

295

P6_TA(2006)0133
Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***III
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által elfogadott, egyes üvegházhatást okozó fluortartalmú gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló közös szövegtervezetről (PE-CONS 3604/2006 - C6-0065/2006 - 2003/0189A(COD))

297

P6_TA(2006)0134
A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások ***III
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által elfogadott, a gépjárművek légkondícionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló közös szövegtervezetről (PE-CONS 3605/2006 - C6-0066/2006 - 2003/0189B(COD))

298

P6_TA(2006)0135
Az európai ombudsmannak az Európai Iskolákkal szembeni panaszt követő különjelentése
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai ombudsmannak az Európai Iskolák ellen benyújtott (1391/2002/JMA számú) panaszt követő különjelentéséről (2005/2216(INI))

299

P6_TA(2006)0136
A máltai menekülttáborok helyzete
Az Európai Parlament állásfoglalása a máltai menekülttáborok helyzetéről

301

P6_TA(2006)0137
Az elnökválasztás utáni fehéroroszországi helyzet
Az Európai Parlament állásfoglalása a 2006. március 19-i elnökválasztás utáni fehéroroszországi helyzetről

304

P6_TA(2006)0138
Az ukrajnai választások
Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai parlamenti választásokról

307

P6_TA(2006)0139
Az egészségügyi világnap
Az Európai Parlament állásfoglalása az egészségügyi világnapról

308

P6_TA(2006)0140
Az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés 2005-ben végzett munkája
Az Európai Parlament állásfoglalása az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés 2005-ben végzett munkájáról (2005/2104(INI))

311

P6_TA(2006)0141
A támogatás hatékonysága és korrupció a fejlődő országokban
Az Európai Parlament állásfoglalása a segélyek hatékonyságáról és a fejlődő országokban tapasztalható korrupcióról (2005/2141(INI))

316

P6_TA(2006)0142
Darfúr
Az Európai Parlament állásfoglalása Darfúrról

320

P6_TA(2006)0143
Irak: az asszír közösség; az iraki börtönökben fennálló helyzet
Az Európai Parlament állásfoglalása Irakról: az asszír közösségről; az iraki börtönökben fennálló helyzetről

322

P6_TA(2006)0144
Egyiptom: Ayman Nour
Az Európai Parlament állásfoglalása Egyiptom: Ayman Nourról

325


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők

HU

 

Top