EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0172

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a rendkívüli tartaléknak a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi segély, valamint a COVID-19-járvány kapcsán az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése céljából 2020-ban történő igénybevételéről

COM/2020/172 final

Brüsszel, 2020.4.2.

COM(2020) 172 final

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a rendkívüli tartaléknak a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi segély, valamint a COVID-19-járvány kapcsán az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése céljából 2020-ban történő igénybevételéről


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 1 (a továbbiakban: a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet) végső megoldásként lehetővé teszi az EU-28-ak bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03 %-át kitevő rendkívüli tartalék igénybevételét az előre nem látható körülményekre való reagálás céljára. A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikke alapján a többéves pénzügyi keret 2020. évi technikai kiigazításában 2 a rendkívüli tartalék maximális összegét 2020-ra 5 096,8 millió EUR-ban határozták meg.

A Bizottság a mai napon benyújtja a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet 3 . A tervezet a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatainak további, 3 000,0 millió EUR összegű emelését tartalmazza, hogy fedezze az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszköze annak érdekében történő újbóli működésbe léptetését, hogy segítse a tagállamokat a COVID-19-járvány következményeinek kezelésében, valamint tovább erősítse az uniós polgári védelmi mechanizmust/rescEU-t az alapvető erőforrások Európa-szerte történő szélesebb körű felhalmozásának és elosztása koordinálásának megkönnyítése céljából. Ez az emelés kiegészíti az ugyanezen fejezetre vonatkozó egyéb, összesen 423,3 millió EUR összegű emeléseket, amelyeket a Bizottság az 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben 4 már javasolt.

Tekintettel arra, hogy a 3. fejezeten belül nincs lehetőség átcsoportosításra, és összhangban a szintén ma benyújtott, a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet módosítására irányuló azon javaslattal, amely megszünteti az ezen eszköz alkalmazási körére vonatkozó korlátozásokat 5 , a Bizottság a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben javasolja a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék igénybevételét az e speciális eszköz keretében rendelkezésre álló 2 042,4 millió EUR-s 6 teljes összeg tekintetében.

A 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet ezenfelül a Rugalmassági Eszköz 2020. évi igénybevételére vonatkozó (EU) 2020/265 határozat 7 módosítására irányuló javaslat 8 kíséri. Ez a javaslat 316,3 millió EUR-val növeli az igénybevételre javasolt összeget, és összesen 1 094,4 millió EUR igénybevételét javasolja 2020-ban, valamint kimeríti az e speciális eszköz keretében rendelkezésre álló összeget.

Végezetül a Bizottság azt javasolja, hogy végső megoldásként az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében a 3. fejezet alá tartozó kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes körű finanszírozásának biztosítása érdekében – a kötelezettségvállalási felső határt meghaladóan – 2020-ra vegyék igénybe a rendkívüli tartalékot 714,6 millió EUR összegben.

2.AZ IGÉNYBEVÉTEL INDOKLÁSA

2.1.BEVEZETÉS

Az (EU) 2016/369 rendelet értelmében szükséghelyzeti támogatás ítélhető oda folyamatban lévő vagy potenciális, természeti vagy ember által okozott katasztrófa esetén, amennyiben a katasztrófa rendkívüli nagyságrendjénél és hatásánál fogva egy vagy több tagállamban súlyos és széles körű humanitárius következményekkel jár, és kizárólag olyan kivételes körülmények között, ha a tagállamok és az Unió rendelkezésére álló többi eszköz közül egyik sem elegendő.

A súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó, kettes típusú koronavírust (SARS-CoV-2) és a kapcsolódó betegséget (COVID-19) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) először nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetnek 9 , majd világjárványnak 10 minősítette. A járvány népegészségügyi következményei a leginkább érintett tagállamokban már most is súlyosak és széles körűek, és tovább romlanak, mivel egyre több tagállam érintett súlyosan.

Az uniós polgári védelmi mechanizmust/rescEU-t 11 az 1/2020. és a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet is megerősítette, az európai strukturális és beruházási alapok igénybevétele érdekében elindult a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés 12 , és egyéb uniós eszközök is hozzájárulnak a népegészségügyi szükséghelyzet részleges kezeléséhez. A kihívás nagyságrendje és hatóköre azonban a járvány népegészségügyi vonatkozású humanitárius következményeinek az Unión belüli hatékony kezelését igényli.

