EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1262

A Bizottság (EU) 2019/1262 végrehajtási rendelete (2019. július 25.) az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendeletnek az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének aktualizálása céljából történő módosításáról

C/2019/5360

HL L 199., 2019.7.26, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1262/oj

26.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1262 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. július 25.)

az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendeletnek az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének aktualizálása céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1141 bizottsági végrehajtási rendelet (2) létrehozta az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét (a továbbiakban: uniós jegyzék), amelyet az 1143/2014/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében szükség szerint aktualizálni kell.

(2)

A Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok és az 1143/2014/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően elvégzett kockázatértékelések alapján megállapította, hogy a következő idegenhonos inváziós fajok esetében teljesül valamennyi, az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében felsorolt kritérium: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

(3)

A Bizottság megállapította, hogy a felsorolt idegenhonos inváziós fajok esetében az 1143/2014/EU rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében foglalt összes szempont kellően érvényesült.

(4)

Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet elfogadása óta néhány, az uniós jegyzéken szereplő faj tudományos neve felülvizsgálat tárgyát képezte. Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet elfogadása óta a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (3) szereplő KN-kódok frissültek. Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az idegenhonos inváziós fajokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 35. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelete (2016. július 13.) az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról (HL L 189., 2016.7.14., 4. o.).

(3)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét tartalmazó táblázat a következő fajokkal bővül betűrend szerint:

Faj

(i)

Élő példányok KN-kódja

(ii)

Szaporodásra képes részek KN-kódja

(iii)

Kapcsolódó áruk kategóriái

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (magok)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (magok)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(13)

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített halikra)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(13)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(5)

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített halikra)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (magok)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (magok)”

 

2.

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét tartalmazó táblázatban az „Orconectes limosus Rafinesque, 1817” bejegyzés helyébe az „Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)” bejegyzés lép.

3.

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét tartalmazó táblázatban az „Orconectes virilis Hagen, 1870” bejegyzés helyébe az „Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)” bejegyzés lép.

4.

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét tartalmazó táblázatban a „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis” bejegyzés helyébe a „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)” bejegyzés lép.

5.

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét tartalmazó táblázatban az Eichhornia crassipes (Martius) Solms szaporodásra képes részeinek KN-kódja „ex 1209 30 00”-ról „ex 1209 99 99”-re változik.

6.

A táblázat (iv) oszlopához tartozó megjegyzések (2) pontjában a „0301 93 00: Ponty (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)” szövegrész helyébe a „0301 93 00: Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)” szöveg lép.

7.

A táblázat (iv) oszlopához tartozó megjegyzések (6) pontjában a „1211 90 86: Egyéb növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarirtó szer, gombaölő szer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is” szövegrész helyébe az „ex 1211 90 86: magok frissen, vágás, zúzás vagy porítás nélkül” szöveg lép.

8.

A táblázat (iv) oszlopához tartozó megjegyzések a következő ponttal egészülnek ki:

„(13)

ex 1213: Széna”.

Top