EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0127

A Bizottság 127/2008/EK rendelete ( 2008. február 13. ) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Oscypek (OEM))

OJ L 40, 14.2.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/127/oj

14.2.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/5


A BIZOTTSÁG 127/2008/EK RENDELETE

(2008. február 13.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Oscypek (OEM))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban, és a rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján Lengyelország kérelmét az „Oscypek” elnevezés bejegyzése iránt közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában. (2)

(2)

Szlovákia az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően – az említett rendelet 7. cikke, (3) bekezdésének a), b) és c) pontjaiban foglalt kifogási okokra hivatkozva – kifogással élt a bejegyzés ellen. Szlovákia kifogási nyilatkozatában jelezte, hogy az „Oscypek” elnevezés bejegyzése veszélyeztetné a „Slovenský oštiepok” elnevezést, amelynek földrajzi jelzésként való bejegyzését Szlovákia a Bizottságtól kérelmezte. (3)

(3)

A Bizottság 2007. május 30-i levelében felhívta az érintett tagállamokat, hogy folytassák le egymással a megfelelő konzultációt.

(4)

Lengyelország és Szlovákia között megállapodás jött létre, amelyről a Bizottságot egy 2007. június 28-án átvett levélben értesítették.

(5)

E megállapodás szerint Lengyelország és Szlovákia elismerik, hogy az „Oscypek” és a „Slovenský oštiepok” elnevezések – történetileg közös eredetük és hagyományaik ellenére – immár egymástól eltérő módon készített sajtokra vonatkoznak. Lengyelország és Szlovákia szerint a két sajtfajta egymástól alapvetően eltér, mind a felhasznált nyersanyagok, mind az elkészítés módja és a fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőik tekintetében, ezért nem vetik fel a fogyasztó megtévesztésésének veszélyét. Lengyelország és Szlovákia elismerik mind az „Oscypek”, mind a „Slovenský oštiepok” elnevezés legitimitását, ezenkívül Lengyelország hangsúlyozza, hogy az „Oscypek”elnevezés oltalom alatt álló eredetmegjelölésként való bejegyzése nem veszélyeztetné a szlovák termelők azon jogát, hogy az „oštiepok” elnevezést – akár önmagában, akár más szavakkal együtt – alkalmazzák.

(6)

Az érdekelt felek között létrejött megállapodás nem teszi szükségessé az 510/2006/EK rendelet 6. cikke, (2) bekezdése értelmében közzétettek módosítását. Ennélfogva az „Oscypek” elnevezést az említett rendelet 7. cikke (4) bekezdése értelmében be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében található elnevezést be kell jegyezni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 180., 2006.8.2., 94. o.

(3)  A bejegyzési kérelem 2006. március 30-án érkezett meg, és az összefoglalót a HL C 308., 2007.12.19., 28. oldalon tették közzé.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3 osztály–

Sajtok

LENGYELORSZÁG

Oscypek (OEM)


Top