A fentiek alapján a Bizottság javasolja az (EU) 2016/369 rendelet szerinti Szükséghelyzeti Támogatási Eszköznek a COVID-19-járvány tekintetében történő újbóli működésbe léptetését és módosítását 13 .

2.2.A RENDKÍVÜLI TARTALÉK MINT VÉGSŐ MEGOLDÁS

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerint a rendkívüli tartalék az előre nem látható körülményekre való reagálás céljára, végső megoldásként vehető igénybe. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 14 14. pontjának megfelelően a Bizottság megvizsgálta a hatályos költségvetésen belüli jelentős összegű átcsoportosítások lehetőségét. A Bizottság a 2020. évi költségvetésben már javasolta a 3. fejezet kötelezettségvállalási felső határán belüli lekötetlen mozgástér teljes mértékű felhasználását. Ezenfelül az elfogadott költségvetésben 778,1 millió EUR-t mozgósítottak a Rugalmassági Eszközből. E fejezeten belül ezért nincs lehetőség további átcsoportosításra.

A Bizottság az 1/2020. és a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben javasolta a Rugalmassági Eszköz fennmaradó összegének igénybevételét, hogy az igénybevétel összesen 1 094,4 millió EUR-t érjen el. A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék hatálya a növekedésre és a foglalkoztatásra, valamint a migrációra és a biztonságra korlátozódik, és nem vehető igénybe a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekre. A Bizottság ezért a mai napon javaslatot tesz a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet módosítására 15 annak érdekében, hogy megszüntesse a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék alkalmazási körének korlátozását, és a rendelkezésre álló teljes összeget haladéktalanul igénybe lehessen venni a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz számára, valamint hogy tovább emelje a rescEU keretét a 2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezeten keresztül. Mivel a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék és a Rugalmassági Eszköz együttes összege nem elegendő a kötelezettségvállalási előirányzatok javasolt emelésének finanszírozására, a rendkívüli tartalék 2020-ra vonatkozó igénybevétele az egyetlen – végső megoldásként igénybe vehető – eszköz a fennmaradó további kiadásoknak a 3. fejezet felső határát meghaladó finanszírozására.

2.3.AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSA 2020-BAN

A Bizottság 714,6 millió EUR igénybevételét javasolja a rendkívüli tartalékból a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz újbóli működésbe léptetésével kapcsolatos további igények fedezésére.

A megfelelő kifizetési előirányzatokra a 2020. évi kifizetési felső határ biztosít fedezetet (a felső határt meghaladóan is). A kifizetések céljára nem kell igénybe venni a rendkívüli tartalékot.

3.A RENDKÍVÜLI TARTALÉK ELLENTÉTELEZÉSE A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FELSŐ HATÁRAIVAL SZEMBEN

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a rendkívüli tartalék igénybevételével rendelkezésre bocsátott összegeket a folyó pénzügyi évre vagy a következő pénzügyi évekre rendelkezésre álló mozgástér révén teljes mértékben ellentételezni kell.

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban az ellentételezett összegeket nem lehet a továbbiakban a többéves pénzügyi kerettel összefüggésben igénybe venni, vagyis a folyó pénzügyi évre és a következő pénzügyi évekre vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok összesített felső határa nem léphető túl. Következésképpen a rendkívüli tartaléknak a 3. fejezet 2020. évi kötelezettségvállalási előirányzataival kapcsolatos igénybevétele és az ehhez kapcsolódó ellentételezés során be kell tartani a 2020-ra – a hatályos többéves pénzügyi keret utolsó évére – megállapított kötelezettségvállalási felső határt.

A Bizottság azt javasolja, hogy a 3. fejezet kiadásainak javasolt emelését az 5. fejezet (Igazgatás) kiadási felső határán belül rendelkezésre álló mozgástérből ellentételezzék.

Az ellentételezést követően összesen 633,7 millió EUR összegű mozgástér maradna a következő fejezetek kiadási felső határa alatt:

·514,0 millió EUR a 2. fejezetben (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások),

·103,4 millió EUR a 4. fejezetben (Globális Európa),

·16,2 millió EUR az 5. fejezetben (Igazgatás).

