EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 12. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPRÓL (EMVA) 2018. PÉNZÜGYI ÉV

COM/2019/422 final

Brüsszel, 2019.9.25.

COM(2019) 422 final

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG 12. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK
AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPRÓL
(EMVA)
2018. PÉNZÜGYI ÉV


Tartalomjegyzék

1.Költségvetési eljárás

1.1.Pénzügyi keret

1.2.A 2018. évi költségvetési tervezet

1.3.A 2018. évi költségvetés elfogadása

1.4.A költségvetés-módosítás elfogadása

2.Az előirányzatok kezelése

2.1.A kötelezettségvállalási előirányzatok kezelése

2.1.1.Az EMVA vidékfejlesztési programjai

2.1.2.Technikai segítségnyújtás

2.2.A kifizetési előirányzatok kezelése

2.2.1.Az EMVA vidékfejlesztési programjai

2.2.2.Technikai segítségnyújtás

3.A 2018. évi EMVA-költségvetés végrehajtása

3.1.A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

3.1.1.Az EMVA vidékfejlesztési programjai

3.1.2.Technikai segítségnyújtás

3.2.A kifizetési előirányzatok végrehajtása

3.2.1.Az EMVA vidékfejlesztési programjai

3.2.2.Technikai segítségnyújtás

3.3.A bejelentett költségek elemzése intézkedésenkénti bontásban

3.4.Az EMVA-programok végrehajtása

3.4.1.2007–2013-as programozási időszak

3.4.2.2014–2020-as programozási időszak

1.    Költségvetési eljárás

1.1.    Pénzügyi keret 

A 2018. évi vidékfejlesztési kiadások finanszírozása a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretből történik. A pénzügyi keretről az 1311/2013/EU tanácsi rendelet rendelkezik. A vidékfejlesztésre, valamint a piachoz kapcsolódó kiadásokra és közvetlen kifizetésekre szánt, a többéves pénzügyi keret éves technikai kiigazításai utáni előirányzatokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat – A 2014–2020-as időszakra vonatkozó pénzügyi keret

2. FEJEZET

Millió EUR-ban; folyó árak

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ÖSSZESEN

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

ebből:

- Vidékfejlesztés a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen támogatások, a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Az EMGA és az EMVA közötti 351,9 millió EUR összegű, a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó nettó átcsoportosítást követően (a részleteket lásd az f) pontban)

b) Az EMGA és az EMVA közötti 51,6 millió EUR összegű, a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó nettó átcsoportosítást követően (a részleteket lásd az f) pontban)

c) Az EMGA és az EMVA közötti 28 millió EUR összegű, a 2014–2020-as pénzügyi évekre vonatkozó nettó átcsoportosítást követően (a részleteket lásd az f) pontban)

d) Az EMGA és az EMVA közötti 4 313,9 millió EUR összegű, a 2015 és 2020-as pénzügyi évekre vonatkozó nettó átcsoportosítást követően (a részleteket lásd az f) pontban)

e) A 2014-es évre vonatkozó EMVA-előirányzat átprogramozását követően, a többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU rendelet 19. cikkének alkalmazása eredményeként a 2014. évi kötelezettségvállalásból levont összesen 8 705 millió EUR egyenlő mértékben szétosztásra került a 2015-ös és 2016-os előirányzatok között

f) A vidékfejlesztéshez (EMVA) kapcsolódó, a fenti a)–d) pontokban említett átcsoportosítások a következőket foglalják magukban: A teljes 2014–2020-as időszakban évente 4 millió EUR kerül átcsoportosításra a gyapotágazatból (Görögország) az 1307/2013/EU rendelet 66. cikkének (1) bekezdése alapján, 296,3 millió EUR-t tesz ki a 2014-es pénzügyi évre átcsoportosított önkéntes kiigazítás (UK) a 73/2009/EK rendelet 10b. cikke és 10c. cikkének (2) bekezdése alapján, 51,6 millió EUR-t tesznek ki a 2014-re és 2015-re évente átcsoportosított el nem költött összegek (SE és DE) a 73/2009/EK rendelet 136. cikke és 136b. cikke alapján, valamint 4 313,9 millió EUR-t tesz ki a kifizetések csökkentése és a pillérek közötti rugalmasság az 1307/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése alapján

1.2.    A 2018. évi költségvetési tervezet 

A 2018. évi költségvetési tervezetet a Bizottság 2017. június 29-én fogadta el és terjesztette a költségvetési hatóság elé.

