EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0091

A Bizottság (EU) 2019/91 rendelete (2019. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található buprofezin, diflubenzuron, etoxiszulfuron, ioxinil, molinát, pikoxistrobin és tepraloxidim megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/143

OJ L 22, 24.1.2019, p. 74–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/91/oj

24.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/74


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/91 RENDELETE

(2019. január 18.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található buprofezin, diflubenzuron, etoxiszulfuron, ioxinil, molinát, pikoxistrobin és tepraloxidim megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 49. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A buprofezin és a diflubenzuron tekintetében alkalmazandó szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része állapította meg. Az etoxiszulfuron tekintetében alkalmazandó MRL-eket a 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része állapította meg. Az ioxinil, a molinát, a pikoxistrobin és a tepraloxidim tekintetében alkalmazandó szermaradék-határértékeket a 396/2005/EK rendelet II. melléklete állapította meg.

(2)

A buprofezin hatóanyag jóváhagyását az (EU) 2017/360 bizottsági végrehajtási rendelet (2) az élelmezési célra nem alkalmas termények esetében való használatra korlátozta. A diflubenzuron hatóanyag jóváhagyását az (EU) 2017/855 bizottsági végrehajtási rendelet (3) az élelmezési célra nem alkalmas termények esetében való használatra korlátozta. Az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek élelmezési célra alkalmas termények esetében való használatára vonatkozó valamennyi engedély visszavonásra került. Ezért a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 17. cikkének megfelelően a 396/2005/EK rendelet III. mellékletéből helyénvaló elhagyni az e hatóanyagok vonatkozásában meghatározott hatályos MRL-eket.

(3)

Az etoxiszulfuron hatóanyag jóváhagyásának érvényessége 2014. március 31-én lejárt. Az ioxinil hatóanyag jóváhagyásának érvényessége 2015. február 28-án lejárt. A molinát hatóanyag jóváhagyásának érvényessége 2014. július 31-én lejárt. A pikoxistrobin hatóanyag jóváhagyását az (EU) 2017/1455 bizottsági végrehajtási rendelet (4) nem újította meg A tepraloxidim hatóanyag jóváhagyásának érvényessége 2015. május 31-én lejárt. Az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó valamennyi engedély visszavonásra került. Ezért a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 17. cikkének megfelelően a 396/2005/EK rendelet II. és III. mellékletéből helyénvaló elhagyni az e hatóanyagok vonatkozásában meghatározott hatályos MRL-eket.

(4)

Tekintettel a buprofezin és a diflubenzuron hatóanyagok jóváhagyásának korlátozására, az etoxiszulfuron, az ioxinil, a molinát és a tepraloxidim hatóanyag jóváhagyása érvényességének lejártára, valamint a pikoxistrobin hatóanyag jóváhagyásának megtagadására, az ezen anyagokra vonatkozó MRL-eket az 396/2005/EK rendelet 18. cikkével összhangban a vonatkozó kimutatási határértéknek megfelelő szinten kell megállapítani. Az ioxinil esetében szintén helyénvaló a szermaradék meghatározásának módosítása, mivel a szermaradék-meghatározás összetettségének csökkentése megkönnyíti a hatósági ellenőrző laboratóriumok végrehajtó munkáját.

(5)

A Bizottság konzultált az uniós referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e bizonyos kimutatási határértékek kiigazítása. Az említett laboratóriumok arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a műszaki fejlődés lehetővé teszi alacsonyabb kimutatási határértékek alkalmazását. Azon hatóanyagok esetében, amelyek valamennyi MRL-jét a vonatkozó kimutatási határérték szintjére kell csökkenteni, az alapértékeket – a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint – az V. mellékletben kell feltüntetni.

(6)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az új MRL-ekről, és figyelembe vette megállapításaikat.

(7)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedést ír elő azon termékek kapcsán, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(9)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-vállalkozók felkészülhessenek az MRL-ek módosulásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Azonban az az etoxiszulfuron, az ioxinil, a molinát és a tepraloxidim hatóanyagok vonatkozásában a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó azon termékek esetében, amelyeket 2019. augusztus 13-a előtt állítottak elő az Unióban vagy hoztak be az Unió területére.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. augusztus 13-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/360 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a buprofezin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 54., 2017.3.1., 11. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/855 végrehajtási rendelete (2017. május 18.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a buprofezin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 128., 2017.5.19., 10. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/1455 végrehajtási rendelete (2017. augusztus 10.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pikoxistrobin hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 208., 2017.8.11., 28. o.).


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben az etoxiszulfuronra, az ioxinilra, a molinátra, a pikoxistrobinra és a tepraloxidimre vonatkozó oszlopokat el kell hagyni.

2.

A III. mellékletben a buprofezinre, a diflubenzuronra és az etoxiszulfuronra vonatkozó oszlopokat el kell hagyni.

3.