A többi kiadási felső határ alatt nem maradna mozgástér.

A teljes többéves pénzügyi keretre vonatkozó átfogó kötelezettségvállalási felső határ nem változna.

4.KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK

A Bizottság felhívja az Európai Parlament és a Tanács figyelmét arra, hogy a határozatot a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikke (1) bekezdése utolsó mondatának megfelelően legkésőbb a 2/2020. számú költségvetés-módosítás közzétételével egy időben kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a rendkívüli tartaléknak a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi segély, valamint a COVID-19-járvány kapcsán az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése céljából 2020-ban történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra 16 és különösen annak 14. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 17 13. cikke az Unió bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03 %-át kitevő rendkívüli tartalékot hozott létre.

(2) Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 6. cikkével összhangban a Bizottság „A pénzügyi keret 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítása a GNI változásaival összhangban” című, 2019. május 15-i közleményében 18 kiszámította e rendkívüli tartalék 2020-ra vonatkozó maximális összegét.

(3) A Bizottság megvizsgálta az előre nem látható körülményekre való reagálás minden egyéb pénzügyi lehetőségét a 3. fejezetnek (Biztonság és uniós polgárság) a többéves pénzügyi keretben meghatározott 2020. évi kiadási felső határán belül. A Bizottság javasolta, hogy 2020-ban a többéves pénzügyi keret 3. fejezetére vonatkozóan használják fel a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot 2 392 402 163 EUR összegben és vegyék igénybe a Rugalmassági Eszközt 1 094 414 188 EUR összegben. A rendkívüli tartalékot mindazonáltal igénybe kell venni a COVID-19-járvány miatt felmerülő szükségletek kezeléséhez, mégpedig úgy, hogy a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben 19 javasoltaknak megfelelően a többéves pénzügyi keret 3. fejezetének az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében szereplő kötelezettségvállalási előirányzatait e fejezet felső határát meghaladóan megemelik.

(4) A helyzet rendkívüli jellegére tekintettel teljesülnek az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti végső megoldás feltételei.

(5) Ennek a határozatnak a 2020. évi költségvetés módosításával egy napon kell hatályba lépnie, mivel a rendkívüli tartalék teszi lehetővé néhány intézkedésnek a többéves pénzügyi keretben 2020-ra vonatkozóan meghatározott felső határt meghaladó finanszírozását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének céljára igénybe kell venni a rendkívüli tartalékot a többéves pénzügyi keret 3. fejezetének (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási felső határát meghaladóan, 714 558 138 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosítására.

2. cikk

Az 1. cikkben említett 714 558 138 EUR-s összeget az 5. fejezet (Igazgatás) 2020-as pénzügyi évre vonatkozó mozgásteréből kell ellentételezni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(2)    COM(2019) 310, 2019.5.15.
(3)    COM(2020) 170, 2020.4.2.
(4)    COM(2020) 145, 2020.3.27.
(5)    COM(2020) 174, 2020.4.2.
(6)    Ez az összeg figyelembe veszi a Bizottság által ma elfogadott „Technikai kiigazítás a speciális eszközök tekintetében” című dokumentumban (COM(2020) 173, 2020.4.2.) 2020-ra rendelkezésre bocsátott, 2019-ből fennmaradó mozgásteret (1 316,9 millió EUR).
(7)    COM(2020) 171, 2020.4.2.
(8)    Az említett határozat módosítására irányuló első javaslat az 1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet kísérte, de helyébe ez a második javaslat lépett.
(9)    2020. január 30-án.
(10)    2020. március 11-én.
(11)    Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).
(12)    Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU, az 1301/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról [Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés] (COM(2020) 113 final, 2020.3.13.).
(13)    COM(2020) 175, 2020.4.2.
(14)

   HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(15)    COM(2020) 174, 2020.4.2.
(16)    HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(17)    A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
(18)    A Bizottság közleménye (2019. május 15.) a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A pénzügyi keret 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítása a GNI (ESA 2010) változásaival összhangban (COM(2019) 310).
(19)    COM(2020) 170, 2020.4.2.
Top