A költségvetési tervezetben a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) számára 14 372 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 11 848 millió EUR összegű kifizetési előirányzat szerepelt.

A Tanács 2017. szeptember 4-én, az Európai Parlament pedig 2017. október 25-én fogadta el a 2018. évi költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontját. Szükséges volt az egyeztető bizottság összehívása, amely a 21 napos határidőn belül közös szövegtervezetről állapodott meg. A Tanács és az Európai Parlament 2017. november 30-án egymástól függetlenül jóváhagyta a közös szövegtervezetet.

1.3.    A 2018. évi költségvetés elfogadása

A 2017. november 30-án elfogadott 2018. évi költségvetés az EMVA tekintetében megegyezett a Bizottság eredeti javaslatával.

2. táblázat

2018. évi elfogadott költségvetés

Költségvetési jogcím

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

(EUR-ban)

(EUR-ban)

2014–2020

05.046001 (Vidékfejlesztési programok)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Nem operatív technikai segítségnyújtás)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operatív technikai segítségnyújtás)

20 770 000

21 037 093

1.4.    A költségvetés-módosítás elfogadása

A 6. számú költségvetés-módosításban a technikai segítségnyújtás címén az EMVA számára 2014–2020-ra előirányzott kötelezettségvállalás összege 0,7 millió EUR-ral csökkent.

3. táblázat

A 2018. évi költségvetés a módosítást követően

Költségvetési jogcím

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

(EUR-ban)

(EUR-ban)

2014–2020

05.046001 (Vidékfejlesztési programok)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Nem operatív technikai segítségnyújtás)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operatív technikai segítségnyújtás)

20 070 000

21 037 093

2.    Az előirányzatok kezelése

2.1.    A kötelezettségvállalási előirányzatok kezelése

2.1.1.    Az EMVA vidékfejlesztési programjai

Az EMVA vidékfejlesztési programjaira biztosított kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a 2018. évi megszavazott költségvetés 14 347 millió EUR volt, amelynek teljes összege a 2014 és 2020 közötti programokhoz kapcsolódott.

4. táblázat

A kötelezettségvállalási előirányzatok kezelése 2018-ban – EMVA

Költségvetési jogcím

05.046001

(EUR-ban)

Előirányzatok 2018 elején

14 346 899 509

A 2018-ban rendelkezésre álló előirányzatok

14 346 899 509

A 2018-ban felhasznált előirányzatok

14 346 899 509

2.1.2.    Technikai segítségnyújtás

Az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Bizottság kezdeményezésére – az EMVA a rendelkezésére álló éves költségvetési előirányzat legfeljebb 0,25 %-át fordíthatja technikai segítségnyújtási intézkedések finanszírozására. A 2018. évi költségvetésben e célra rendelkezésre álló eredeti összeg nem operatív technikai segítségnyújtás esetében 4,7 millió EUR, operatív technikai segítségnyújtás esetében pedig 20,8 millió EUR volt. Az utóbbit a 6. számú költségvetés-módosítás 0,7 millió EUR-ral csökkentette.

2.2.    A kifizetési előirányzatok kezelése

2.2.1.    Az EMVA vidékfejlesztési programjai

A 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési programokra a megszavazott 2018. évi költségvetés kifizetési előirányzatai 11 822 millió EUR-t tettek ki. Ezenfelül az előző évről átcsoportosított rendelkezésre álló címzett bevétel összege 18,1 millió EUR, az év során beszedett címzett bevétel pedig 12,4 millió EUR volt. A kifizetési előirányzatokat növelte (a) a technikai segítségnyújtási sorról történt 4 millió EUR összegű átcsoportosítás, (b) 150 millió EUR összegű globális átcsoportosítás és (c) 64 millió EUR összegű év végi átcsoportosítás. Ezen túlmenően az EMVA 2007–2013 közötti 119,0 millió EUR összegű címzett bevétele átcsoportosításra került a tagállamok 2018. harmadik negyedévi kiadásigazoló nyilatkozatain alapuló kifizetések teljes körű fedezetére. Valamennyi átcsoportosítást figyelembe véve a rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok teljes összege 2018-ban 12 189,5 millió EUR volt. Összesen 12 173,5 millió EUR kifizetési előirányzat került felhasználásra és 12,4 millió EUR célzott bevétel automatikusan átcsoportosításra került 2018-ról 2019-re.5. táblázat