Az V. melléklet kiegészül a buprofezinre, a diflubenzuronra, az etoxiszulfuronra, az ioxinilra, a molinátra, a pikoxistrobinra és a tepraloxidimre vonatkozó oszlopokkal.

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Buprofezin (F)

Diflubenzuron (F) (R)

Etoxiszulfuron

Ioxinil (ioxinil és sói összesen, ioxinilben kifejezve)

Molinát

Pikoxistrobin (F)

Tepraloxidim (a tepraloxidim és azon metabolitjainak összege, amelyek vagy 3-(tetrahidro-pirán-4-il)-glutársav funkciós csoporttá, vagy 3-hidroxi-(tetrahidro-pirán-4-il)-glutársav funkciós csoporttá hidrolizálhatók, tepraloxidimben kifejezve)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0110000

Citrusfélék

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

 

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0120010

Mandula

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kesu/kesudió

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Mogyoró

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Fenyőmag

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Dió

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Almatermésűek

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0130010

Alma

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Körte

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Birsalma

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Naspolya

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Japán naspolya

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Csonthéjasok

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Cseresznye

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Őszibarack

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0151000

a)

Szőlő

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Feketeszeder

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Hamvas szeder

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Fürtös áfonya

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Tőzegáfonya

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Csipkebogyó

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Fekete bodza

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádó

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banán

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangó

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Gránátalma

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guáva/guajava

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananász

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durián

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Tüskés annóna

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

 

0,1  (*1)

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0211000

a)

burgonya

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Gumós zeller

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Torma

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Csicsóka

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Retek

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Bakszakáll

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Karórépa

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Tarlórépa

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Hagymafélék

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0220010

Fokhagyma

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Vöröshagyma

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Étkezési paprika

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Okra/bámia

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Dinnye

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Sütőtök

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

 

 

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kel

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

karalábé

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251010

Galambbegysaláta

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Fejessaláta-félék

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Vörös mustár

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Spenótfélék

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0254000

d)

vízitorma

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

0256010

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Zsálya

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmaring

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Kakukkfű

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Babérlevél

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Tárkony

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Bab (hüvelyben)

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270010

Spárga

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Szárzeller

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Olasz édeskömény

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Articsóka

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Póréhagyma

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rebarbara

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambuszrügy

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0280010

Termesztett gomba

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0300000

HÜVELYESEK

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

0300010

Bab

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Borsó

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0401000

Olajos magvak

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lenmag

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Mák

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Szezámmag

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Napraforgómag

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Repcemag

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Szójabab

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Mustármag

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Gyapotmag

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Tökmag

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Pórsáfránymag

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Borágó magja

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Gomborkamag

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Kendermag

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Ricinusbab

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Olajpálma magja

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0500010

Árpa

 

 

 

 

 

 

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Kukorica

 

 

 

 

 

 

 

0500040

Köles

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Zab

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Rizs

 

 

 

 

 

 

 

0500070

Rozs

 

 

 

 

 

 

 

0500080

Cirok

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Búza

 

 

 

 

 

 

 

0500990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0610000

Tea

 

 

 

 

 

 

 

0620000

Kávébab

 

 

 

 

 

 

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

virág

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamilla

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rózsa

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

gyökér

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginszeng

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaóbab

 

 

 

 

 

 

 

0650000

Szentjánoskenyér

 

 

 

 

 

 

 

0700000

KOMLÓ

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0800000

FŰSZEREK

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Mag

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Ánizsmag

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Zeller

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kömény

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Kapor

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Termés

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Szegfűbors

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Szecsuáni bors

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kömény

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanília

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Kéreg

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Fahéj

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Édesgyökér

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Gyömbér (10)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Torma (11)

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Egyéb (2)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850000

Bimbó

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Virágbibe

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Sáfrány

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Magköpeny

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

 

 

 

 

 

 

0900020

Cukornád

 

 

 

 

 

 

 

0900030

Cikóriagyökér

 

 

 

 

 

 

 

0900990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Áruk a következő állatokból

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

1011000

a)

sertés

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Izom

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

szarvasmarha

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Izom

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

juh

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Izom

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

kecske

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Izom

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

lófélék

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Izom

 

 

 

 

 

 

 

1015020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

1015030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

1015040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

1015990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1016000

f)

baromfi

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Izom

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Izom

 

 

 

 

 

 

 

1017020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

1017030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

1017040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

1017990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1020000

Tej

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1020010

Szarvasmarha

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Juh

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

 

 

 

 

1020040

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Madártojás

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Csirke

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kacsa

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Liba

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Fürj

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

 

 

 

 

 

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

 

 

 

 

 

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

 

 

 

 

 

 

(F)

=

zsírban oldódó.

Diflubenzuron (F) (R)

(R)

=

a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Diflubenzuron – kód: 1000000 : diflubenzuron és 4-klórfenil-karbamid összesen, diflubenzuronban kifejezve”


(*1)  Az analitikai kimutathatóság határa.

(1)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.


Top