EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0639

A Tanács (EU) 2019/639 határozata (2019. április 15.) a részes felek kilencedik konferenciáján a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény A. és B. mellékletének módosítására irányuló javaslatokkal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

ST/7893/2019/INIT

OJ L 109, 24.4.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/639/oj

24.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 109/22


A TANÁCS (EU) 2019/639 HATÁROZATA

(2019. április 15.)

a részes felek kilencedik konferenciáján a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény A. és B. mellékletének módosítására irányuló javaslatokkal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény) 2004. május 17-én lépett hatályba, és annak az Unió nevében való megkötésére a 2006/507/EK tanácsi határozat (1) révén került sor.

(2)

Az Egyezménynek az Unióban történő végrehajtásáról a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) rendelkezik.

(3)

Az Egyezmény 8. cikkével összhangban a részes felek konferenciája dönt a vegyi anyagoknak az Egyezmény A., B. és/vagy C. mellékletébe történő felvételéről, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályozási intézkedéseknek az említett mellékletekben történő meghatározásáról.

(4)

Az emberi egészségnek és a környezetnek a dikofol és a perfluor-oktánsav (PFOA) és a annak sói és a PFOA-rokon vegyületek további kibocsátásával szembeni védelme érdekében globális szinten csökkenteni kell vagy be kell szüntetni e vegyi anyagok gyártását és felhasználását, és támogatni kell azoknak az Egyezmény megfelelő mellékletébe történő felvételét. Ezenkívül az Egyezmény B. mellékletében rögzített elfogadható célok és speciális kivételek módosítása vagy törlése révén tovább kell csökkenteni vagy be kell szüntetni a perfluoroktán-szulfonsavnak (PFOS) annak sóinak, valamint a perfluoroktán-szulfonil-fluoridnak (PFOSF) a felhasználását.

(5)

A részes felek konferenciájának kilencedik ülésén várhatóan határozatokat hoznak a további vegyi anyagoknak az Egyezmény A. mellékletébe történő felvételéről, és/vagy az Egyezmény B. melléklete egyik meglévő bejegyzésének módosításáról.

(6)

Helyénvaló meghatározni a részes felek konferenciájának kilencedik ülésén az Egyezmény A. és B. mellékletének módosítására irányuló javaslatokkal kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontot, mivel a határozatok kötelező érvényűek lesznek az Unióra nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény) részes feleinek kilencedik konferenciáján az Európai Unió által képviselendő álláspont – a Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyező Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság ajánlásaival összhangban – az, hogy az Unió támogatja a következőket:

a)

a dikofolnak az Egyezmény A. mellékletébe történő felvétele speciális kivételek nélkül;

b)

a perfluor-oktánsav (PFOA), annak sói, valamint a PFOA-rokon vegyületek felvétele az Egyezmény A. mellékletébe – ideértve egy új X. résznek az Egyezmény A. mellékletébe való beillesztését is – a következő speciális kivételekkel:

i.

félvezetők vagy kapcsolódó elektronikus eszközök gyártása, ideértve e módosítások hatálybalépésének időpontjától számított 10 éven keresztül a félvezetők vagy kapcsolódó elektronikus eszközök gyártására használt berendezések felújítására szolgáló alkatrészekre vonatkozó kivételt is;

ii.

filmekre felhordott fotográfiai rétegek;

iii.

az egészséget és biztonságot veszélyeztető folyadékokkal szembeni védelemre szolgáló olaj- és vízlepergető textíliák;

iv.

invazív és beültethető orvostechnikai eszközök;

v.

folyékony tüzelőanyagok gőzeinek lefojtására és tüzeinek oltására szolgáló tűzoltó habok a már felszerelt rendszerekben, ideértve a mobil és rögzített rendszereket is;

vi.

perfluoroktil- jodid használata perfluoroktil-bromid előállítására gyógyszergyártás céljából, rendszeres felülvizsgálat mellett 2036-ig;

c)

a PFOA-t, annak sóit és a PFOA-rokon vegyületeket felsoroló, az Egyezmény A. mellékletének X. része 3.b. pontjának módosítása vonatkozásában: a következő szöveg beillesztése: „A PFOA-t, annak sóit és a PFOA rokon vegyületeit tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltóhabot már tartalmazó felszerelt rendszerek megfelelő működésének ellenőrző vizsgálata engedélyezhető, feltéve, hogy az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban a környezetbe való kibocsátást megelőzik és az összegyűjtött szennyvizet környezetkímélő módon ártalmatlanítják.”;

d)

az egyezmény B. mellékletében a perfluoroktán-szulfonsavra (PFOS) és származékaira vonatkozó bejegyzésből a következő elfogadható célok törlése: a fényképes képalkotás, a fotorezisztens és a visszaverődés-gátló bevonatok félvezetőkhöz, a maratóanyag összetett félvezetőkhöz és kerámiaszűrőkhöz, a légi közlekedésben használt hidraulikus folyadékok, bizonyos orvostechnikai eszközök (például etilén-tetrafluor-etilén [ETFE] kopolimer rétegek és sugárátlátszatlan ETFE gyártása, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök és CCD színszűrők);

e)

az egyezmény B. mellékletében a PFOS-re és származékaira vonatkozó bejegyzésből a következő speciális kivételek törlése: a félvezetők és a folyadékkristályos kijelzők (LCD) gyártásában használt fotomaszkok, fémbevonatok (keményfém bevonatok), fémbevonatok (dekoratív bevonatok), bizonyos színes nyomtatók és színes fénymásoló gépek elektromos és elektronikus alkatrészei, a tűzhangyákra és a termeszhangyákra ható rovarölő szerek, a kémiai úton történő olajgyártás;

f)

a PFOS és származékai tekintetében a tűzoltó hab gyártására és használatára vonatkozó elfogadható cél módosítása a tűzoltó hab folyékony tüzelőanyagok gőzeinek lefojtása és tüzeinek oltása céljából történő használatára vonatkozó speciális kivételre;

g)

a PFOS és származékai tekintetében a fémbevonatok (keményfémbevonatok) kizárólag zárt hatásláncú rendszerekben való gyártására és használatára vonatkozó elfogadható cél módosítása az e használatra vonatkozó speciális kivételre;

h)

a PFOS és származékai tekintetében az Atta spp. és az Acromyrmex spp. fajhoz tartozó levélvágó hangyáknak szánt csapdákban való felhasználásra vonatkozó elfogadható cél módosítása a szulfluramiddal való kiegészítése, valamint annak megjelölése révén, hogy az elfogadható cél csak a mezőgazdasági felhasználásra vonatkozik.

2. cikk

A részes felek kilencedik konferenciáján bekövetkező fejlemények fényében az Unió képviselői – a tagállamokkal egyeztetve, helyszíni koordináció keretében – a Tanács további határozata nélkül megállapodhatnak az 1. cikkben említett álláspont kismértékű módosításáról.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourg, 2019. április 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. DAEA


(1)  A Tanács 2006/507/EK határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).


Top