A kifizetési előirányzatok kezelése 2018-ban

(EUR-ban)

 

EMVA (2014–2020)

Költségvetési jogcím – 05.046001

Előirányzatok 2018 elején

11 822 000 000

Átcsoportosítás a 2014–2020-as EMVA technikai segítségnyújtás sorból

4 000 000

Globális átcsoportosítás

150 000 000

Év végi átcsoportosítás

64 000 000

2017-ről áthozott címzett bevétel

18 098 156

2018-ban beszedett címzett bevétel

12 400 084

Az EMVA 2007–2013 közötti címzett bevételének átcsoportosítása

119 046 270

A 2018-ban rendelkezésre álló előirányzatok

12 189 544 509

A 2018-ban felhasznált előirányzatok

12 173 540 691

2.2.2.    Technikai segítségnyújtás

Az EMVA technikai segítségnyújtás tekintetében a 2018. évi költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok teljes összege 25,7 millió EUR volt. 4,0 millió EUR-t csoportosítottak át a 2014 és 2020 közötti EMVA-programok sorához a tagállamok 2018 harmadik negyedévére vonatkozó kiadásigazoló nyilatkozatain alapuló kifizetések teljes körű fedezetére. A kifizetési előirányzatok végleges összege 21,7 millió EUR volt.

3.    A 2018. évi EMVA-költségvetés végrehajtása

3.1.    A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

3.1.1.    Az EMVA vidékfejlesztési programjai    

A 2014 és 2020 közötti EMVA-programok 2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege (14 346,9 millió EUR) lekötésre került.

A 6. táblázat tagállamonkénti bontásban mutatja be a legutóbb az (EU) 2019/71 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított 1305/2013/EU rendeletben meghatározott előirányzatokat, valamint a 2018-ban lekötött összegeket.6. táblázat

A 2018 végéig lekötött összegek a (módosított) 1305/2013/EU rendelethez viszonyítva

Költségvetési jogcím: 05.046001

(EUR-ban)

Tagállam

1305/2013/EU rendelet

2018-ban lekötött összegek

2018. évi előirányzat

 

(a)

(b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Összesen

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Technikai segítségnyújtás

A 2018. évi költségvetésben a 2014–2020-as programozási időszakra az operatív technikai segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok összege 20,8 millió EUR volt. Ezt a költségvetési sort a 6. számú költségvetés-módosítás 0,7 millió EUR-ral csökkentette. A 7. táblázat részletezi az operatív technikai segítségnyújtásra szolgáló kötelezettségvállalási előirányzatok 2018. évi felhasználását. A legfontosabb rész az Európai Vidékfejlesztési Hálózathoz és a Pénzügyi eszközök – technikai tanácsadói platformhoz kapcsolódik.

7. táblázat

Technikai segítségnyújtás – A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

Költségvetési jogcím: 05.046002

(EUR-ban)

Megnevezés

Kötelezettségvállalás összege

Európai Vidékfejlesztési Hálózat

4 629 652

Pénzügyi eszközök – technikai tanácsadói platform

4 523 225

Információtechnológia*

2 979 178

Európai innovációs partnerség

2 730 006

Szervezeti közlemény

2 140 000

Európai értékelő hálózat

1 900 113

Ökológiai gazdálkodási adatbázis

432 796

Audit és ellenőrzések

249 774

LOGO-k védelme

50 000

Összesen

19 634 744

* A szélessávszakértői szolgálatokkal (BCO) együtt

3.2.    A kifizetési előirányzatok végrehajtása

3.2.1.    Az EMVA vidékfejlesztési programjai

A 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló 12 189,5 millió EUR kifizetési előirányzatból 12 173,5 millió EUR végrehajtására került sor. A 8. táblázat ezen – 2018-ban kifizetett – összeg bejelentési időszakonkénti bontását mutatja be:


8. táblázat

Az EMVA vidékfejlesztési programjaira 2018-ban teljesített kifizetések (millió EUR-ban)

2007–2013

2014–2020

 

 

 

Előfinanszírozás 2014–2020

19,5

Kifizetési kérelmek teljesítése 2017. 4. negyedévét megelőzően

6,3

Kifizetési kérelmek teljesítése – 2017. 4. negyedév

4 460,8

Kifizetési kérelmek teljesítése – 2018. 1. negyedév

2 616,1

Kifizetési kérelmek teljesítése – 2018. 2. negyedév

2 402,3

Kifizetési kérelmek teljesítése – 2018. 3. negyedév

2 668,6

Lezáró vagy tényleges kifizetések 2007–2013

271,9

Összesen 2018-ban

271,9

12 173,5

Az alábbi grafikon a kifizetési előirányzatok havi felhasználását mutatja az év során (2018. január – december).

1. grafikonA 9 a. és 9b. táblázat ismerteti a Bizottság által a 2018-as költségvetési évben kifizetett összegeket tagállamonkénti és bejelentési időszakonkénti bontásban.

9a. táblázat: EMVA 2007–2013

A 2018. 01. 01. és 2018. 12. 31. között teljesített kifizetések

EMVA (2007–2013) – 05.040501. költségvetési jogcím (EUR)

Tagállam

Tényleges kifizetések, elsősorban a Bíróság ítéletei alapján

Lezárás

Összesen

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Összesen

47 161 052

224 768 001

271 929 0539b. táblázat: EMVA 2014–2020

A 2018. 01. 01. és 2018. 12. 31. között teljesített kifizetések

EMVA 2014–2020 – 05.046001. költségvetési jogcím

(EUR-ban)

Tagállam

Előfinanszírozás

2017. 4. negyedéve előtt

2017. 4. negyedév

2018. 1. negyedév

2018. 2. negyedév

2018. 3. negyedév

Összesen

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Összesen

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691


A 10. táblázat minden egyes tagállam esetében összehasonlítja az EMVA keretében a 2014–2020-as időszakra 2018-ban teljesített kifizetéseket a 2017-ben teljesítettekkel. A kifizetések összességükben 10 %-kal nőttek a 2017. évhez képest (11,1 milliárd EUR-ról 12,2 milliárd EUR-ra).

10. táblázat

A tagállamok részére teljesített kifizetések – 2018. és 2017. összehasonlítása (2014–2020-as EMVA)

(EUR-ban)

 

Tagállam

2017

2018

2017 és 2018 közötti különbség

Időközi kifizetések

Előfinanszírozás

Összesen

Időközi kifizetések

Előfinanszírozás

Összesen

(EUR-ban)

(%-ban)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Összesen

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Technikai segítségnyújtás 

A 2014–2020-as programozási időszakra az operatív segítségnyújtásra vonatkozó kifizetési előirányzatok összege 21,0 millió EUR volt. Ezen előirányzatok egy része (4,0 millió EUR) átcsoportosításra került, hogy fedezze az EMVA 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési programjaival kapcsolatos kifizetési igényeket.

Az alábbi 11. táblázat bemutatja a fő tevékenységek szerint csoportosított kifizetéseket. A legfontosabb rész az Európai Vidékfejlesztési Hálózathoz kapcsolódik.

11. táblázat

 

Technikai segítségnyújtás – A kifizetési előirányzatok végrehajtása

Költségvetési jogcím: 05.046002

(EUR-ban)

Megnevezés

Kifizetett összeg

Európai Vidékfejlesztési Hálózat

3 914 519

Információtechnológia*

2 822 364

Európai innovációs partnerség

2 468 602

Pénzügyi eszközök – technikai tanácsadói platform

1 800 000

Európai értékelő hálózat

1 589 121

Audit és ellenőrzések

410 785

Ökológiai gazdálkodási adatbázis

135 317

LOGO-k védelme

40 000

Összesen

13 180 708

    * A szélessáv-szakértői szolgálatokkal együtt

3.3.    A bejelentett költségek elemzése intézkedésenkénti bontásban

A 12. táblázat vidékfejlesztési intézkedésenkénti bontásban mutatja be a tagállamok által 2018-ban (2017. negyedik negyedévétől 2018. harmadik negyedévéig) benyújtott kifizetési kérelmeket, a programozási időszak kezdetétől halmozott bejelentett kiadásokat, valamint a 2014 és 2020 közötti EMVA-programokra vonatkozó pénzügyi tervet.

2018-ban az EMVA keretében a 2014–2020-as időszak kiadásai főleg a 13. intézkedésre (A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések), a 04. intézkedésre (Beruházások tárgyi eszközökbe) és a 10. intézkedésre (Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések) összpontosultak.12. táblázat

Az EMVA 2018. évi bejelentett kiadásai (2017. negyedik negyedév – 2018. harmadik negyedév) és Halmozott kiadások összesen (2014. negyedik negyedév – 2018. harmadik negyedév)

összehasonlítva a pénzügyi tervekkel – 2014–2020-as EMVA

 

Bejelentett kiadások, 2018 (2017. Negyedik negyedév – 2018. harmadik negyedév)

Halmozott bejelentett kiadások (2014. Negyedik negyedév – 2018. harmadik negyedév)

Pénzügyi tervek, 2014–2020

EMVA-intézkedés

(millió EUR)

(%)

(millió EUR)

(%)

(millió EUR)

(%)

01. intézkedés

Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

02. intézkedés

Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

03. intézkedés

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

04. intézkedés

Beruházások tárgyi eszközökbe

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

05. intézkedés

A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

06. intézkedés

A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

07. intézkedés

Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

08. intézkedés

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

09. intézkedés

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

10. intézkedés

Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

11. intézkedés

Biogazdálkodás

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

12. intézkedés

Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

13. intézkedés

A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

14. intézkedés

Állatjólét

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

15. intézkedés

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, erdővédelem

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

16. intézkedés

Együttműködés

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

17. intézkedés

Kockázatkezelés

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

18. intézkedés

A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések finanszírozása Horvátország esetében

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

19. intézkedés

Támogatás a LEADER keretében megvalósuló helyi fejlesztéshez –közösségi szinten irányított helyi fejlesztés

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

20. intézkedés

Technikai segítségnyújtás (tagállamok)

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

113. intézkedés

Korengedményes nyugdíjazás

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

131. intézkedés

A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

341. intézkedés

Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Mindösszesen

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*A tagállamok negyedévente jelentik be a kiadásaikat. Azonban az n. év negyedik. negyedévére vonatkozó bejelentések az n+1. év januárjában kerülnek benyújtásra. Következésképpen a Bizottság által a tagállamok javára az n. évben teljesített megfelelő visszatérítések az n-1. év negyedik negyedévétől az n. év harmadik negyedévéig tartó időszakra vonatkoznak.3.4.    Az EMVA-programok végrehajtása

3.4.1.    2007–2013-as programozási időszak

A 2. grafikon szemlélteti a 2007–2013-as időszakra eső vidékfejlesztési programok tagállamonkénti felhasználási arányát: a programozási időszak kezdetétől 2018. december 31-ig teljesített kifizetéseket, ezen belül az említett időpontig lezárt programok lezárásával összefüggő kifizetéseket a 2007 és 2013 közötti teljes előirányzathoz viszonyítva.

2018 végéig a visszavont összeg 1 974 millió EUR-t tett ki.

3.4.2.    2014–2020-as programozási időszak

A 3. grafikon szemlélteti a 2014–2020-as időszakra eső vidékfejlesztési programok tagállamonkénti felhasználási arányát: a programozási időszak kezdetétől teljesített kifizetéseket, ezen belül a 2018 4. negyedévére vonatkozóan teljesített, a 2019. pénzügyi évben térített kifizetéseket a 2014 és 2020 közötti teljes előirányzathoz viszonyítva.

 

Top